Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Spoplatnili plynové kotolničky

Spoplatnili plynové kotolničky

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 23.01.2009 21:38
Pred dvomi týždňami som si na úradnej tabuli všimol návrh všeobecne-záväzného nariadenia o ochrane ovzdušia. Tento "mestský zákon" určuje poplatky prevádzkovateľom väčších zariadení, ktoré vypúšťajú do ovzdušia emisie. Mal som podozrenie, či náhodou nejde o ďalší pokus znevýhodniť malé plynové kotolne, ktoré si montujú obyvatelia bytoviek - a odpájajú sa od centrálnej teplárne. Takéto snahy tu boli už za Lackoviča, a obvykle končili na súde a protimonopolnom úrade víťazstvom občanov. Uvažoval som aj o vystúpení na zastupiteľstve, kde mali poslanci tento návrh VZN schvaľovať, preto som si podal žiadosť na ekonomický odbor o doplňujúce informácie. Keďže bolo zastupiteľstvo preložené na utorok a dovtedy mi ani neprišli požadované informácie, na zastupiteľstvo som nešiel. Načo sa pýtať zo zamestnania, keď človek nemá v ruke poriadne podklady. Veď tam máme našich poslancov, ktorí si určite postrážia veci, týkajúce sa peňaženiek ich voličov. Teraz si to trochu vyčítam. Poslanci návrh schválili, údajne bez vážnejšej diskusie. Napriek tomu, že VZN zavádza aj nový poplatok - za spaľovanie zemného plynu.
Spoplatnili plynové kotolničky

autor textu: Juraj Smatana

Stručné a neúplné porovnanie (prosím čitateľov portála PB.OTVORENE.SK, aby si tiež dali trochu práce a porovnali starú a novú právnu normu):

1. V starom VZN neboli spoplatnené zdroje tepla, spaľujúce plynné palivo. V § 4 ods. 1 sa uvádzalo: "Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodené právnické alebo fyzické osoby prevádzkujúce malý zdroj znečisťovania ovzdušia, v ktorom je spaľované plynové palivo (zemný plyn, propán-bután, bioplyn a pod.)." Rovnako v prílohe č. 1 starého VZN sa nachádzala tabuľka poplatkov, ktorá sa však zaoberala len hnedým uhlím, čiernym uhlím, drevom, vykurovacím olejom a naftou.

V novom VZN sa v § 5 ods. 4 písm. c stanovuje poplatok aj za spaľovanie zemného plynu: "zemný plyn ............ 0,2 € / 1000 m3"2. Rozširuje sa výkonové pásmo, ktoré je spoplatnené. Doteraz podliehali registračnej povinnosti a plateniu poplatkov iba tepelné zdroje s výkonom od 50 kW do 0,2 MW. (viď § 2 ods. 3 starého VZN) Od roku 2009 sa už registrácia a poplatky vzťahujú pre pásmo od 50 kW do 0,3 MW. (viď § 2 ods. 2 a).

Domáce kotly majú výkon do 50 kW, čiže domácností sa toto spoplatnenie netýka. Spoplatňujú sa len právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (živnostníci), ktorí prevádzkujú zdroje znečistenia s výkonom nad 50 kW. Bytovkové kotolničky určite majú väčší výkon, než 50 kW, a prevádzkujú ich právnické osoby, takže v meste Považská Bystrica zastupiteľstvo nesporne zaviedlo ich spoplatnenie.

Nemám odhad, koľko m3 sa v takej kotolničke spáli, preto neviem vyčísliť, či pôjde o významnú čiastku.

Dosť na tom, že sa budú musieť zaregistrovať na Mestskom úrade a podávať pravidelné ročné hlásenie o spotrebovaných kubíkoch zemného plynu, za základe ktorého im bude vyrubovaný poplatok (§ 4 ods. 2).

Vyžiadal som si od Mesta Považská Bystrica údaje za rok 2008, a dozvedel som sa, že:
 
- Mesto Považská Bystrica vybralo v roku 2008 v rámci poplatku za znečisťovanie ovzdušia 468,03 € /14 100,- Sk /.
- v roku 2008 Mesto neudelilo ani jednu pokutu v súvislosti s týmto VZN
- v roku 2008 bolo v Považskej Bystrici iba 10 registrovaných subjektov, na ktoré sa vzťahovala povinnosť platiť poplatky.

To je vlastne smiešna suma, ktorá pravdepodobne nepokryje ani náklady na jej zúradovanie.
O rok podám rovnakú žiadosť o informácie a budeme vedieť presne, čo nové VZN prinieslo z hľadiska finančného.

Zamyslime sa však nielen nad finančným, ale aj nad environmentálnym rozmerom tohoto nariadenia.

Zemný plyn v porovnaní s uhlím alebo vykurovacími olejmi produkuje minimum emisií, výsledkom jeho spaľovania je prakticky len voda a oxid uhličitý. Stále sa zvyšujúce ceny zemného plynu spoľahlivo zabezpečujú, aby ľudia šetrili každým kubíkom - stačí sa pozrieť, ako si občania zatepľujú jeden dom za druhým. K šetreniu palivami nás naozaj nemusí tlačiť ešte aj Mesto.  Akú má teda logiku spoplatňovať aj ten druh vykurovania, ktorý produkuje suverénne najmenej emisií, hneď po solárnych paneloch? Zemný plyn je dokázateľne najekologickejším fosílnym palivom.

Overoval som si, či takéto spoplatnenie náhodou nevychádza z platného Zákona o poplatkoch za znečistenie ovzdušia (č. 401/1998). Tam sa však v § 6 uvádza, že obec môže sama rozhodnúť, ktoré malé zdroje znečisťovania ovzdušia oslobodí od poplatkov:

(5) Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4.

Doslova zlatým klincom je, že v starom VZN bolo nasledovné ustanovenie: "Poplatok je príjmom mesta a je účelovo viazaný na ochranu životného prostredia." (§ 4 ods. 4) V novom VZN je už len formulácia, že "poplatok je príjmom rozpočtu mesta" (§5 ods. 8.), čiže účelová viazanosť na ochranu životného prostredia bola v novom VZN zrušená.

Na základe uvedených faktov si dovolím povedať, že mestom Považská Bystrica zavedené spoplatnenie kotlov na zemný plyn nemá nič spoločné s ochranou ovzdušia, a je to vlastne len novodobá forma dane z komína. Budem sledovať diskusiu pod týmto článkom a podľa jej priebehu zvážim, či sa naše občianske združenie obráti na poslancov a poslankyne mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici so žiadosťou o okamžité novelizovanie tohoto VZN. Spoplatnenie plynových kotolní treba zrušiť. Ostatné príjmy z poplatkov treba účelovo viazať napríklad na program finančnej podpory občanom na zatepľovanie budov. Podľa zákona o obecnom zriadení má tiež primátor mesta právo do 10 dní sa rozhodnúť, že VZN nepodpíše, ak je nevýhodné pre obec. Pokiaľ MUDr. Adame v utorok prijaté VZN ešte nepodpísal, mal by toto svoje právo využiť.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 23.01.2009 21:59

tu dan z kominu plati aj ta Teplarenska spolocnost co kuri uholnym prachom z ostravy? lebo ak ano.. tak myslim si ze 14000sk ako dan za znecistenie za rok mi pride ako suma, ktora je adekvatna tak na jeden den prevadzky.. kazdopadne.. tak ci onak, peniaze spravne vyuzite nebudu.. aj keby vybrali na tom rocne aj milion eur, aj tak sa to len kamsi suchne alebo ako som vcera na joj plus - lampa sa dozvedel, novodoby vyraz pre kradnutie sa nazyva - peniaze sa niekde jednoducho rozleju...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 10:14

Osobne nepoznám Mgr. Smatanu, no z jeho výzoru a vystupení som nadobudol dojem - teraz bez urážky, ťe je taký " suchár " proste človek s malým, zmyslom pre humor a pod. No príspevkom - hlavne vetou, že nešiel na zastupiteľstvo, lebo " sú tam poslanci, ktorí určite postrážia veci, týkajúce sa peňaženiek ich voličov. P. Smatana nie je " suchár" ale má veľký zmysel pre humor, keď si toto myslí !! Alebo to bolo myslené tak, že postrážia peňaženky, aby z nich išli peniaze občanov von ??

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 24.01.2009 14:25
Samozrejme, že som to myslel presne tak, ako som to napísal.
Všetci poslanci do jedného kandidovali preto, aby mohli SLÚŽIŤ občanom. To predsa hovorili vo volebnej kampani a potvrdili to zložením poslaneckého sľubu! Naviac, väčšina poslancov v našom zastupiteľstve je zo strany SMER. A na čom záleží predsedovi Ficovi viac, než na tom, aby obyčajní chudobní ľudia mali zabezpečené lacné energie, najmä ekologicky čistý plyn z bratského Soviet... ehm... Ruska?

Mal som teda všetky dôvody na to, aby som nešiel na zastupiteľstvo a pokojne sa venoval polročnej klasifikácii.

Aj prevádzkovanie tejto webovej stránky je prejavom mojej hlbokej dôvery v nezištnú motiváciu, vysokú odbornosť a pracovnú obetavosť nielen zastupiteľského zboru, ale celého vedenia mesta.

Uvidíte aj v tomto prípade, len čo sa oboznámime s ich reakciou, že to VZN v žiadnom prípade nebola nepozornosť jedných a zlý alebo pomýlený úmysel druhých. To len my, neodborníci a veční nespokojenci, nepochopili sme v celej hĺbke tie čisté pohnútky, ktorými boli vedení. Keby sme svoje neistoty nepublikovali na internete, zástupcovia mesta by sa o nich nedozvedeli a my by sme naďalej tápali v tmách nevedomosti.

Vy sa snáď domnievate, že to si nejaká záujmová skupina prelobovala zmenu VZNka a jedna časť poslancov to odhlasovala kvôli straníckej disciplíne a zvyšok poslancov zdvihol ruky, lebo si nečíta predkladané materiály?
Ale fuj.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 16:33

Pán Smatana, vy ste naozaj presvedčený o tom , že všetci poslanci kandidovali do MZ preto, aby slúžili občanom?To hádam nemyslíte vážne. O kvalite, mnohých s nich a nielen ich , ale vedenia mesta, svedčí aj úroveň posledného zasadania MZ. Doporučujem pozrieť. l. Neviem, čo viedlo pána primátra aj inž. Bačíka k takému hlasovaniu od osude NsP v Pov.Bystrici v roku 2007 vo VÚC, ako uvázdal inž. Ševčík. V každom prípade je však pravda , že vtedy o tom kto bude v minimuálnej sieti nemocníc zaradený, nebolo ešte rozhodnuté. Pôvodný návrh hovoril aj o NsP II. typu, t.j. aj NsP Pov.Bystrica. 2.Viem ešte pochopiť výmenu názorov medzi viceprimátorom a posl. Belásovou pokiaľ by sa jednalo o len o riešenie veci. Neviem však pochopiť skĺzavanie do osobných invaktív z jednej ani z druhej strany ( aj keď fandím posl.Belásovej). Už vôbec neviem pochopiť manažovanie tejto výmeny názorov primátorom, jeho štiplavé , uštipačné ,pseudointeligentné poznámky na margo tých s ktorými nie je spokojný. Je to jeho charakterový rys.Pritom o nie je schopný vyprodukovať jedinú faktickú, stručnú, jasne formulovanú a predovšetkým zrozumiteľnú pripomienku, ale sa utápa v prázadnych, jalových rečiach. 3.Na margo niektorých poslancov. Viem pochopiť ich záujem o niektoré problémy. Ak však chcem k od niekoho fundovanú odopoveď musím k veci aj fundovane vyjadrovať. Nemôžem vychádzať v pléne s takými štekmi a taráť ako MUDr. Gregušová, ktorá často nerozumie ani tým základným veciam. 4. Nakoniec. Pán viceprimátor. Aj keď podľa mňa komentovanie účasti a správania sa MUDr. Gragušovej na plese podľa mňa vyznelo skôr ako jej hovadenie ( pritom vy ma budete presviedčať o tom že to všetko bolo myslené úprimne a ona vo svojej naivite možno tomu aj uverila), myslíma si že to nepatrí do plena MZ. Vybavujte si to v kuloároch. Nerobte zo zasadnutia MZ " Judínovej smotánku" v štýle psudosuperinteligentných komentárov. Toto si občania mesta Pov.Bystrica naozaj nezaslúžia.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 17:36

Je potešujúce, že občaniatohto mesta naozaj nie su iba hlúpe ovce. Tento rozumný príspevok o tom svedčí.Pán Smatana samozrejme realitu chápe, ako aj chápe, že z jeho postavenia robí maximum. O jeho nadveci svedčí aj posledná poznámka "Vy sa snáď domnievate, že to si nejaká záujmová skupina prelobovala zmenu VZNka a jedna časť poslancov to odhlasovala kvôli straníckej disciplíne a zvyšok poslancov zdvihol ruky, lebo si nečíta predkladané materiály? Ale fuj. ". To aký cirkus sa stal z mestského zastupiteľstva a aký hnoj produkujú jeho najvyšší predstavitelia je však už menej potešujúce. Ale vážený(á) prispievateľ. Všetko sa nedeje len tak. Ani ten cirkus nie je bez manažmentu. Tak ako už pán Smatana naznačil, všetko v PB je už v rukách veľmi silných záujmových skupín. Počnúc ms úradom a už spomínaným teplom končiac. A na odpútanie od reality sa predsa vždy cirkus, plesy a podobné herecké výkony už niekoľkokrát v minulosti osvedčili. Ako príklad spomeniem výmenu názorov medzi pani B a I.viceprimátorom. Ľudia sa zabavili, poslanecké ovečky prebudili a kšeft o lukratívnu zákazku na opravu škôl nevyšiel ani jednému. Škoda, že na to doplatili naše deti. Koho zastupoval Haviar je jasné a koho Belásová vie len a len ona. Ozajstné kšefty ostali nespomenuté a úspešne dokončené. Škoda, že primátorovi sa v tom všetkom ušla iba rola nesmelého uvádzača a aj tú nezvláda optimálne.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 17:37

a sadeckeho tunel?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 17:46

vyjadrenia-nemôže...s takými štekmi,nerozumie základným veciam,niesú pseudo...proste hlúpe ako tie primátove?Sa mi zdá že môžeš medzi nich.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 20:47

Ak by som mal na tvoj komentár reagovať, mal by mať aspoň trochu zmysluplný obsah. Preto zatiaľ pomlčím .

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 20:48

Ak by som mal na tvoj komentár reagovať, mal by mať aspoň trochu zmysluplný obsah. Preto zatiaľ pomlčím .

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 16:16

Nakoniec ti to došlo.Ide o to aby prišli do rozpočtu a potom sa "rozlejú"/Slyškovsky?/ Len neviem čo ti je bratku smiešne na tom že ťa osierajú.Už ti to dochádza?

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 24.01.2009 13:41
Peniaze od prevádzkovateľov veľkých teplární v tej sume 14 000 určite nie sú. Veľké teplárne sú cez limit 0,2 MW, a odvádzajú peniaze štátu (podľa citovaného zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia). Taktiež neplatia kotolne, ktoré prevádzkuje mesto (napríklad kotolne pri základných školách).
Dúfam som v článku dostatočne zdôraznil, že prevádzkovatelia centrálnych rozvodov tepla vnímajú decentralizované kotolničky ako tŕň v päte. Za Lackoviča sa proti nim snažili bojovať tým, že im Mesto nedávalo stavebné povolenia.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 24.01.2009 14:14

No hovno ako celé ich tunelovanie teda úradovanie.Priemerná bytovka spáli asi 70-100 tisíc kubíkov to jest 14-20 euro ročne.To jest:finančný efekt žiadny,ale množstvo papierov a formulárov pre obyčajného občana.Hlavne aby sa vykázala nejaká činnosť a zahmlila ozajstná podnikateľsko tunelárska realita súdruhov Blééé

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 24.01.2009 14:41
Ďakujem za konkrétny údaj. Koľko bytov je v bytovke, o ktorej hovoríte?

Poznámka: sú aj iné efekty, ako priamy finančný príjem.
1. Každý "papier" vyrába prácu pre ďalších úradníkov
2. Každá nová povinnosť pre občanov zvyšuje počet ľudí, ktorí ju neplnia - zvyšuje sa pocit neistoty až strachu (nebudem vŕtať do tých hore, lebo na mňa niečo nájdu)
3. Keď sa nová daň prijíma, obvykle je nízka až zanedbateľné. Zvyšuje sa postupne, podľa metódy "varenej žaby". Keby žaba hneď pocítila vriacu vodu, vyskočila by. Keď sa voda zohrieva pomaly, žaba si neuvedomuje rozdiel a postupne sa uvarí.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 25.01.2009 15:19

suhlasim z nezmyselnostou toho co je vo VZNku a rozhodne sa treba postazovat. Inak co bolo pravdy na tej udajnej exekucii v NsP PB a o com v suvislosti s nemocnicou hovorili poslanci na zasadnuti? V ITV uviedli iba "na zaver sa poslanci venovali diskusii o NsP" ale nic k tomu a nechce sa mi sledovat cele to nekonecne dlhe zastupitelstvo kvoli tomu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 31.01.2009 20:18

To posledné zastupiteľsto - to bola úroveň. Nabudúce by ITV urobila pre kultúrnosť občanov P.B. viac, keby púšťala šoty zo IV. cenovových reštauracií - to by bola väčšia úroveň. Táranie niektorých poslancov a koktavie Adameho, hnus !!! Až teraz si uvedomujem, aké sme mali ako rodina šťastie, že sme sa s detmi nedostali k takému človeku, lebo pokiaľ bol aj taký lekár ako je teraz primátor, boh nás opatruj!!! Druhá vec - i keď Belásovu nemám rád ako i celé SNS pre ich štváčstvo medzi občanmi - jej argumentácia ohľadne projektov sa mi zdala pravdivá a logická. Ak to je 100 percentná pravda ako to uviedla, tak Stando je totálny magor, ktorý ide argumentovbať, že agentúra je perfektná a že sama sa podieľala na manuáli a podmienkách ministerstva - potom takáto agentura by malaPRVÁ vedieť, čo projekty majú obsahovať, a kedže dotacie sú určené na zlepčenie VYUČOVACIEHO procesu, ako sa pri takejto renomovanej a dobrej agentúre dostanu do projektov požiadavky na kotolne a ploty - veci, ktoré s kvalitou vyučby majú toľko spoločného ako sexualna vitali kamzíkov v Tatrách s výdatnosťou naftových polí vo Venezuele. To zrejme Stando nepochopil a jeho vystupenie bolo maxinálne TUPÉ !! Argumenty, že občania vidia - v tomto prípade má ozaj pravdu - po takejto argumentacií ho môže voliť iba magor rovankej kvality!!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 31.01.2009 21:51

To posledné znesie prirovnanie snáď iba so zájazdom hornej dolnej na trhy do polska. Hviezdou zájazdu bol nesporne Stando Hastroš a nie rúžovou výbavičkou ale svojim prejavom. Aj Deziderovi po desiatom pive muselo byť zrejmé, o čo sa tam hrá. O kšeft! Obviňovať niekoho za svoju neschopnosť a nenažranosť, dokáže naozaj Len ON. My mogoni sa môžme pochváliť. My máme takú celu vrchnosť! Pomaly mi dochádza, prečo sa Stando tak intenzívne prezentuje a angažuje pri stavbe diaľnice a odškodnení občanov PB.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359