Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Infozákon: spoplatňovanie informácií / Mestský úrad odpovedá na žiadosť Klubu Strážov a potvrdzuje, že poskytovanie informácií nie je spoplatňované

Mestský úrad odpovedá na žiadosť Klubu Strážov a potvrdzuje, že poskytovanie informácií nie je spoplatňované

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 01.05.2006 21:32
Aj tento dokument potvrdzuje, že Mestský úrad od nás požadoval uhradenie nákladov za kopírovanie hlukovej štúdie neoprávnene.
MESTSKÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 Číslo: 5564/dp/06 .................................................                                                     Považská Bystrica (V odpovedi uveďte vždy toto číslo)                                                              24. 4. 2006 Rozhodnutie Mesto Považská Bystrica - mestský úrad ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o slobodnom prístupe k informáciám") na základe žiadosti Klubu Strážov , Centrum 3/5, Považská Bystrica, zaslanej elektronickou poštou (pod. č. 5564/dp/06 z 13. 4. 2006) vo veci poskytnutia: 1.   rozhodnutia vedenia Mesta Považská Bystrica, ktorým rozhodlo, že poskytovanie informácií zatiaľ nebude pre občanov spoplatnené, 2.   aktuálneho sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií, 3.   smernice na aplikáciu informačného zákona, pokiaľ takýto dokument niektorý z orgánov Mesta Považská Bystrica prijal vydalo v zmysle § 18 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám toto rozhodnutie: Žiadosti Klubu Strážov, Centrum 3/5, Považská Bystrica (pod. č. 5564/dp/06 z 13. 4. 2006 o sprístupnenie informácií nevyhovuje v časti: 1.   poskytnutie rozhodnutia vedenia Mesta Považská Bystrica, ktorým rozhodlo, že poskytovanie informácií zatiaľ nebude pre občanov spoplatnené (bod 1. cit. žiadosti), 2.   poskytnutie aktuálneho sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií (bod 2. cit. žiadosti). Interný predpis, ktorý bol vydaný v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám (Príkaz primátora k poskytovaniu informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o voľnom prístupe k informáciám a k spravovaniu informácií v informačnom systéme Mesta Považská Bystrica z 10. 1. 2001) bude sprístupnený žiadateľovi v požadovanom rozsahu a spôsobom (bod 3. cit. žiadosti), a to tak, že kópia predmetného príkazu bude zaslaná na korešpondenčnú adresu žiadateľa spolu s týmto rozhodnutím. Odôvodnenie: Mestskému úradu v Považskej Bystrici bola zaslaná elektronickou poštou žiadosť Klubu Strážov, Centrum 3/5, Považská Bystrica (pod. č. 5564/dp/06 z 13. 4. 2006), v ktorej žiadateľ požaduje zaslať: 1.   rozhodnutie vedenia Mesta Považská Bystrica, ktorým rozhodlo, že poskytovanie informácií zatiaľ nebude pre občanov spoplatnené, 2.   aktuálny sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií, 3.   smernicu na aplikáciu informačného zákona, pokiaľ takýto dokument niektorý z orgánov Mesta Považská Bystrica prijal. K bodu 1. žiadosti: O skutočnosti, že poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nebude občanom zatiaľ spoplatňované, ako aj o tom, že k zmene tohto rozhodnutia môže dôjsť v závislosti od nárastu spracovávanej agendy, a že v takom prípade by bola možnosť úhrady za sprístupnenie informácií prehodnotená, rozhodol formou ústneho pokynu primátor mesta Považská Bystrica z pozície najvyššieho výkonného orgánu a štatutárneho zástupcu Mesta Považská Bystrica. Urobil tak v januári 2001 po nadobudnutí účinnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám využívajúc pritom § 21 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Keďže tento riadiaci akt nebol vykonaný písomne, nie je možné sprístupniť dokument požadovaný v bode 1 vyššie citovanej žiadosti. Informácia o obsahu predmetného rozhodnutia bola verejnosti sprístupnená v týždenníku Považskobystrické novinky (č. 1-2 z 9. januára 2001), a taktiež na internetovej stránke mesta www.povazska-bystrica.sk. K bodu 2. žiadosti: Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií nebol povinnou osobou vydaný, preto nie je možné žiadateľovi tento dokument poskytnúť. Informácie sú sprístupňované za podmienok ustanovených v § 21 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z., rešpektujúc pritom rozhodnutie primátora mesta o bezplatnom sprístupňovaní informácií v zmysle vyššie uvedeného. K bodu 3. žiadosti: Interný dokument bude sprístupnený v požadovanom rozsahu a spôsobom tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 3 Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Meste Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica mestský úrad   Ing. Jozef Čekan prednosta MsÚ Rozhodnutie dostane: Klub Strážov, Centrum 3/5, Považská Bystrica

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359