Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / TJ Slovan Milochov / TJ Slovan Milochov reaguje na vyjadrenia Kataríny Babincovej, predsedníčky Centra mladých olympionikov

TJ Slovan Milochov reaguje na vyjadrenia Kataríny Babincovej, predsedníčky Centra mladých olympionikov

Autor: TJ Slovan Milochov Poslední změna: Středa 08.09.2010 21:56
[2010-09-08] Na stránke POVAZSKA.SME.SK bol včera uverejnený rozhovor s Katarínou Babincovou, predsedníčkou Centra mladých olympionikov. Pretože obsahuje množstvo sporných tvrdení, komentujeme ich bod po bode. Boldom sú vyznačené otázky redakcie POVAZSKA.SME.SK, kurzívou odpovede Kataríny Babincovej, a za nimi je uvedené stanovisko TJ Slovan Milochov. Nech si každý súdny občan urobí svoj názor.

Obyvatelia Milochova tvrdia, že prišli so zámerom zachovania ihriska pre hasičov a futbalistov skôr ako vy a svojím zámerom ste im skrížili ich zámery, o ktoré sa snažia už dlhšie. Vedeli ste o tom, keď ste vstúpili do jednania s vodohospodármi? Ste ochotní dohodnúť sa nejako? Vedeli ste o tom, že po oplotení budú mať hasiči problémy prístupom k vode v prípade požiaru?

- O predmetný priestor sme sa začali zaujímať už začiatkom roku 2009, nakoľko bol dlhoročne nevyužívaný, nepokosený. Nájomná zmluva so ŠVP bola uzatvorená už v roku 2009, neskôr len spresnená o geodetické zameranie. Telovýchovná jednota Slovan vznikla o rok neskôr po prejavení nášho záujmu. Tvrdenia o požiarnikoch sú pre ľudí znalých miestnych pomerov nezmyslom. V prípade požiaru by požiarnici určite odtiaľto vodu nečerpali, nakoľko by sa požiarnym autom pod železničný podjazd nedostali, vodu by brali z kratšej vzdialenosti na inom prístupnom mieste.

Stanovisko TJ Slovan Milochov:
Reakcia CMO je úplne zavádzajúca a veľmi tendenčná. Obyvatelia obce Milochov sa o pozemky zaujímali a chceli ich do prenájmu. Povodie Váhu ich odmietlo prenajať. Ako dôvod uviedlo, že uvedené pozemky budú ponechané na verejné využitie. Ako dôkaz máme list z 21.10. 2008, ktorý podpísal Ing. Peter Rolko – riaditeľ správy povodia. Ďalšia vec, ktorá je zarážajúca, že CMO odmietlo zverejniť nájomnú zmluvu s Povodím Váhu aby sme sa presvedčili, že tvrdenia CMO sú pravdivé. Čo sa týka záujmu TJ Slovan Milochov, tak záujem pod podnietený na stretnutí s občanmi obce 15.01.2010, kde primátor mesta MUDr. Adame sľúbil, že ihrisko zostane zachované. N stretnutí bol aj Ing. Rolko, ktorý nevedel o žiadnom prenájme pozemku pre CMO a tiež bol naklonený za zachovanie ihriska. Spomínal len záujem Povodia Váhu vybudovať lodenicu na prepojenie Nimnice, Milochova a Orlového. O CMO nebola žiadna zmienka. Nájomná zmluva nebola v Katastri nehnuteľnosti, preto o uvedenej zmluve nemohol nikto vedieť – ani „chrapúň“ primátor ako ho nazýval p. Stacho na stretnutí na pôde Povodia Váhu 12.04. 2010. Vtedy nám tvrdil, že nájomná zmluva sa nedá vypovedať

Koľko platí vaše združenie za prenájom pozemku na rok a koľko je to na meter štvorcový?

- Ekonomické aspekty prenájmu nemáme kompetenciu zverejňovať, nakoľko sa jedná o dvojstranný zmluvný vzťah a taktiež to považujeme za bezpredmetné.

 Stanovisko TJ Milochov:
Táto reakcia CMO je rovnaká ako Povodia Váhu ohľadne zverejnenia nájomnej zmluvy. Povodie Váhu nám odmietlo zverejniť Nájomnú zmluvu s odôvodnením, že CMO im nedalo súhlas na jej zverejnenie. Pokiaľ je uvedená Zmluva úplne čistá, tak nevidíme dôvod aby nebola zverejnená.

Akú prístupovú cestu chcete používať pre to, aby ste sa dostali na pozemky, kde budete uskutočňovať svoje zámery? Tá, čo tam je, ide po súkromných pozemkoch a súkromní vlastníci tvrdia, že ak sa nemá používať ako prístup k ihrisku pre futbalistov a hasičov, oplotia si svoje pozemky.

- Vaša otázka vyplýva z neznalosti konkrétnej situácie. Prístupová cesta bola vytvorená a využívaná majiteľmi pred mnohými rokmi. Pre vašu informáciu uvádzame, že predmetná prístupová cesta sa nachádza aj na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve nášho občianskeho združenia.

Stanovisko TJ Milochov:
Reakcia CMO je „znalá“ konkrétnej situácie. Cesta síce vznikla pre desiatkami rokov, ale ako ústupok pôvodných majiteľov, aby mohlo vzniknúť futbalové ihrisko. Povodie Váhu prišlo bezplatne k pozemku, ktorý vznikol návozmi aby bola dostatočná plocha ihriska. Na starých mapách je stará cesta, ktorá sa dá využívať po pozemkoch Povodia Váhu. Majitelia pozemkov nevidia dôvod prečo by malo Povodie Váhu zarábať na svojich pozemkoch a cesta pôjde po súkromných.


Zatiaľ ste pozemok oplotili. Vlastníci súkromných pozemkov tvrdia, že používate ich pozemky bez ich súhlasu. Ľudia, ktorí boli od vás vymerať parcelu pred výstavbou plota, nevedeli naozaj, po akých pozemkoch sa pohybujú s technikou a že používajú súkromné? Mali ste súhlas vlastníkov pozemkov, ktoré ste používali?

- Vaše tvrdenie nie je pravdivé. Nezaznamenali sme žiadny problém s reálnymi vlastníkmi susedných pozemkov. Ak máte na mysli dokument spísaný niekoľkými (cca16) občanmi Milochova zo dňa 22. 7. 2010, ani jeden podľa oficiálnych dokumentov nie je vlastník predmetných susedných nehnuteľností. Určite by vznikla kuriózna situácia, keby sme si všetci vlastníci prístupovú cestu na pozemky oplotili... Za naše občianske združenie môžem zodpovedne prehlásiť, že toto nemáme v úmysle, nakoľko by sme zamedzili prístup k nehnuteľnostiam, ktoré sú vybudované smerom do Púchova od nášho pozemku. Predpokladám, že tak isto budú so zdravým rozumom postupovať i majitelia susedných pozemkov.

 Stanovisko TJ Milochov:
Reakcia CMO je úplne zavádzajúca. Pod petíciu sa podpísalo cca 16 občanov, ale z toho bolo 7 vlastníkov susediacich pozemkov. Nech si CMO dá tú námahu a naštuduje si listy vlastníctva. Ako dôkaz máme výpisy z katastra nehnuteľnosti a kópiu podpisov pod petíciou. Čo sa týka oplotenia prístupovej cesty, tak vlastníci trvajú na obnovení pôvodnej cesty cez ihrisko, ktorá prechádza po pozemkoch Povodia Váhu. Súkromní vlastníci túto požiadavku predniesli aj na stretnutí s primátorom mesta., lebo sú presvedčení, že verejné komunikácie majú prechádzať pokiaľ sa dá po štátnych pozemkoch a nie súkromných. Čo sa týka konfliktu pri ohrádzaní pozemkov, tak tam bola privolaná Mestská polícia, ktorá ukončila práce, lebo bagrista sa pohyboval aj po susediacich pozemkoch. Pokiaľ bude potrebné tak doložíme fotografie, ktoré vypovedajú o konflikte medzi zástupcami CMO a občanmi Milochova. Veľmi by nás zaujímalo akým spôsobom dostalo CMO Povolenia na drobnú stavbu, keď vlastníci susediacich pozemkov neboli oboznámení, že sa idú nejaké práce vykonávať na susediacich pozemkoch a jediný prístup je po ich pozemkoch. V tejto záležitosti je veľmi čudné správanie sa stavebného úradu v Pov. Bystrici, keď na našu žiadosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o povolení drobnej stavby poslal 23.08.2010 Ing. Appel odpoveď, kde sa odvoláva na Vyhlášku č. 453/2000 Z.z, konkrétne § 5 a konštatuje, že predložené podklady boli predložené v potrebnom rozsahu. My sme presvedčení, že podklady boli v nedostatočnom rozsahu a Povolenie bolo vydané v rozpore zo zákonom – ako dôkaz prikladáme výňatok z uvedenej vyhlášky. Nikde nie je uvedené, že bod 1. písmeno e) sa môže nahradiť prehlásením navrhovateľa, že nebudú použité susedné nehnuteľnosti.
Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

(k § 57 zákona )

§ 5
    (1) Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
 a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 b) účel, rozsah a miesto stavby,
 c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, 1)
 d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
 
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

Nech si každý súdny občan urobí svoj názor.

Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 07:31
Aké symbolické v období výročia SNP. Kde nestíha štát a záujmy občana, nastupuje partizánčina a občan so spravodlivosťou vo vlastných rukách... Zaujímavé je, že napr. po Devínskej sa oficiálne hovorí, že motív nie je známy. Verejne činné osoby sú tak ďaleko od občanov, že nemajú šancu pochopiť pohnútky obyčajných ľudí, ktorým denno denne niekto LEZIE na nervy.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 08:59
Niet sa čo čudovať, aj z výpovede tohoto svedka ( http://zivot.lesk.cas.sk/cl[…]-jeho-plece-a-strielal.html ) jasne vyplýva, že vrah v Devínskej strieľal len po Rómoch a neskôr po zasahujúcich policajtoch vo vzájomnej prestrelke. Ostatných nerómskych okoloidúcich nechal na pokoji - zranení boli väčšinou "zablúdenými", alebo odrazenými guľkami - bol to profesionálny strelec, ktorý ak chcel niekoho trafiť, tak aj trafil...
Oficiálne miesta zvolili verziu o "šialenom" strelcovi strieľajúcom hlava-nehlava, ktorú svet "radšej" akceptuje (viď pravidelné správy o podobných masakrách v USA), ako oveľa pravdepodobnejšiu verziu o pokuse "svojpomocne" riešiť lokálny "rómsky problém". Veď Slovensko aj napriek fašistickej minulosti predsa nie je rasistický a xenofóbny štát.
Je zrejmé, že ani štátnej správe, ani miestnej samospráve sa z dlhodobého hľadiska neoplatí strkať hlavu do piesku pred problémami, namiesto hľadania riešení. Lebo ak to bolo naposledy v Devínskej Novej Vsi, nie je zaručené, že nabudúce to nemôže byť v Milochove, Orlovom, či v Tŕstí a nie na Luníku ako by niekto možno očakával...
Pretože dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, až kým niekomu neprasknú nervy...
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 13:05
Pretože nervy môžu prasknúť aj Stachovi a dá dolámať Smatanu za to čo tu naňho NEUSTÁLE uverejňuje - nič pozitívne len NEGATÍVNE vďaka čomu neustále štve ľudí proti nemu. Smatana si chce zapísať pár dobrých bodíkov u ľudí ale neuvedomuje si, že stratí katastrofálne veľa - aj on aj jeho rodina...
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 13:37
Komu sa tu vyhrážaš - čo si myslíš že Smatana niekoho núti aby tu vypisoval na stacha? To máš riadne prázdno v hlave. Smatana len prevádzkuje web, ktorý ľuďom umožňuje vyjadriť ich názor. Prečo tu nenapíšu stachovi zamestnanci, že sa u neho majú ako prasce v žite, že berú 13., 14. a 15. plat, každý rok chodia na dve dovolenky k moru a pod.? Asi to tu nepíšu aby im ostatní nezávideli, alebo jednoducho nemajú o čom písať, že?
Je to o tom, že keby napr. zaplatil skateboardistom ten ich skatepark, tak by ho tu velebili a ospevovali všetci skejťáci, bez ohladu na to, aký je k svojim zamestnancom...
Kedže ale stacho robí čo robí, píšu ľudia o tom!
No čo vystriela celé mesto a potom si sem dovezie černochov z Afriky aby sa mu klaňali, alebo sa vysťahuje niekam do banánovej republiky a bude tam robiť machra?!?
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 14:08
To zrejme nebolo myslene ci je stacho dobry alebo zly.....ja som to pochopila tak, ze ked do stacha budu stale vrtat, tak je jedno ci je to smatana alebo niekto z milochova, proste stachovi prdne v bedni a da niekoho zmietnut z povrchu zemskeho.......
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 14:12
Presne tak, a urobí to možnože ešte skôr on Smatanovi, alebo niekomu z Milochova ako oni jemu. Pod takýmto tlakom ktorému je Stacho vystavovaný mu veľmi rýchlo môžu prasknúť nervy - nie je to sranda čítať o sebe ako naňho stále špinia.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 14:14
ako - T U - naňho stále špinia
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 14:15
ako - T U - naňho stále špinia
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 14:21
Nenavážajte sa tu neustále do Pána Stacha - je to predsa slušný človek a šikovný podnikateľ. Keby boli všetci v považskej taký šikovný ako on, tak by sa tu ovľa lepšie žilo ako takto, keď je to tu samý mizerný skrachovaný závistlivec, čo závidí druhému aj nos medzi očami.
Keby bol Pán Stacho primátorom, to by to mesto vyzeralo úplne inak! Ani mizerných poslancov by nepotreboval aby to tu dal do poriadku!
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 14:42
Veď si tu urob účet a uverejňuj POZITIVNE články o Stachovi. TJ Milochov si zaregistrovali konto a píšu. Nech to urobia aj Olympionici, keď im vadí že je tu priveľa kritiky na Stacha.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 16:05
A to má byť dôvod na to, aby sme sa mu klanali, lebo čo ak chudáčkovi prasknú nery ? Chudák má toho teraz tak veľa... Ale paranoia nepozná hraníc.

BTW: to fakt si tu niekto myslí, že "za všetko môže smatana" ? Čo ak za to môže Adam a Eva, lebo nás "stvorili" alebo mama a tata, lebo nás naučili si povedať názor a dožadovať sa práv, alebo vari učiteľka Helena, čo nás naučila čítať a písať ?
Anonym píše:
Pátek 10.09.2010 07:39
Prosím Vás, Stacho má v prdeli tieto vaše výlevy.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 18:16
Pre pisateľa o 8,59. Dobre a jasne napísané. Keď vám pravidelne hulákajú pod oknami ožratí, zdrogovaní, zariadenia nedodržiavajú stanovené hodiny na púšťanie hudby,atď. a nikto nie je schopný a ochotný nastoliť normálny poriadok, ako všade v iných mestách i vo svete, tak vám raz prsknú nervy. A úplne bez dychu ostanete, keď rôznymi cestičkami zistíte, že sa to deje s požehnaním mesta.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 10:38
TJ Milochov sa nevyjadrila k tomu, či chodí alebo nechodí hasičské vozidlo popod železničný podjazd.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 11:02
cvičia tam dobrovoľní hasiči - auto nemusí nikam chodiť a zohýbať sa
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 11:09
Stanovisko TJ Milochov:
Hasičské vozidlo využíva na prístup cestu, ktorá začína pri prvom podjazde, kde bol v minulosti aj vjazd k Váhu. Povodie prenajalo tento pozemok súkromníkovi z Trnavy a tento vjazd zanikol. Čo sa týka ihriska a hasičov, tak je potrebné sa opýtať obyvateľov na trénovanie hasičov na ihrisku. Skúste sa teraz prísť pozrieť na nacvičovanie cca 15 mládežníkov na ceste pri pošte a pochopíte prečo majú hasiči záujem o ihrisko.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 11:39
šak mu podpálte tu lodenicu aby v praxi videl ako sa k nemu tí hasiči dostanú, chytrák. Potom mu zrazu budú dobrí aj tí milochovskí dobrovolní!
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 12:08
konečne konštruktívny návrh!
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 12:38
na ihrisko sa hasiči dostanú úplne normálne - babincová ani nevie, kde ihrisko je a aké máme hasičské auto, rozpráva len naučené frázy....
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 17:02
Ozaj, v akej olympijskej disciplíne súťaží Babincová?
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 18:15
má za vzor majstra sveta v odrbávaní ľudí
Anonym píše:
Pátek 10.09.2010 12:30
Stavia si dom v Moštenci, tak musí robiť čiernu robotu za Stacha.
Anonym píše:
Pátek 10.09.2010 15:42
Ona teda nerobí čiernu robotu. Na každom stretnutí sedí bez pohnutia a vôbec nerozpráva. Okrem Dobrý deň a Dovidenia sme ju nepočuli nič povedať. Možno ani nevie, že je predsedníčkou Občianskeho združenia.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 18:09
Otázka znie - Ako sa môžem stať členom Centra mladých olympionikov ?
Odpoveď- Začni trénovať novú olympijskú disciplínu - tenisový zápas na kurte Prima Zdroj. Prehraj s pánom Stachom 15x po sebe, za každú prehru zaplať tisíc eur. Tak splníš základnú podmienku. Nuž a potom, aby si sa necítil v OZ ako parazit, prispievaj do okresných novín velebnými článkami na pána Stacha, sem-tam mu podhoď nejakú vhodnú parcelu v okolí PB, šír medzi ospolitým ľudom, že Stacho je spasiteľ ... a zrazu sa zaradíš medzi niekoľko desiatok členov tohoto mládežníckeho športového združenia.
Anonym píše:
Čtvrtek 09.09.2010 20:32
Asi píšeš o poslancoch a mestkých úradnikoch Sičák Belásová Adam Fortuníková by vedeli porozprávať
Anonym píše:
Pátek 10.09.2010 08:37
je to smutné, ak si niekto myslí, že Milochovci krivdia Stachovi !!!!
Ak sa jeho niekto zastáva - je to potom nejaký jeho obdivovateľ, ale nežije v reálnom svete.
Nám je jedno s celým stachom, ale nech ide z Milochova do ri.i !!!! alebo vedľa......
nie je to závisť, ani nenávisť voči stachovi - je to normálny argument, berie ihrisko !!!! a milochovci čo ?!
Anonym píše:
Pátek 10.09.2010 15:53
Zaujímavé, že sme rovnaké stanovisko poslali na adresu sefredaktor.pb@petitpres.sk a do dnešného dňa ho na internete nezverejnili. Hlavná vec, že stanovisko p. Babincovej bolo zverejnené do 12 hod. od uverejnenia článku. Ďakujeme p. Šéfredaktorka sa za Vašu loajálnosť k p. Stachovi. Asi sa bojíte, že Vám nedá inzerciu vo Vašom objektívnom týždenníku.
Nech žije demokracia a sloboda prejavu.
Anonym píše:
Pondělí 13.09.2010 15:18
Ale no, ved uz sa nezlostite, je tam uverejnene aj vase stanovisko =) http://povazska.sme.sk/c/55[…]-telovychovnej-jednoty.html
Anonym píše:
Čtvrtek 16.09.2010 20:22
Pekne to v tom Obzore napísali. Stachan má asi dobré nervy. Milochovci nedajte sa.

« srpen 2020 »
srpen
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359