Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Výruby a iné konania

Výruby a iné konania

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 10.01.2010 15:38
Konania vo veci: Ochrana drevín, výnimky v chránených územiach, zmeny koryta vodného toku, ochrana biotopov...
Týka sa vás to? Staňte sa účastníkom konania Autor: Juraj Smatana — Poslední změna: Neděle 19.02.2006 21:24
Základné informácie pre občana, ktorý sa rozhodol byť aktívnym
Akým právom sa do toho starieme? Autor: redakcia — Poslední změna: Neděle 19.02.2006 19:31
Občas stretávame ľudí, ktorých popudzuje, že získavame a následne zverejňujeme informácie tohoto typu. Najčastejšie to vadí - našim poslancom a úradníkom. Pozrime sa teda na vec najprv z hľadiska právneho a potom z hľadiska etického.
Soubor PDF document Brožúrka "Verejnosť a ochrana drevín" Autor: Juraj Michálek — Poslední změna: Neděle 19.02.2006 02:13
Legislatívne podmienky a možnosti občianskej participácie pri ochrane drevín. Autorka: Zuzana Hudeková, REC Slovensko, www.zelen.sk
Môžete vstúpiť do konania vo veci súhlasu s výrubom smreka obyčajného v Milochove od Pátek 17.02.2006 00:00 do Pátek 24.02.2006 00:00 Považská Bystrica - mestský úrad,Autor: redakcia
Konanie vo veci žiadosti Mariana Babušu, bytom Milochov (anonymizované), Považská Bystrica z 26. 01. 2005 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (smreka obyčajného) podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, ktorá rastie v k. ú. Milochov na pozemku parcela č. 430 (druh pozemku - trvalé trávnaté porasty).
Môžete vstúpiť do konania vo veci súhlasu s výrubom čerešne na Komenského ulici od Pátek 17.02.2006 00:00 do Pátek 24.02.2006 00:00 Mestský úrad Považská Bystrica,Autor: redakcia
Konanie vo veci žiadosti MUDr. Mareka Monošíka, bytom (anonymizované), Považská Bystrica z 26. 01. 2006 o vydanie súhlasu na výrub dreviny (1 ks čerešne) podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, ktorá rastie v k. ú. Považská Bystrica na pozemku KN - C parcela č. 494 ( Ul. Komenského).
Aké práva získate, keď sa stanete účastníkom konania? Autor: Juraj Smatana — Poslední změna: Neděle 19.02.2006 19:29
Výrub stromov neznámeho druhu a počtu v areáli Považských strojární od Pátek 17.03.2006 07:45 do Pátek 24.03.2006 07:45 Považské strojárne, Považská Bystrica - Mestský úrad,Autor: Juraj Smatana
Firma Bonfiglioli požiadala úrad o povolenie výrubu na pozemku vo svojom vlastníctve. Druh a počet stromov sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. Ústne prejednávanie bude prebiehať 21. 03. 2006 (utorok) od 10,00 hod.
Konanie o výrube dvoch smrekov na cintoríne v Orlovom od Středa 15.03.2006 07:55 do Středa 22.03.2006 07:55 Mestský úrad Považská Bystrica, Cintorín Orlové,Autor: Juraj Smatana
Ústne pojednávanie bolo stanovené na deň 14. 03. 2006 (utorok) o 10,00 h. so stretnutím na cintoríne v mestskej časti Orlové.
Plynári žiadajú o celoplošný výrub náletových drevín v ochrannom pásme plynovodov od Pátek 17.03.2006 08:05 do Pátek 24.03.2006 08:05 Považská Bystrica - mestský úrad,Autor: Juraj Smatana
Ústne pojednávanie je stanovené na deň 28. 03. 2006 (utorok) o 10,00 h. so stretnutím účastníkov na Mestskom úrade.
Výrub štyroch ihličnanov na Mošteníkovej ulici (mestská časť Jelšové) od Pátek 24.03.2006 16:40 do Pátek 31.03.2006 16:40 Považská Bystrica - mestský úrad,Autor: Juraj Smatana
Oznámenie o začatí konania sme prevzali 24. marca 2006, do konania môžeme vstúpiť do 31. marca 2006.
Klub slovenských turistov žiada o povolenie pochodu k Lednickému hradu od Pondělí 27.03.2006 21:55 do Středa 05.04.2006 21:55Autor: redakcia
Oznámenie o začatí konania sme prevzali 29. marca 2006, do konania môžeme vstúpiť do 31. marca 2006.
Smrek pri Dome kultúry: môžete vstúpiť do konania vo veci súhlasu s jeho výrubom od Pátek 31.03.2006 21:05 do Čtvrtek 06.04.2006 21:05 pred Domom kultúry Považská Bystrica,Autor: redakcia
Úrad nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie na deň 04. 04. 2006 (utorok) o 10,00 hod. so stretnutím pred Domom kultúry v Považskej Bystrici.
Rozhoduje sa o výrube 2 smrekov a 1 borovice pred bytovkou 1522/34 na sídlisku Zakvášov od Úterý 04.04.2006 11:00 do Úterý 11.04.2006 12:25 pred bytovým domom č. 1522/34 na sídlisku Zakvášov v Považskej Bystrici.,Autor: redakcia
Ústne pojednávanie úrad stanovil na deň 04. 04. 2006 (utorok) o 11,00 h. so stretnutím pred bytovým domom č. 1522/34 na sídlisku Zakvášov v Považskej Bystrici. Klub Strážov môže vstúpiť do konania do 11. apríla 2006.
Rozhoduje sa o výrube 2 smrekov a 1 brezy na Kuzmányho ulici (Lány) od Pondělí 10.04.2006 21:10 do Pondělí 17.04.2006 21:10 pri bytovom dome č. 923 na Ul. Kuzmányho v územnom obvode Lány,Autor: redakcia
Oznámenie sme prevzali 10. apríla 2006
Rozhoduje sa o výrube 26 stromov v Považských strojárňach od Pondělí 10.04.2006 21:21 do Pondělí 17.04.2006 21:25 areál bývalých Považských strojární,Autor: redakcia
Oznámenie o začiatku konania sme prevzali 10. apríla 2006
Rozhoduje sa o zásahu do biotopu európskeho významu v OD Beluša od Pondělí 10.04.2006 21:29 do Pondělí 17.04.2006 21:30Autor: redakcia
Oznámenie o začiatku konania sme prevzali 10. apríla 2006
21. mája 2006 sa bude konať Hviezdicový pochod k Lednickému hradu Autor: redakcia — Poslední změna: Pondělí 10.04.2006 21:36
Organizátorom je obec Horovce a miestna odbočka Klubu slovenských turistov.
Konanie o výrube dvoch smrekov a dvoch borovíc v Jelšovom od Čtvrtek 13.04.2006 22:55 do Čtvrtek 20.04.2006 22:55 Považská Bystrica - mestský úrad,Autor: redakcia
Plánovaný výrub na ulici Šoltésovej, 1656/158.
Konanie o výrube jaseňa v Orlovom od Pátek 21.04.2006 11:55 do Pátek 28.04.2006 11:55 Považská Bystrica - mestský úrad,Autor: redakcia
Do 28. apríla je možné vstúpiť do konania o výrube 1 jaseňa v mestskej časti Orlové, pri rodinnom dome č. 151
Mesto žiada o výrub 4 briez pred materskou škôlkou na Lánoch od Pátek 21.04.2006 11:00 do Pátek 28.04.2006 11:00 Považská Bystrica - mestský úrad,Autor: redakcia
Do 28. apríla je možné vstúpiť do konania o výrube 4 briez previsnutých pred Materskou škôlkou na Dukelskej ulici, mestská časť Lány.
4 stromy neurčeného druhu v Strojárenskej štvrti pred budovou č. 323 od Pátek 21.04.2006 12:25 do Pátek 28.04.2006 12:25 Považská Bystrica - mestský úrad,Autor: redakcia
Do 28. apríla môžeme vstúpiť do konania o výrube v Strojárenskej štvrti.
Výrubov neubúda, ale budú informovaní poslanci Autor: Juraj Smatana — Poslední změna: Čtvrtek 27.04.2006 13:07
Zmrzačenie starých líp na železničnej stanici Autor: redakcia — Poslední změna: Pátek 28.04.2006 12:41
(Považská Bystrica, 28. 04. 2006, Klub Strážov) Pravdepodobne okolo 24. apríla 2004 neznáma osoba vykonala výrub 1 lipy a drastické orezanie ďaľších troch stromov pri budove starej železničnej stanice v Považskej Bystrici. Prinášame fotodokumentáciu a informácie z odboru ochrany životného prostredia MsÚ Považská Bystrica.
Lipy na železničnej stanici: prvá reakcia odborníka - arboristu Autor: redakcia — Poslední změna: Pátek 28.04.2006 12:26
Prvá reakcia odborníka - arboristu Juraja Seidla. (Prisľúbil pre Klub Strážov aj spracovanie podrobnejšieho stanoviska za účelom podania podnetu na Štátnu inšpekciu životného prostredia.) E-mail od Juraja Seidla obsahuje zaujímavé informácie z pozadia tohoto výrubu, nakoľko sa pred časom uchádzal o realizáciu tejto zákazky. Jeho firma navrhovala zachovanie štvrtej lipy...
Čo hovorí norma o ošetrovaní stromov? Autor: redakcia — Poslední změna: Pátek 28.04.2006 12:39
Prinášame odpoveď Zuzany Hudekovej - spoluautorky normy STN 837010.
Akciová spoločnosť Biely potok žiada o povolenie na vytvorenie obory v CHKO Strážovské vrchy 22.05.2006 od 09:00 do 12:00 a Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici,Autor: redakcia
Biely potok, a.s., požiadala podaním zo dňa 2.5.2006 tunajší úrad o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku, ktorý je vedený na LV č. 366 v k.ú. Tŕstie /lokalita "Stráža"/ za účelom rozšírenia pôvodnej obory pre chov raticovej zveri.

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359