Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Diaľnica: Žiadame hlukové a emisné štúdie / Primátor v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu, ktoré podal Klub Strážov

Primátor v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu, ktoré podal Klub Strážov

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 01.05.2006 21:07
MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3 Číslo: 1482/S/06.......................                                                     Považská Bystrica 24. 4. 2006 (V odpovedi uveďte vždy toto číslo)                                                      ............................................ Rozhodnutie Primátor mesta Považská Bystrica, ako príslušný orgán podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „odvolací orgán") vo veci odvolania podaného Klubom Strážov , Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 13. 4. 2006 rozhodol takto: Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení odvolaniu Klubu Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica vyhovuje v plnom rozsahu. Ruší rozhodnutie Mestského úradu v Považskej Bystrici (ďalej len „mestský úrad") vydané v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "zákon o informáciách") vo veci sprístupnenia informácií žiadateľovi Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica podľa žiadosti evidovanej pod podacím číslom 3594/dp/06 z 9. 3. 2006 a vracia mestskému úradu vec na opätovné prerokovanie. Zároveň mestskému úradu ukladá vybaviť vyššie citovanú žiadosť vzhľadom k jej predmetu bezodkladne, najneskôr do 28. apríla 2006, a pri vybavovaní žiadosti postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o informáciách. Odôvodnenie: Mestskému úradu v Považskej Bystrici bola doručená žiadosť o sprístupnenie informácie od Klubu Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica (pod. č. 3594/dp/06 z 9. 3. 2006). Predmetom žiadosti bolo okrem iného sprístupnenie zoznamu všetkých dokumentov a podkladov, ktoré sú súčasťou spisu k územnému rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby „Diaľnica D1 Sverepec -Vrtižer variant V2a/ll" a poskytnutie kópií niektorých dokumentov, ktoré s touto problematikou súvisia. I napriek tomu, že mestský úrad nemohol žiadateľovi poskytnúť všetky požadované informácie a dokumenty, keďže s nimi nedisponoval, nepostupoval podľa § 16 a § 18 ods. 2 zákona o informáciách a žiadosť vybavil, akoby sprístupnil informácie v požadovanom rozsahu (odpoveď na žiadosť zo 16.3.2006). To je dôvod, pre ktorý nastala situácia podľa § 18 ods. 3 cit. zákona. Z nej vyplynulo, že mestský úrad vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Proti tomuto rozhodnutiu podal Klub Strážov odvolanie (pod. č. 5508/dp/06 z 13. 4. 2006), v ktorom žiada, aby mu „Mestský úrad Považská Bystrica ako povinná osoba požadované informácie buď bezodkladne poskytol, alebo vykonal príslušné (str.2) úkony, požadované zákonom (postúpenie žiadosti, vyrozumenie žiadateľa, rozhodnutie o nesprístupnení žiadosti)". Odvolací orgán posúdil námietky Klubu Strážov uvedené v odvolaní a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti, že odvolaniu vyhovie a vráti mestskému úradu vec späť na opätovné prerokovanie. Zároveň mestskému úradu uložil vybaviť vyššie citovanú žiadosť vzhľadom k jej predmetu bezodkladne, najneskôr do 28. apríla 2006, a pri vybavovaní žiadosti postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o informáciách. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 59 ods. 4 zákona o správnom konaní v platnom znení sa nemožno ďalej odvolať. Ing. Ľuboš Lackovič primátor mesta Rozhodnutie sa zasiela: 1.  Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica 2.  Mestský úrad v Považskej Bystrici, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica Sken tohoto dokumentu:

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359