Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Poslanecký denník: zmena pravidiel pre prideľovanie dotácií

Poslanecký denník: zmena pravidiel pre prideľovanie dotácií

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 13.11.2011 23:02
Pravidlá, ktoré na októbrovom zastupiteľstve schválila poslanecká väčšina, znevýhodňujú združenia a občanov, ktorí za sebou nemajú silného sponzora. Taktiež zvyšujú možnosti primátora prideľovať dotácie bez kontroly komisií a zastupiteľstva. Moje pozmeňovacie návrhy žiaľ nezískali dostatočnú podporu ostatných poslancov. Do mojej zbierky pribudlo len ďalšie z "primátorských ubezpečení" - sľubov, že sporné ustanovenie sa nebude uplatňovať. Otázkou je, načo nechávať v pravidlách také ustanovenia, ktoré nemienia uplatňovať ani ich predkladatelia. Priebeh diskusie na zastupiteľstve k týmto otázkam podrobne mapuje článok na stránke POVAZSKA.SME.SK:
Poslanecký denník: zmena pravidiel pre prideľovanie dotácií

Hlasovanie o vypustení podmienky 50% finančnej spoluúčasti

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke

http://povazska.sme.sk/c/6135612/zmenili-pravidla-pridelovania-dotacii.html

Zmenili pravidlá prideľovania dotácií

Dotácia bude po novom len doplnkovým zdrojom pre žiadateľa, nebude z nej môcť pokryť celú činnosť. Aj v súvislosti s touto zmenou padol na zasadnutí zastupiteľstva pozmeňovací návrh, ktorý zastupiteľstvo nepodporil.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Poslanec Juraj Smatana si myslí, že úprava pravidiel v bode, kde sa hovorí o päťdesiat percentnej spoluúčasti, je likvidačná pre malé občianske združenia či fyzické osoby, ktoré majú prospešnú činnosť založenú hlavne na dobrovoľníckej práci.

Pripomienok mal k novému nariadeniu viac, žiadna zmena však v zastupiteľstve neprešla. Väčšina poslancov s podmienkami nového nariadenia pre prideľovanie dotácií súhlasila.

Pozmeňujúci návrh pri spoluúčasti

Od roka 2012 bude mesto poskytovať zo svojho rozpočtu žiadateľom dotáciu maximálne do výšky päťdesiat percent z požadovanej sumy. Toto je hlavná zmena, ktorú prinieslo nové všeobecne záväzné nariadenie. Poslanci ho schválili na októbrovom zastupiteľstve.

Pozmeňovací návrh v súvislosti s touto úpravou podal poslanec Juraj Smatana. „Žiadam vyhodiť z návrhu časť, kde sa hovorí, že dotácia je len doplnkovým zdrojom, a nie je možné z nej zabezpečiť celú činnosť žiadateľa. Malo by sa to posudzovať individuálne, podľa projektu. Niekto totiž môže mať celú činnosť zabezpečenú dobrovoľnícky, a ak schválime niečo takéto, budeme mať problém s tým, že niektoré organizácie sa budú snažiť dať do financií aj nefinančný vklad, dobrovoľnícku prácu, a to by ste im neuznali. Likviduje to malé organizácie, ktoré nemajú svoje finančné fondy, len sa stretli, aby urobili nejakú dobrú vec pre mesto,“ myslí si Juraj Smatana.

Dodáva, že to, aby sa niekto nezavesil výlučne na krk mestu, sa dá ošetriť aj inými spôsobmi. Takáto vysoká spoluúčasť nie je podľa neho štandardná. „Bol som poradcom v dvoch nadáciách, ktoré priraďovali granty a dotácie. Prešlo mi rukami niekoľko stoviek projektov. Päťdesiat percentné spolufinancovanie nežiada nijaká nadácia, takáto vysoká spoluúčasť nieje ani pri eurofondoch, ktoré sa snažia využívať mestá a obce. Tiež by mali pri takejto spoluúčasti asi problémy,“ hovorí Smatana.

dotacie2WEBopr.jpg

Vypustenie podmienky päťdesiat percentnej spoluúčasti zastupiteľstvom neprešlo.

Nebude to problém

Na poslanecký návrh zareagoval na zasadnutí primátor mesta Karol Janas. Ten je presvedčený, že žiadatelia by si mali hľadať aj vlastné zdroje.

„Nemyslím si, že by tu mal byť problém. Žiadatelia sa nemôžu obracať len na mesto a pýtať - dajte nám na akciu. Myslím si, že by si mali zháňať aj vlastné zdroje. Samozrejme, dám o tom úplne legitímne hlasovať,“ zareagoval Janas.

Dvaja chceli zmenu

Väčšina poslancov sa pri hlasovaní o pozmeňovacom návrhu Smatanu zdržala. Podporili ho len Katarína Beranová a Rudolf Karas. Proti boli siedmi, a to Katarína Drevenáková, Tibor Macháč, Ľubomír Kubovič, Ján Panák, Juraj Pekár, Marcel Péli a Jana Varhaníková.

Podpora podnikania v rámci dotácií

Poslanec Juraj Smatana žiadal ešte jednu úpravu. Navrhol vylúčiť možnosť prideľovať dotácie, okrem mnohých verejno-prospešných služieb, aj na podporu podnikania a zamestnanosti.

„Neviem si predstaviť, že by mesto malo dať nejakému subjektu nenávratnú dotáciu, čím by znevýhodnilo jeho konkurentov a nenapadá mi žiadny segment, kde by sme mali takto podporovať podnikanie. Ja by som chcel od predstaviteľov mesta uvedenie konkrétnych príkladov, kedy bol tento bod použitý, lebo je dosť čudné, že poskytujeme nenávratné peniaze, čiže nie nejakú mikropôžičku výhodne úročenú,“ zdôvodnil Smatana.

dotacie1WEB.jpg

Hlasovanie o vypustení možnosti dotovať podnikanie a zamestnanosť.

Reakcia primátora

Primátor Karol Janas tvrdil, že dotácia na podporu podnikania a zamestnanosti nebola doteraz poskytnutá ani za jeho vedenia, ani bývalého. Garantoval zároveň: „Ani ju nemienime dať.“

Doplnil tiež, že dotáciu môžu schváliť jedine poslanci, nie úrad. Neskôr ešte povedal, že on nepodpíše žiadnu dotáciu pre podnikateľský subjekt. „Kým tu ja budem sedieť, tak dotácia pre podnikateľský subjekt cezo mňa neprejde,“ tvrdí Janas.

Na garanciu toho, že primátor nemá v úmysle prideľovať takéto dotácie, Smatana reagoval tým, že nariadenie je norma, ktorá by sa mala prijímať na dlhšie obdobie. „Malo by to byť aj pre tých, čo prídu po nás, a my nevieme, kto príde a aké budú jeho úmysly,“ zdôvodnil Smatana.

Hlasovanie

Väčšina poslancov sa, tak ako aj pri predošlom návrhu, pri hlasovaní zdržala. Podporili ho piati poslanci, a to Katarína Beranová, Tibor Macháč, Ján Kunovský, Ján Panák a Marcel Péli.

Pripomienok k novému nariadeniu mal poslanec Smatana viac, tie však už nedával ako pozmeňovacie návrhy.

Ďalšie pripomienky

Smatana si myslí, že nielen poslanci, ale aj občania, by mali mať väčšiu možnosť kontroly, ako boli dotačné peniaze použité. „Každý, kto dostane dotáciu, musí urobiť vyhodnotenie a záverečnú správu. Tú by bolo dobré uverejniť na webe. Tiež, keď predkladá novú žiadosť, mali by mať poslanci informáciu, či nebol so žiadateľom nejaký problém kvôli projektu,“ myslí si Smatana.

Na zváženie kolegom dal tiež možnosť vzniku desaťpercentného rozpočtového fondu pre primátora. „Zvážte, či mu dáme takýto nástroj, navyše, ešte ak sa pri takomto primátorskom návrhu nevyžadujú ani stanoviská odborných komisií. Je to v podstate plne v rukách primátora, bez kontroly komisií a zastupiteľstva,“ upozornil Smatana. Pozmeňujúci návrh v súvislosti s tým nepodal. Obmedzenie takejto primátorskej právomoci nenavrhol ani žiadny iný poslanec.

Účinnosť a zámer

Nové VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta nadobúda účinnosť 1. januára 2012. Miroslav Hamar, vedúci kancelárie primátora, ktorý návrh pripravil a predkladal, hovorí, že úprava predstavuje komplexné riešenie v oblasti poskytovania dotácií, od podania žiadosti až po vyúčtovanie.

„Okrem hlavnej zmeny, že dotáciu je možné poskytnúť najviac do výšky päťdesiat percent žiadaných prostriedkov, nariadenie upravuje aj náležitosti žiadosti, zmluvy, okruh činností, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu, aj výnimky, keď nemožno poskytnúť. Tiež jasné pravidlá a sankcie v prípade nedodržania podmienok. Ide o väčšiu kontrolu v nakladaní s verejnými prostriedkami,“ vysvetlil Hamar.

Primátor Karol Janas si myslí, že mesto má konečne materiál, ktorý presne vymedzuje, ako sa má v prípade dotácií postupovať. „Máme tam uvedené, aké veci treba predložiť. Aj organizáciám, ktoré budú o dotácie žiadať, sa veľmi uľahčí život. Budú to mať jednoduchšie oproti súčasnému stavu," dodal primátor.

piatok 11. 11. 2011 8:00 | Detta Pitoňáková
© 2011 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

 


Súvisiaci článok: http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/singular/podpora-obcanov-aneb-komunitne-fondy-po-bistricky

Anonym píše:
Neděle 13.11.2011 20:42
Bolo by to síce v prospech občanov, ale aj tak to treba podľa primátora zrušiť, lebo by z takýchto aktivít nemal osobnú slávu a vďačnosť!
Neostali by totiť možnosti dať viac vedieť o sebe osobne - teda o osobe primátora, resp. viceprimátora, lebo občania združení v týchto subiektoch by to brali, akože to vybavili ich jednotliví vedúci organizacií.
Je to úbohosť vedenia mesta, robiť si kariéru a " slávu " za peniaze mesta pre svoju osobu, hoci tieto peniaze by mali slúžiť všetkým občanom Považskej Bystrice a priľahlých častí.
Poznámka:
V sobotu som bol v Papradne na pohrebe - smutná udalosť, no nakoľko tam nemám dôvod chodiť, urobil som si potom po dedine prechádzku.
Pri kulturáku zrovna bolo asi 5 autobusov z rôzných časti Slovenska - údajne tam mali byť nejaké folklorné slávnosti./ a to ich malo byť - autobusov / údajne na akciu postatne viac! /
Okolie kulturáku - preliezačky, chodníky - ešte sa aj budujú, proste človek " ČUMÍ "!
Od kulturáku smerom dole do obce, chodník okolo potoka / pre mńa ako občana mesta, zvyklého na pomery v meste doslova - ZBYTOČNÝ/ vyčistený rieka, nový most pod kostolom - proste dedina žieje a buduje sa tam neustále niečo!!
To isté v Brvništi, nové chodníky, škola, bytovky!!
Odkanalizovanie doliny beží tiež!
Jasenica - pol dediny smerom k Podvažiu nové domy, nový obecný vodovod, chodníky, cesty, kanalizácia . To sú iba aktivity, ktoré človek vidí, o ostatných nevie, lebo by tam musel bývať, resp. sa opýtať miestných občanov.
Človeku je v takej situacií veľmi smutne, keď si uvedomý, že mesto má svoj aparát - úrady a úradfníkov korí by mali maž v náplni práce vybavovať veci a niečo budovať - no to by ich musel niekto k tomu tlačiť.
Je hanba, že mesto so 42 000 počtom obyvateľom má podľa tohto počtu aj určitý objem peňazí od štátu - ale ich prísun nikde nie je v meste a ani v jeho prímestkých častiach vidieť, čo sa týka nejakého budovania.
Obce s počtom 2-3 tisíc obyvateľov , teda s cca 10 x menším objemom peňazí ako P.B. dokážu proti P.B zázraky!!
V TV Podlažie a ITV až asi 4 roky sa kecalo o akciách - Kanalizácia Pov. Teplej a vodovod do Podvažia.
Pýtal som sa občanov, čo tam bývajú - iba na mňa vypleščili oči, že asi snívam,, ale že určite sa nič nedeje!
Je to hanba vedenia mesta, niečo púšťať do TV a potom od toho odskočiť!
Neobstoja výhovorky, že to sľúbilo minulé vedenie, lebo mám za to, že práca organizácie- ako je mestský úrad - nemôže skákať podľa volieb a pajácov, ktorých my trotli - občania zvolíme!
Mala byť nadčasová - viac ako volebné obdobie tej ktorej garnitúry, no asi sme ešte k takémuto stavu mentálne nedorastli!!
Čo sa v meste v lete menili rozvody - to nemalo s mestom nič spoločné - financovala to firma dodavajúca teplo a teplú vodu !!
Záverom konštatujem, že hoci som bol na pohrebe, to bola opakujem smutná udalosť, no čo som videl v budovaní doliny - tak to ma nasralo, že sa hambím za to že bývam v meste Pov. Bystrica!
No som samozrejme bezmocný, nemám na to aby som sa odtiaľ odstahoval.
Keby som na to mal - neváham ani minutu!!
Tento príspevok je iba odventilovanie sa obyčajného občania proti bezmocnosti voči " mocných "- vedeniu mesta, ktorí parazitujú na financiach, ktoré prídu na mesto, ale pre občanov neurobia NIČ !!
Anonym píše:
Středa 16.11.2011 12:41
Pekní a výstižni článok vhodný do noviniek, ale pochybujem, že by z neho uverejnili 5%. Dotyční by si ho mali zavesiť ako desatoro božích prikázani a každé rano viackrát prečítať a nie chodiť len po akciach - viď. každé novinky, napríklad teraz že: nalievanie vianočného punču od primátora a podobné hovadiny,ako si kupovať priazeň ľudí, ale zamakať a niečo v meste vybudovať.
Anonym píše:
Středa 16.11.2011 15:47
Veď ja mam pocit že primátorom tam je Sopčak v každom mediu sa vyškiera a všade hovorí aký tam je doležitý
Anonym píše:
Středa 16.11.2011 17:58
To máš pravdu otvorím novinky a on ani v jedných nechýba pán primátor budete to mať dobrého súpera v ďalších volbách na post primátora
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Středa 16.11.2011 11:34
A kdeže bola bývalá predsedníčka SZM Belásová? Do roboty sa jej zachcelo neprísť? Aspoň občania vedia kohože si to do zastupiteľstva zvolili - po funkciách by bažila, ale ich výkon už nie je to pravé orechové? Takíto lajdáci by mali prísť o mandát.
Anonym píše:
Pátek 18.11.2011 17:24
Pán Zvědelík, vám tam chýbala? Veď pre túto dámu väčšinou platí to čo pre o jej straníckom šéfovi Slotovi. Doprajem jej absenciu :-)
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Sobota 19.11.2011 01:02
Určite mi "disidentka proti komunistickému režimu" Belásová nechýba, ak sa nezúčastňuje zasadaní zastupiteľstva. Rád by som jej doprial doživotnú absenciu na zastupiteľstve mesta Považská Bystrica. Ale kto vie. Možno bola naša milá Milada práve v čase, kedy bolo konané zasadanie zastupiteľstva, zastrčená v istej zadnej časti tela svojho pána predsedu, ako správna ústredná tajomníčka strany. A to je už rozhodne pádny dôvod na ospravedlnenie jej neúčasti na rokovaní zastupiteľstva. Ako Slotova podržtaška musí byť predsedovi plne k dispozícii. I o polnoci.
Anonym píše:
Středa 16.11.2011 17:23
Maslák je vonku z väzenia!!!!!
Anonym píše:
Středa 16.11.2011 20:57
Konečne sa v Bystrici a okolí začne niečo diať!
Netreba mu dať kontakt na vedenie mesta P.B ?
Ak áno, je kopa nespokojných ľudí čo by tak radiučinili!!
Anonym píše:
Pátek 18.11.2011 12:26
to je tak ked v mestskej rade sedia ludia ktori ani trosku nerozumeju ekonomii alebo politike, ze pani Sarincova? alebo aky mate dovod hlasovat v oboch pripadoch proti??
Anonym píše:
Pátek 18.11.2011 12:27
pardon oprava: v jednom pripade proti a v druhom sa zdrzat?? nemate nazor alebo co?
Anonym píše:
Pátek 18.11.2011 17:27
Ona rozumie politike dost na to aby pochopila že KAROL ODMEŇUJE POSLUŠNÝCH.
Anonym píše:
Sobota 19.11.2011 19:06
Anonym píše:
Středa 23.11.2011 18:38
"Dostali jsme se do slepé uličky a zbývá už jen cesta zpět, slepou uličkou žádné vpřed neexistuje," prohlásil Klaus s tím, že je třeba se zbavit "paternalistického státu blahobytu" a zesílit význam národních států.
smilan
smilan píše:
Čtvrtek 24.11.2011 11:52
Katastrofa v roku 2012?


   V súvislosti s mayským kalendárom a rokom 2012 možno pozorovať postupné vznikanie určitej davovej psychózy. S približovaním sa začiatku tohto roku sa totiž ako huby po daždi začínajú množiť rôzne katastrofické a apokalyptické scenáre, ktoré zasiahnu našu Zem. Sú však pravdepodobné? Bude naozaj rok 2012 takým prelomovým? Odpoveď na túto otázku sa snáď bude zdať mnohým trochu zvláštna a rozporuplná, pretože táto odpoveď znie áno, ale zároveň aj nie.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1111/katastrofa-v-roku-2012
Anonym píše:
Čtvrtek 24.11.2011 19:47
Nevie niekto ako je to stým šéfom mestských lesov?
Anonym píše:
Čtvrtek 24.11.2011 20:39
odvolaný
Anonym píše:
Čtvrtek 24.11.2011 20:43
koľkými hlasmi?
 
Anonym píše:
Čtvrtek 24.11.2011 21:24
neoficialne 19
Anonym píše:
Čtvrtek 24.11.2011 21:43
šak Juraj daj info o tom odvolávaní
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 06:57
že dal sám výpoved...
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 13:44
Šák musel, panbohvie koľko za to dobrovolné/na silu/ odstúpenie dostane, vraj to má byť slušný balík. inakšie bez balíka by vyšlo všetko najavo ako to bolo s tým úplatkom.
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 14:55
Hehe vidím že tu sú ešte staré informácie z kuloárov Smeru.
Pruszkay sám neodstúpil! Museli ho odvolať. Ale poslanci Janasovej koalície boli pred valným zhromaždením informovaní, že Pruszkay odstúpi dobrovoľne, a oni mu predtým schvália odmeny.
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 19:08
a potom nechcel odstúpiť...
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 19:47
Prečo by mal sám odstupovať? Párkrát som sa s ním stretol a pôsobí na mňa ako poctivý priamy chlap s rovnou chrbticou, vždy ochotný pomôcť. Keby sa chcel nabaľovať, asi by doteraz aj po toľkých rokoch vo funkcii riaditeľa nebýval v obyčajnom panelákovom byte.
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 20:23
jasne hlavne po tom ako dal postaviť lanovku na ťažbu dreva za veľké peniaze... a z ktorej zobral províziu a za faktúry čo boli medzi lesmi a jeho synom čo ma drevovýrobu... všatk to všetci vedia
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 23:27
Francišek to nevie
Anonym píše:
Sobota 26.11.2011 14:53
No a pán primátor spýtali ste sa toho Vášho viceprimátora prečo tak bojoval aby nebol Pruskay odvolaný konečne sa mu zatvorí kohútik s ktorého super tieklo
Anonym píše:
Sobota 26.11.2011 15:06
Akurát schválili kandidátku KDH no na koľkom mieste je okresný predseda KDH s Pov.Bystrice?
Anonym píše:
Čtvrtek 24.11.2011 22:03
Žeby aj v tom mal pazúry Ferko Netušík, aby tam mohol dosadiť/nasadiť niekoho z rodiny alebo spomedzi kamarátov?
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 07:05
Ferko Netušík je len malé hovienko v hierarchii záujemcov o mestské lesy. On je zrejme len malý mútič vody v prospech Hantoida. Podobne aj Luboško eŠTéBovič. Samozrejme že za KOSTIČKU, ktorú potom za odmenu dostanú.
Anonym píše:
Pátek 25.11.2011 09:54
tak teraz je asi Viceprimátor sklamaný s toho odvolania čo?

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359