Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania / Klub slovenských turistov žiada o povolenie pochodu k Lednickému hradu

Klub slovenských turistov žiada o povolenie pochodu k Lednickému hradu

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 29.03.2006 22:03
Oznámenie o začatí konania sme prevzali 29. marca 2006, do konania môžeme vstúpiť do 31. marca 2006.
Čas 27.03.2006   21:55
05.04.2006   21:55
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V POVAŽSKEJ BYSTRICI _____________Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica____________________ č.j. OÚ ŽP-2006/00252-2-HJ EA18 A -10                                                     Púchov 17.3.2006 Vybavuje: Ing. Hasprová Jana Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 13 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horovce požiadala podaním zo dňa 31.1.2006 tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 13 písm. k) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zorganizovanie regionálneho turistického podujatia Hviezdicový pochod k Lednickému hradu, ktoré sa uskutoční v spolupráci s KST Horovce Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, odbor zložiek životného prostredia a ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás v súlade s § 21 odst.1 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších noviel upovedomuje o začatí konania vo veci žiadosti Obce Horovce o vydanie súhlasu v zmysle § 13 písm. k) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zorganizovanie turistického podujatia Hviezdicový pochod k Lednickému hradu a súčasne tunajší úrad v zmysle § 21 odst.1 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších noviel nariaďuje ústne pojednávanie na deň : 27. marca 2006 /pondelok / o 11,00 hod. so stretnutím na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici, stále pracovisko Púchov, ul.Štefánikova 820, Púchov, č.d.223 V zmysle §17 odst. 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať jeho zástupca predloží písomné plnomocenstvo . Žiadateľ na konaní predloží mapu trás vyššie uvedenej turistickej akcie. Na konanie sa pozývajú : 1/ Obec Horovce, 020 62 Horovce 2 / Klub Slovenských turistov, Cíbik Miroslav, 020 62 Horovce 3/ Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica Telefón                                       Fax                                 E-mail                                    Internet                                        IČO 042-4 602 223                             042-4602 212                   hasprova.jana@pu.ouzp.sk www.pu.ouzp.sk                           37916351 Ing. Pavel Petrík prednosta

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359