Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Správa o pobyte vyššieho maďarského vojenského štábu v Považskej Bystrici

Správa o pobyte vyššieho maďarského vojenského štábu v Považskej Bystrici

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 06.02.2008 18:36
Kategorie:
Vedeli ste, že dva mesiace pred koncom druhej svetovej vojny bolo v Považskej Bystrici umiestnených viac ako 1000 maďarských vojakov?
Prepis archívneho dokumentu je zverejnený na stránke http://www.druhasvetova.sk/view.php?cisloclanku=2007110003

Správa okresného náčelníka v Považskej Bystrici z 15. 3. 1945 o pobyte vyššieho maďarského vojenského štábu v meste.

OKRESNÝ ÚRAD V Považskej Bystrici.
Číslo: D1-7/45.
Predmet: Situačná zpráva.

Pov. Bystrica, 15.III.1945.

Prísne – dôverne!
Prezídium ministerstva vnútra
/do vlastných rúk p. Ministra vnútra/
v Bratislave.

Dodatkom k dnešnej situačnej zpráve a dovoľujem si Vám oznámiť dôverne toto:

Už siedmy týždeň je v Považskej Bystrici umiestnený štáb I Magyar Hadsereg parancsnokság-u so všetkými jej vedľajšími složkami /:propaganda, súdnictvo, žandárstvo atď.:/. Jedná sa o vyše ako 1.000 mužov a k tomu patriaci nemecký Verbindungstab. tento veľký počet vojska najmä vyšších dôstojníkov vykúpil v tunajšom mestečku takmer všetky zásoby na lístky neviazaných potravín a textílií. Celá i tak preľudnená obec Považská Bystrica bola v každom dome preplnená dôstojníkmi, žandármi a mužstvom, ktoré v mnohých prípadoch celkom diktátorsky vystupovalo proti civilnému obyvateľstvu. Je tu preto proti Maďarom veľmi nepriaznivá nálada. Vojenská propaganda obsadila tunajšiu jedinú tlačiareň a tlačila tam pre vojsko a tiež pre maďarských civilov rôzne letáčky a noviny. Niektoré exempláre z tých Vám k nahliadnutiu pripojujem pričom upozorňujem najmä na text bledozeleného letáku pod názvom: „Bujdosó Magyarok!“, v ktorom sa paušálne surovo útočí proti Slavianom. Bárs tieto letáky boli určené len pre Maďarov a neboli verejne rozširované, predsa mnohé z nich dostali sa i do rúk slovenského civilného obyvateľstva, ktoré je rozhorčené nad panovačnosťou a bezočivosťou maďarských vojenských oficiálnych kruhov.

Konečne dovoľujem si upozorniť, že maďarským vojenským štábom a jej rôznymi složkami boli obsadené takmer všetky slovenské civilné úrady a školy, kde spôsobené boli vojakmi menšie – väčšie škody. Poplatky za prechodné ubytovanie vojska sú minimálne nízke, ale len účty za okurovanie a osvetlenie kancelárií a bytov dôstojníkov dosahujú mnohé 10.000 Ks. Všetky snahy a upozornenia majiteľov budov a vedúcich úradov na šetrenie verejného majetku a na šetrenie elektrikou a palivom ostali márne.

V dôsledku horeuvedených atmosféra najmä proti Maďarom u civilného obyvateľstva obce Považskej Bystrice a okolitých obcí je až nepriateľská a je veľkým šťastím, že sa podarilo zamedziť vážnejším incidentom. Na šťastie tento maďarský vojenský štáb už v najbližších dňoch má opustiť obec Považskú Bystricu a dúfame, že život bude uvedený do normálneho chodu, bárs na Maďarov ostatnú tu veľmi nemilé spomienky.

Prílohy: 6.

So srdečným pozdravom Na stráž!

Dr. Ďurdík, okresný náčelník

Slovenský národný archív v Bratislave, fond Ministerstvo vnútra, škatuľa 706.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 12.02.2008 13:18

Čo tu robili preboha maďari v PB cez II. svetovú vojnu, veď tu bol predsa Slovenský štát. Od tej doby Bystričania majú maďarov plné zuby....

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 12.02.2008 17:49
Nuž za Slovenského štátu boli Maďari naši spojenci... Presnejšie, aj Slovenská republika aj Maďarsko boli spojencami hitlerovského Nemecka.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 18.02.2008 10:14

Vlastne si spomínam že sme spolu s admirálom Horthym trčali Adolfovi v r..i Ale aj tak sa čudujem že Tiso a spol. si držali maďarov na Slovensku, najmä potom čo maďari spravili vtedajšiemu československu , resp, slovensku v Mníchove 1938 ( o nás bez nás ). Dočasne nás okradli o slovenské územie a slovákov na tom území šikanovali... A teraz sú to zas len maďari- jediná politická strana v parlamente, ktorá súhlasí so samostatnosťou Kosova, prečo asi . Najpr by chceli dáku autonómiu, prípadne komarňanskú župu a zrazu by tu bola samostatná komarňanská maďarská republika, tak to ale nikdy nesmie byť a môj osobný názor na kosovo , samostatné Kosovo neexistuje a nesmie existovať, ved je to kolíska srbskej kultúry , histórie a národa....

Hogo Fogo

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 18.02.2008 17:10
Keďže sem občas zavítajú študenti, musím trochu upresňovať: Maďarsko sa na Mníchove priamo nepodieľalo, tam boli len 4 mocnosti (Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladiere). Maďarsko zaberalo československé územia až v novembri 1938, vo Viedni (Viedenská arbitráž).
Potiaľ fakty, nasledujú špekulácie. Keby sme sa s touto témou zaoberali na hodine dejepisu alebo geografie, skúsil by som nahodiť takéto otázky do diskusie.
1. Pokúste sa odôvodniť, prečo by maďarská menšina na súčasnom Slovensku nemala mať autonómiu, keď sa Slováci (Hlinka, Rázus) snažili o autonómiu v Československu. Čím sa líši historická požiadavka slovenskej menšiny v Československu, alebo tá súčasná požiadavka autonómie, ktorú nastoľujú niektorí Maďari v SR?
2. Pokúste sa vyhodnotiť, akú šancu by mala hypotetická požiadavka na "samostatnú komárňanskú maďarskú republiku" v rámci EÚ a NATO, ktoré garantujú nemeniteľnosť hraníc členských štátov.
3. Nie je pravdepodobnejšie, že národnostné menšiny sa pokúsia využiť regionalizmus v EÚ? (politika Európy regiónov)
4. Ako došlo k tomu, že v "kolíske srbského národa" v súčasnosti žije iba cca 8% Srbov?
5. Skús vyhodnotiť váhu, významnosť jednotlivých motívov, pre ktoré by mohli veľmoci (USA, Nemecko, Francúzsko) podporovať nezávislé Kosovo: a/ rešpekt práva národov na sebaurčenie b/ snaha chrániť ľudské práva, odstrániť bod trvalého konfliktu za plotom EÚ c/ snaha oslabiť Srbsko, "problémový štát" na Balkáne d/ snaha geopoliticky oslabiť Rusko, resp. "pravoslávny blok" v Európe e/ snaha podporiť moslimov v Európe f/ snaha pracovať s moslimskou komunitou "po dobrom", vytvoriť v moslimskom bloku štátov krajinu, ktorá bude mať dobré vzťahy so Západom, lebo jej zabezpečil samostatnosť g/ iný dôvod, aký?
Váhu prideľujte na stupnici 1-5 :-))

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 19.02.2008 08:32

Ked budem mať trochu času môžeme o tejto téme podiskutovať, teraz len dáke informácie z českej stránky....Mníchov ako precedens môže stále byť... Rok 1938 Československá republika se prakticky od roku 1933 nalézá ve stavu bezprostředního ohrožení nacistickým Německem. V dubnu 1938 přednesli K.H.Frank a Konrad Henlein na sjezdu Sudetendeutsche Partei v Karlových Varech tzv. osm karlovarských požadavků - navrhli vytvoření státu ve státě. Avšak jejich pravým cílem bylo rozbití Československé republiky a následné připojení pohraničních oblastí k Velkoněmecké říši. Hitler v květnu 1938 vyslal k našim hranicím část své armády. Odpovědí naší vlády bylo vyhlášení částečné mobilizace. Vrcholí výstavba železobetonové obranné linie podél hranic. Poté, co Německo na jaře rozpoutalo štvavou kampaň proti Československu za připojení Sudet, posílá britská vláda 31.8.1938 lorda Runcimana, který má na své diplomatické misi po Československu pozorovat situaci a podat zprávu o stavu německé menšiny na našem území. Runciman se však nechává hostit na sudetoněmeckých statcích a jen z čistého donucení odjíždí za prezidentem Benešem. Dne 12.9.1938 Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku otevřeně vystupuje proti Československu. Sudetští Němci reagují po svém a poslech projevu se stává signálem k otevřenému povstání - tzv. hnědému puči. Pohraniční oblasti Československa se stávají terčem útoků běsnících a zfanatizovaných henleinovců a vláda je nucena vyhlásit stanné právo. Padají první vystřely světového konfliktu, který neměl v historii lidstva obdoby. Druhá světová válka má první oběti. Naše vláda podává dne 22.9. demisi a prezident Edvard Beneš vyhlašuje o den později všeobecnou mobilizaci. Západ reaguje velice zdrženlivě. Na Mussoliniho doporučení je dne 29.9.1938, za účasti Anglie, Francie, Německa a Itálie, svolána konference v Mnichově. Během jednání, ke kterému nebyli zástupci Československa vůbec připuštěni, se zúčastněné mocnosti dohodnou na podstoupení části našeho území Německu. Praha je pouze vyrozuměna. Dne 30.9.1938 přijímá Československo mnichovský diktát s účinností od 1.10.1938. Jedna z nejvyspělejších demokracií tehdejší Evropy tak v podstatě přestala existovat.

PS: Nie som nacionalista , ale prečo Cyprus, Rusko, Španielsko..., nechcú uznať Kosovo, asi sú tam tak isto odstredivé sily na odtrhnutie časti územia... Rusko - Čečensko a spol. Cyprus - Severo cyperská turecká republika

Turecko - V 80. rokoch bola popieraná existencia Kurdov, ktorí boli považovaní za tzv. horských Turkov. Od augusta 1997 bola zo strany tureckej armády zosílená ofenzíva v JV časti Turecka a v severnom Iraku proti Strane kurdských pracujúcich. /PKK/

  1. 9.1999 - oficiálne ukončený ozbrojený boj PKK. V súčasnosti sa ku kurdskej národnosti všeobecne hlási približne 22 mil. ľudí, ktorí nemajú vlastný štát a sú roztrúsení v piatich štátoch: Turecko /50%/, Irán /24%/, Irak /18%/, Sýria /5%/ a Arménsko /3%/. Dnes v Turecku žije približne 12 mil.Kurdov.

Ďalšou problematickou oblasťou je spor s Gréckom o ostrov Cyprus vo východnej časti Stredozemného mora, kde dnes existuje medzinárodne neuznávaná Severocyperská turecká republika, pričom EÚ podmieňuje vstup Turecka do EU až po urovnaní tohto sporu a dohodou s Gréckom.

Španielsko - Baskicko ( terorizmus ETA )

Hlinka a spol. - ako vznikla autonómia a následne slovenský štát tak v 05/1945 zanikol a ako skončili čelný predstavitelia štátu ... ? Následne rok 1993 (1.1.1993) - to je iný vznik Slovenskej republiky a samozrejme Českej republiky uznali nás všetci bez problému - aj Maďarsko...

PS : Učite dejepis p. Smatana tak mi dajte trochu relevantných informácií.... lebo ja som iba historik amatér...

Ako som napísal daľší pokec až ked si spravím prácu...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 20.02.2008 00:45
Ja tiež nie som historik (tzn. človek píšúci historiografické práce), len ten predmet učím.
Ako som ukázal v príspevku vyššie, za cennejšiu považujem dobrú otázku ako hotovú odpoveď.
Neviem celkom, k čomu by som mal dodať relevantné informácie, načali ste veľké množstvo tém (Kurdi, Cyperskí Gréci, Baskovia, Čečenci...)
Možno len tri postrehy, ktoré sa možno mnohým nebudú páčiť.
1. Nacionalizmus (včítane národovectva) sa objavuje až začiatkom 19. storočia. Rozpútal to Napoleon, kedy nacionalizmom a šovinizmom francúzskym vyvolal nacionalizmy iných národov (Rusov, ešte predtým Španielov...)
2. Národné obrodenie je prirodzený jav, ale je to trochu taká "národná puberta", buditelia sú schopní vymýšľať si a falšovať, len aby sa pred susedmi vytiahli, tiež ako 13-roční fagani. My sme do tej puberty prišli dosť neskoro, teším sa až bude naše národné povedomie a patriotizmus trochu dospelejšie. Prenechať národné témy ľuďom ako Slota, to je hanba.
3. Nacionalizmus neuveriteľne "vyskočil" v postkomunistických štátoch. Je na to zaujímavá teória. Tým, že komunizmus cielene likvidoval mnohé z ľudských "príslušností" (príslušnosť náboženskú, spolkovú, príslušnosť k rôznym stranám,...), ale na národnosť veľmi nesiahal, tak po páde komunizmu došlo k tomu, že jediné, k čomu sa vedeli mnohí ľudia upnúť, bola ich príslušnosť národná. A došlo k ťažkým roztržkám - viď rozpad Juhoslávie, ZSSR, ČSFR... Hoci boli ľudia vychovávaní v "proletárskom internacionalizme!"
Tiež je dosť nápadné zastúpenie komunistov medzi ponovembrovými nacionalistami. Stačí pozrieť do Považskej Bystrice, ktorá pani tu najvyššie máva slovenskou zástavou... :-)

To len ako kontext, každý z tých príkladov čo ste uviedli je čímsi iný, prirodzene.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 08.03.2008 17:53

Ktorá je to paní - poznáme ju ?? Alebo čím je ináč zaujímavá ??

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 10.03.2008 18:58

tých mávajúcich paní je tu viac, ale zrejme si myslel pani najslovenskejšiu poslankyňu Belásovú, nie Juro?

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 10.03.2008 23:31
Nemyslel som poslankyňu Belásovú, neviem vôbec či bola v KSČ...
Myslel som istú súdružku, ktorá najprv ateizovala deti na základnej škole, a to veľmi aktívne (samozrejme, museli všetci, ale niektorí museli radi). A potom po novembri 1989 zvesela do kostola, a dokonca učila na cirkevnej škole. Každý má právo na zmenu názoru, aj Šavol sa zmenil na Pavla, ale u nej to bola zmena z nenávistného komunizmu na nenávistný nacionalizmus.

Potom sa za Lackoviča preslávila tým, ako vyzvala obyvateľov Nálepkovej ulice, že by mali prestať brániť svoj majetok a tiež niečo obetovať na oltár vlasti.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 11.03.2008 18:04

kuva aj mna ucila ta škebla jeskova

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 12.03.2008 10:06

Predtým ako sa angažovala v HZDS , tak bola určitú dobu mestská poslankyňa za SNS a tiež je doteraz v matici slovenskej v PB predsedkyňou, dobrá kariera ateizmus---národné uvedomenie ( SNS )---- neviem čo to bolo ???? ( HZDS ) Len tak ďalej súdružka Ješková , na večné časy a nikdy inak s pánom bohom za slovensko ....

UF

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 12.03.2008 17:48

už len metlu jej dať a nech let do puše

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 13.03.2008 18:01

tá by vstúpila aj do spolku afrických lyžiarov, len aby jej umožnili na verejnosti trieskat tou nevymáchanou papuľou

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 13.03.2008 19:24

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/perlenie/spev-maticiarov-sa-rozliehal-po-celej-podunajskej-nizine

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 30.05.2008 11:32

Pán Smatana a vy všetci ostatní, pozrite si tento dokument na YOU TUBE a dajte mi vedieť Váš názor čo sa dialo v Kosove ešte nedávno. Nemôže tu byť časom paralela s autonómiou na juhu slovenska, keď "Čáky" & ( viem ako sa jeho meno píše ) ihned chválil albáncov v kosove aký su šikovný ???? Pridávam link na YOU TUBE ( stiahnuté z diskusie z článku SME -Dokument o Kosove ČT možno ani neodvysiela Má 6 časti, linky:

http://www.youtube.com/watch?v=sU_PzuJ1zMU http://www.youtube.com/watch?v=Ucns_FNyJBo http://www.youtube.com/watch?v=zl8at8PScf0 http://www.youtube.com/watch?v=bOjCaHKN2dI http://www.youtube.com/watch?v=Ww0wlZRfUqs http://www.youtube.com/watch?v=qdkwNL_JaXQ

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359