Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Samospráva / Komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu

Komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 03.04.2009 00:52
Materiály o činnosti komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu
Soubor K bodu č. 3 - sportovcov koty A4 Autor: Mesto — Poslední změna: Úterý 25.02.2014 21:05
Materiál k zasadnutiu Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 25.02.2014
Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 25.02.2014 25.02.2014 od 15:00 do 17:00 Zasadacia miestnosť č. 517,Autor: Mesto
Kontrola uznesení - Prerokovanie návrhu na vyhradenie parkovacích miest na miestnej komunikácii Športovcov v rámci plánovanej rekonštrukcie chodníkov - Informatívna správa o pripravovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie Mládežníckej - Prerokovanie požiadavky p. Panáka na zmenu dopravného značenia na sídlisku Rozkvet pred bytovým domom súp. č. 2050
Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 27.01.2014 27.01.2014 od 14:00 do 17:00 Zasadacia miestnosť č. 517,Autor: Mesto
Kontrola plnenia uznesení - Požiadavky občanov a organizácií
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 10.12.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Pátek 10.01.2014 13:55
Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Lány na osadenie dopravného zrkadla - Prerokovanie požiadavky p. Rončákovej na zmenu dopravného značenia v lokalite Šurabová - Prerokovanie požiadavky Výboru mestskej časti Stred na zmenu dopravného značenia na Ul. J. Kráľa a na Ul. Hurbanovej - Prerokovanie požiadavky VMČ Považské Podhradie na zmenu dopravného značenia v Považskom Podhradí - Prerokovanie požiadavky poslanca Ing. Jurčíka na presmerovanie nákladnej dopravy v Strojárenskej štvrti - Prerokovanie požiadavok VMČ Považská Teplá - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec - Prerokovanie požiadavky p. Briestenského - Prerokovanie požiadavky na zmenu dopravného značenia na križovatke ulíc Moyzesovej, Okružnej a Jánskej
Soubor Materiál k zasadnutiu Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Středa 11.12.2013 08:48
[2013-12-10] Materiály pre Komisia pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 25.11.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Středa 11.12.2013 08:52
[2013-12-10] Požiadavky občanov a organizácii: p. Rudolfa Gaňa - p. Rudolf Krekáč - p. Paula Petríková - p. . Peter Smatana a p. Ing. Miroslav Smatana - MŠK Považská Bystrica, s.r.o. a podnájomník spoločnosť Mäsotéka, s.r.o. - p. Stanislav Kvaššay - p. Radomír Košař - p. Mário Masaryk a p. Mariana Masaryková - p. Anna Ferencová - spoločnosť LIBEX, s.r.o. - spoločnost ESiN GROUP a.s. - p. Dušan Příkazký - spoločnosť SSE – Distribúcia, a.s. - firma M Pharm Company, s.r.o. - p. Milan Brojo - p. Ľuboš Novosedliak - Marián Lazar - p. Ján Hrubo a p. František Hrubo | Úprava chodníkov na Rozkvete nad dreveným obchodom po rekonštrukcii vodovodu - Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností pred bývalým hotelom Manín.
Soubor Materiály pre Komisia pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Úterý 10.12.2013 11:01
[2013-12-10] Materiály pre Komisia pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013
Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 10.12.2013 10.12.2013 od 14:00 do 17:00 Zasadacia miestnosť č. 517,Autor: Mesto
Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Lány na osadenie dopravného zrkadla - Prerokovanie požiadavky p. Rončákovej na zmenu dopravného značenia v lokalite Šurabová - Prerokovanie požiadavky občanov mestskej časti Stred na zmenu dopravného značenia na Ul. J. Kráľa a na Ul. Hurbanovej - Prerokovanie požiadavky VMČ Považské Podhradie na zmenu dopravného značenia v Považskom Podhradí
POVAZSKA.SME.SK | Na parkoviskách chceli umiestniť obchodný dom Autor: Mesto — Poslední změna: Sobota 22.02.2014 16:38
[2013-11-27] Článok Detty Pitoňákovej. Na parkovisku za obchodným domom v centre mesta chceli postaviť budovu, kam by sa presťahovala predajňa LIDL. Zámer posudzovala komisia.
Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 25.11.2013 25.11.2013 od 14:00 do 17:00 Zasadacia miestnosť č. 517,Autor: Mesto
Kontrola plnenia uznesení - Poznatky a závery z prehliadky lokalít IBV v meste - Požiadavky občanov a organizácií
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 03.09.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Úterý 10.09.2013 10:54
Prerokovanie požiadavky obyvateľov mestskej časti Jelšové na povolenie výjazdu vpravo z Ul. Šoltésovej na Ul. Štefánikovu - Prerokovanie požiadavky p. Jaroslava Uhlárika na zamedzenie parkovania na chodníku na Ul. Kukučínovej
Poznámka Anonymous on Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 27.08.2013 — — Poslední změna: Středa 04.09.2013 22:33
To si robí niekto srandu už aj LIDL ide z Bystrice preč ???
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 27.08.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Středa 04.09.2013 22:33
Správa o stave realizácie stavieb v roku 2013: Rekonštrukcia Domu smútku Šebešťanová + prístrešok - Dom smútku Vrtižer - Prístrešok pri dome smútku Horný Moštenec - Prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov - Chodník pre peších Sídl. SNP BD s. č. 1469 - Parkovacie plochy KD Pov. Teplá - Prístrešok na zastávke MHD – Rozkvet H - Spevnené plochy Ščokino - Multifunkčné ihrisko Milochov - Amfiteáter Praznov - Zberné miesta Milochov, Dedovec - Rozšírenie parkovacích miest Rozkvet | Požiadavky občanov a organizácií august 2013: Žiadosť GEOsys, spol. s r.o. - Žiadosť Mariána Gazdíka ml. - Žiadosť Miroslava Šebestu a Kataríny Šebestovej - Žiadosť Rudolfa Krekáča - Žiadosť Mgr. Jána Čierňavu - Žiadosť spoločnosti INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r. o. - Žiadosť Jozefa Krajčiho - Žiadosť Márie Rašíovej
Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 27.08.2013 27.08.2013 od 14:00 do 17:00 Zasadacia miestnosť č. 517,Autor: Mesto
Kontrola plnenia uznesení - Správa o stave realizácie stavieb v roku 2013 - Požiadavky občanov a organizácií
Poznámka Územné plánovanie a výstavba — — Poslední změna: Čtvrtek 20.06.2013 19:40
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale mám taký pocit, že toto mesto postráda obidve veci -Územné plánovanie a výstavbu. Nemyslím samozrejme na danú komisiu, ale celkovo...
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 10.06.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Čtvrtek 20.06.2013 19:40
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Žiadosť JUDr. Ľudovíta Švireca o odkúpenie pozemku - Žiadosť Štefana Pavlíka vo veci vydania povolenia k vstupu, uloženie inžinierskych sietí a doriešenie zmluvného vzťahu k pozemkom v Priemyselnom areáli - Žiadosť Miloša Sviteka a manž. Anny o odkúpenie časti pozemku - Žiadosť Lucie Bušfy o odkúpenie časti parciel za účelom zabezpečenia optimálneho vstupu do budovy Pošty 3 - Žiadosť spoločnosti Enerline s.r.o. - Žiadosť Dušana Mackoviča o stanovisko k umiestneniu stavby dreveného prístrešku so zábradlím slúžiaci ako letná terasa pred cukrárňou na sídlisku Lány - Žiadosť Zuzany Adamčíkovej o odkúpenie časti parcely za účelom výstavby gastronomickej prevádzky a verejných toaliet - Žiadosť Ivana Sovíka o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Podmanín za účelom skultúrnenia okolia a ochrany majetku a zvýšenia bezpečnosti osôb
Poznámka Prevádzkovateľ hnoja — — Poslední změna: Pátek 14.06.2013 13:49
Navrhujem našich volených zástupcov na meste nazývať " prevádzkovatelia hnoja" , keď už tento kreténsky názov vymysleli.
Poznámka Prevádzkovateľ hnoja — — Poslední změna: Pátek 14.06.2013 13:49
Tak nic ine sa od "kapacít" ako maliar sopcak,stb kubovič,zelený mozog spirko a prezliekac kabatov petrik neda ocakavat tito skorumpovani tupci v tej svojej arogancii [...]
Poznámka Prevádzkovateľ hnoja — — Poslední změna: Pátek 14.06.2013 13:49
Kreténi na meste, to už vás nenapadla väčšia kravina ako označenie "prevádzkovatelia hnoja" ? Tupci ,existuje množstvo iných výrazov pre poľnohospodárov podnikajúcich v živočíšnej výrobe. [...]
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo konaného dňa 11.06.2013 Autor: Mesto — Poslední změna: Pátek 14.06.2013 13:49
Kontrola uznesení - Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 – čistopis, prerokovanie - Prerokovanie požiadavky p. Gracu na určenie dopravnej značky - Prerokovanie požiadavky obyvateľov Sládkovičovej ulice na osadenie dopravnej značky

Akce dokumentů

« květen 2020 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359