Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Diaľnica: Žiadame hlukové a emisné štúdie / Odpoveď na žiadosť o informácie - podklady pre územné konanie

Odpoveď na žiadosť o informácie - podklady pre územné konanie

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 09.04.2006 21:07
Doručené dňa: 29. 3. 2006 (poštovou doručenkou)

1482/S/06/AO1-5

16. 03. 2006


Klub Strážov

Ing. Jaroslav Dunaj

Centrum 3/5

017 01 Považská Bystrica


Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď


V nadväznosti na Vašu žiadosť vo veci poskytnutia informácií si Vám dovoľujeme oznámiť nasledujúce:

  1. Zoznam všetkých dokumentov a podkladov, ktoré sú súčasťou spisu k územnému rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer variant V2a/ll“ vydanému na základe návrhu na začatie konania zo dňa 14. 11. 2003 – navrhovateľom SSC

  • Kompletný spis k územnému rozhodnutiu Mesto Považská Bystrica postúpilo na Krajský stavebný úrad v Trenčíne z dôvodu podania žaloby na Krajský súd.


  1. Dokument: vydaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zo dňa 27. 07. 2004 – č. A/2004/2452 ktorý je súčasťou spisu k vydanému územnému rozhodnutiu na D1 cez Považskú Bystricu

  • Kompletný spis k územnému rozhodnutiu Mesto Považská Bystrica postúpilo na Krajský stavebný úrad v Trenčíne z dôvodu podania žaloby na Krajský súd.


  1. Dokument: Stanovisko KSÚ 2004/371-4/ko zo dňa 08. 07. 2004 k Zmene a doplnku územného plánu.

  • Kópia uvedeného dokumentu tvorí prílohu tejto odpovede.


  1. Dokumenty: Hlukové, imisné a exhalačné štúdie aj s ich doplnkami, ktoré súvisia s procesom prípravy realizácie diaľnice D1 cez Považskú Bystricu. Ide najmä o štúdie s označením 6548 – 12, 6548 – 00, 6548 – 09 prípadne ďalšie.

  • Z požadovaných dokumentov má Mesto Považská Bystrica k dispozícií iba Hlukovú a Imisnú štúdiu s označením 6548 – 00. Požadované kópie poskytneme za úhradu nákladov spojených s kopírovaním po Vašom písomnom potvrdení úhrady nákladov na kopírovanie.

  1. Dokumenty: podrobný inžiniersko – geologický prieskum, v zmysle „Záverečného stanoviska MŽP SR na zámer D1 Sverepec – Vrtižer, zo dňa 23. 10. 2001.

  • Mesto Považská Bystrica nedisponuje požadovanými dokumentmi.


S pozdravom


Ing. Jozef Čekan

prednosta MsÚ


Prílohy:

Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne, odbor územného plánovania – preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona k návrhu „Zmien a doplnkov ÚPN – SÚ Považská Bystrica – vedenie diaľnice D1 (variant 2a/l) územím mesta a nová bytová výstavba“ pod č. s.: 2004/371-4/ko z 08. 07. 2004


Vybavuje: Ing. arch. Daniela Šešová, č. t.: 042/4305 504

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359