Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Konanie o výrube dvoch smrekov na cintoríne v Orlovom

Konanie o výrube dvoch smrekov na cintoríne v Orlovom

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 20.03.2006 08:11
Kategorie:
Ústne pojednávanie bolo stanovené na deň 14. 03. 2006 (utorok) o 10,00 h. so stretnutím na cintoríne v mestskej časti Orlové.
Čas 15.03.2006   07:55
22.03.2006   07:55
Místo Mestský úrad Považská Bystrica, Cintorín Orlové
Jméno Vybavuje: Ing. Emília Martinková (MsÚ)
Kontaktní telefon 042/4305 515
Účastníci 1/ Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad - odbor správy a údržby majetku,
2/ Výbor mestskej časti č. 13 - Orlové,
3/ Klub Strážov, Centrum3/5, 017 01 Považská Bystrica
4/ ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 198, 017 01 Považská
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
MESTSKY   ÚRAD   POVAŽSKÁ   BYSTRICA
017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 1141 /S/2006-2 EB41-10
Číslo     2812/op/06                                                             
( V odpovedi uveďte vždy toto číslo )     
27. 02. 2006
Považská Bystrica
                                                          
Oznámenie
o začatí konania podľa § 47 ods. 3
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie
Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad - odbor správy a údržby majetku, so sídlom Centrum 2/3, Považská Bystrica podalo 22. 02. 2006 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody") rastúcich v katastrálnom území Orlové. Smreky (2 ks), ktoré sú predmetom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub, rastú na ploche miestneho cintorína. Ich celkový zdravotný a kondičný stav je zhoršený, čo negatívne ovplyvňuje bezpečnosť tohto pietneho priestoru.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
Mesto Považská Bystrica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. zákona o ochrane prírody, zastúpené v správnom konaní primátorom mesta Považská Bystrica podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súčinnosti s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody upovedomuje známych účastníkov konania, organizáciu OPaK a dotknuté občianske združenie Klub Strážov o začatí konania vo veci žiadosti Mesta Považská Bystrica, Mestského úradu - odboru správy a údržby majetku, so sídlom Centrum 2/3, Považská Bystrica z 22. 02. 2006 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň
14. 03. 2006 (utorok) o 10,00 h.
so stretnutím na cintoríne v mestskej časti Orlové.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo na tomto pojednávaní.
Tel.: 042/4305 111                                                                                                               Bankové spojenie:
Fax: 042/4326 613                                                                                                               VÚB Pov. Bystrica, č. účtu: 19627-372/0200
IČO: 317 667                                                                                                                        Dexia Pov. Bystrica, č. účtu: 280016-8003/5600
-2-
V prípade, že sa niekto z účastníkov dá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca na ústnom pojednávaní preukázal písomným splnomocnením.
S pozdravom
Mesto Považská Bystrica mestský
-33
Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ
Doručí sa:
1/ Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad - odbor správy a údržby majetku,
Centrum 2/3, 017 01  Považská Bystrica 2/ Výbor mestskej časti č. 13 - Orlové, 017 01   Považská Bystrica 3/ Klub Strážov, Centrum3/5, 017 01 Považská Bystrica 4/ ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 198, 017 01  Považská
Bystrica
Vybavuje: Ing. Emília Martinková, tel: 042/4305 515

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359