Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Štvrtkové zastupiteľstvo bude dávať stanovisko k žiadosti o zmenu diaľničnej estakády

Štvrtkové zastupiteľstvo bude dávať stanovisko k žiadosti o zmenu diaľničnej estakády

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Úterý 28.10.2008 17:52
Čas 30.10.2008
od 09:00 do 16:00
Místo Mestský úrad, zasadačka na prízemí
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
P R I M Á T O R
M E S T A
POVAŽSKÁ BYSTRICA

Považská Bystrica 24. 10. 2008


P O Z V Á N K A


V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

30. októbra 2008 (t. j. štvrtok) o 9.00 h

v zasadačke mestského zastupiteľstva.

P r o g r a m:
1.Otvorenie
2.Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ing. Stanislav Haviar, I. zástupca primátora mesta
3.Prerokovanie Verejnej vyhlášky MDPaT SR - oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením „ Mestská estakáda“ SO 206-01b diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer
Predkladá: Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania
Ing. Rudolf Kimerling, manažer projektu D1 Sverepec- Vrtižer,
Doprastav a. s., Bratislava
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva, vedúci oddelenia
mostov, Alfa 04 a. s., Bratislava
Ing. Jaroslav Guoth, vedúci strediska Liptovský Mikuláš,
Dopravoprojekt a. s., Bratislava
4.Informatívna správa o stave zabezpečenia tepelných zariadení pre vykurovaciu sezónu na rok 2008/2009
Predkladá: Ing. Pavol Bero, konateľ spoločnosti POV BYT s.r.o.
5.Informatívna správa o štúdii „Revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbánneho priestoru v meste Považská Bystrica“
Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta
a životného prostredia
6.Správa o hospodárení Mesta Považská Bystrica, organizácie PX Centrum Považská Bystrica za 1. – 8. mesiac 2008 a návrh na 4. úpravu rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2008
Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov
7.Návrh nájomného za parkovanie na vybraných priestranstvách v meste Považská Bystrica od 01. 01. 2009
Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci útvaru správy daní a spoločností mesta
8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica
Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu
9.Informatívna správa o stave plnenia a realizovania investičných stavieb v meste
Považská Bystrica
Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta
a životného prostredia
Ing. Pavol Appel, vedúci útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta
10.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica za školský rok 2007/2008
Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu
11.Návrh na delegovanie ďalších zástupcov miest do niektorých rád škôl
Predkladá: Ing. Vladimír Lichvár, PhD., vedúci útvaru školstva, kultúry a športu
12.Informatívna správa o plnení miestnych daní, miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci útvaru správy daní a spoločností mesta
13.Požiadavky od občanov a organizácií o predaj, kúpu a ostatné
Predkladá: Ing. Peter Adam, vedúci útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta
a životného prostredia
14.Návrh na uzatvorenie partnerstva a dohody o spolupráci s mestom Zubří
Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta
15.Rôzne
16.Diskusia
17.ZáverMUDr. Miroslav Adame

« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359