Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Mesto žiada o výrub 4 briez pred materskou škôlkou na Lánoch

Mesto žiada o výrub 4 briez pred materskou škôlkou na Lánoch

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 27.04.2006 12:10
Kategorie: , ,
Do 28. apríla je možné vstúpiť do konania o výrube 4 briez previsnutých pred Materskou škôlkou na Dukelskej ulici, mestská časť Lány.
Čas 21.04.2006   11:00
28.04.2006   11:00
Místo Považská Bystrica - mestský úrad
Jméno
Kontaktní telefon Ing. Martinková: 042/4305515. Mgr. Smatana: 0907/034666
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
MESTSKÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 2110/S/2006-2EB41-10 Číslo:.....{5404/op/06)..................                                                   Považská Bystrica 12.04.2006 (V odpovedi uveďte vždy toto číslo)                                                    .......................................... Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad, so sídlom Centrum 2/3, Považská Bystrica podalo 04. 04. 2006 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín (briez previsnutých) podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody") rastúcich v katastrálnom území Považská Bystrica na pozemkoch KN - E parc. č. 2489/4, 2490/3 a 2491/3 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody upovedomuje známych účastníkov konania, dotknuté občianske združenie Klub Strážov, odbornú organizáciu OPaK a Výbor mestskej časti č. 5 - Lány o začatí konania vo veci žiadosti Mesta Považská Bystrica, Mestského úradu - odboru správy a údržby majetku o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín podľa § 47 zákona o ochrane prírody a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 26. 04. 2006 (streda) o 13,00 h. so stretnutím pred Materskou školou, Dukelská 977, Považská Bystrica. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní. Tel • 042/4305 111                                                                               Bankové spojenie: Fax- 042/4326 613                                                                              VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200 IČO: 317 667                                                                                      Dexia Pov. Bystrica, č. účtu: 280016-8003/5600 -2- V prípade, že sa niekto z účastníkov dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením. S pozdravom Mesto Považská Bystrica mestský úrad 33- Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ Doručí sa: 1/ Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad - odbor správy a údržby majetku, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica 2/ Materská škola, Dukelská 977, 017 01 Považská Bystrica 3/ Výbor mestskej časti č. 4 - Lány, 017 01 Považská Bystrica 4/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica 5/ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 198, 017 01 Považská Bystrica Vybavuje: Ing. Emília Martinková, tel: 042/4305 515

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359