Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Voľby / 2006 / Komunálne voľby / Úplný zoznam kandidátov do komunálnych volieb

Úplný zoznam kandidátov do komunálnych volieb

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 23.10.2006 15:42
2006-10-23. Mestská volebná komisia dnes zverejnila zoznam zaregistrovaných kandidátov. O post primátora sa uchádza 6 kandidátov, na 23 poslaneckých miest kandiduje 104 kandidátov.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta Považská Bystrica
2. decembra 2006

Mestská volebná komisia v Považskej Bystrici podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Miroslav Adame, MUDr., 58 r., lekár, Považská Bystrica, Stred 58/53, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia , Strana zelených
2. Jaroslav Fábry, Mgr., 43 r., SZČO, Považská Bystrica, Rozkvet 2050/103, nezávislý kandidát
3. Ľuboš Lackovič, Ing., 49 r., primátor mesta, Považská Bystrica, Hliny 1957/475, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4. Anton Martaus, Ing., 52 r., manažér, Považská Bystrica, Zakvášov 1519/54-5, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Jaroslav Ševčík, Ing., 46 r., lesný inžinier, Považská Bystrica, Stred 48/10-5, nezávislý kandidát
6. Jarmila Tesková, Mgr., 39 r., riaditeľka školy, Považská Bystrica, Dedovec 1803/321, nezávislý kandidát

V Považskej Bystrici 23. 10. 2006

Ing. Milan Ješík
predseda mestskej volebnej komisieVYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
2. decembra 2006

Mestská volebná komisia v Považskej Bystrici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod č. 1 – Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky
1. Vladimír Bačík, Ing., 58 r., technik, Považská Bystrica, M. R. Štefánika 154/39, SMER – sociálna demokracia
2. Július Benko, 58 r., geológ, Považská Bystrica, Sládkovičova 609/81, Strana priateľov vína
3. Roman Brtko, 27 r., manažér, Považská Bystrica, Šoltésovej 325/61, nezávislý kandidát
4. Katarína Drevenáková, Ing., 43 r., manažér, Považská Bystrica, Družstevná 284/12, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5. Viliam Haviar, PharmDr., 29 r., farmaceut, Považská Bystrica, 8. mája 317/4, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Ľubomír Kubovič, Ing., 51 r., špeciálna výroba, Považská Bystrica, M. R. Štefánika 149/35, SMER – sociálna demokracia
7. Karol Rybárik, 52 r., živnostník, Považská Bystrica, Nálepkova 567/9, Slovenská národná strana
8. Vladimír Svitek, Ing., 65 r., konateľ spoločnosti, Považská Bystrica, Tatranská 294/5, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
9. Anna Svítková, 59 r., administratívna pracovníčka, Považská Bystrica, Šoltésovej 390/95, Slobodné fórum
10. Emil Ulrich, 67 r., dôchodca, Považská Bystrica, Ivana Krasku 252/6-17, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Volebný obvod č. 2 – Stred
1. Katarína Gregušová, MUDr., 60 r., detský lekár, Považská Bystrica, Štúrova 42/18-2, nezávislý kandidát
2. Július Grznár, MUDr., 60 r., lekár, Považská Bystrica, Štúrova 42/16-8, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Anton Chúpek, 56 r., invalidný dôchodca, Považská Bystrica, Stred 2203/36-2, nezávislý kandidát
4. Karol Janas, PhDr. PaedDr., 35 r., VŠ učiteľ, Považská Bystrica, I. Krasku 251/5-8, SMER – sociálna demokracia
5. Marcel Janco, Ing., 31 r., vedúci odd. dopravy TSK, Považská Bystrica, Stred 49/19-9, SMER – sociálna demokracia
6. Ľudmila Kudlová, MUDr., 64 r., lekár, Považská Bystrica, Stred 55/43-6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
7. Gabriela Makayová, Mgr., 66 r., učiteľka, Považská Bystrica, Stred 58/52, Slobodné fórum
8. Alena Markovičová, 47 r., ekonómka, Považská Bystrica, Stred 58/52, Slobodné fórum
9. František Martaus, Ing., 49 r., riaditeľ DSS, Považská Bystrica, Nová 129, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Jozef Zedník, MUDr., 65 r., viceprimátor, Považská Bystrica, Štúrova 42/16-12, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Volebný obvod č. 3 – Rozkvet
1. Jozef Babušík, Ing., 40 r., živnostník, Považská Bystrica, Rozkvet 2060/127, SMER – sociálna demokracia
2. Vlasta Blahová, 48 r., predavačka, Považská Bystrica, Rozkvet 2072/154-13, Komunistická strana Slovenska
3. Robert Čelko, Ing., 51 r., živnostník, Považská Bystrica, Rozkvet 2050/100-6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4. Vladimír Damašek, 55 r., elektrikár, Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80-23, ÚSVIT
5. Janka Dudoňová, Mgr., 44 r., vedúca odd. odboru soc. vecí a rodiny, Považská Bystrica, Rozkvet 2007/17-39, Slovenská národná strana
6. Pavol Chrenko, Ing., 54 r., SŠ učiteľ, Považská Bystrica, Rozkvet 2008/19, Slobodné fórum
7. Milan Ignácik, Ing., 49 r., riaditeľ ÚVS, Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80-17, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
8. Ľuba Jurčíková, MUDr., 51 r., primár oddelenia, Považská Bystrica, Rozkvet 2007/16-17, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
9. Marta Kavecká, MUDr., 47 r., lekár, Považská Bystrica, Rozkvet 2019/41-21, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Jozef Keruľ, Ing., 48 r., viceprimátor, Považská Bystrica, Rozkvet 2031/60, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
11. Vladimír Kozoň, 40 r., živnostník, Považská Bystrica, Rozkvet 2031/60-1, SMER – sociálna demokracia
12. Marta Kudlejová, 53 r., sociálna pracovníčka, Považská Bystrica, Stred 2203/36, Slobodné fórum
13. Nataša Majerková, Ing., 46 r., informatik, Považská Bystrica, Rozkvet 2037/75-5, nezávislý kandidát
14. František Matušík, 48 r., podnikateľ, Považská Bystrica, Rozkvet 2011/27-4, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
15. Miroslav Mitaš, 38 r., konštruktér, Považská Bystrica, Sebešťanová 33, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
16. Igor Novohradský, Mgr., 52 r., živnostník, Považská Bystrica, Rozkvet 2055/117, Strana zelených
17. Juraj Pekár, Ing., 49 r., technik, Považská Bystrica, Rozkvet 2033/71-57, SMER – sociálna demokracia
18. Marcel Péli, Mgr., 40 r., právnik, Považská Bystrica, Rozkvet 2067/149-11, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
19. Erika Piková, 34 r., účtovníčka, Považská Bystrica, Rozkvet 2079/172, Slobodné fórum
20. Vlastimil Sekeráš, Ing., 49 r., ekonóm, Považská Bystrica, Rozkvet 2015/37, Slobodné fórum
21. Ján Svitek, 54 r., elektr. technik, Považská Bystrica, Rozkvet 2037/75, Kresťanskodemokratické hnutie
22. Miroslav Štefina, Ing., 39 r., výsluhový dôchodok, Považská Bystrica, Rozkvet 2055/120-8, nezávislý kandidát
23. Peter Šupolík, 22 r., VŠ študent, Považská Bystrica, Rozkvet 2038/76, Slobodné fórum
24. Jana Varhaníková, 40 r., odborný asistent, Považská Bystrica, Rozkvet 2038/76-31, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
25. Jozef Wallenfels, MUDr., 33 r., lekár, Považská Bystrica, Rozkvet 2011/28-24, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 4 – Lány
1. Ľudovít Belušík, 74 r., dôchodca, Považská Bystrica, Pionierska 982/4-6, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Ľubica Hangayová, 42 r., ekonómka, Považská Bystrica, Lánska 2205/24, Slobodné fórum
3. Stanislav Haviar, Ing., 53 r., riaditeľ firmy, Považská Bystrica, Hliny 2493/233, SMER – sociálna demokracia
4. Emília Jankacká, MUDr., 52 r., lekár, Považská Bystrica, Dedovec 1771/289, SMER – sociálna demokracia
5. Ľudmila Ješková, 68 r., učiteľka, Považská Bystrica, Nábrežná 992/3, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
6. Rudolf Karas, MUDr., 47 r., lekár, Považská Bystrica, Lúčky 4412/8, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
7. Stanislav Kardoš, 47 r., riaditeľ SZUŠ, Považská Bystrica, Lánska 928/7-5, SMER – sociálna demokracia
8. Martin Kerepecký, Ing., 37 r., ekonóm, Považská Bystrica, Lánska 926/3, nezávislý kandidát
9. Marian Kňažko, Ing., 42 r., novinár, Považská Bystrica, Lánska 961/62, Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť
10. Jaroslav Markulček, 57 r., technik, Považská Bystrica, Lánska 948/87, Slovenská národná strana
11. Amália Ondičová, 56 r., námestníčka pre ošetrovateľstvo, Považská Bystrica, Nábrežná 991/1-10, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
12. Pavol Pauer, 33 r., montážny pracovník, Považská Bystrica, Lánska 934/23-38, Komunistická strana Slovenska
13. Blažena Siažiková, Ing., 44 r., manažér kvality, Považská Bystrica, 1. mája 975/6, Strana zelených
14. Juraj Smatana, Mgr., 40 r., SŠ učiteľ a občiansky aktivista, Považská Bystrica, Nábrežná 999/13, Slobodné fórum
15. Pavel Smatana, Ing., 55 r., manažér, Považská Bystrica, Dedovec 1081/107, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Jana Szikorová, MUDr., 40 r., lekár, Považská Bystrica, Dedovec 1840/358, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
17. Ladislav Švejda, MUDr. CSc., 59 r., lekár, Považská Bystrica, Pionierska 985/26, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
18. Anton Tekeľ, Ing., 30 r., manažér pre obstarávanie materiálu, Považská Bystrica, Dukelská 962/10, nezávislý kandidát
19. Jarmila Tesková, Mgr., 39 r., riaditeľka školy, Považská Bystrica, Dedovec 1803/321, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 5 – SNP, Podmanín
1. Zdenka Guťanová, 49 r., modelárka, Považská Bystrica, SNP 1469/111, Slobodné fórum
2. Ivan Korček, Ing., 59 r., ekonóm, Považská Bystrica, SNP 1479/120, Slobodné fórum
3. Jozef Kostelanský, 48 r., podnikateľ, Považská Bystrica, Podmanín 160, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4. Lýdia Králiková, RNDr., 42 r., podnikateľ, Považská Bystrica, Zakvášov 1517/46-14, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Vladimír Mihálik, 47 r., technik, Považská Bystrica, Podmanín 135, nezávislý kandidát
6. Juraj Minárik, Ing., 42 r., riaditeľ ObÚ pre cestnú dopravu, Považská Bystrica, SNP 1461/86, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
7. Karol Oselský, Ing., 59 r., invalidný dôchodca, Považská Bystrica, SNP 1481, Komunistická strana Slovenska
8. Vojtech Poliačik, Ing., 52 r., geodet, Považská Bystrica, SNP 1445/39, Strana zelených
9. Oľga Strašíková, 53 r., dendrológ, Považská Bystrica, SNP 1466/103-3, SMER – sociálna demokracia
10. Ladislav Šištík, Ing., 52 r., THP, Považská Bystrica, SNP 1428/8-8, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Volebný obvod č. 6 – Hliny, Zem. Kvášov, Praznov
1. Milada Belásová, 45 r., poslankyňa NR SR, Považská Bystrica, Hliny 1409/1-33, Slovenská národná strana
2. Anna Bujnová, 53 r., sociálny kurátor pre mládež, Považská Bystrica, Hliny 1388/211, Slovenská národná strana
3. Ivan Cehelský, 65 r., dôchodca, Považská Bystrica, Hliny 1310/133, Strana zelených
4. Štefan Francisty, 50 r., podnikateľ, Považská Bystrica, SNP 1446/43, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Anton Gardian, 56 r., živnostník, Považská Bystrica, Praznov 153, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
6. Mária Gardianová, 53 r., sociálna sestra, Považská Bystrica, Praznov 198, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
7. Václav Glabazňa, Ing., 54 r., podnikateľ, Považská Bystrica, Hliny 1421/23, SMER – sociálna demokracia
8. Pavol Jurčík, Ing., 49 r., predseda krajského šport. centra, Považská Bystrica, Hliny 1420/21-5, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
9. Karol Púček, Ing., 53 r., sociálny pracovník, Považská Bystrica, Hliny 1396/219, Slobodné fórum
10. Marián Sopčák, Bc., 31 r., manažér, Považská Bystrica, SNP 1426/5-13, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Jarmila Tomanová, 41 r., finančný poradca, Považská Bystrica, Praznov 90, SMER – sociálna demokracia

Volebný obvod č. 7 – Zakvášov
1. Jozef Buček, 56 r., THP, Považská Bystrica, Zakvášov 1520/39, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
2. Vladimír Karásek, MUDr., 53 r., lekár, Považská Bystrica, Zakvášov 1518/50-13, SMER – sociálna demokracia
3. Pavel Petrík, Ing., 51 r., prednosta OÚŽP, Považská Bystrica, Zakvášov 1518/51, Strana zelených
4. Peter Šadlák, Mgr., 26 r., učiteľ, Považská Bystrica, Zakvášov 1518/52, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 8 – Orlové, Milochov
1. Božena Fortuníková, 50 r., živnostník, Považská Bystrica, SNP 1461/86-6, Slovenská národná strana
2. Dušan Hošták, 57 r., podnikateľ, Považská Bystrica, Orlové 239, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
3. Ján Šajtlava, Mgr., 34 r., učiteľ, Považská Bystrica, Orlové 217, SMER – sociálna demokracia
4. Jaroslav Švábik, Mgr., 28 r., geológ, Považská Bystrica, Milochov 110, Strana zelených

Volebný obvod č. 9 – Podvažie, Šebešťanová, P. Podhradie
1. Jozef Čelko, 66 r., technik, Považská Bystrica, Považské Podhradie 146, Slobodné fórum
2. Dušan Matejka, 52 r., robotník, Považská Bystrica, Považské Podhradie 88, Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť
3. Marián Papšo, Ing., 53 r., súkromný podnikateľ, Považská Bystrica, Podvažie 181, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4. Jaroslav Petrík, 44 r., špecializovaný robotník, Považská Bystrica, Šebešťanová 235, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 10 – Horný Moštenec, Dolný Moštenec
1. Peter Gorek, 27 r., konateľ spoločnosti, Považská Bystrica, Horný Moštenec 176, nezávislý kandidát
2. Dušan Kolek, Ing., 50 r., konateľ spoločnosti, Považská Bystrica, Horný Moštenec 6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
3. Jozef Mičuch, 64 r., dôchodca, Považská Bystrica, Horný Moštenec 111, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Milan Štábel, 41 r., živnostník, Považská Bystrica, Dolný Moštenec 35, SMER – sociálna demokracia

Volebný obvod č. 11 – Považská Teplá
1. Miroslav Hunana, MUDr., 35 r., lekár, Považská Bystrica, Považská Teplá 246, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
2. Pavol Korbaš, Ing., 57 r., technik, Považská Bystrica, Považská Teplá 488, nezávislý kandidát
3. Jaroslav Križan, Ing., 33 r., ekonóm, Považská Bystrica, Považská Teplá 12, Slovenská národná strana

V Považskej Bystrici 23. 10. 2006


Ing. Milan Ješík
predseda mestskej volebnej komisie

Zdroj: http://www.povazska-bystrica.sk/kandidati.phtml?id3=18860&id2=0
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.10.2006 19:10

Na základe niektorých mien na kandidátkach vyhlasujem "socialistickú" :-/ súťaž o politická zoskupenie, ktoré má na kandidátke najviac agentov ŠTB. Zatiaľ len tak zbežne som našiel dvoch "čistokrvných" a niekoľkých takých "polovičných". Víťaza súťaže zasponzorujem flašou šumivého (prípadne jablkového) vínka :-)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 24.10.2006 21:12

Dúfam, že ľudia sa zobudia a pôjdu voliť. Hlavne tí mladí, aj keď majú tak zúfalo málo času ako ja. Bola by škoda, keby o našom meste rozhodovali hlavne dôchodcovia, staršia generácia pozančená socializmom a naozaj neznalá reálnych pomerov vo svete, z ktorého mám pocit majú stále strach a hŕstka technokratov, ktorá rozmýšľa nad tým, ako sa čo nedá a nie nad tým, ako sa čo dá

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 06.11.2006 13:51

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia , Strana zelených- toto má byť váš kandidát na primátora? To hádam nemyslíte vážne ?To sa nenašiel už naozaj niekto spôsobilejší?

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359