Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Výrub stromov neznámeho druhu a počtu v areáli Považských strojární

Výrub stromov neznámeho druhu a počtu v areáli Považských strojární

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 02.04.2006 21:36
Firma Bonfiglioli požiadala úrad o povolenie výrubu na pozemku vo svojom vlastníctve. Druh a počet stromov sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. Ústne prejednávanie bude prebiehať 21. 03. 2006 (utorok) od 10,00 hod.
Čas 17.03.2006   07:45
24.03.2006   07:45
Místo Považské strojárne, Považská Bystrica - Mestský úrad
Jméno
Kontaktní telefon Smatana: 0907/034666
Účastníci Firma Bonfiglioli Slovakia, Klub Strážov, Mestský úrad Považská Bystrica
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
MESTSKÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 1171/S/2006-2 EB41-10 Považská Bystrica ( V odpovedi uveďte vždy toto číslo )                                                             ..................... Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie Mestský úrad v Považskej Bystrici prevzal 24. 02. 2006 žiadosť Bonfiglioli Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Robotnícka 2129, Považská Bystrica, IČO: 35 919 302 o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), ktoré rastú na pozemku KN - C parcela č. 5736/347 v k. ú. Považská Bystrica vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín začaté. Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody upovedomuje známych účastníkov konania a dotknuté občianske združenie Klub Strážov o začatí konania vo veci žiadosti Bonfiglioli Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Robotnícka 2129, Považská Bystrica z 24. 02. 2006 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 21. 03. 2006 (utorok) o 10,00 hod. so stretnutím pred vstupom do priemyselného areálu bývalých Pov. strojární. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní. Tel.: 042/4305 111                                                                                                         Bankové spojenie: Fax: 042/4326 613                                                                                                         VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200 IČO: 317 667                                                                                                                 Dexia Pov. Bystrica, č. účtu: 280016-8003/5600 -2- V prípade, že sa niektorý z účastníkov dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením. S pozdravom Mesto Považská Bystrica mestský úrad -33y Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ Doručí sa: 1/ Bofiglioli Slovakia, spol. s r. o., Robotnícka 2129, 017 01 Považská Bystrica 2/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica Vybavuje: Mgr. Alexandra Štefancová, tel: 042/4305 515

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359