Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Poslanecký denník: Ako sa riaditeľ mestských lesov nechcel dať odpíliť

Poslanecký denník: Ako sa riaditeľ mestských lesov nechcel dať odpíliť

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 26.11.2015 00:18
[2011-11-27] Považskobystrické mestské lesy donedávna bývali sliepočkou, ktorá znášala zlaté vajíčka, a nikdy nekotkodákala. To sa vo štvrtok 24. novembra 2011 zmenilo. Na valnom zhromaždení mestských lesov sa odohrávali scény ako za najdivokejších lackovičovských čias: rozhodovalo sa o veľkom majetku, a verejnosť bola vyvretá za dverami. Koaličnej väčšine sa až pod taktovkou napochytro privolaného primátora a okresného predsedu SMERu Karola Janasa podarilo odvolať riaditeľa Mestských lesov Mariana Pruszkaya. Kuriózne bolo, že odvolávanie riaditeľa pre stratu dôvery nasledovalo asi o hodinu potom, ako mu tí istí poslanci odhlasovali odmenu vo výške 60% vyplatenej ročnej mzdy.

Viac ako 2000 hektárov dobre spravovaných hospodárskych lesov je posledným pozostatkom zašlej slávy jedného z kedysi najbohatších miest na Slovensku. Nejde len o ťažbu a predaj dreva, ale aj o prenájom lukratívneho poľovníckeho revíru v Maríkovskej doline. Naposledy Mestské lesy zachraňovali rozpočet Mesta Považská Bystrica začiatkom roku, kedy vedenie mesta požiadalo túto mestskú firmu, aby mu vyplatila sumu za prenájom pozemkov na dva roky dopredu. Tým zadlžené a platobne neschopné mesto získalo finančnú injekciu vo výške 1 000 000 EUR. Väčšina poslancov mestského zastupiteľstva sa však až tento týždeň dozvedela, že Mestské lesy požadovanú sumu nemali na účte, museli si na to zobrať pôžičku...
 

Základné fakty, osoby a obsadenie
• Firma Mestské lesy s. r. o. je 100% vlastnená Mestom Považská Bystrica. Lesné pozemky zostali vo vlastníctve Mesta. Funguje to tak, že Mestské lesy s. r. o. vyplácajú Mestu Považská Bystrica prenájom za pozemky a podiel na zisku.
• Štatutárnym orgánom firmy je riaditeľ Ing. Marian Pruszkay a druhý konateľ, poslanec MUDr. Vladimír Karásek.
• Dozornú radu tvorí nasledovná sedmička: poslanec Ľubomír Kubovič, poslanec Juraj Pekár, poslanec František Matušík, poslanec Marcel Péli, poslankyňa Milada Belásová, viceprimátor Marián Sopčák a poslanec Jozef Sovík. Funkcia v dozornej radej tejto mestskej firmy je zaujímavá aj finančne, na rozdiel napríklad od dozornej rady Mestských športových klubov, kde sa nevyplácajú žiadne odmeny.
• Valným zhromaždením sú všetci poslanci považskobystrického mestského zastupiteľstva, avšak na rozdiel od zasadnutí mestského zastupiteľstva je rokovanie valného zhromaždenia neverejné. Za účasť na valnom zhromaždení nedostávajú poslanci odmenu.
• V považskobystrickom mestskom zastupiteľstve má väčšinu koalícia SMER-KDH-SDKÚ, ktorá spolu so "spriaznenými" nezávislými poslancami a občasnou podporou SNS obvykle dosahuje 18 až 20 hlasov z celkového počtu 23 poslancov. Túto skupinu budem v ďalšom texte pracovne nazývať "drvivá väčšina".


Scenár a generálka
Že bude štvrtkové valné zhromaždenie zaujímavé, nasvedčovala aj skutočnosť, že hodinu pred jeho konaním, teda o 14.00, mali poslanci „drvivej väčšiny“, teda vládnuceho klubu SMER - KDH - SDKÚ "generálku", na ktorej si vopred dohodli priebeh schôdze. Z neskoršieho priebehu zhromaždenia predpokladám, že na "generálke" bol predložený nasledovný scenár: Bez vážnejších výhrad sa odsúhlasia všetky dokumenty, potom sa riaditeľovi Marianovi Pruszkayovi "odmáva" slušná odmena a on nakoniec dobrovoľne zloží funkciu.
Rokovacia zasadačka bola o 15.00 takmer plná: zaregistroval som len neprítomnosť poslanca Rudolfa Karasa a poslankyne Milady Belásovej.


Médiá von
Atmosféra mierne zhustla potom, ako do zasadacej miestnosti vošli médiá - redaktorka Obzoru a redaktorka TV Považie s kameramanom. "Vedenie" novinárov vyzvalo, aby opustili miestnosť, kým nebude odhlasovaná ich prítomnosť na rokovaní.
Viceprimátor Sopčák potom predložil na hlasovanie písomnú žiadosť redaktorky Obzoru (MY - noviny stredného Považia) Bernadetty Pitoňákovej , ktorá žiadala o prítomnosť počas bodu 9 - odvolávanie riaditeľa. Marián Sopčák žiadosť rozšíril aj na prítomnosť ostatných médií. "Drvivá väčšina" s prítomnosťou médií nesúhlasila: za prítomnosť novinárov boli iba poslanci Ján Kunovský, Katarína Beranová, Pavol Jurčík a Juraj Smatana. Niekoľko prítomných, napríklad viceprimátor Sopčák, sa hlasovania zdržali.
Potom sa hlasovalo o dvoch mojich návrhoch: aby mohli byť médiá prítomné počas celého rokovania, a aby sa do zápisnice zaznamenávalo menovité hlasovanie. Ani tieto návrhy neprešli. Hlasovali za ne poslanci Kunovský, Beranová, Jurčík, Smatana, Matušík a Varhaníková. O rozhodnutí "drvivej väčšiny" boli po chvíli informovaní aj novinári, čakajúci na chodbe, ktorí sa potom rozišli za inou prácou.


Minimálne náklady, zvýšená ťažba, maximálne výkupné ceny = rekordný zisk
Nasledovala rutinná časť schôdze. Správa o hospodárení, účtovná uzávierka, výročná správa, stanovisko audítora k týmto dokumentom (audítor ani dozorná rada nemali žiadne výhrady). Z dokumentov aj vyjadrení riaditeľa vyplynulo, že
• Mestské lesy dosahovali minimálne náklady na ťažbu, nižšie než štátne lesy aj urbárske spoločenstvá
• Mestské lesy predávali drevo za maximálne možné trhové ceny, bez zbytočných sprostredkovateľov priamo veľkému rakúskemu odberateľovi.
Položil som otázku, prečo schvaľujeme hospodársky plán na rok 2011 až v novembri 2011. Riaditeľ sa ospravedlnil a vysvetľoval, že dozorná rada sa stretla až 4x, kontrolovala aj detaily. Naviac, ceny dreva na trhu sa dostali takmer na historické maximum, takže Mestské lesy zaznamenali maximálnu ťažbu a predaj v období najvýhodnejších cien. Aj vďaka tomu je reálna šanca, že v blízkom období sa podarí splatiť úver, ktorý vznikol žiadosťou Mesta Považská Bystrica o vyplatenie nájmu na dva roky dopredu.
Zaujímalo ma, či výrazné zvýšenie ťažby dreva v roku 2011 neznamená „vyrabovanie lesa“. Riaditeľ Pruszkay aj lesný inžinier Stoklasa nás ubezpečili, že hospodárenie prebieha v súlade s LHP (lesným hospodárskym plánom), ktorý sa schvaľuje na 10 rokov (decénium). Schválená ťažba (etát) za desaťročie, teda 240 000 kubíkov dreva, rozhodne nebude prekročená. Naviac, významná časť porastov sa blíži k rubnej dobe, takže v ďalšom decéniu sa bude etát ešte zvyšovať. Podiel kalamitnej ťažby je asi jedna tretina.
 

Kríza: Lukratívny revír prenajatý za cenu jedného jeleňa
Poslanec Pavol Jurčík požiadal riaditeľa mestských lesov o informáciu, aký je príjem z prenájmu poľovníckeho revíru v marikovskej doline a kam idú tieto peniaze. Riaditeľ Marian Pruszkay odpovedal, že túto nájomnú zmluvu neuzatvárali Mestské lesy s.r.o., ale vtedajší primátor Miroslav Adame. Mesto prenajalo 2000 hektárový revír za ročný poplatok 663,8 EUR (20 000 SKK), a nájomca sa zaviazal dávať mestu ročne ďalších 2655 EUR (80 000 SKK) na chod lesníckej činnosti. Riaditeľ Pruszkay považuje túto zmluvu za krajne nevýhodnú, pretože odhaduje, že len na poplatkovom odstrele zveri by mohla Považská Bystrica z tohoto revíru získavať minimálne 1 000 000 SKK ročne. Zmluva bola uzatvorená na obdobie 10 rokov. (Pre porovnanie: podľa poľovníckeho cenníka Štátnych lesov, zverejneného na internete, by sa celý ročný poplatok za tento rozsiahly revír dal uhradiť z poplatkového odstrelu jediného trofejného jeleňa.) Nie je však v kompetencii Mestských lesov, s. r. o. s touto zmluvou niečo urobiť.


Odmena riaditeľovi
Valné zhromaždenie drvivou väčšinou odsúhlasilo odmenu riaditeľovi vo výške 60% z vyplatených miezd.
 

Extempore s nahrávaním
Veľký rozruch v sále nastal, keď poslankyňa sediaca vedľa mňa oznámila ostatným poslancom, že hoci bol odhlasovaný zákaz prítomnosti médií, mám na stole pod papiermi diktafón. Potvrdil som, že diktafón je zapnutý a celý priebeh zhromaždenia si nahrávam. Nie kvôli zverejneniu v médiách, ale pre moju osobnú potrebu, za účelom kvalitnejšieho výkonu práce poslanca, prípadne ako dôkazový materiál. Nasledovala spŕška pobúrených príspevkov drvivej väčšiny, v ktorých sa najprv pokúšali odvolať na stanovy. Neúspešne, stanovy ani rokovací poriadok nahrávanie nezakazujú. Potom skúsili hrozbu hlasovaním o zákaze nahrávania. Ubezpečil som ich, že ani keby takéto hlasovanie prebehlo, diktafón nevypnem. Pretože podľa viacerých súdnych rozhodnutí má účastník akéhokoľvek oficiálneho konania právo vykonávať si z jeho priebehu zvukový aj obrazový záznam. O porušenie práva na súkromie nemôže ísť, pretože všetci prítomní na tejto schôdzi vykonávajú svoj poslanecký mandát alebo funkciu platenú z mestských peňazí, takže nejde o prejavy osobnej povahy. Viacerí diskutujúci potom vyhlásili, že považujú môj postup za neetický, lebo som nahrávanie neoznámil na začiatku schôdze, a používali pritom aj veľmi expresívne výrazy (doslovne citovať nebudem, lebo vulgárne výrazy do článku nepatria).
 

Odmeny dozornej rade
V bode 8 – právna analýza stanov spoločnosti – bol predložený aj návrh na určenie výšky odmien členom dozornej rady. Prihlasil sa poslanec Pavol Jurčík, ktorý jednoduchým výpočtom zistil, že členovia dozornej rady by vlastne dostali za jedno zasadnutie 200 EUR (za minulý rok sa konali 4 zasadnutia). Vzhľadom na to, že v dozorných radách iných mestských spoločností sa odmeny nevyplácajú, a pracuje sa zadarmo aj v komisiách a výboroch mestských častí, navrhol zrušenie tejto odmeny. Za jeho návrh sa postavili iba poslanci Kunovský, Beranová, Jurčík a Smatana. Nikto síce nebol proti, ale celá drvivá väčšina sa hlasovania zdržala, čím návrh na zrušenie odmien neprešiel.
 

Peripetia - riaditeľove signály
V priebehu celého zasadnutia Marian Pruszkay signalizoval, že nemieni z funkcie riaditeľa dobrovoľne odstúpiť, pretože by tým priznal pochybenie. Viacerí poslanci tiež položili otázku, prečo je do programu zaradený bod 9 – Návrh na odvolanie riaditeľa, keď sme od dozornej rady nedostali žiadne odôvodnenie. K vyhroteniu atmosféry som asi prispel aj ja svojím diskusným príspevkom v duchu „už sa teším milí kolegovia, ako budete novinárom vysvetľovať, prečo ste odhlasovali odvolanie riaditeľa, keď ste mu chvíľu predtým odsúhlasili koncoročné odmeny“.
Poslanec František Matušík sa v priebehu rokovania dvakrát pokúšal vyhlásiť prestávku, ale prešiel až návrh predsedajúceho. Na chodbe i v zasadačke sa okamžite vytvorili skupinky, kopírujúce aktuálne rozloženie politických síl. Jeden z poslancov „drvivej väčšiny“ chodil hore-dole po zasadačke a opakoval: „Takto to nebolo dohodnuté! Nám povedali že to bude ináč prebiehať! Keby som vedel že to bude takto, bol by som ináč hlasoval aj diskutoval!“
 

Deus ex machina
Prestávku ukončil náhly príchod primátora Karola Janasa, ktorý vošiel do zasadačky so slovami „Ďakujem vám, že som sem musel dobehnúť z Popradu, zo zasadania ZMOSu.“ Okamžite navrhol prerušenie rokovania a zvolanie mimoriadného zasadnutia dozornej rady mestských lesov do kancelárie viceprimátora Mariána Sopčáka, predsedu dozornej rady. Primátor nie je členom dozornej rady, preto sa jej nezúčastnil. Žiadal však, aby valné zhromaždenie dostalo od dozornej rady jasné stanovisko: či riaditeľa odvolať alebo neodvolať, aj s odôvodnením. Mimoriadna dozorná rada vyšla z viceprimátorovej kancelárie po niekoľkých desiatkach minút a oboznámila nás s uznesením, ktorým odôvodňovala návrh na odvolanie riaditeľa Pruszkaya. Odôvodnenie obsahovalo výhrady administratívnej povahy – neskoro odovzdaná účtovná uzávierka, neodstránenie nesúladu medzi listinami spoločnosti s ručením obmedzeným a podobne. Žiadna výhrada sa netýkala nedostatkov v hospodárení. V diskusii som upozornil na dvojitý meter: na minulom mestskom zastupiteľstve riaditeľ inej mestskej firmy – Mestských športových klubov – Ľubomír Kubovič priznal, že v rozpore so zákonom nezverejňuje faktúry a zmluvy, a sľúbil nápravu v najbližšej dobe. Hoci ide o jasné porušenie zákona, nebol podaný návrh na jeho odvolanie. Tiež som upozornil, že aj keď neprešiel môj návrh na menovité zaznamenávanie hlasovania do zápisnice, využijem svoje právo a budem hlasovanie o odvolávaní fotografovať.


Za oponou a bez potlesku
Následne poslanec Vladimír Karásek podal návrh, aby hlasovanie o odvolaní riaditeľa neprebiehalo verejne, ale tajne. S odôvodnením, že ide o personálnu záležitosť, aby nedochádzalo k tlakom na hlasujúcich. Proti tomuto návrhu sa postavili len poslanci Jurčík, Beranová a Smatana.
Predsedajúci vyhlásil ďalšiu prestávku, aby sa pripravila urna a lístky na tajné hlasovanie. Prestávka trvala najmenej dvadsať minút. Vedenie evidentne nebolo na takýto priebeh schôdze pripravené, čo tiež potvrdzuje dohad, že podľa pôvodného scenára mal riaditeľ Pruszkay odstúpiť „dobrovoľne“.
Krátkou diskusiu s kolegami poslancami Kunovským, Jurčíkom a Beranovou sme si ujasnili, že na takomto odvolávaní sa nemienime podieľať, a opustili sme budovu mestského úradu.


V tajnom hlasovaní bol riaditeľ mestských lesov Ing. Marian Pruszkay drvivou väčšinou odvolaný. Motiváciu a mená hlavných autorov tejto inscenácie sa určite čoskoro dozvieme. Na záujme a postoji občanov Považskej Bystrice teraz záleží, či z toho bude pre mesto hospodárska dráma, alebo len politická fraška.


Autor: Juraj Smatana, poslanec mestského zastupiteľstva Považská Bystrica (ZMENA ZDOLA). Článok vyjadruje subjektívny pohľad priameho účastníka a nerobí si nárok na úplnosť, vyváženosť a spravodajskú presnosť. Ak vám v článku chýba nejaká dôležitá skutočnosť, doplňte ju v diskusii alebo samostatným článkom na tomto portáli.

Ďakujem viacerým čitateľom, ktorí mi pomohli odstrániť z článku nepresnosti, napríklad o prenajímateľovi revíru.

Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 13:47
Karol Janas ma vazny problem.Vytoceny behal po urade a trepal dverami.Jeho typicky pohrdavy usmev zmizol.Nerobi sa prave teraz kandidatka Smeru?
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 14:03
A čo iné by asi mohol Karolko ponúknuť aby sa dostal na zvoliteľné miesto. Len mestský majetok.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 14:09
čo ja viem tak Janas veľmi nadával na Matušíka Netušíka za túto akciu.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 13:57
Juraj dobré ale nenapísal si tam ako Pruskay všetkým ukazoval papier ktorý mu strkal do rúk Kubovič,d obrovoľné odstúpenie z funkcieže, že buď to podpíše a dostane odmeny alebo to nepodpíše a vykopnú ho bez odmien!!!
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 14:34
Celé mestské lesy by sa mali predať
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 14:53
A zisk z predaja naliať do mestského rozpočtu, kde sa oň postará Kubovič cez Mestské športové kluby a Janas cez svoje výplaty. Tak si to myslel?
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 15:43
Ďakujem p. Jurčíkovi že znovu otvoril problém toho prenájmu. Jeho výška je skutočne smiešna, to vám potvrdí každý poľovník. Treba sa spýtať pána primátora čo s tým bude robiť.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 17:49
Je to sice šečko pekné holky, ale Pruszkay by nemal zabudať na to, ako sa na mestské lesy dostal! A teraz, ako prišiel tak odišiel.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 14:20
Všetko sa to deje pod tichým úsmevom MUDr.Karáska, ktorý za to berie plat ako zástupca riaditeľa lesov a urobí všetko čo po ňom chcú. Mlčí, kyvká veľkou hlavou, robí všetko čo Janasovi na očiach vidí a je za to dobre odmenený.
Konečne to prasklo. Stačí si posvietiť na mestké lesy a uvidíte všetky hlavné pijavice ako sú k nim prisaté.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 14:36
tých pijavíc je určite dosť možno aj ta ktorú máš Karol na tom istom poschodí na úrade ako si Ty
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 15:27
Karásek vraj berie 500 EUR mesačne za svoju "prácu" štatutára Mestských lesov. Bodaj by sa spokojne neusmieval.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 17:17
Niekto pred volbami ponukal dôchodcom zadarmo vitamíny ak budu niekoho volit je o tom zvukový záznam, je celkom možne že tento záznam sa zverejný a bude pre nikoho znamenat odchod do politického dôchodku následne s oznamením o ........
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 14:59
No len čo ja viem tak tam bol určite najmenej jeden diktafón okrem toho Smatanovho :-))) Ja bych medzi tú bandu bez diktafónu alebo kamery ani nevkročil.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 19:28
No veď daj kto mal ten druhý?
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 15:48
a Sopčák sa zdržal, typická KDH-cka ku...va, zasraný maliar, čo mu Pruskaj spravil? boha rozumie všetkému, je to všetko len jedna banda zlodejská 100x horšia ako boli Lackovic s Adamem dokopy, obyčajné svinstvo. Jágrik kradol verejne, strielal načierno zver ale Pruskaj makal vy svine. Fakt Janas a jeho banda nas dovedú na psí triciatok. fuj
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 15:52
mesto riadi haviarovska mafia a poza chrbat to inscenoval Smatana nie Juro samozrejme ale ten blby traktorista z teplej čo sa nabaluje na fondoch so Sopcakom
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 13:54
Neurážaj pána tiež Ing. Smatanu, on bol aj vodič autobusu na JRD a potom ako uvedomelý straník-KSS a neskoršie SDĽ robil karieru na elektrárňach. Chyba bola , že Francúzi nepotrebovali jeho akože uvedomelosť a vzhľadom na určité kšefty bol odídený.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 15:22
nejak sa mi ti Smatanovia pletu
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 13:51
Čo ty vieš, pre koho Janásko chystá na lesoch fleka aby sa zavďačil
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 15:37
Pomerne presný popis val. zhromaždenia. Hádam si to prečítajú príslušné orgány. Pre ich potreby tu budú čoskoro doplnené ďalšie dokumenty.


lesník
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 17:21
už odzvonilo tajnemu zhromaždeniu chceme mená kto hlasoval proti zverejneniu ? Mestké lesy patria všetkým PB a máme právo vediet kto ako hlasoval
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 17:36
Keby Pruszkaya odvolali pre chyby v hospodárení, pochopil by som. Ale pre obyčajné malé administratívne chyby, zvlášť ak nemali vplyv na hospodársky výsledok a celovo bolo hospodárenie v poriadku... tak to škaredo smrdí a PB bude mať zasa hanbu na celé Slovensko.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 17:44
Ony to neboli len také drobnosti: sú tam podozrenia zo sfalšovania listín.

Mne to skôr pripadá, že tie skutočné dôvody uvedené neboli.

Tiež je zaujímavé, ako zázračne rýchlo sa podarilo mestským lesom splatiť ten úver.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 20:09
Ty si asi členom dozornej rady, keď máš takúto informáciu. Lebo dôvody prečo ho odvolali boli iné.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 08:54
Falsovanie listin? To je taka meciarovska formulacia. Uved, akych listin, ked si taky informovany.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 10:32
Presne. Ak mali na Pruszkaya takéto veci, tak nepotrebovali utajovať hlasovanie. Mohli ho dať dole verejne a ešte vyzerať ako hrdinovia. Skôr to vyzerá tak, že chceli ho nahradiť, niečo naňho mali, ale aj on mal niečo na nich. Vtedy sa zapcháva huba odmenami a odstupuje sa na vlastnú žiadosť. Celé to smrdí. Je jasné že ide o veľmi veľké prachy. Aj v minulosti sa také dialo, len tam nebol medzi poslancami nikto, čo by to vytiahol na svetlo.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 13:10
Veď sem dajte za čo PRESNE bol odvolaný.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 21:19
  To je predsa jasné. V roku 2010 vyťažila spoločnosť viac ako 27000 plnometrov (m3) drevnej hmoty, prevažne sa jednalo o tzv "úžitkové drevo", ktoré sa na trhoch predávalo po 80-100 Euro za plnometer. čo predstavuje pri vyťaženom objeme celkovú sumu vo výške 2 430 000,- Euro, v slovenských korunách viac 72 miliónov korún.
Keď sme pri tých Eurách, keby sa naozaj zle hospodárilo a čistý zisk by bol len vo výške 1/4 obratu, tak je to stále 607 500,- Euro. To už by v tých troch štvrtinách malo byť: platy zamestnancov, prenájom za pozemky mestu vo výške 132 780,- Euro, náklady na vozidlá, budovy vrátane energií, náklady na ťažbu, odvoz, náklady na zalesnenie vyťažených plôch, práce v porastoch atď. Stále čistý príjem predstavuje 607 500,- Euro, s toho mohlo mesto dostať svoj podiel na zisku - 22 500,- Euro/rok, ale stále je to pekná suma!!!!!
   Prečo by o tom kam idú tieto peniaze mal vedieť obyčajný občan?
   Kam idú?
   Sú zmluvy o odpredaji naozaj OK?
   V odborných lesníckych článkoch sa dá dočítať o ekonomike v lesníctve a výťažnosti z predaja dreva, údaje môžu byť rôzne, zisky môžu byť rôzne, môže byť aj strata, ale v lesoch Mestských lesov, ktoré sú v rubnom veku 80 - 100 rokov, v lesoch vysadených v časoch a po prvej svetovej vojne, v lesoch pestovanými a vypestovaných štátnymi lesmi za socializmu, sa dá strata urobiť len zámerne. Zisk skutočne musí predstavovať minimálne 50% z trhovej ceny predávaného dreva, naviac Spoločnosť ML má aj vlastnú pílu a predáva aj hotové rezivo, ktoré ide v cene 170-200,- Euro
   Pochopte je to najvýkonnejšia sliepka, ktorá znáša zlaté vajcia.
   To, že o majetku mesta, alebo mestom založenej spoločnosti sa jedná za zatvorenými dverami a bez kontroly občanov je zase Považskobystrická špecialita.
   I mnohé iné mestá na Slovensku majú svoje Mestské lesy, ale videl som na ich stránkach i informáciu pre občanov o tom, ako sa s týmto majetkom hospodári.
   Prečo to je v PB takto?
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 07:04
Pruszkay na mestských lesoch asi nie je prvý rok. Doteraz mu utajenosť valných hromád neprekážala?
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 07:59
Pokiaľ viem tak Mestské Lesy sú súkromná firma (s.r.o.) tak neviem dôvod prečo by mali byť valné zhromaždenia verejné. Ja by som svoje info o mojej firme nikdy nezverejnila pre konkurenciu alebo pre to aby sa nestalo to čo sa plánuje s ML. Vie mi niekto povedať kto je to nejaký Skorik? Počula som že je za tým alebo že ide na riaditeľa.
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 08:07
súkromná firma patriaca mestu, čiže občanom PB. Je jedno aké je právne zriadenie, ide o majiteľov.

A aj takýchto tupcov tu máme
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 28.11.2011 18:26
Mestské lesy sú síce z právneho hľadiska spoločnosťou s ručením obmedzeným, ale keďže jediným vlastníkom je Mesto Považská Bystrica, ťažko možno tvrdiť "to je súkromné, tam verejnosť nepatrí". Odvolávanie sa na hospodárske tajomstvo je nezmyselné - čo chcete utajovať po prijatí zákona o povinnom zverejňovaní zmlúv a faktúr? Štátne lesy v pohode hospodária a všetky ich "hospodárske tajomstvá" visia na webe. Napríklad výkupné ceny dreva:
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=320476&l=sk
Naviac, mestské lesy sú povinnou osobou podľa informačného zákona, takže akýkoľvek údaj si od nich môže vyžiadať hocikto.

Neexistuje právny dôvod, prečo by valné zhromaždenie mestských lesov Považská Bystrica nemohlo prebiehať verejne, vo veľkej zasadačke, s využitím hlasovacieho zariadenia a pred očami verejnosti vrátane kamier.
Existuje len nepriznaný dôvod: aby sa verejnosť nedozvedela, ako si politické strany urobili v mestských lesoch slušne platené korytá pre svojich nominantov a za aké peniaze prenajímajú revíry sponzorom.
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 08:03
ľudia, vy ste nepoučiteľní. Stále dokola si volíte sú istú chamrať.

už sa spamätajte a nedajte na reči, ale na činy.
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 15:45
Otázka prez znalcov paragrafov: je možné zbaviť poslanca MZ funkcie, napríklad za poškodzovanie záujmov mesta?
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 28.11.2011 17:58
Upravuje to § 25 Zákona o obecnom zriadení. Ale musím vás sklamať: poškodzovanie záujmov mesta by muselo mať charakter trestného činu, za ktorý poslanca právoplatne odsúdil súd.

(2) Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 21:26
Nerozumiem tomu, to má čo znamenať táto fraška najskôr divadielko s odmenami a podpísanou výpoveďou, v ktorej exceloval kto iný ako štbák Kubovič, to divadielko s príchodom si flaškový docentík Janas tiež mohol odpustiť a tajné hlasovanie dozornej rady, kde diletanti ako Kubovič, Sopčák, Pekár, Péli atď odhlasovali odpálenie Pruskaya. Skvelá komunisticko štbácka pogroma. Dúfam, že došlo aj najväčšiemu bystrickému tupoňovi, že táto smerácko-kdh-sdku chamraď pod taktovkou HANTa nemá žiadnych škrupúl. Veľmi som zvedavý na nového riaditeľa, kto to bude a na koho napojený. Fakt ste jedna banda nenažraných svíň.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 20:50
Naprostý súghlas!
Vystihol si to dokonale!
No na druhej strane treba uznasť, že z čašníka v Pružine po niekoľkých rokoch byť boss, ktorý točí celou P.B je umenie!
Kto to dokázal, komu sa toto podarilo?
Točo nebol nikým dosadený, nik mu nedržal prdel!
Vypracoval sa sám !!

Anonym píše:
Sobota 03.12.2011 08:47
Záráža ma, že náhradník právnik Marcel NeusPÉLI nepozná zákony alebo vedome bojuje proti nim.
Anonym píše:
Sobota 03.12.2011 17:51
Tak toto je antická dráma v PX prevedení! Hanbím sa, že žijem v meste, kde je toto možné. Je to také prízemné, až je to smiešne. Čo sa však dá čakať od ľudí ako Karásek, Kubovič, Péli, Janas ...
Anonym píše:
Středa 07.12.2011 17:25
"Mestské lesy predávali drevo za maximálne možné trhové ceny, bez zbytočných sprostredkovateľov priamo veľkému rakúskemu odberateľovi."

Koľko pracovných miest by vzniklo, keby sa všetko drevo spracovávalo na Slovensku?
Anonym píše:
Čtvrtek 08.12.2011 00:36
demagógia

na Slovensku sa kvalitné drevo melie na drevnú štiepku do teplární a elektrární, lebo sú dotované!

Ako je možné, že Rakušania, ktorí dodávajú to drevo Japoncom (!) dokážu preplatiť slovenských odberateľov dreva? Keby Slováci vyrábali z dreva kvalitný nábytok alebo stavby, tak by dokázali konkurovať cenou firmám, ktoré to drevo prevážajú cez pol sveta!

Len mi nechcite nakecať, že Kubovič a Janas chcú dodávať drevo za lacnejšie aby podporili zamestanosť v drevárskych firmách. Ha-ha.
Anonym píše:
Pátek 09.12.2011 09:46
Este doplnim ze keby to drevo lacnejsie predali Slovakovi, tak ten ho obratom ruky so ziskom preda Rakusanovi.
Anonym píše:
Pátek 09.12.2011 15:54
Čo keby to drevo miesto predávania do zahraničia spracovávali na Slovensku na konečné výrobky, nábytok atď? Stačí sa pozrieť, čo všetko sa sem musí dovážať zo zahraničia, a pritom by sa to mohlo vyrábať u nás. Netýka sa to len spracovania dreva, ale napríklad aj kovovýroby. Prakticky všetky hrnce, čo sa u nás predávajú, sú z Číny alebo z Česka.
Nedávno bolo v správach, že našim drevárskym podnikom hrozí zatvorenie, kvôli nedostatku dreva - práve preto, že sa ho toľko vyváža von.
Anonym píše:
Čtvrtek 08.12.2011 00:38
demagógia

na Slovensku sa kvalitné drevo melie na drevnú štiepku do teplární a elektrární, lebo sú dotované!

Ako je možné, že Rakušania, ktorí dodávajú to drevo Japoncom (!) dokážu preplatiť slovenských odberateľov dreva? Keby Slováci vyrábali z dreva kvalitný nábytok alebo stavby, tak by dokázali konkurovať cenou firmám, ktoré to drevo prevážajú cez pol sveta!

Len mi nechcite nakecať, že Kubovič a Janas chcú dodávať drevo za lacnejšie aby podporili zamestanosť v drevárskych firmách. Ha-ha.
Anonym píše:
Pátek 09.12.2011 17:54
Skus ukázat niečo ty,chytráku...
Anonym píše:
Sobota 10.12.2011 20:04
Dnes som sa dozvedel, že Poliaci, aby odbremenili Slovákov od cestovania na trhy do Jablunky a do Targu, začali tieto trhy robiť priamo na Slovensku a to konkrétne niekde pri Ranči asi 5 km od Žiliny smerom na Čadcu za Brodnom!
Tomu sa hovorí - podnikateľský duch!!
Potom nech tí " podnikateľia " naší vyplákavajú, ako to nejde, ako im každý robí zlé, problémy a pod.
V stredu 14. 12.2011 tam frčím, hoci som pôvodne nemal v úmysle pred sviatkami v Poľsku nakupovať!
No bol by som asi hlúpy keby som nevyužil možnosti, ktoré sa ponúkajú!!
Predavajú údajne každú stredu a sobotu od rána až do večerta!
Takže moje peniaze, ktoré som mal v úmysle nechať na Slovensku v slovenských obchodoch, ak budú dobré ceny " pocestujú " do Poľska!!/ a tých peňazí - bude asi veľa - vzhľadom na počty kupujúcich!!/
Kedy sa naši predavajúci konečne zobudia??
Veď Poliaci sú jednička v tomto biznise roky !! - A za tie roky sa už mohli naši nečo od nich podučiť!
Maďari tiež, Česi taktiež- iba Slováci sú stále rovnakí TUPCI !!
Anonym píše:
Sobota 21.01.2012 17:22
 Kto že to odkúpil nákladné auto na zvoz dreva-nie náhodou syn p.riaditeľa!_

« říjen 2020 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359