Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Diaľnica: Žiadame hlukové a emisné štúdie / Klub Strážov sa odvoláva proti fiktívnemu rozhodnutiu Mestského úradu Považská Bystrica

Klub Strážov sa odvoláva proti fiktívnemu rozhodnutiu Mestského úradu Považská Bystrica

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 12.04.2006 20:56
Klub Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica

Adresát:

Primátor mesta
cestou:
Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Považská BystricaV Považskej Bystrici,11.4.2006

Vec: Odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

Vážený pán primátor,
dňa 9. marca 2006 podalo naše občianske združenie žiadosť o informáciu, ktorá pozostávala z 5 bodov, požadujúcich rôzne informácie zo spisu k územnému rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer variant V2a/II“.

V zákonnej lehote sme dostali list č. 1482/S/06/AO1-5 nadpísaný „Žiadosť o sprístupnenie informácií – odpoveď“, ktorým nám bola sprístupnená iba informácia, požadovaná v bode 3 našej žiadosti. K bodu 4 úrad požiadal o písomné potvrdenie úhrady nákladov na kopírovanie (tejto otázke sa venujeme v samostatnom podaní).

K bodu 1, 2 a 5 našej žiadosti úrad iba skonštatoval: „Kompletný spis k územnému rozhodnutiu mesto Považská Bystrica postúpilo na Krajský stavebný úrad v Trenčíne z dôvodu podania žaloby na Krajský súd“, resp. „Mesto Považská Bystrica nedisponuje požadovanými dokumentmi.“

List neobsahuje formálne ani obsahové náležitosti rozhodnutia podľa zákona o správnom konaní (výrokovú časť, odôvodnenie, poučenie, príslušné razítko).
Takýto postup považujeme za porušenie zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, konkrétne v paragrafe § 15, odsek 1 a 2. Citujeme:

§ 15
Postúpenie žiadosti
(1) Ak povinná osoba, ku ktorej žadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).
(2) Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Konštatujeme, že aj keď Mestský úrad nepochybne mal vedomosť, kde informácie požadované v bodoch 1 a 2 možno získať, nepostúpil našu žiadosť povinnej osobe a následne nám potom ani nemohol oznámiť postúpenie žiadosti. V bode 5, kde úrad nemal vedomosť o tom, kde možno požadovanú inžiniersko-geologickú štúdiu získať, mal našu žiadosť odmietnuť rozhodnutím – čiže s využitím § 18 informačného zákona.

Keďže Mestský úrad Považská Bystrica v stanovenej lehote na vybavenie našej žiadosti neposkytol informácie, nevydal rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnil, na základe § 18 ods. 3 citovaného zákona sa predpokladá, že Mestský úrad Považská Bystrica vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu (tzv. fiktívne rozhodnutie).

Proti tomuto rozhodnutiu podávame na základe § 19 ods. 1 citovaného zákona odvolanie a žiadame, aby nám Mestský úrad Považská Bystrica ako povinná osoba požadované informácie buď bezodkladne poskytol, alebo vykonal príslušné úkony, požadované zákonom (postúpenie žiadosti, vyrozumenie žiadateľa, rozhodnutie o nesprístupnení žiadosti).

Vážený pán primátor,
na záver si dovoľujem vyjadriť poľutovanie nad postupmi, ktoré praktizujú Vaši zamestnanci v oblasti poskytovania informácií občanom. Z jednej strany čítame a počúvame výzvy, aby namiesto vypisovania podaní a medializácie občania radšej osobne navštívili úrad, kde im kvalifikovaní pracovníci všetko ochotne vysvetlia. Pred mesiacom člen nášho združenia prišiel osobne na stavebný úrad nahliadnuť do dokumentácie. Keď si však chcel z niektorých vybraných strán urobiť kópiu vlastným fotoaparátom, čiže s minimálnou záťažou pre Vašich úradníkov, príslušná pracovníčka okamžite spis odstránila z jeho dosahu a začala žiadať formálne postupy (písomnú žiadosť o informácie – mimochodom nad rámec informačného zákona, ktorý pozná aj ústnu žiadosť o informácie). Keď sme podali písomnú žiadosť, úrad si počkal do posledného dňa zákonnej lehoty a potom sme sa dozvedeli, že spis, ktorý náš člen držal v ruke a videl na vlastné oči, stavebný úrad sčasti vôbec nemá, a sčasti nám kópie z neho poskytne len za finančnú úhradu. Tak vyzerá v praxi tá deklarovaná otvorenosť úradu voči občanovi!

Po niekoľkoročných skúsenostiach s Vami riadeným úradom si už ani nerobíme nádeje, že by k odstráneniu takýchto a podobných informačných bariér došlo dobrovoľne, z vlastnej snahy. Informačné bariéry na Mestskom úrade Považská Bystrica totiž nie sú nezamýšľanými a teda tolerovateľnými nedostatkami, ale majú skôr charakter pracovnej metódy, základného nastavenia. Znížiť takéto bariéry teda môže len sústredený tlak občanov, médií a mimovládnych organizácií na dôsledné vymáhanie zákona. Takto prosím chápte našu iniciatívu.

S pozdravom
Juraj Smatana
konateľ

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359