Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Kauzy / TV Marika / Rada pre vysielanie a retransmisiu o TV Marika: Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona

Rada pre vysielanie a retransmisiu o TV Marika: Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 18.09.2009 16:24
[2006-01-24] Vybraná časť z dokumentu Zápisnica č. 8/2006 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 04. 2006 o 10:00 hod. v zasadačke SSN, Župné nám. č. 7, Bratislava a dňa 25. 04. 2006 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
K bodu 48/
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona
SK č.: 504-PgO/O-566/2006 zo dňa 24.01.2006

Doplnenie:Správa o šetrení sťažnosti č. 2891/335-2005

(dodržiavanie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z.z.)

(monitorovaný program/deň: „Noviny TV Marika“, 24.11.2005)

ÚK: MANIN PB, s. r. o., Považská Bystrica                                                    číslo licencie: T/165       

 

Uznesenie č. 06-08/48.298:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona    č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 504-PgO/O-566/2006 MANIN PB, s.r.o.

 
porušil
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.

 
tým,
 

že dňa 24.11.2005 v príspevku o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v programe Noviny TV Marika odvysielal politickú reklamu,

 
za čo mu ukladá
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie zákona.

 
 

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

Úloha č. 06-08/313:Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona účastníkovi konania spoločnosti MANIN PB, s.r.o.

T: 25.05.2006                                                                                                             Z: PKO

 

Úloha č. 06-08/314:Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T:

09.05.2006          


   Dokument bol publikovaný na stránkach Rady pre vysielanie a retransmisiu - http://www.rada-rtv.sk/32582b3c-37af-4f86-bcf2-143b3fc3e739/c0824a25_0406W.doc

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359