Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Našiel Som Na Stole / Neplatný vznik spoločnosti MTS s.r.o. Považská Bystrica

Neplatný vznik spoločnosti MTS s.r.o. Považská Bystrica

Autor: Našiel Som Na Stole Poslední změna: Sobota 20.03.2010 23:31
[2010-03-19] Našiel som na stole zaujímavý dokument. Naozaj neviem odkiaľ unikol. Ale vyzerá ako právna analýza vypracovaná pre potreby mesta Považská Bystrica pretože vysvetľuje že Chudovského firma MTS vznikla neplatným spôsobom. Posledný odstavec odporúča mestu Považská Bystrica podať trestné oznámenie proti neplatnému vzniku MTS, čím by sa mesto vyhlo súdnym sporom s touto firmou. Pôvod materiálu je neistý a asi sa k nemu nikto nebude hlásiť. DÚFAM ŽE ĽUDIA KTORÝM PATRÍ TÁTO VEBOVÁ STRÁNKA BUDÚ MAŤ DOSŤ ODVAHY A NEVYMAŽÚ TENTO DOKUMENT AJ KEĎ JEHO PRAVOSŤ NIE JE POTVRDENÁ! JE VO VEREJNOM ZÁUJME PRESKÚMAŤ JEHO PRAVDIVOSŤ, MôŽE SA TÝM ZABRÁNIŤ ĎALŠÍM OBROVSKÝM STRATÁM MESTSKÝCH FINANCIÍ.
VEC: Neplatný vznik spoločnosti MTS s.r.o. Považská Bystrica
 
Dňa 27.11.1997 predložil Ing. Lackovič – primátor mesta, mestskému zastupiteľstvu návrh č. 14b – Návrh na vytvorenie spoločnosti s ručením obmedzeným s firmou Chudovský, s.r.o. V spoločnosti Chudovský s.r.o. bol v tom čase jediný konateľ a spoločník Štefan Chudovský.
 
Uznesením číslo 77/1997 mestské zastupiteľstvo
A/ konštatuje, že predložená ponuka firmy Chudovský s.r.o. dáva predpoklad spracovania podnikateľského zámeru v súlade so záujmami mesta na úseku verejnoprospešných služieb.
B/ schvaľuje zámer vytvorenia spoločného podniku v zmysle predloženej ponuky firmou Chudovský, s.r.o., s podmienkou schválenia spoločenskej zmluvy a nájomných zmlúv mestským zastupiteľstvom.
 
Dňa 29.1.1998 predložil Ing. Lackovič – primátor mesta, mestskému zastupiteľstvu Návrh Spoločenskej zmluvy na založenie s.r.o. s firmou Chudovský.
 
Uznesením číslo 8/1998 mestské zastupiteľstvo
A/ konštatuje, že návrh Spoločenskej zmluvy o založení MTS s.r.o. Považská Bystrica je v súlade s potrebami a povinnosťami Mesta Považská Bystrica na riešenie a ekonomizáciu verejných služieb v meste, ktorých povinnosť vyplýva zo zákona o obecnom zriadení,
 
B/ schvaľuje Spoločenskú zmluvu o založení MTS s.r.o. Považská Bystrica
 
C/ splnomocňuje Ing. Lackoviča, primátora mesta Považská Bystrica na podpísanie Spoločenskej zmluvy o založení MTS s.r.o. Považská Bystrica za Mesto Považská Bystrica
 
V oboch uzneseniach sa deklaruje vznik spoločného podniku MTS s.r.o. Považská Bystrica, pričom MZ schvaľuje založenie tejto spoločnosti dvoma subjektami – Mesto Považská Bystrica a Chudovský s.r.o.
 
Spoločnosť MTS s.r.o. Považská Bystrica však bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.3.1998 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. a túto spoločnosť založili dvaja spoločníci – Mesto Považská Bystrica v zastúpení Ing. Lackovič a fyzická osoba Štefan Chudovský, bydliskom Považská Teplá 97 – viď úplný výpis z OR – v percentuálnom pomere 80% Štefan Chudovský a 20% mesto Považská Bystrica. Už táto samotná skutočnosť je v rozpore so schválenými uzneseniami MZ. Ing. Lackovič takto konal v rozpore s uzneseniami MZ. To by mohlo viesť k záveru, že vznik spoločnosi MTS s.r.o. je neplatný. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky predmetné návrhy podával mestskému zastupiteľstvu priamo on, je len ťažko si predstaviť, že mohlo ísť o náhodný omyl a je možné, že uviedol poslancov mestského zastupiteľstva do omylu úmyselne.
 
Aj následné kroky taktiež ukazujú, že tento krok bol úmyselný. Spoločnosť MTS s.r.o. Považská Bystrica vykonávala pre mesto rôzne činnosti na základe zmlúv. Tieto činnosti dosahovali ročné objem rádovo niekoľko desiatok milionov korún. Spoločnosť MTS s.r.o.mala iba jedného zamestnanca – Štefana Chudovského a všetky činnosti zabezpečovala formou subdodávky od spoločnosti Chudovský s.r.o, čím dochádzalo ku skutočnosti, že vyprodukovaná pridaná hodnota – zisk - zostával v spoločnosti Chudovský s.r.o a MTS vykazovala iba minimálny plusový hospodársky výsledok.
 
Ďalšou skutočnosťou je, že Štefan Chudovský bol počas celej doby pôsobenia v spoločnosti MTS s.r.o – kde bol ako spoločník a jediný konateľ, zároveň aj konateľom a jediným spoločníkom v spoločnosti Chudovský s.r.o. Obe tieto spoločnosti mali rovnaký predmet podnikania a preukázatelne pôsobili v tej istej oblasti. Týmto Štefan Chudovský porušil ustanovenie obchodného zákonníka o zákaze konkurencie nakoľko figuroval ako konateľ v oboch spoločnostiach. Spoločnosť MTS, kde je podieľnikom aj mesto Považská Bystrica, by mohlo v prípade preukázania tejto skutočnosti požadovať a vymáhať vydanie majetkového prospechu, ktorý získal Štefan Chudovský vykonávaním konkurenčnej činnosti.
 
O celkovej nevýhodnosti vzťahu hovorí i skutočnosť, že Štefan Chudovský – ako konateľ a rozhodujúci vlastník spoločnosti MTS s.r.o. previedol majetok spoločnosti – budovu na Žilinskej ulici – na tretiu osobu bez toho, aby mesto mohlo do tohto úkonu zasiahnuť.
 
Ak by zástupcovia mesta dali tieto skutočnosti prešetriť prokuratúre formou podnetu na prešetrenie alebo priamo trestným oznámením, prípadne žalobou na súde - a tieto skutočnosti – viaceré už na prvý pohľad zrejmé z verejne prístupných listín – by sa potvrdili, mesto by sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhlo možným sankciám, ktoré by mohli vyplývať z prebiehajúcich súdnych sporov medzi MTS s.r.o. a mestom Považská Bystrica.
 
 
 
Anonym píše:
Pátek 19.03.2010 14:34
kvalitný material. Ale je divnô, že primát a spol. ešte sa nerozhýbali. Že by chceli tantiemy :-)?
Anonym píše:
Pátek 19.03.2010 16:25
To čo teraz napíšem je čistá špekulácia, ale v čase keď mesto vyhlasovalo súťaž na výber nového dodávateľa pre komunálne služby vraj chodil Ščefan po všetkých možných úradníkoch po meste a núkal milion korún tomu, kto zabezpečí, aby to fungovalo ďalej tak ako to bolo. Zrejme nepochodil keď súťaž bola vypísaná a dovedená do konca s tým, že bol vybraný nový dodávateľ. Len potom Ščefan prišiel na to, že aj bez toho, aby robil služby ako dovtedy sa dá z mesta vytrieskať pekný balík peňazí. Skúšal to s verejným osvetlením, kde dokonca tuším vyfaktúroval mestu penále 11 milionov za to, že neodovzdali stavenisko pre rekonštrukciu verejného osvetlenia - tento súdny spor nakoniec mesto vyhralo na najvyššom súde. Zarážajúce je, že toto bol jediný súdny spor, ktorý neriešili mestskí právnici ale niekto z vonku. Všetky ostatné súdne spory, ktoré viedli mestskí právnici - Poláková, Péli a Virga či ako sa volá - sú tak dobabrané, že Chudovský sa môže tešiť ako jednoducho príde k peniazom aj bez práce. A tento právny audit vzniku MTS nie je nič nové. Ja som ho čítal v menej upravenej forme už asi pred dvoma rokmi. Vedia o tom všetci z vedenia mesta a myslím, že určite by to mali vedieť aj títo právnici, ktorí na meste pracujú. Núti ma to myslieť si, že nakoniec predsa len Ščefan našiel niekoho, kto si ten milion zobral...
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 06:40
... rozumna spekulacia , ma hlavu aj patu , len je to smutne , preco prave my z PB mame takuto smolu na ludi vo vedeni mesta ...
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 07:26
Liek je jednoduchý: Zosobniť všetky zlé rozhodnutia! Primátorovi, jeho viceposkokom, ms. právnikom a poslancom!!!
Anonym píše:
Sobota 20.03.2010 16:23
Nemôže začať prokuratúra konať už aj na základe takéhoto článku? Je veľmi jednoduché pozrieť či to tak je - archív uznesení mestského zastupiteľstva a výpis z obchodného registra. 10 minút roboty a môže mať mesto ušetrené miliony korún. Veď ten kto to urobí si zaslúži medailu a čestné občianstvo - alebo klúče od mesta. Zákaz konkurencie je bežný inštitút na ktorý si dávajú podnikatelia pozor, tak prečo by to malo prejsť takému chruňovi ako je Chodovský . A najmä keď je úplne zrejmé o aké sumy mesto okradol - kontajnery, budova a dvor na žilinskej, separačná linka na SNP, kompostáreň na trojici a podobne. Veď len to verejné osvetlenie čo mal nachystané malo stáť mesto za tých 30 rokov viac ako 600 milionov korún - aj keď každý kto pozná Ščefana asi vie, že takýto prefíkaný kšeft by on nebol schopný vymyslieť sám. Či to vari nikomu nevadí, že sa mastia na úkor nás všetkých aj keď už nie je Lackovič pri moci? Už len snáď bude platiť to o tých Božích mlynoch... po meste sa rozpráva, že Marian - syn starého Ščefana, ktorý sa s ním spolupodielal na týchto zbojstvách a Ščefan ho nedávno nevedno prečo vydedil a vyhodil z domu - chce Ščefana za každú cenu dostať do basy za to čo mu urobil. A dal sa hneď do kamarátšaftu s konkurenciou - vraj spolupracuje s Marius Pedersenom a chce starého Chudovského načisto zlikvidovať. A že čosi kuje je zrejmé, už len z toho, že 3 krát do týždňa vysedáva s Konečným (ITV) na obede a náramne spolu čosi kujú... No to síce možno učiní spravodlivosti za dosť, ale občanom mesta to korunky do pokladnice nevráti. Aspoň by ale kompetentní mali zabrániť tomu, aby sa odtiaľ dalšie peniažky vylievali smerom ku Loduhovi, Ščefanovi a celému ich zoskupeniu po prehraných súdnych sporoch.
Anonym píše:
Sobota 20.03.2010 19:17
konateľ podľa § 136 ods. 1 Obchodného zákonníka nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody alebo robiť sprostredkovateľa obchodov pre iné osoby v činnostiach, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Konateľ sa ďalej nesmie zúčastňovať na podnikaní inej obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.

Konateľ teda nesmie byť zároveň spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti. Konateľ nesmie ani vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho či iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.
...
Porušenie zákazu konkurencie má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka. Sú v podstate dva: dotknutá spoločnosť je oprávnená od konateľa, ktorý porušil zákaz konkurencie, požadovať vydanie prospechu z realizovaného obchodu alebo prevod tomu zodpovedajúcich práv na spoločnosť. Tým však nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.
...
spoločenská zmluva môže zákaz konkurencie rozšíriť nad zákonný rozsah (aj na spoločníkov), zúžiť však nie.
...
Treba však povedať, že zákaz konkurencie sa v praxi často porušuje. Platí tu pravidlo: „kde niet žalobcu, niet ani sudcu“. Čiže ak sú spoločníci s konaním konateľa, ktorým dochádza ku zákazu konkurencie, uzrozumení, nemal by z toho byť v praxi problém.

Iná vec je, keby konateľ podnikal na vlastnú päsť bez vedomia majiteľov spoločnosti s ručením obmedzeným v tom istom predmete podnikania ako spoločnosť a spôsoboval odliv jej zákazníkov a pokles príjmov. Vtedy by spoločnosť proti nemu mohla vyvodiť právne dôsledky.


Anonym píše:
Sobota 20.03.2010 21:15
A čo s tým, že primátor založí úplne inú spoločnosť ako mu prikáže mestské zastupiteľstvo? Prečo Adame a jeho parta nekoná? Už minimálne z toho dôvodu, že je tam mesto spoločník by mal v tom urobiť poriadok... Smrdí mi tu korupcia!!!
Anonym píše:
Neděle 21.03.2010 10:36
Adame a jeho parta zlodejov aby niečo v prospech občanov a mesta konala? Zabudni, netečú z toho žiadne bubáčiky iba z toho cítiť robotu a nato tam predsa oni nie sú.
Anonym píše:
Sobota 20.03.2010 19:32
Hájiť záujmy mesta a jeho občanov je v náplni práce primátora. Ak tak nekoná, čo je jednoducho realita (nezúčastňoval sa ani súdnych procesov, hoci je štatutár), treba na primátora podať trestné oznámenie. To jediné na nich platí.
Anonym píše:
Sobota 20.03.2010 22:13
Zhodou okolnosti som bol na zastupiteľstve keď sa schvaľoval spoločný podnik s pánom Chudovským kôli inému. Ak sa dobre pamätám, pán chudovský toto navrhol len tak, ako občan v bode rôzne. A poslanci to hneď schválili. Takže pozor, aj tie uznesenia mohli byť iba niekde v kancelárii napísané. Viem, že na tom zastupiteľstve nebola táto vec na programe. Napokon v tom čase sa mnohé uznesenia schvaľovali aj telefonátom sekretárky jednotlivým poslancom.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359