Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Rozhoduje sa o zásahu do biotopu európskeho významu v OD Beluša

Rozhoduje sa o zásahu do biotopu európskeho významu v OD Beluša

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 10.04.2006 21:31
Kategorie:
Oznámenie o začiatku konania sme prevzali 10. apríla 2006
Čas 10.04.2006   21:29
17.04.2006   21:30
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V POVAŽSKEJ BYSTRICI Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica č.j. OÚ ŽP-2006/00580-1-HJ EA18, A -10                                               Púchov 3.apríla 2006 Vybavuje: Ing. Hasprová Jana Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zmeny súhlasu vydaného podľa § 12 písm. g) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, odbor zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. a) a písm. e) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákona" / a v zmysle § 89 odst. 1 písm. a zákona vás v súlade s § 21 odst.1 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších noviel upovedomuje o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zmeny podmienok rozhodnutia č. j. OÚ ŽP 05/01482 - 3 / HJ , FK 3 , A-10 zo dňa 19.12.2005, ktorým bol vydaný súhlas pre žiadateľa - Cestné stavby Žilina, spol. s.r.o., ul. J. Milca 14, 011 54 Žilina na zasahovanie do biotopov európskeho významu v DP Beluša. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici vzhľadom k tomu, že došlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vyššie uvedený súhlas a požiadavky ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom uplatnené v podmienkach súhlasu nebude možné dodržať v súvislosti s pripravovaným investičným zámerom rozšírenia regionálnej skládky Podstránie nariaďuje v zmysle § 21 odst.1 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších noviel ústne pojednávanie na deň : 19. apríl 2006 /streda / o 10,00 hod. so stretnutím na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, stále pracovisko Púchov, ul. Štefánikova 820, č.d. 223 V zmysle §17 odst. 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať jeho zástupca predloží písomné plnomocenstvo . Ing. Pavel Petrík prednosta Na konanie sa pozývajú : 1/ Cestné stavby Žilina, spol. s r.o., ul. J. Milca 14, 011 54 Žilina 2/ ŠOP SR, S-CHKO Strážovské vrchy , Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 3/ SC TSK, Správa a údržba , Pov. Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica 4/ Ochrana dravcov na Slovensku, Svätoplukova 1, 824 91 Bratislava 5/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica   Telefón                                       Fax                                 E-mail                                    Internet                                        IČO 042-4 602 223                             042-4602 212                   hasprova.jana@pu.ouzp.sk www.pu.ouzp.sk                            37916351

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359