Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Prečo niektoré dôležité úradné oznamy nie sú zverejnené v Považskobystrických novinách? / Čo považuje úrad za obvyklý spôsob informovania v meste Považská Bystrica?

Čo považuje úrad za obvyklý spôsob informovania v meste Považská Bystrica?

Autor: Klub Strážov — Poslední změna: Pátek 31.03.2006 19:05
Verejná žiadosť o informácie. Kto a na základe akých úvah rozhoduje o tom, či bude oznam o predložení zámeru zverejnený len na úradnej tabuli, alebo aj na internetovej stránke mesta, v mestských novinách a televízii?

Odosielateľ žiadosti: Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica, strazov@strazov.sk


Adresát žiadosti (povinná osoba): Mestský úrad, Kancelária primátora, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, kp@povazska-bystrica.sk


V Považskej Bystrici dňa 5. marca 2006


Verejná žiadosť o informácie: Čo považuje mestský úrad za obvyklý spôsob informovania?


Mnohí občania Považskej Bystrice majú niekoľkonásobnú skúsenosť s využívaním zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Základná filozofia tohto zákona vznikla už v šesťdesiatych rokoch v USA. Krajinou vtedy prešla vlna demonštrácií a verejnosť si vybojovala právo na včasnú informovanosť o projektoch a činnostiach, ktoré by mohli citeľne zhoršiť stav životného prostredia, samozrejme aj s možnosťou tieto projekty ovplyvňovať.


Takúto legislatívu čoskoro zaviedli aj všetky západoeurópske krajiny. Slovensko zákon EIA prijalo v roku 1994 a odvtedy sme sa začali učiť, akú váhu môžu mať pripomienky občanov k odbornej dokumentácii, čo je cieľom verejného prerokovania alebo aký veľký význam má reálna variantnosť navrhovaného projektu.


Lenže na to, aby mohli občania účinne obhajovať svoje záujmy v procese EIA, musia sa o chystanom zámere včas dozvedieť. Zákon hovorí: „Dotknutá obec do jedného týždňa od doručenia návrhu zámeru informuje o ňom verejnosť v mieste obvyklým spôsobom a zároveň oznámi, kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť.“ Je zrejmé, prečo zákonodarca použil len všeobecný pojem „v mieste obvyklý spôsob informovania“. Medzi slovenskými obcami a mestami sú veľké rozdiely, a hoci každá obec má svoju úradnú tabuľu, nemusí vydávať noviny alebo prevádzkovať svoju internetovú stránku, či dokonca financovať televíziu.


Začali sme teda zisťovať, ako si túto povinnosť vykladá Mesto Považská Bystrica. Na úradnej tabuli visia dva aktuálne oznamy o doručení zámeru: obchodno – bytový komplex v centrálnej mestskej zóne a spracovanie 900 ks starých vozdiel v areáli teplárne (tieto spadajú do kategórie nebezpečný odpad).


Na internetovej stránke mesta tieto dva oznamy zverejnené nie sú. Sú snáď predstavitelia mesta presvedčení, že pre považskobystričanov nie je obvyklé používať internet, ale zato chodia pravidelne kontrolovať vývesky na úradnej tabuli? Ťažko povedať, pretože v sekcii Oznamy MsÚ na internetovej stránke mesta jeden oznam o doručení zámeru zverejnený je: modernizácia železničnej trate, zo septembra 2005. Zmienka o obchodno-bytovom komplexe sa na mestskom webe predsa len nájde: v septembri 2004 odpredalo mesto potrebné pozemky v centrálnej mestskej zóne po 500 Sk za meter štvorcový firme Považská združená, a. s.


Prelistujme si teraz mestom vydávané noviny – Považskobystrické novinky.

V januári 2004 zverejnili oznam o zámere na výstavbu prečerpávačky propán-butánu v Považskej Teplej.

V auguste 2005 to bol oznam o posudzovaní preložky hlavnej cesty I/61.

V septembri 2005 zverejnili oznam o zámere na modernizáciu železničnej trate.

O posudzovaní obchodno-bytového komplexu a spracovania vrakov ani riadok.


Mesto okrem novín financuje aj ďalšie médium - infokanál v TV Marika. Nepodarilo sa nám zachytiť v jej vysielaní správu o posudzovaných zámeroch, pred časom však veľmi podrobne informovala o posudzovaní diaľnice, ktoré prebiehalo podľa toho istého zákona, ako ostatné zámery.


Keď tieto informácie porovnáme so zoznamom posudzovaných zámerov, získaným z Ministerstva životného prostredia, tak ešte zistíme, že v sledovanom období prebiehalo v našom meste najmenej jedno posudzovanie (zámer na výrobu automobilových dielov - subdodávateľ firmy KIA). O tomto sa neobjavila správa ani v mestských novinách, ani na mestskej webovej stránke.


Preto sa na základe zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám pýtame:

  1. Čo považuje mestský úrad za „obvyklý spôsob informovania“ v Považskej Bystrici?

  2. Kto a na základe akých úvah rozhoduje o tom, či bude oznam o predložení zámeru zverejnený len na úradnej tabuli, alebo aj na internetovej stránke mesta?

  3. Kto a na základe akých úvah rozhoduje o tom, či bude oznam o predložení zámeru zaslaný aj médiám?

  4. Došlo niekedy k prípadu, že informácia o predložení zámeru bola poskytnutá len médiám financovaným z mestských zdrojov, a ostatné regionálne média od úradu takúto správu nedostali?

  5. Majú mestské noviny a mestom financovaná televízia zmluvne zakotvenú povinnosť automaticky zverejniť takýto druh oznamu, alebo je to vecou rozhodnutia ich šéfredaktorov?


 


Za poskytnutie požadovaných informácií vopred ďakujeme.

Túto žiadosť o informácie zverejňujeme, a rovnakým spôsobom oboznámime verejnosť aj s Vašou odpoveďou.

S pozdravom,


Juraj Smatana, konateľ

Klub Strážov

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359