Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Archív dokumentov / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 11. marca 2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 11. marca 2008

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 21.07.2010 16:41
[2008-03-11]

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 11. marca 2008


 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


 

Program:


 

1/ Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s KO a DSO na území mesta Považská

Bystrica

2/ Prerokovanie ÚPN mesta Považská Bystrica

3/ Požiadavky občanov a organizácií  

5/ Diskusia


 

Predseda komisie Ing. Juraj Pekár privítal prítomných na marcovom zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.


 


 

1/ Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Považská Bystrica

Návrh VZN predložila na rokovaní komisie Ing. Martinková, ktorá odpovedala členom komisie na otázky súvisiace s týmto VZN.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica s pripomienkami:

  • využiť všetky dostupné formy osvety, propagácie a mediálneho pôsobenia na zabezpečenie informovanosti občanov o zásadách navrhovaného VZN,

  • zvýšiť kontrolu nad dodržiavaním poriadku na stanoviskách kontajnerov.

7:0:1


 


 

2/ Prerokovanie územného plánu mesta Považská Bystrica

Informáciu o rozpracovanom územnom pláne mesta podali Ing. arch. Šešová spoločne s Ing. arch. Remišom.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia berie na vedomie informáciu o územnom pláne mesta Považská Bystrica ako aj spôsob riešenia a vybavovania pripomienok k územnému plánu.

7:0:0


 


 

3/ Požiadavky na prerokovanie komisie dňa 11. marca 2008


 

1/

Písomnosť 2705/dp/2008 – žiadosť MVDr. Milana Kafku o stanovisko mesta k umiestneniu veterinárnej ambulancie v nebytovom priestore č. 1 na ul. Lánskej č. s. 2487/66.

Stanovisko VMČ Lány: VMČ Lány súhlasí s umiestnením veterinárnej ambulancie.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia súhlasí s umiestnením veterinárnej ambulancie v nebytovom priestore č. 1 na ul. Lánskej č. s. 2487/66.

8:0:0


 


 

2/ SM

Písomnosť 21010/dp/2007 (spis 2541/S/2007 MA3 A-50) – žiadosť G3 Plus, s. r. o. o odpredaj časti pozemku 400 m2 z parcely KN E 5919/1 a odpredaj časti pozemku 140 m2 z parcely 6105/19. Uvedený pozemok sa nachádza pozdĺžne medzi firmou G3 Plus a starým židovským cintorínom v Pov. Bystrici.

Stanovisko KpŽP,VaD:

Komisia odporúča schváliť odpredaj časti pozemku z parcely KN E 5919/1 (400 m2) a odpredaj časti pozemku z parcely 6105/19 (140 m2) žiadateľovi G3 Plus, s. r. o.

8:0:0


 

3/

Písomnosť 5019/dp/2008 – žiadosť MUDr. Bronislava Čiku a Dušana Moravíka o stanovisko mesta k zámeru bytovej výstavby na sídlisku Lánska v počte 64 bytov.

Pri osobnej prezentácii na zasadnutí komisie žiadatelia zvýšili počet bytov bytového domu „Domanižanka“ na 71 a požiadali aj o stanovisko k umiestneniu obchodného centra na parkovisku pred budovou býv. VVZ a stanovisko k rekonštrukcii budovy býv. VVZ.

Stanovisko KpŽP,VaD:

1. Komisia odporúča schváliť zámer výstavby bytového domu „Domanižanka“ so 71 b. j. podľa predloženej štúdie a zároveň odporúča:

a/ vedeniu mesta zosúladiť predloženú štúdiu s územným plánom mesta,

b/ zosúladiť zámer výstavby bytového domu s projektom revitalizácie toku rieky

Domanižanka,

c/ zabezpečiť stanovisko VMČ Lány k pripravovanému zámeru.

5:2:0

2. Komisia podporuje zámer výstavby obchodného centra a rekonštrukcie budovy bývalej VVZ. na polyfunkčný objekt v lokalite Mládežníckej ulice.

8:0:0


 


 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť, podnetné pripomienky a ukončil zasadnutie.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár


 


 


 

Zapísala: Jana Lingešová

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 19.03.2008 22:12

Bol by som veľmi zvedyvý, kto urobil takú bezcharakternosť a hlasoval ZA zničenie časti Lánskej barbarským projektom pána Čika a Moravíka...

Už je po voľbách a občania sú opäť len štatisti a sledujú aroganciu poslancov?!

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 27.03.2008 11:19
Teraz už nie je podstatné, ako kto hlasoval na komisii.
Teraz je podstatné, ako budú členovia VMČ Lány hlasovať na stretnutí výboru, ktoré sa bude konať 7. apríla 2008 v CVČ:
http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/redakcia/stretnutie-vmc-lany

Pretože Mesto sa vyjadrilo, že nebude súhlasiť s projektom, ak bude proti nemu Výbor mestskej časti.
Zasadnutia Výboru mestskej časti sú verejnosti prístupné.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 14.04.2008 23:49

Pekne sa malo stavať a "starší plačkovia" sa nemuseli báť o cenu bytov,že by ím klesli,ale mali myslieť na nás mladých ,čo nemáme kde bývať.Jeden poslanec nahučká ľudí aby vznikla petícia a "plačkovia" sa pridajú.Smutné ako ste sa dali oklamať!Budte radi ked niekto chce investovať!!!!nekazte dobru myšlienku stavať-dobudúcna.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 15.04.2008 09:24

Vlčík bež radšej strkať plagáty za stierače, alebo sa ináč zabávať. Z pozemku čo si pod rukou vykšeftoval už stavebná parcela nebude.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 15.04.2008 17:59

nech mu taku barabiznu idu postavit pred barak som zvedava ako bude potom vyskakovat trulo sprosty ja mu dam plackovia

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 15.04.2008 18:15

Veľmi sa mýlite pán Smatana, práve komisiou sa to celé spustilo. Keby komisia neodhlasovala za, tak sa toto divadlo ani nemuselo hrať. Vďaka vám a Babušíkovi sme sa o tom dozvedeli aj my obyčajní ľudia. Práve tí, čo hlasovali za by si mali spytovať svedomie a nie teraz sa kajať a kŕmiť nás nezmyslami ako to zle pre nás nemysleli.

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359