Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Pýtame sa / Diaľnica: Koľko zaplatila Národná diaľničná spoločnosť za propagačný článok v SME? / Rozhodnutie ministerstva dopravy o nesprístupnení informácie, koľko zaplatila Národná diaľničná spoločnosť za publikovanie propagačného článku o diaľnici cez Považskú Bystricu

Rozhodnutie ministerstva dopravy o nesprístupnení informácie, koľko zaplatila Národná diaľničná spoločnosť za publikovanie propagačného článku o diaľnici cez Považskú Bystricu

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 04.10.2008 16:13
Kategorie: , ,

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor komunikácie Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15
č.: 1 17763/2008/1 130-OK/z. 41095 Bratislava, 1 1.9.2008


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „zákon o slobode informácií"), podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov


nevyhovuje


žiadosti Juraja Smatanu, Občianske združenie Diaľnica a príroda, Nábrežná 999/13, Považská Bystrica o sprístupnenie informácie:


„Koľko zaplatila NDS, a.s., za uverejnenie PR materiálu s Názvom „Estakádou ponad Považskú Bystricu prejdú prví motoristi v polovici roka 2010" uverejnenom v printovovej verzii denníka SME. "


Žiadosť je registrovaná na odbore komunikácie pod č.: 117763/2008/1 130-OK/z. 41091


Odôvodnenie:

Dňa 3. 09. 2008 nám bol postúpený ako príslušnému správnemu orgánu podľa § 18 ods. 4 zákona č. 21 1/2000 Z.z. podnet Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., z dôvodu, že NDS, a.s., ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. nevyhovela žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorá jej bola doručená elektronicky dňa 29. 08. 2008.
Ministerstvo po preskúmaní predmetnej žiadosti, podnetu ako aj spisového materiálu v tejto veci zistilo, že požadovaná informácia nie je informáciou, ktorú je NDS, a.s., povinná sprístupniť podľa § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.
Nakoľko požadovaná informácia nebola financovaná z verejných prostriedkov, netýka sa nakladania s verejnými prostriedkami a ani nakladania s majetkom štátu, nemá NDS, a.s., ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. povinnosť zverejniť požadovanú informáciu. Z tohto dôvodu Vám NDS, a.s., predmetnú informáciu nebola povinná sprístupniť.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať rozklad cestou orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.


Ing. Eva Benešová riaditeľka odboru komunikácie

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 09.10.2008 23:47

Pre boha ziveho,nech uz konecne dorobia tu dialnicu aby uz konecne ten fanatik a psychoticky naruseny obcan Smatana zavrel hubu!!! To uz nie je normalne aby neustale hladal v niecom problemy.Chvalabohu sa uz zacalo robit na vystavbe a pevne verim,ze termin bude dodrzany a mesto si konecne vydychne.

« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359