Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Prečo niektoré dôležité úradné oznamy nie sú zverejnené v Považskobystrických novinách? / MsÚ PB: Odpoveď na žiadosť o informáciu - zverejňovanie zámerov

MsÚ PB: Odpoveď na žiadosť o informáciu - zverejňovanie zámerov

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 31.03.2006 13:23
Prevzaté dňa: 24.3.2006 (poštová doručenka)
Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

(3446/op/06)

1372/S/06-2 – AL1/3

14. marca 2006


Klub Strážov, občianske združenie

Juraj Smatana, konateľ

Nábrežná 999/13

017 01 Považská Bystrica


Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - odpoveď


V nadväznosti na Vašu žiadosť o informáciu vo veci zverejňovania Zámerov uvádzame:

K otázke č. 1

Pokiaľ zákon ukladá zverejniť informáciu obvyklým spôsobom, informácia musí byť zverejnená na úradnej tabuli. Výnimkou je VZN a rozpočet mesta, ktoré je mesto podľa zákona o obecnom zriadení povinné zverejniť aj na web-stránke mesta, keďže ju má zriadenú.


K otázke č. 2 a k otázke č. 3

V prípade, že ide o povinnosť zverejniť informáciu zo zákona, zodpovedajú za zverejnenie informácie v súlade so zákonom príslušní vedúci zamestnanci.


K otázke č. 4

Nie. Nie je nám známe, že by niektoré médium nedostalo informáciu o zámere, ak o ňu požiadalo.


K otázke č. 5

K prvej časti otázky: Periodikum Považskobystrické novinky sú jedným z nástrojov, ktoré využíva samospráva na komunikáciu s verejnosťou. Takže v prípade, ak niektorý z orgánov samosprávy potrebuje zverejniť, resp. je povinný zverejniť nejakú informáciu, alebo oznam pre obyvateľov, poskytne potrebné podklady redakcii na zverejnenie.

2K druhej časti otázky: V prvom rade uvádzame, že mesto nefinancuje žiadnu televíziu. Pokiaľ máte na mysli spravodajský informačný kanál mesta Považská Bystrica, jeho zriadenie a prevádzku upravuje Zmluva o zriadení a zabezpečovaní prevádzky spravodajského informačného kanála mesta Považská Bystrica uzatvorená medzi Mestom Považská Bystrica, prevádzkovateľom retransmisie - spoločnosťou SATRO s. r. o. a vysielateľom - spoločnosťou Manín Považská Bystrica, s. r. o. Z predmetu tejto zmluvy (čl. 1 bod 2) vyplýva povinnosť prevádzkovateľa retransmisie a vysielateľa uverejňovať v rámci spravodajského informačného kanála mesta Považská Bystrica okrem iného oznamy a dokumenty, ktorých zverejnenie ukladajú všeobecne záväzné právne normy alebo o ich zverejnení rozhodol niektorý z orgánov mesta.


Pre Vašu informáciu zároveň uvádzame, že mesto v procese EIA postupuje podľa platnej legislatívy pre posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Pred schválením novely zákona bolo mesto povinné do týždňa od doručenia zverejniť oznam o doručení zámeru a zámer sprístupniť verejnosti po dobu troch týždňov od oznámenia. Obvykle mesto sprístupňovalo verejnosti zámer po dobu nie troch, ale šiestich týždňov, a to v ktorýkoľvek pracovný deň. Zbytočne sa teda snažíte nájsť problém tam, kde v skutočnosti nie je.


V závere si Vám dovoľujeme poďakovať, že sa tak aktívne zaujímate o prácu samosprávy a veci verejné. Keďže nevidíme problém zverejňovať oznámenia o všetkých zámeroch, ktoré budú mestu doručené, prijmeme v tejto veci potrebné opatrenia.


Zároveň si vás dovoľujeme uistiť, že z našej strany nie je problém spolupracovať s Vami pri riešení akýchkoľvek otázok, ktoré podľa Vás zaujímajú a trápia obyvateľov, resp. môžu napomôcť rozvoju nášho mesta a zlepšovaniu životného prostredia. Dávame však prednosť osobným stretnutiam a rokovaniam, pri ktorých je možné si veľa vecí vzájomne vysvetliť a prekonzultovať.


Ing. Jozef Čekan

prednosta MsÚ


Vybavuje: Ing. Stanislav Pekar

vedúci odboru RM

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359