Titulní strana
Slovenský vodohospodársky podnik nám odmietol sprístupniť nájomnú zmluvu so Stachovým združením. Porušil pri tom zákon.