Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Šéfredaktorka mestských novín sa po voľbách pokúša zaregistrovať si ochrannú známku s ich názvom

Šéfredaktorka mestských novín sa po voľbách pokúša zaregistrovať si ochrannú známku s ich názvom

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 07.01.2007 23:22
[2007-01-04 Považská Bystrica - Klub Strážov - tlačová správa.] Šéfredaktorka mestom vydávaných Považskobystrických noviniek Ing. Eva Šporíková si podala na Úrad priemyselného vlastníctva SR žiadosť o registráciu ochrannej známky "Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie." Mestu Považská Bystrica tým hrozí strata značky novín, budovanej už desiaty rok za mestské peniaze.
Prihláška, ktorá je zatiaľ v konaní, je dostupná v databáze Úradu priemyselného vlastníctva - webová stránka http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail.do?register=oz&puv_id=81849

Považskobystrické novinky sú týždenník, ktorého štyria redaktori sú priamo zamestnancami mestského úradu. Občianski aktivisti, ktorí dlhodobo kritizujú ich tendenčnosť, ich viackrát označili za "hlásnu trúbu primátora Lackoviča".

Prihláška bola podaná 19. decembra 2006, teda niekoľko týždňov po komunálnych voľbách, ktoré skončili drvivou prehrou HZDS v meste Považská Bystrica.  Ľuboš Lackovič (HZDS) v nich získal iba polovičný počet hlasov, ako jeho oponent Miroslav Adame (SMER-SD). HZDS tiež stratilo väčšinu v zastupiteľstve, v súčasnosti má iba 4 poslancov.

Príklady:

1. Už v máji 2006 žiadala skupina občanov odvolanie šéfredaktorky Ing. Evy Šporíkovej za uverejnenie rozsiahleho rozhovoru s primátorom mesta Ľubošom Lackovičom dňa 2. mája 2006. Rozhovor bol venovaný problematike diaľnice cez Považskú Bystricu. Primátor Lackovič v tomto rozhovore menovite označuje ľudí, ktorí sa kvôli negatívnym dopadom variantu cez stred mesta obrátili na Krajský súd v Trenčíne so žalobou proti územnému rozhodnutiu, za škodcov mesta a udavačov. Podnetom sa vtedajšie mestské zastupiteľstvo ani nezaoberalo.

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/povazskobystricke-novinky/povazskobystricania-ziadaju-odvolanie-sefredaktorky-mestskych-novin

2. Na zneužívanie mestom financovaných médií (okrem Považskobystrických noviniek aj TV Marika) upozornili aj dvaja Lackovičovi protikandidáti v novembri 2006:

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/prehlad-tlace/tv-markiza-predvolebne-obvinovanie


3. Vznikla tiež nadstranícka iniciatíva "Komunálne voľby a mestské médiá", ktorá požadovala pred voľbami rovný prístup do mestom financovaných médií:

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/prehlad-tlace/kandidati-v-pov-bystrici-ziadaju-pristup-do-medii

Podľa konateľa Klubu Strážov Juraja Smatanu, ktorý na Šporíkovej pokus o registráciu upozornil na komunitnom portáli www.povazska-bystrica.otvorene.sk, by sa mohlo takéto konanie považovať aj za vážne porušenie povinností zamestnanca smerujúce k poškodeniu záujmov Mesta Považská Bystrica, pretože by tým Ing. Eva Šporíková ako súkromná osoba získala do osobného vlastníctva značku novín, desať rokov budovanú za peniaze pochádzajúce z mestského rozpočtu.  "Nové vedenie mesta by malo samo požiadať o registráciu ochrannej známky. Taktiež veríme, že nový primátor a zastupiteľstvo konečne upravia  pozíciu Považskobystrických noviniek formou štatútu, ktorý by zakotvil aspoň základné princípy ich verejnoprávneho charakteru."

Takúto požiadavku Klub Strážov sformuloval už v roku 2005 v dokumente "Považskobystrické mediálno-informačné desatoro".
Citát:
Požiadavka č. 4
Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby poverilo príslušné oddelenie mestského úradu samostatným vykazovaním nákladov na prevádzkovanie týždenníka Považskobystrické novinky. Považskobystrické novinky nemajú samostatnú položku v rozpočte mesta, redaktori sú zamestnancami mesta, potrebné technické a prevádzkové výdavky sú neodlíšiteľné od prevádzky samotného úradu. Samostatné účtovanie tohoto printového média umožní zastupiteľstvu kontrolovať efektívnosť vynaložených prostriedkov. Uvažujúcejší obyvatelia sa neuspokoja s údajom, že novinky stoja 7 korún: koľko k tejto sume neviditeľne priplácame z miestnych daní?

Požiadavka č. 5
Žiadame mestské zastupiteľstvo, aby sa zaoberalo a legislatívne (formou predpisu) upravilo aj personálny a obsahový rozmer Považskobystrických noviniek. Inšpiráciou tu môžu byť iné médiá, financované z verejných zdrojov: napríklad Slovenský rozhlas a Slovenská televízia. Takéto médiá nie sú viazané len tlačovým zákonom (ako každé iné médium), ale aj požiadavkami verejnoprávnosti a sú kontrolované nezávislou mediálnou radou. Aj keď rozhodne nepreceňujeme účinnosť podobných komisií, predstavujú tieto určitú demokratickú poistku aspoň pre najkritickejšie prípady. Vo verejnoprávnych médiách je aj zadefinovaná možnosť vstupu ústavných činiteľov (v našom prípade by šlo o vyhradený priestor pre poslancov mestského zastupiteľstva) a mechanizmy riešenia sporov (napríklad v období volebnej kampane). Domnievame sa, že podobné mechanizmy by mali fungovať aj na lokálnej úrovni.

Inšipiratívny je aj príklad iných tlačovín, vydávaných z verejných zdrojov – a to sú rôzne vestníky. Navrhujeme, aby mali noviny vydávané Mestom časť s povinným obsahom (stručný ale úplný zoznam prírastkov na verejnej tabuli a podobne). Sme presvedčení, že zverejňovanie istého typu informácií v mestských novinách nemôže byť podriadené len ľubovôli šéfredaktora.

http://www.strazov.sk/view.php?cisloclanku=2005080401

Kontakty:

Mgr. Juraj Smatana, konateľ Klubu Strážov: 0907/034666
Informácie o ochranných známkach a ich registrácii - www.ochranne-znamky.sk
Redakcia Považskobystrických noviniek:

Centrum 2/3 017 01 Považská Bystrica Tel. : 042/4327613 0905469075 (šport) Fax : 042/4326613 E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk


Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 04.01.2007 13:37

Ako sa tomu dá zabrániť, ako môže pomôcť radový Bystričan ?

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 04.01.2007 15:26
Keďže sme tiež radoví Bystričania, najprv informácia o tom, čo sme už urobili:
1. Túto správu sme odoslali tlačovej agentúre a regionálnym médiám
2. Informáciu aj s podkladmi sme doručili novému vedeniu mesta

Teraz je na novinároch, aby sa:
a/ spýtali pani Šporíkovej, čo to má znamenať
b/ spýtali nového primátora, čo s tým mieni robiť
c/ spýtali profesionálov v oblasti autorského práva, aké sú možnosti. Konanie o registrácii totiž ešte len začalo, a je tam priestor aj pre námietky oponentov/nároky iných subjektov.

Nové vedenie mesta by potom malo:
a/ požiadať o registráciu ochrannej známky - tentoraz na právnickú osobu - Mesto Považská Bystrica
b/ riešiť počínanie šéfredaktorky podľa zákonníka práce

A občania?
My by sme mali hlavne žiadať primátora a poslancov, aby prijali také pravidlá, ktoré zabránia tomu, aby sme o pár mesiacov zase nehovorili o novinkách ako o hlásnej trúbe, tentokrát inej strany a iného primátora. Inými slovami:

Premeniť Novinky na skutočný vestník
a/ s povinným obsahom (oznamy o konaniach na úrade a možnostiach občanov zapojiť sa do nich)
b/ so zakázaným obsahom (komentáre, oslavné epopeje, politické útoky bez vytvorenia priestoru druhej strane)
c/ s nástrojmi a procedúrami na riešenie sporov (nejaká mestská obdoba Mediálnej rady).

A nezabúdať na TV Mariku! Stále tam plynú cca dva milióny ročne z mestského rozpočtu.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 04.01.2007 17:58

Možno si už nepamätáte na tento týždenník, v ktorom svoju kariéru začala pani Šporíková ako redaktorka. Odišla z týždenníka Aspket do PBN aj s kompletným duševným vlastníctvom, grafickými predlohami, členením rubrík a väčšinou kolegov a dopisovateľov, Po prvom čísle vydaných PBN bolo v tejto veci podané trestné oznámenie za krádež duševného vlastníctva a nekalej konkurencie a upozornené orgány, že na vydavateľskú činnosť mesto neamlo ani oprávnenie, náklady spojené s touto činnosťou sú rozpúšťaneé v rozpočte mesta, atd.Netreba hádať ako to bolo prešetrené- ako vlastne všetko, čo sa len trošku dotklo persony tabu. Z akých peňazí sa budovala táto značka je zrejmé každému, samotné podanie na ochranu treba chápať presne takto.Položte vedľa seba prvé čísla PBN a súbežné čísla Aspektu a pochopíte, prečo s tým nebude problém ani teraz - možno existuje v zásuvke niekoľko alternatívnych názvov: PB iskrička, PB pionier, PB magazín, PB onéoné, atd. Čím viacero novín, tým lepšia profilácia podľa čitateľov a ľahší výber. Hlavne aby nich bolo horoskopy, pozdravy, TV program, zdravice a názory dynosaurov. Do toho ! Pozdravujem čitateľov týctho stránok. Teleki Gabriel

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 04.01.2007 20:47

Neviem na čo sa týmto zaoberáme. Na Slovensku je x médií, ktoré drístajú sprostosti. Myslím, že občan sa rozhoduje, či kúpi, alebo nie. Je to na jeho inteligencii. Mna nezaujíma ziadna pani.Spor., mna trapi, co je v novinach. A ked je tam dlhodobo blbost, tak ich nekupujem...

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 04.01.2007 21:08
Považskobystrické novinky sú dotované z našich peňazí. Zatiaľ ani nemáme právo vedieť, koľko dostávajú. Platíme ich, aj keď ich nekupujeme a nečítame. Takže - keď si niečo platím, tak sa o to zaujímam. Zvlášť keď to chce niekto ukradnúť.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 05.01.2007 02:01

... z našich peňazí, ...platíme, ... nečítame, JA sa zaujímam... MNE chce niekto ukradnúť Považskobystrické novinky! Trapné, odrazu ti záleží na novinkách, na "tvojich" novinkách. Obraciaš sa na vedenie mesta o ktorom si píslal pred mesiacom: /Neodporúčam voliť Miroslava Adameho. /Rozhodne NEODPORÚČAM voliť Ľubomíra Kuboviča, osobu ktorá pravdepodobne prepája miestny SMER a HZDS. Osoba s jeho menom a titulom, z Považskej Bystrice, je tiež registrovaná ako dôverník ŠtB .... a želanie sa nesplnilo. Takže my (všetci niekolkí) občania Bystričania, čo všetko platíme zo svojich daní pod vedením MŇA žiadame, aby niektorá stana noviniek bola vyhradená pre Strážov, čiže MŇA, aby som mal kde vypisovať chobotiny. - Ješková mala pravdu... JURO!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 05.01.2007 13:17

Trepeš nezmysly. Ty si na Lackovičovi aj s Joškovou parazitoval. A tá je naviac už aj infantilná :-( Dal ti Luboš aj pero s firemným logom?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 06.01.2007 13:37

zato ze ich ty necitas tak co sa ma stat ??? sak vsetci vieme ze si naivný blázon. stále si nieco vymyslas a rozpravas to medzi ludmi . to je moc ubohe !!! stále si sa staval proti dialnici a nakoniec to bude celkom dobré to musis uznat! a vdaka komu?? no byvalemu primatorovi. stale si sa ohanal ze tu bude hluk a spina ked to pojde ponad mesto, ale ty o tom moc asi nevies chod sa pozriet napr. do chorvátska tam to ide priamo ponad stred mesta a nikomu to nevadi a vobec to nerobi hluk ani nic take !!! uz sa uvedom !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 06.01.2007 14:30

Počúvaj anonym, načom momentálne frčíš?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 07.01.2007 13:51

ak sa pitas mna tam na vlastných skusenostiach !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 07.01.2007 14:45

tak to ta trocha lutujem... (pýcha, pykať,pýr,pýtať sa, ... :-)

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 07.01.2007 14:51
Anonymovi z 05. 01. 2007 02:01 (buď sa registrujte alebo si dávajte jednotné prezývky, kto vás má odlišovať...)

- pokúšaš sa presmerovať debatu o veci pomocou osobného útoku na mňa. Rád sa vrátim k svojim odporúčaniam KOHO VOLIŤ, ak to niekoho zaujíma skutočne. A nielen kvôli tomu, aby sa odviedla pozornosť od pokusu HZDSákov začať vydávať vlastné noviny pod značkou, ktorú si (najmä starší ľudia) zvykli pýtať v novinovom stánku.

- či vypisujem chobotiny alebo nie, asi ja sám objektívne neposúdim. Akonáhle sa témy "Vytunelovanie Považskobystrických noviniek" chytí niekto dôveryhodnejší ako ja, budem len rád. Viete o niekom?

- o stránku v mestských novinách pre naše združenie naozaj nemá záujem. Za posledných 10 rokov som do Noviniek poslal asi 2 texty, keď sa už nedalo inak. O čo mi ide naozaj, to je napísané v závere tlačovej správy. Premeniť Novinky na úradný vestník, do ktorých nikto nebude vypisovať chobotiny podľa svojej chuti. Na to slúžia normálne noviny, ktoré nemusíme dotovať z daní. Ale k tomu asi ešte povedie dlhá cesta.

- pozdravuj súdružku učiteľku Ješkovú. A konečne jej vysvetli, že ma neučila, našťastie. Nech nemusím skenovať vysvedčenia :-)

- myslím že je tu slušná úroveň diskusie, na SME alebo PRAVDE to býva podstatne horšie. Zvlášť ma zaujala informácia o dobrodružnej históri pani šéfredaktorky Šporíkovej, od bývalého majiteľa týždenníka ASPEKT (treba povedať, neslávne skončili tie noviny...)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 07.01.2007 17:49

sa ešte len verejnosť dozvie, keď konečne po výmene Lackoviča sa budú môcť prejaviť na súde aj svedkovia, ktorí doteraz boli zastrašovaní.Primátor ktorý si mýli slobodu prejave tlače s útokmi na svoju osobu a funckiu verejného činiteľa s pozíciou malého duceho by sa zrovna mohol hľadať v minulej Považskej Bystrici. Nemyslíte pán Smatana? Zánik Aspektu je zásluha jeho a jemuverných, ale počkajme si ešte, trvá to len 8 rokov a to je stále málo aby sa veci ukázali. Dúfam, že mi ale dáte za pravdu, že v minulosti stačila poznámka k Achilevoj päte alebo hlasnejšie slovo či škaredší pohľad na aké bola radnica navyknutá a problém bol na streche...Teleki.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 07.01.2007 18:10
Moja poznámka smerovala len k tomu, ako vyzerali posledné čísla tohoto týždenníka. Hlavná téma - ako doktor Krutý ublížil Siažikovi, hlavný prispievateľ - Siažik, priemerný počet chýb na stránku - 150, celkový dojem - editoval to psychopat.

Pripomínam to naozaj len preto, lebo je len otázkou času, kedy by to tu vytiahli iní.
Okrem tohoto posledného kŕča bol Aspekt normálny týždenník, na naše pomery.

Dávam Vám za pravdu, že Lackovič neváhal dvíhať telefóny a osobne "riešiť" každú vetu, ktorá sa necitlivo dotkla výšin jeho ega. Aké ďalšie ťahy používal - to by už museli povedať iní.

Podstata je však v tom, že "radničné noviny" z princípu deformujú mediálny trh. Nehovoriac o tom, že "za Lackoviča" Mestský úrad držal všetky opozičné médiá pekne v informačnom oneskorení, a potom si mohli Novinky dať do podtitulu "Inde sa viac nedozviete".

Som presvedčený, že štyridsaťtisícové mesto je dostatočný trh, aby v prirodzených podmienkach uživil najmenej dvojo novín. Samozrejme, akonáhle sa jedna redakcia prisaje priamo na mestský rozpočet a na mestskú počítačovú sieť, a podnikatelia - chránenci radnice - používajú zadávanie inzercie ako kyjak na neposlušné médium, tak projekty ako Aspekt takúto "konkurenciu" sotva môžu prežiť.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 07.01.2007 20:40

Ak niekto ku dnesnemu dnu dlhuje statu uvedene sumy, nedivim sa, ze za krach Aspektu a Telekiho firiem mozu vsetci ostatni na cele s Lackovicom, len nie on sam velky Teleki. Vari Lackovic dal prikaz na odobratie bavoraka a pan Teleki cestoval z BA ponizeny obycajnym rychlikom? Lackovic dal pokyn na odobratie flotily lizingovych vozidiel, naco nasledne firmy pana Telekiho temer padli na hubu? Kde ste boli pan Teleki doteraz? Neodvolavajte sa na svedkov, lebo ak oni prehovoria, tak vo vacsom prusere ste este neboli. Nekoledujte si o to. Sedte si vo svojom brlohu. Mnohym ste velmi ublizili, nechcite, aby sa zobudili. Mali ste v zivote jednu velku smolu - vo svojich politickych ambiciach ste vzdy sadli na nespravnu stolicku a naviac este aj neskoro - vid Knazko, Budaj, Moravcik, DU, HZDS. Aj teraz ste sa zobudili, ked ste zacitili sancu prist lacno k peniazom / nove a neskusene vedenie mesta. Pani poslanci, davajte si pozor. Ked sa Teleki aktivizuje, nic dobre za tym nikdy nestoji TELEKI HOLDING INTERNATIONAL, A.S. Cukrová 14 Bratislava 7 388 540,00 Sk TH MEDIA S.R.O. UL. SPORTOVCOV 211 POVAZSKA BYSTRICA 780 336,00 Sk TH MOBIL SPOL.S R.O. CENTRUM 8/12 POVAZSKA BYSTRICA 3 542 054,00 Sk TH PRESS S.R.O. UL. SPORTOVCOV 211 POVAZSKA BYSTRICA 314 924,00 Sk TH-REPRO, SPOLOCNOST S R.O. A. HLINKU 34 POVAZSKA BYSTRICA 1 326 397,00 Sk TH COMPUTER, SPOL. S R.O. CENTRUM 18/23 POVAZSKA BYSTRICA 389 569,00 Sk THI, SPOL. S R.O. CENTRUM 18/23 POVAZSKA BYSTRICA 2 105 649,00 Sk TELEKI HOLDING INTERNATIONAL, s.r.o. Cukrová 14 Bratislava 462 399,00 Sk vybrate zo stranky http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=487.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 07.01.2007 21:54

stoja za nič ako aj ich obsah a lži, ktoré rád PBN uverejnovali.Skúste iný repertoár.Svedkovia sa na rad dostanú. Aj tí ostatní, ktorí sponzourujú známeho anonyma v tomto príspevku.Teleki. PS: Aj keď sa nepodpíšete Vážená, Ste jasná.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 08.01.2007 08:56

Blahozelam! Zase ste pan Teleki netrafili spravne. Uz po kolky raz. Ja vobec nie som p. Sporikova. Informacie o niekolkomilionovych nedoplatkoch su stiahnute vcera. Ostatne informacie su pravdive ako vtedy, tak aj dnes. Cervena je cervena aj po rokoch. Alebo zeby Soc. poistovna klamala? Rychlo s nou na sud!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 08.01.2007 11:44

To je naozaj nepekne skryvat sa za anonymitu internetu a pouzivat taketo utocne argumenty. Potom to vyznieva akoby si autor nestal za svojimi vyrokmi alebo dokonca sa za ne hanbil. A mozno chce len vyprovokovat alebo verejne ponizit objekt svojich utokov, pretoze mu v minulosti nejako ublizil.

Mashin alias Martin Machyna

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 08.01.2007 16:15
Vieš Mashin, tá anonymita je posledné, čo mi na tom vadí. Dôležitejšie je, že to totiž vôbec nie sú útočné argumenty! Bavíme sa predsa o mestských novinách a ich šéfredaktorke, čo s tým má spoločné, ako sa pánu Telekimu darí v podnikaní? To sú len osobné útoky. Argument žiadny.

Skúšajú tu na nás najlacnejšie triky na odvedenie pozornosti. Ale už je neskoro, už to vyplávalo na hladinu, už je z toho kauza, a dúfam že najbližšie zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj tým, čo s Novinkami.

Iniciovali sme to viackrát, ešte za Lackoviča, ale ten sa vyjadril, že to bohdá nebude, aby sa ešte 17 rokov po Novembri zasahovalo do slobody tlače :-)))) Inými slovami do slobody pani Šporíkovej a spol. tlačiť za mestské peniaze, čo chce.
redakcia
redakcia píše:
Neděle 07.01.2007 23:18
Sú tam aj vyjadrenia Šporíkovej a Adameho.

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/prehlad-tlace/sefredaktorka-povazskobystrickych-noviniek-chce-ochrannu-znamku/
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 08.01.2007 19:11

Zaujmave citanie o nazoroch pospoliteho ludu... Ako skeptik zastavam nazor, ze ludia maju take vedenie ake si sami zasluzia, ci uz si ho zvolia, toleruju ho, ak moznost volby nemaju, alebo ho ani ist volit nepridu. A to plati nielen o malom piesocku v PB, ale aj celom slovensku a dokonca o takych mocnostiach akou su spojene staty. Skoda len ze ta intelektualnejsia mensina v tom bordeli potom musi zit a pracovat. Povazsko Bystricania si p.Lackovica iste zasluzila a aj tu dialnicku ponad mestecko, az tragikomicky znie nazor "no vidis ako dobre to dopadlo..." Co dobre dopadlo a pre koho? Preboha! Pre mna? Pre vzduch v meste? Pre tych chorvatov, co budu mat aspon pocit zadostucinenia, ze takto neziju sami. Pre drobnych obchodnikov v PB, ktory si bludne myslia, ze je lepsie ak potenicialny zakaznik prefrci okolo nik dialnicou ako ked teraz pokial dialnica skonci pred mestom, a musi nim prejst sa skor zastavi, najest, alebo kupit par nekvalitnych zbitocnosti... Tak teda pre koho? Pre p. Lackovica? Pre firmu Doprastav? Rad sa zas necham o niecom poucit, ako to bude dobre?! Tak isto si PB zasluzi noveho pana primatora, kroreho praca bude asi taka ako jeho informacna brozurka spred volieb v ramci jeho public relations, a to zastarala, s medicinsky starimi udajmi tak pat rokov a obsahovo prazdna. Banik,robotnik,ucitel ci lekar sice mozu robit starostu tak v Hornej-dolnej, ale 43 000 mesto by si asi zasluzilo profesionala. Snaha o zaregistrovanie znacky je normalny pokus o krades obchodneho mena a kto to nevidi, tak nech radsej ani v diskusiach nereaguje... Povazska Bystrica si zasluzila to co mala a ma,aj pana "stbaka", mimochodom mojho byvaleho suseda, zlaty clovek... Skoda len tej hrstky ludi co sa tu snazia budovat obciansku spolosnost, so spoluobcanmmi ak je pani Jezkova... PB si nezasluzi len klub strazov, este nan nedozrela... Vela stasia, mate moj obdiv, za huzevnatost, ze pri tom co robite este stale dokazete zotrvat.

  1. S. Dakujem anonymovi za informacie o dlhoch firiem pana Telekiho, viete ono to pri dlhu socialnej poistovny vobec nieje o podnikatelskom neuspechu, dlh v socialnej poistovni vznika za neodvedenie odvodov z platov svojich zamestancov, co je normalna zlodejina a okradanie statu... Kolko mali firmy p. Telekiho nesplatenyh dlhov v komercnych bankach je ina vec, ktore sme bohuzial zaplatili mi vsetci v proceoch odlzenia bankovyh subjektov. Chvala bohu sa uz skoncila era ranneho kapitalizmu na Slovensku aj s podnikatelmi v smiesne farebnych sakach, a konecne idu do popredia skutocne sikovni ludia. Odpuste sarkazmus, p. Teleki co tak niaka "Teleki's school of international business?"
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 23.01.2007 17:37

Sorry za predchadzajuci neuspesny pokus, podarilo sa mi odoslat omylom iba rozpisany subj., aj to este s chybami.

Navrhujem, aby sa mesto vykaslalo na registraciu ochrannej znamky nazvu miestneho tyzdenneho tlaceneho periodika "Povazskobystricke novinky". Od zaciatku som tento nazov povazoval za smiesne-trapny, fosilny a hodiaci sa tak do 19. storocia. Tlacenemu periodiku hovoria "novinky" snad iba velmi stari ludia, ja sam v svojom okoli nikoho takeho nepoznam a ani som sa s takym nikdy nestretol.Tento vyraz je mi znamy iba z obrodeneckej vlasteneckej literatury, nie z hovorenej slovenciny. Nech si pani Ing. E. Sporikova zaregistruje svoju znamku a mesto Povazska Bystrica bude mat prilezitost vydavanie "noviniek" zrusit a (ak bude treba), zacat vydavat nove tlacene periodikum pod novym nazvom, s novym obsahom a novymi redaktormi a hlavne - bez terajsej sefredaktorky. Ake by to bude symbolicke. A moze sa vyhlasit anketa na nazov novych mestskych novin.

« květen 2018 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359