Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod

...veci verejné, o ktorých sa v meste Považská Bystrica nahlas nehovorí...

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 14.11.2013 21:41

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta zo dňa 27.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 06.03.2013 21:26

Prenájom nebytových priestorov v objekte futbalového štadióna, prevzatie FK Raven

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta zo dňa 27.02.2013 - Více...

Mladý inžinier navrhuje lávku cez Váh, spájajúcu Podhradie s Teplou

Mladý inžinier navrhuje lávku cez Váh, spájajúcu Podhradie s Teplou

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 03.03.2013 15:16

[2013-03-02] Architekt Palo Knapo a skupina aktivistov z Považského Podradia a Považskej Teplej navrhujú malé inžinierske dielo, ktoré by o polovicu skrátilo trasu z Manínskej Tiesňavy na Považský hrad, umožnilo rýchlejší prístup k železničnej aj autobusovej zastávke, slúžilo pre turistov aj domácich a oživilo lokálnu ekonomiku.

Mladý inžinier navrhuje lávku cez Váh, spájajúcu Podhradie s Teplou - Více...

POVAZSKA.SME.SK| Pripravujú odpredaj pozemku pri Maníne

POVAZSKA.SME.SK| Pripravujú odpredaj pozemku pri Maníne

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 28.02.2013 11:01

[2013-02-27] Článok Bernadetty Pitoňákovej o plánovanom odpredaji pozemku pri Maníne. Mesto pripravuje verejnú obchodnú súťaž, k jej podmienkam boli kritické pripomienky.

POVAZSKA.SME.SK| Pripravujú odpredaj pozemku pri Maníne - Více...

Čierna diera parkovania

Čierna diera parkovania

Autor: Jaroslav Semančík Poslední změna: Pondělí 25.02.2013 20:33

[2013-02-25 Za uplynulých sedem rokov mesto utiahlo z rozpočtu postaviť cca. 340 parkovacích miest, za rovnaký čas tu pritom pribudlo päťtisíc nových áut. V skutočnosti aj tieto už postavené miesta ešte len musíme zaplatiť – postavili sa z úveru, ktorý sa dnes ešte ani nezačal splácať. Nik nemá odvahu povedať ľuďom jednoduchú pravdu, že náklady na parkovanie sú úplne mimo možností mestského rozpočtu. Poslanci radšej vylobujú na úrade pár ďalších miest na dlh pre svoju mestskú časť, aby voliči videli, že sa snažia. A v tejto nikam nevedúcej ceste plánuje mesto pokračovať aj naďalej v tomto roku. Otvorený list poslancom mestského zastupiteľstva.

Čierna diera parkovania - Více...

Ako to vyzerá s transparentnosťou, pán primátor?

Autor: Monika Bandúrová Poslední změna: Sobota 27.09.2014 15:55

[2013-02-25] Ako vníma zlé vysvedčenie o transparentnosti v meste pán primátor? Aké priority vidí on osobne v tejto oblasti? Čo jeho úrad urobil v období od roku 2010 až 2012 pre otvorenejšiu samosprávu som sa opýtala žiadosťou o informácie. Odpovede na tieto otázky Vám dúfam prinesiem do týždňa - je polčas úradujúceho obdobia, ten správny čas na zamyslenie kam kráčame a kam by sme mali...

Ako to vyzerá s transparentnosťou, pán primátor? - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 14.09.2013 14:51

Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2013-2015 - Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica - Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica - Návrh na predaj nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS11/2013 „Obchodné centrum Manín“.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a hospodárenie, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013 - Více...

PBnovinky| Investori majú záujem o zmenu centra mesta

PBnovinky| Investori majú záujem o zmenu centra mesta

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 24.02.2013 20:13

[2013-02-24] Považskobystrické novinky zo dňa 12. 2. 2013 priniesli prvú oficiálnu správu o investičných zámeroch na pozemku pred hotelom Manín. Vzhľadom na to, že na rokovania odborných komisií mesta bol tento projekt predložený len na poslednú chvíľu, zverejňujeme sken článku.

PBnovinky| Investori majú záujem o zmenu centra mesta - Více...

Stanovisko Združenia podnikateľov k činnosti vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010-2012

Stanovisko Združenia podnikateľov k činnosti vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010-2012

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 24.02.2013 15:21

[2013-02-24] Dňa 23. februára 2013 bol všetkým poslancom a poslankyniam mesta Považská Bystrica doručený nasledovný e-mail: "Dobrý deň, v prílohe zasielam Stanovisko ZPPB k činnosti vedenie mesta Považská Bystrica v rokoch 2010 -2012. Ako zástupca občanov mesta Považská Bystrica Vás týmto žiadame aj na základe skúseností počas dvojročného pôsobenia niektorých poslancov, aby ste na nadchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici interpelovali vedenie mesta ohľadne ich nečinnosti pri rozvoji a dlhodobejšej koncepcie vývoja spoločenského života v Považskej Bystrici."

Stanovisko Združenia podnikateľov k činnosti vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010-2012 - Více...

Združenie podnikateľov žiada o informácie o dodatku k zmluve s Mestskou dopravnou spoločnosťou

Združenie podnikateľov žiada o informácie o dodatku k zmluve s Mestskou dopravnou spoločnosťou

Autor: redakcia Poslední změna: Sobota 23.02.2013 16:45

[2013-02-23] Združenie podnikateľov Považská Bystrica žiada Mesto Považská Bystrica o informácie, na základe akých analýz alebo odborných podkladov bola určenia čiastka náhrady predpokladanej strany a výška preddavkovej mesačnej platby, a taktiež návrh predpokladaných kalkulovaných ekonomicky oprávnených nákladov preukazujúcich opodstatnenosť položiek. A my si opäť kladieme otázku - prečo tieto informácie neboli súčasťou dôvodovej správy ešte predtým, ako šiel návrh do mestského zastupiteľstva?

Združenie podnikateľov žiada o informácie o dodatku k zmluve s Mestskou dopravnou spoločnosťou - Více...

Združenie podnikateľov žiada mesto o informácie o predaji podielu v spoločnosti POVBYT

Združenie podnikateľov žiada mesto o informácie o predaji podielu v spoločnosti POVBYT

Autor: redakcia Poslední změna: Sobota 23.02.2013 16:37

Na webovej stránke Združenia podnikateľov Považská Bystrica bola uverejnená infožiadosť, v ktorej združenie požaduje podrobnejšie informácie o predaji 20% podielu v spoločnosti POVBYT firme GGE, a. s. O odpovedi Mesta Považská Bystrica vás budeme informovať. Ťažko sa však ubrániť ďalšej otázke: prečo tieto informácie neboli súčasťou dôvodovej správy k návrhu predaja podielu, ktorý bol predložený poslancom mestského zastupiteľstva?

Združenie podnikateľov žiada mesto o informácie o predaji podielu v spoločnosti POVBYT - Více...

Pingpongové stoly po 100-tisíc Sk?

Pingpongové stoly po 100-tisíc Sk?

Autor: Jaroslav Semančík Poslední změna: Sobota 23.02.2013 14:25

[2013-02-23] Hneď tri, každý po 100-tisíc Sk, pre vás plánuje nakúpiť Mestský úrad z vašich peňazí. Vyplýva, to zo zverejneného návrhu rozpočtu mesta na tento rok (str. 17), kde je na ne vyčlenených 10 tis. eur. Poslanci budú rozpočet schvaľovať vo štvrtok 28. februára. Zapojte sa do súťaže, kto nájde v návrhu rozpočtu lepší špek!

Pingpongové stoly po 100-tisíc Sk? - Více...

Európska komisia stopla Slovensku dotácie na diaľnice. Najviac neoprávnených faktúr bolo na diaľnici cez Považskú Bystricu

Európska komisia stopla Slovensku dotácie na diaľnice. Najviac neoprávnených faktúr bolo na diaľnici cez Považskú Bystricu

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 22.02.2013 17:46

[2013-02-20] Európska komisia prerušila platby Slovenskej republike v Operačnom programe Doprava pre zásadné pochybenia. Ide najmä o neoprávnené faktúry vo výške 5 miliónov eur zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti, ako fakturácia prác navyše, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami. Najviac problémov sa týka stavby D1 medzi Sverepcom a Vrtižerom, teda cez mesto Považská Bystrica. Aktuálne sú kvôli tomu zablokované dve žiadosti o peniaze v hodnote 44 miliónov eur (1,325 miliardy SKK).

Európska komisia stopla Slovensku dotácie na diaľnice. Najviac neoprávnených faktúr bolo na diaľnici cez Považskú Bystricu - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 22.02.2013 15:33

Informácia o návrhu predaja nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže OVS-1/2013 „Obchodné centrum Manín" - Kontrola uznesení - Prerokovanie požiadavky SZZP o doriešenie parkoviska pre osoby odkázané na individuálnu dopravu v objekte býv. ZÚNZu - Prerokovanie návrhu ORPZ SR, ODI Považská Bystrica na zmenu organizácie dopravy na Ul. Šoltésovej - Prerokovanie podnetu Mgr. Semančíka na blokovanie chodníka pri NsP - Prerokovanie požiadavky obyvateľov Považskej Bystrice o zriadenie priechodu pre chodcov a osadenie spomaľovacích prahov na Ul. 1. mája - Prerokovanie požiadavky p. Hrenáka o zriadenie priechodu pre chodcov na Ul. Žilinskej pri kostole - Prerokovanie požiadavky Spoločenstva vlastníkov domu č. 1741 na osadenie zvislých dopravných značiek - Požiadavka vlastníkov bytov domu č. 2020/45 Rozkvet, Považská Bystrica na odstránenie dopravnej značky

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, ktoré sa konalo dňa 19.02.2013 - Více...

FK RAVEN, s.r.o. reakcia na list primátora zo dňa 12.02.2013

FK RAVEN, s.r.o. reakcia na list primátora zo dňa 12.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 21.02.2013 16:31

[2013-02-21] "Nie je teda pravdou, že klub FK Raven drží hráčov ako „rukojemníkov“, ale chce v prípade záujmu vedenia mesta Považská Bystrica riešiť situáciu vo futbale a odovzdať mu kompletný stav hráčských kádrov bez akéhokoľvek nároku na finančné vysporiadanie..."

FK RAVEN, s.r.o. reakcia na list primátora zo dňa 12.02.2013 - Více...

Odpoveď Raven a.s. na list primátora zo dňa 12.02.2013

Odpoveď Raven a.s. na list primátora zo dňa 12.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 21.02.2013 15:19

[2013-02-21] List, ktorý zaslala firma Raven, a.s. dňa 18.02.2013 primátorovi Karolovi Janasovi ako reakciu na jeho list zo dňa 12.02.2013.

Odpoveď Raven a.s. na list primátora zo dňa 12.02.2013 - Více...

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 18.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 20.02.2013 17:00

Informatívna správa “Obchodná verejná súťaž – Manín“ - Kontrola plnenia uznesení - Požiadavky občanov a organizácii - Návrh plánu práce komisie

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 18.02.2013 - Více...

List od primátora Janasa adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s.

List od primátora Janasa adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s.

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 20.02.2013 17:02

[2013-02-20] Dňa 12.02.2013 odoslal primátor Karola Janas list adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s.. List je reakciou na listy, ktorými Raven a.s. oznámil primátorovi ukončenie športovej činnosti.

List od primátora Janasa adresovaný generálnemu riaditeľovi Raven a.s. - Více...

Komisie po normalizácii – mladých preč

Komisie po normalizácii – mladých preč

Autor: Jaroslav Semančík Poslední změna: Sobota 16.02.2013 16:51

Na minulom mestskom zastupiteľstve v decembri bola ako posledný bod programu zaradená kompletná zmena personálneho zloženia odborných komisií mestského zastupiteľstva. Všetci členovia boli odvolaní a následne tajnou voľbou zvolené nové zloženie komisií. K čomu vlastne došlo pod názvom „rekonštrukcia“ komisií? K vylúčeniu mladých, niekedy práve najaktívnejších členov a posilneniu hlasu politikov.

Komisie po normalizácii – mladých preč - Více...

POVAZSKA.SME.SK| Rončák hovorí, že ak sa berú komisie vážne, účasť je vyššia

POVAZSKA.SME.SK| Rončák hovorí, že ak sa berú komisie vážne, účasť je vyššia

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 15.02.2013 19:16

[2013-02-15] Rozhovor Bernadetty Pitoňákovej o komisiách mestského zastupiteľstva s Ivanom Rončákom z mimovládnej organizácie Transparency International.

POVAZSKA.SME.SK| Rončák hovorí, že ak sa berú komisie vážne, účasť je vyššia - Více...

POVAZSKA.SME.SK|Rušili a nanovo zostavovali komisie mestského zastupiteľstva

POVAZSKA.SME.SK|Rušili a nanovo zostavovali komisie mestského zastupiteľstva

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 15.02.2013 19:15

[2013-02-15] Článok Bernadetty Pitoňákovej o novom zostavení komisií mestského zastupiteľstva. Rekonštrukcia odborných komisií sa uskutočnila v decembri 2012. Práce v komisiách sa vzdalo dvanásť ľudí, poslanci opätovne nezvolili sedemnásť. Odchádza aj veľa mladých ľudí.

POVAZSKA.SME.SK|Rušili a nanovo zostavovali komisie mestského zastupiteľstva - Více...

Akce dokumentů

« červen 2020 »
červen
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359