Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Zápisnica zo zasadnutia VMČ Lány, 23. februára 2011

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Lány, 23. februára 2011

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Úterý 01.03.2011 22:49
Kategorie:
Zápisnica z prvého zasadnutia VMČ Lány, konaného dňa 23. februára 2011. Prítomní: Kardoš, Karas, Bačík, Sárincová, Kerepecký, Smatana, Veličová. Ospravedlnený: Hanušovský Občania a médiá: Bednár, Semančík, Pitoňáková /MY OBZOR.../, Kollárová /PB NOVINKY/.


1. Schválenie programu – jednohlasne.
2. PREDSEDA: Ing. Kardoš navrhol za predsedu VMČ Lány Ing. Martina Kerepeckého. Bol kandidátom na poslanca, pracoval tri roky ako člen VMČ Lány v predchádzajúcom volebnom období.
Smatana: Súhlasí, akceptuje výsledky volieb. Kerepecký je prvý pod čiarou, zvolení poslanci z časových dôvodov nemohli
vykonávať túto funkciu. Do budúcnosti navrhuje použiť na tvorbu členov VMČ najspravodlivejší princíp poradia pod čiarou, snaží sa získať pre tento model aj ostatné strany.

Veličová: vhodné je, aby predseda býval na Lánoch, preto tento návrh podporuje.
Kerepecký: Keďže zvolení poslanci nemajú dostatok času, prijíma a očakáva podporu ostatných členov výboru.
Hlasovanie: zdržal sa Kerepecký, všetci členovia ZA. Ing. Martin Kerepecký sa stal predsedom VMČ Lány v počte hlasov 6.

3. TAJOMNÍK: Ing. Kardoš: tajomník by mal mať skúsenosti s počítačom, zvolať výbor aj mailom, iternetovo zručný. Predseda aj tajomník sú finančne ohodnotení. /pozn. predseda 200 Euro za rok, tajomník 100 Euro za rok/
Ing. Kerepecký: navrhuje Janu Veličovú, zručná, kandidovala.
Hlasovanie: zdržala sa Veličová, všetci členovia ZA. Jana Veličová sa stala tajomníčkou VMČ Lány v počte hlasov 6.


4. TERMÍNY ZASADNUTIA VMČ LÁNY: Každá prvá streda v mesiaci o 17.00 h v CVČ Lány miestnosť číslo 12.
Mimoriadne zasadnutia sa ohlasujú minimálne 3 dni vopred, využiť všetky možnosti informovať občanov: Pbnovinky, MY Obzor, vývesky, mestský web. Odsúhlasené bez hlasovania.

5. RÔZNE:
A/ propagácia VMČ Lány: Zápis z VMČ poslať do 7 dní na mestský úrad v písomnej forme, aj s podpísanou prezenčkou
hovorcovi. Uverejňovať na web stránkach mesta Považská Bystrica. Smatana: urobiť zápis do notebooku hneď na výbore,
rozoslať mailom členom, ak nebudú výhrady, na úrad prezenčnú listinu spolu so zápisnicou.
Zodpovední: Kerepecký, Veličová
Termín: 2. marca 2011
B/ pán Bednár: upozornil na prepadnutý chodník pred obytným domom 961. Pán Bačík upozornil na cestu pri kúpalisku /teplovod
pri kúpalisku/. Bačík: nahlásiť okamžite, lebo na takéto stavby je záručná doba – treba pozrieť do dokumentácie.
Zodpovedný: Kerepecký, Bačík
Termín: do najbližšieho stretnutia tj. 2.marca 2011
C/ Skrinka výboru: vyrobiť novú skrinku pre VMČ Lány pri skrinke rybárov na Lánskej ulici.
Zodpovedný: Bačík
Termín: do 2. marca 2011
D/ Smatana: každý člen predloží zoznam úloh. Sárincová: a spoločne dohodnúť priority úloh a prejsť spolu obvod VMČ Lány.
Zodpovední: všetci členovia VMČ Lány
Termín: 2. marca 2011
E/ Vyžiadať si od mesta mapku hraníc mestskej časti Lány so zoznamom ulíc.
Zodpovedný: Veličová
Termín: 2. marca 2011
F/ Urobiť prehľadnú tabuľku kontaktami a adresami členov VMČ Lány a rozposlať členom.
Zodpovedný: Veličová
G/ Smatana: zistiť maily vedúcich, o problémoch mesta ich informovať, vyhodnocovať na výboroch reakciu.
Zodpovedný: všetci členovia VMČ Lány
H/ Umiestnenie zápisnice a najbližšieho stretnutia VMČ Lány do skriniek PX CENTRA.
Zodpovedný: Kardoš
Termín: 28. februára 2011

Anonym píše:
Středa 02.03.2011 12:31
He,už vidím ako Kardoš ide umiestniť zápisnicu do skriniek PX Centra. Zaiste ani nevie kde sú. A zo zápisnice vidno, kto je tam asi najaktívnejší, podľa toho kto je za čo zodpovedný. Že Kerepecký a Veličová. Vidno, že občania sú aktívnejší ako páni poslanci.
Anonym píše:
Středa 02.03.2011 16:31
Ale tá zapisnica už je v skrinkách PX centra :-)
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 08:03
jasné, veď večer to položí manželke na nočný stolík a ona to ráno zanesie do roboty (PX-centrum)a prikáže zamestnancom aby to vyvesili v skrinkách
Anonym píše:
Středa 02.03.2011 20:26
3. TAJOMNÍK: Ing. Kardoš: tajomník by mal mať skúsenosti s počítačom, zvolať výbor aj mailom, iternetovo zručný.
(pripomína mi to fór o policajtoch :)
Anonym píše:
Středa 02.03.2011 20:55
Ale občania PB sú aj starý a vetšinou nie su PC zdatný takže tá poznámka bola k veci.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 09:03
tak, ty písať vieš, síce ako-tak, ale myslím si, že by si mohol byť aj predsedom VMČ.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 14:33
Ale som neni:-)
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 08:32
Skúste si urobiť taký súkromný audit mestského poslaneckého zboru. Zistíte, že je tam veľmi silná skupina počítačových analfabetov. Dokonca je tam zopár takých, ktorí nevedia prijímať a odosielať mejly. A majú odvahu kandidovať v roku 2010, napriek tomu, že nezvládajú základnú činnosť, ktorú bežne zvláda 6 ročné dieťa, ktoré sa práve naučilo čítať a písať. Povedzte mi, kde dostanete prácu, ak na konkurze poviete, že neovládate počítač...
Pred každým zasadnutím MZ treba vyrúbať pol hory, aby poslanci dostali podklady na rokovanie. Drvivá časť by pri tom mohla byť distribuovaná elektronicky, ale to by si napr. pani B. ani neklikla... (P.S. - "kliknúť" = stlačiť tlačítko myši) (P.S.2 - "myš" = hardvarové zariadenie počítača)
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 09:04
Vieš si predstaviť, koľko stromov sa vyrúbalo, keď sa otvárali bane na chemické prvky, z ktorých sa vyrábajú súčiastky do počítačov? Rozdiel je len v tom, že tie stromy sa nerúbali u nás, ale niekde v Afrike.

Pozri si tento film. Je síce dosť povrchný, ale dostatočne výstižný.
http://www.mustwatch.cz/film/story-of-stuff/
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 16:47
Tvoj myšlienkový pochod je zaujímavý... Takže keď už sa vyrúbalo kopa stromov na výrobu počítačov, nie je problém, že sa ešte rúbu aj naše stromy? Či? Keď už sú na svete tie počítače, tak ich používajme aj s výhodami, ktoré poskytujú - archivácia, zálohy, napaľovanie... atď.
Anonym píše:
Neděle 06.03.2011 17:22
správne si poznamenal VYRUBALLLO

ale pri papiery sa stále rúbe, rúbe a rúbe
Anonym píše:
Neděle 06.03.2011 23:11
Papierovania ani v čase počítačov neubudlo, skôr naopak. Všimni si niekde na hociktorom úrade, koľko sa papieruje - ešte viac ako za socíku. Možno aj viac ako polovica papiera sa vyhodí, lebo sa tlačí len tak, ak sa pomýlia v jednom písmenku, tlačia všetko odznova... predtým sa rúbalo len kvôli papieru, teraz sa rúbe aj kvôli papieru, aj kvôli ťažbe.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 11:19
O poslancoch mám svoj názor,ale podľa teba,kto perfektne neovláda PC je poločlovek.Prečo by nemohol kandidovať? Myslíš,že Lackovič,Bross a ostatní z partie neovládali PC? Ja radšej PC negramotného a čestného,ako zlodeja.V mojej firme väčšina zamestnancov PC nepotrebuje a ak,tak si základy osvojí na školení.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 03.03.2011 14:29
Schopnosť napísať dokument a odoslať ho mailom nie je "perfektné ovládanie PC", ale "základné ovládanie PC". Úkon na úrovni žiaka základnej školy.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 16:44
Nikto tam nepísal o perfektnom ovládaní počítača. Písalo sa o štandardnom ovládaní počítača, ktoré si práca poslanca bezpochyby vyžaduje. V Tvojej firme PC nepotrebujú, ale poslanci pracujú s dokumentami, návrhmi, správami, hodnoteniami, uzneseniami. Nič z toho sa nepíše na písacích strojoch, ale všetko na počítačoch! Takže to stačí odoslať v elektronickej forme a hotovo. Ak nevidíš rozdiel medzi Tvojimi robošmi a našimi poslancami, tak nepokračujme v diskusii.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 02:29
Trafiky porozdávané, všetci sú spokojní.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 08:48
Všetci. Iste,ale - trafikanti !
Obávam sa, že široká verejnosť spokojná nieje !
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 09:57
Určite, trafikanti sú spokojní. Konečne sa môžu cítiť v Bystrici ako dôležité persóny, ale pritom vždy budú širokej občianskej verejnosti, minimálne aspoň tej, ktorá sa zaujíma o veci verejné v Považskej bystrici, na smiech. A to nie iba trafikanti vo VMČ, kde sa rozdávajú funkcie po straníckej línii, resp. po známosti. Je to ohavné, je to vracaniahodné. Mesto potrebuje odborníkov, nie politických prostitútov, resp. politické prostitútky. Azda nikto nepochybuje o tom, že pokiaľ by Smer-SD nebol v meste taký silný, tak tí istí ľudia, ktorí sa teraz na chrbte tejto politickej strany vyniesli do svojich trafík, by boli zastrčení politicky úplne niekde inde.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 10:29
Som zvedavý, komu porozdával trafiky Mgr. Natierač. Nie, že by bol jediný, to určite nie. Ale bolo by dobré poznať cenu, za ktorú bolo KDH ochotné ísť do predvolebnej koalície spoločne so stranou Smer-SD. A predsa všetci dobre vieme, že zadarmo to nebolo. Kádeháci zadarmo svoju "zásadovosť" rozhodne nikdy nepredajú.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.03.2011 11:16
Mgr. Maliar Natierač občianksy menom Sopčák v prvom rade vybavil flek pre seba+dozorné rady presne v zmysle kresťanskej morálky nebuď nenažraný. Druhý flek sa chystá pre Antona Martausa. Nie som síce Nostradámus ale primátor Točo HANT ústami svojho hovorcu Janasa tak povedal. Samozrejmé sú bonusy za výhodné predaje a stavbu nových králikarni.

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359