Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 23. februára 2010

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu konaného dňa 23. februára 2010

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 01.03.2010 17:40
PROGRAM: 1/ Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období 2/ Diskusia

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 23. februára 2010
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
 
PROGRAM:
1/ Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období
2/ Diskusia
 
 
 
Predseda komisie privítal prítomných, zástupcov médií a zástupcov spracovateľa „Koncepcie“ z firmy EKOS PLUS, s. r. o. Uviedol, že na februárové rokovanie komisie bol predložený jediný pracovný bod, a to prerokovať pracovnú verziu Koncepcie komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období tak, aby boli pred marcovým zasadnutím MsZ vyjasnené základné veci.
 
 
 
1/ Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období
 
            Zástupcovia fy EKOS PLUS, s. r. o. prezentovali rozpracovanú verziu materiálu „Komplexné riešenie zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období“. Po krátkom zhrnutí súčasného stavu v tejto oblasti v meste predstavili predmet 1. etapy zámeru: „Projekt zmeny, rozšírenia a zefektívnenia separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica“. V ďalšom predstavili 2. etapu zámeru: Realizácia a technologické riešenie zberného dvora, vysvetlili existujúce možnosti dotrieďovania, úprav a spracovania separovaného odpadu a biomasy a oboznámili členov komisie s celkovou výškou predpokladaných nákladov vo výške približne 6 mil. €. Uviedli, že ďalšími krokmi musí byť špecifikácia zariadení a celkovej výbavy dvora, spracovanie projektovej dokumentácie, územné a stavebné povolenie a posudzovanie vplyvov na prostredie EIA. Až potom sa môžu žiadať finančné prostriedky z EÚ.
 
2/ Diskusia
 
            V diskusii členka komisie Bc. Belásová žiadala k prerokovávanému materiálu spracovať priestorovú, technickú a ekonomickú analýzu. Ďalej navrhla ako vhodný priestor pre zberný dvor lokalitu Žiar. Súčasne uviedla, že rokovala so zástupcami fy GG invest. Fa GG invest nemala informáciu, že by mesto žiadalo túto lokalitu na realizáciu zberného dvora. Požiadala o stanovisko mesta, kto rokoval s firmou GG invest a s akým výsledkom.
V diskusii ďalej odznela kritika na nedostatočnú pripravenosť výberu vhodnej lokality pre zberný dvor.
            Ing. Kručay uviedol, že mesto uvažovalo s viacerými lokalitami umiestnenia zberného dvora. Bc. Belásová navrhla, aby do dvoch dní boli tieto lokality zaslané v elektronickej forme do e-mailových schránok poslancov aj s vyhodnotením jednotlivých lokalít.
 
Stanovisko komisie:
 
Komisia sa oboznámila s rozpracovaným variantom pripravovaného zámeru „Komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania KO v meste Považská Bystrica v budúcom období“. Odporúča spracovateľovi dopracovať materiál v zmysle pripomienok do finálnej verzie a do 09. 03. 2010 ho zaslať na MsÚ v elektronickej forme. Ďalej žiada prednostu MsÚ zaslať poslancom MsZ materiál „Výber lokalít umiestnenia zberného dvora s posúdením vhodnosti a nevhodnosti vybratých lokalít“ a odporúča poskytnúť členom komisie pracovnú verziu predloženej „Koncepcie“.
 
3:2:0 – komisia nebola uznášaniaschopná.
 
 
 
Po prerokovaní bodu programu predseda komisie poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.
 
 
 
 
                                                                      
Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Jana Lingešová
 
 
Kópiu zápisnice obdržali:
 
Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:               zaslané v elektronickej forme
Útvar správy, ÚM,SM a ŽP:      zaslané v elektronickej forme
 
 

Anonym píše:
Úterý 02.03.2010 17:00
Keď človek vidí tie kreatúry čo sedia v rôzných komisiach, tak sa už nečuduje, že všetko stoji a ni sa nedeje!! Naposledy na ITV v komisií ohľadne zberného dvor som zbadal ing. Pruszkaya - akože riaditeľ Mestských lesov. Čo ten tam dokáže? Veď ten sa nevie sám ani otočiť o 180 stupńov. A takýchto oborníkov tam posedáva plno !!!
Anonym píše:
Úterý 02.03.2010 17:10
Jedného tak=ho "odborníka" tu máme Pekára.Neni stavbár neni dopravák nie je zelený a 6388€ je pre neho zanedbatelný peniaz ale je predsedom komisie.Ludia spamätajte sa a nedovolte aby takéto telce a zlodeji nikdy viac už neriadili naše mesto!
Anonym píše:
Středa 03.03.2010 17:10
No dobre, ale daj tip na nove tvare !
Keď to všetci vidia, čo sa tam deje - tak predpokladám, že sa tam až tak nikto nehrnie !
Jedine Tí, ktorí sú tam,
a v našej politike či už regionálnej alebo veľkej, su to rovnake xichty
už niekoľko období - pretože takýmto ako sú títo - by tá fc chýbala, alebo, žeby to bolo tým, že pre
nás chcú čo najlepšie ???
Anonym píše:
Středa 03.03.2010 20:02
 Čo dokáže Pruszkay? To by ste sa čudovali, ako krásne vie rozkradať lesy a kšeftovať z drevom. Nočné jazdy kamionov naloženích drevom to je jeho parketa, ludia okloitích dedín by vedeli rozpravať.

« červenec 2020 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359