Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 1. decembra 2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 1. decembra 2008

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 03.04.2009 01:00
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 1. decembra 2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1.Zmena a doplnok č. 1 k ÚPN mesta Považská Bystrica
2.Informácia o východiskách pre návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2009-2011 (kapitoly týkajúce sa oblastí v pôsobnosti komisie)
3.Požiadavky občanov a organizácií
4.Diskusia
5.Záver


Predseda komisie Ing. Juraj Pekár privítal prítomných na decembrovom zasadnutí komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.

1. Zmena a doplnok č. 1 k ÚPN mesta Považská Bystrica
Ing. Kručay oboznámil členov komisie so Zmenou a doplnkom č. 1 k ÚPN mesta Považská Bystrica.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť Doplnok č. 1 k ÚPN mesta Považská Bystrica a zosúladiť geografické názvy použité v Doplnku s terminológiou územného plánu.

2. Informácia o východiskách pre návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2009-2011 (kapitoly týkajúce sa oblastí v pôsobnosti komisie)
Prerokovanie tohto bodu sa odkladá na najbližšie rokovanie komisie, nakoľko vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov, ktorý mal informáciu predložiť, je pracovne zaneprázdnený a nemohol sa zúčastniť dnešného zasadnutia.

3. Požiadavky občanov a organizácií
1/
Písomnosť 2543/dp/2008 – žiadosť fy Bellevue a.s. Tornaľa o záväzné stanovisko k architektonickej štúdii Polyfunkčná zóna Považská Bystrica – Rozkvet.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť architektonickú štúdiu Polyfunkčná zóna Považská Bystrica – Rozkvet s podmienkou dopracovania dopravného napojenia zóny na existujúce komunikácie sídliska tak, aby boli rešpektované zásady bezpečnosti premávky na komunikáciách a s podmienkou zachovania možností ďalšieho rozvoja územia v susedstve predmetného pozemku. Súčasne odporúča dopracovať pešie napojenie zóny na existujúcu sieť peších komunikácií sídliska a vytvoriť predpoklady na prepojenie peších chodníkov vedúcich z Ulice Martina Benku (v smere od lyžiarskeho vleku) do centra mesta.
8:0:0


2/
Písomnosť 25287/dp/2008 – žiadosť P. Šteinigera o umiestnenie stánku s rýchlym občerstvením na parcele č. 861/7.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča žiadosť odložiť a riešiť ju v zmysle pripravovanej štúdie pevných a prenosných stánkov v CMZ. Štúdiu komisia žiada predložiť na januárovom zasadnutí.
8:0:0
3/
Písomnosť 16820/dp/2008 – žiadosť JUDr. A. Kutišovej o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 2245/1 o výmere 35 m2 za účelom vybudovania dvojgaráže.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. KNC 2245/1 s podmienkou vypracovania zastavovacej štúdie radových garáží v danej lokalite a odpredaj riešiť v rámci schválenej štúdie.
8:0:0
4/
Písomnosť 11322/dp/2007 – žiadosť Ing. V. Rarika o odkúpenie pozemku parc. č. NC 2245/1 v k.ú. Pov. Bystrica – Dedovec za účelom výstavby zastrešeného parkovacieho miesta pre dva osobné automobily.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. KNC 2245/1 s podmienkou vypracovania zastavovacej štúdie radových garáží v danej lokalite a odpredaj riešiť v rámci schválenej štúdie.
8:0:0
5/
Písomnosť 25621/dp/2007 – žiadosť Ing. Ing. P. Ballu – ROBALLEX o záväzné stanovisko k umiestneniu nákupného strediska FAMILY CENTER podľa predloženej PD na ÚR.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť umiestnenie nákupného strediska FAMILY CENTER podľa predloženej projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie.
8:0:0
6/
Písomnosť 24808/dp/2007 – žiadosť M. Broju o záväzné stanovisko k umiestneniu parkoviska – Považská Bystrica – Strojárenská štvrť na pozemku parc. č. 5471/1.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť umiestnenie stavby parkoviska – Považská Bystrica – Strojárenská štvrť na pozemku parc. č. 5471/1.
7:0:1
7/
Písomnosť 23632/dp/2007 – žiadosť Ing. M. Ignácika o predaj (prenájom) pozemku parc. č. 3668/23 a parc. č. 3668/10 na sídl. Rozkvet za účelom výstavby dvojgaráže. Ide o pozemok medzi bytovým domom č. 2033 a predajňou potravín CBA.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia neodporúča schváliť výstavbu garáže na pozemku parc. č. 3668/23 a parc. č. 3668/10 na sídl. Rozkvet, nakoľko podľa záväznej časti schváleného územného plánu mesta je v obytnom území s bytovými domami výstavba samostatne stojacich individuálnych garáží neprípustná.
8:0:0

8/
Zámer fy DPT INVEST, s. r. o. – architektonická štúdia - umiestnenie 2 bytových domov na sídl. Rozkvet.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča schváliť zámer na výstavbu bytových domov na sídlisku Rozkvet s nasledovnými podmienkami:
a/ spracovať urbanistickú štúdiu územia južne od Základnej školy Rozkvet 2047, v rámci štúdie uvažovať s dopravným prepojením pripravovanej ulice s Ulicou Martina Benku;
b/ zvýšiť počet parkovacích miest na 120 (cca 1,5 násobok b.j.);
c/ odporúča odborným útvarom MsÚ rokovať s investorom o alternatívnych možnostiach umiestnenia stavby bytových domov.
8:0:0


4/ Diskusia:
P. Matušík požiadal aby sa po rozkopávkach, ktoré sa vykonávajú v meste priebežne čistili miestne komunikácie.

5/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu prístup a poprial príjemné prežitie posledných dní tohto roku.

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár

Zapísala: Bc. Jana Lingešová

Kópiu zápisnice obdržali:

Sekretariát primátora ..........................................

Sekretariát prednostu ..........................................

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP ..........................................
Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 03.12.2008 17:23

bola tentokrát mimoriadne ústretová. Aj parkovisko zdá sa bude. Vedľa ďalšieho parkoviska...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 03.12.2008 20:45
Komisia sa konala v neobvyklom termíne, preto som sa jej nemohol zúčastniť. Preto ani neviem, kto bol ten jeden statočný/á, hlasujúci proti výrubu.
Žiadosť samozrejme ešte musí schváliť zastupiteľstvo.
Podľa môjho názoru by malo Mesto ponúknuť majiteľovi odkúpenie tohoto pozemku, hoci za dvojnásobok obstarávacej ceny, aby neškodoval. A následne park uviesť do stavu, aký je hodný vstupnej brány mesta. Obnoviť lavičky, fontánu buď opraviť, alebo odstrániť, a na jej miesto dať napríklad stánok s občerstvením - minikaviareň, typu trenčianskej rotundy. Bolo by to príjemné miesto, kde by sa dalo čakať na vlak, a aj bizis by bol :-)

Žiaľ ešte je priveľa poslancov aj podnikateľov presvedčených, že do reštaurácie by sa malo dať vstúpiť rovno z dverí zaparkovaného auta.

Mimochodom, podobný zámer (parkovisko na úkor časti parku) ohrozuje aj park pred Nemocnicou. Tá istá schéma - nechať to spustnúť, zanedbať fontánu, a potom argumentovať "majú tam hniezdo nebezpečné živly". Áno, pri nemocnici je problém s parkovaním - parkovisko by však mohlo byť vnútri areálu.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 04.12.2008 06:16

medzi Starym ujom a Brojom? Bude parkovisko a nebude súd za stratu zisku z nepredaného chľastu?

čestíček!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 03.12.2008 20:08

sa blíži, a čo prémie pre Starého uja end company? Budú sa udelovať? Kedy?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 06.12.2008 09:05

Prosím opýtajte sa či je pravdou že primátor a víceprimáti sa vzdali odmien a mesto za ne kúpi eurobalíčky ktoré dostanú všetci dôchodci.Nepasuje mi to na tých ľudí ale počula som to.Žeby raz spravili aj niečo pre občanov???Opýtajte sa.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 08.12.2008 13:44

Na co budu dochodcom dalsie eurobalicky,ked uz si ich kupili za peniaze o ktory stale hovoria,ze ich nemaju...mladych ludi treba podporovat,nie dochodcov,ktori si mali moznost setrit a zabezpecovat sa pocas celeho zivota! Radsej nech sa za tie peniaze vysadia nove stromy, ktorych sa za posledne dva roky vyrubalo neurekom alebo by sa mohol uz konecne za neviem kolko rokov spravit aspon jeden jediny chodnik alebo schody, ktore by isli z rozkvetu smerom na lansku respektive na SNP, lebo ani suezky prieplav netrvalo tak dlho budovat,ako tu prepojit dve sidliska jednym chodnikom. Ked tam chce clovek ist, tak jedine po vyslapanych cestickach ktore su samy prach a kamen a su schodne len ked neprsi...ale z rozkvetu celkovo nejde ani jeden suvisly chodnik, ktory by sa nenapajal na nejaku cestu kde Vas ohrozuju auta a ked uz sa tu v pb nejaky chodnik spravy tak s lampami uprostred...jedine co pre obcanov tito sasovia spravili bolo,ze im zakazali pit na verejnosti a poslali ich tak do zafajcenych krciem...ake solidarne a elegantne zametanie spiny pod koberec.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 08.12.2008 21:51

Zabudni, keby to tak bolo - z vlastných odmien - dalo by sa to akceptovať. Ale takto to bude s peňazí nas všetkých. Populistická klasika - súdruhovia pre vlastnú slávu a česť nadeľujú s cudzieho. Navrhujem rozšíriť okrem dôchodcov na - deti do 15 alebo 18 rokov, študentov, osamelé matky, nezamestnaných, zdravotne postihnutých, bezdomovcov, petepákov, bývalých partizánov a protifašistických bojovníkov, rómov, utečencov, klientov nebankových subjektov a postihnutých stavbou diaľnice. Česť práci !

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 09.12.2008 04:32

staych ujov po plesine

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 09.12.2008 22:08

Písomnosť 2543/dp/2008 – žiadosť fy Bellevue a.s. Tornaľa o záväzné stanovisko k architektonickej štúdii Polyfunkčná zóna Považská Bystrica – Rozkvet. Prečo nie je v zápise , kde to bude a čo ???

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359