Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Poslanecký denník: Ako prebiehalo výberové konanie na riaditeľa mestských lesov

Poslanecký denník: Ako prebiehalo výberové konanie na riaditeľa mestských lesov

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pondělí 09.04.2012 12:43
[2012-03-29] Počet členov komisie bol párny, pretože zástupca Krajského lesného úradu sa z rodinných dôvodov ospravedlnil. O miesto riaditeľa mestských lesov Považská Bystrica sa uchádzali traja kandidáti, inižinieri Ľuboš Balušík, Anton Jurík a Marián Vlnieška. Priebeh výberového konania bol pomerne búrlivý, pretože niektorí členovia komisie vnímali silné a slabé stránky uchádzačov diametrálne odlišne. Kandidáti Ľuboš Balušík a Marián Vlnieška nakoniec dosiahli rovnosť bodov. Rozhodovať teda budú poslanci mestského zastupiteľstva medzi dvomi kandidátmi. Za najvhodnejšiu formu považujem verejnú prezentáciu oboch kandidátov na zastupiteľstve, v diskusii s možnosťou klásť otázky, a následným verejným hlasovaním.
Výberovú komisiu zostavil primátor Karol Janas z poverenia valného zhromaždenia mestských lesov nasledovne: Dušan Chudovský (riaditeľ považskobystrického závodu štátnych Lesov SR), Milan Smrečanský (prednosta Krajského lesného úradu Trenčín), Janka Ševčíková (Obvodný lesný úrad Považská Bystrica, samostatný radca), František Matušík (poslanec), Juraj Smatana (poslanec).
 
K organizácii výberového konania mám tri výhrady. Považujem za nevhodné, aby sa od uchádzačov na miesto riaditeľa mestských lesov vyžadovala odborná spôsobilosť „odborný lesný hospodár“ (OLH). Táto požiadavka údajne zostala v podmienkach ešte z minulosti, avšak je to podobné, ako keby sme na post riaditeľa nemocnice požadovali kvalifikáciu „chirurg“ alebo od riaditeľa dopravnej spoločnosti vodičák na autobus. Zbytočne to zužuje okruh prihlásených a vytvára živnú pôdu pre podozrenia, že sa výberové konanie niekomu „ušilo na mieru“.
Tiež stojí za úvahu, či je pre mesto užitočné dávať miesto v komisii zástupcovi štátnych lesov, keďže sú voči mestským lesom konkurenčnou firmou v predaji dreva. Zástupca podniku, hodnoteného aj podľa úspešnosti na trhu, nemusí mať predsa záujem, aby konkurenčná firma mala na čele toho najlepšieho manažéra. Za tretiu slabinu prípravy výberového konania považujem fakt, že počas konkurzu nebol na mestskom úrade prítomný primátor, ani jeho zástupca (služobná cesta).
 
Konkurz začal tým, že jeden z členov komisie, prednosta Krajského lesného úradu Milan Smrečanský sa ospravedlnil, a namiesto seba poslal svojho zástupcu, odborného radcu Ondreja Huraja. Primátorom vystavené menovacie dekréty však zneli na meno, a na úrade nebol prítomný žiadny funkcionár, ktorý by mohol operatívne vystaviť nový menovací dekrét. Táto skutočnosť v konečnom dôsledku spôsobila, že konkurzná komisia nedospela k jednoznačnému odporúčaniu, pretože dvaja kandidáti získali aj rovnaký počet bodov, aj rovnaký počet umiestnení na prvom mieste. Žiadnu z týchto výhrad však nepovažujem za takú závažnú, aby sa dala spochybniť zákonnosť výberového konania.
 
Konkurz bol verejný, škoda, že sa ho nezúčastnilo žiadne regionálne médium. Spis so zápisnicou, projektami uchádzačov a podpísanými hlasovacími lístkami je uložený na mestskom úrade.

 Kandidáti predstupovali pred komisiu v abecednom poradí, pričom mal každý z nich 20 minút na prezentáciu vlastného projektu riadenia mestských lesov, a 15 minút na zodpovedanie otázok komisie.

 Po ukončení tejto časti konkurzu som dospel k názoru, že najkvalitnejším uchádzačom je inžinier Balušík, a to rozdielom ligy. V mestských lesoch pracoval v ich najťažšom období, kedy sa priamo podieľal na tom, že považskobystrické mestské lesy sú cenným majetkom, a nie záťažou pre mestský rozpočet, ako je tomu vo väčšine slovenských miest. Skúsenosti má aj z oblasti ochrany prírody, pracoval na riadiacich pozíciách v štátnej správe aj v súkromných subjektoch, a to bez akýchkoľvek káuz. Pred komisiou prezentoval projekt, ktorý považujem za najprepracovanejší a najsystematickejší. Na otázky členov komisie odpovedal rozvážne, so znalosťou konkrétnych podmienok v mestských lesoch. Z viacerých zdrojov mám potvrdené, že v považskobystrických mestských lesoch je z minulosti dobre nastavený kontrolný systém proti rozkrádaniu dreva, garantovaný aj zodpovednými pracovníkmi na kľúčových pozíciách. Preto som uvítal fakt, že kandidát Balušík vo svojom projekte zdôraznil potrebu stabilizácie kľúčových pracovníkov, a zachovanie a zdokonalenie systému krížovej kontroly. Za plus pre tohto kandidáta považujem aj skutočnosť, že v posledných rokoch pôsobil v Trenčíne, čo mu dáva vyššiu nezávislosť od miestnych záujmových skupín.

 Za kvalitatívne druhý v poradí považujem projekt inžiniera Vlniešku. Tohto kandidáta však v mojom hodnotení znevýhodnil aj fakt, že Marián Vlnieška je predstaviteľom poľovníckej spoločnosti Stružnica, ktorá má v dlhodobom prenájme 2100-hektárový poľovný revír v mestských lesoch, a to za ročný poplatok len 20 000 Sk, čo je približne tabuľková cena jedného jeleňa. Pričom takáto nájomná zmluva bola podpísaná s minulým primátorom Miroslavom Adamem, bez vedomia poslancov alebo dozorných orgánov mestských lesov. Nie je to protizákonné, ale je tu na môj vkus príliš vysoké riziko prepojenia na miestne záujmové skupiny. (Podrobnejšie sa téme prenájmu revíru venovalo minulé číslo Lánovín, vrátane obsiahlej reakcie predstaviteľa poľovného združenia Stružnica). 

 V priebehu konkurzu som zisťoval, že s poslancom Františkom Matušíkom máme diametrálne odlišné názory na jednotlivých kandidátov, aj na ich silné a slabé stránky, ktoré hodnotíme takmer presne naopak. Výhrady poslanca Matušíka voči uchádzačovi Balušíkovi boli zhruba nasledovné: Počas prezentácie mal na stole položený svoj projekt. V období pred konkurzom osobne navštívil riaditeľstvo mestských lesov kvôli informáciám, potrebným na vypracovanie projektu. V minulosti bol pracovníkom mestských lesov. A býva v Trenčíne. Poslanec Matušík označil za nezmyselný aj návrh uchádzača Balušíka, že by pracovníci mestských lesov mohli počas občasných poklesov prevádzky na píle, spôsobených kolísaním trhu s drevom, vykonávať pre mesto údržbu verejnej zelene, čím by sa šetrili financie a stabilizovala zamestnanosť.

 Hlasovanie konkurznej komisie prebiehalo tak, že každý člen komisie na pripravenom hárku priradil trom uchádzačom poradie od 1 do 3 a podpísal sa. Hlasovacie hárky sú súčasťou spisu, preto môžeme zverejniť menovité hlasovanie jednotlivých členov komisie.

Dušan Chudovský: Balušík 2., Jurík 3., Vlnieška 1.
Janka Ševčíková: Balušík 1., Jurík 3., Vlnieška 2.
František Matušík: Balušík 3., Jurík 2., Vlnieška 1.
Juraj Smatana: Balušík 1., Jurík 2., Vlnieška 3.

 Po spočítaní hlasov predseda komisie skonštatoval, že uchádzači Balušík a Vlnieška dosiahli súčet umiestnení 7, a kandidát Jurík súčet umiestnení 10. Keďže uchádzači Balušík a Vlnieška mali aj zhodný počet umiestnení na prvom mieste, nebolo možné jednoznačne určiť najúspešnejšieho uchádzača.

 Poslanec František Matušík vtedy zhrnul svoje výhrady k príprave výberového konania, ktoré vyjadroval v priebehu konkurzu. Požiadal, aby bolo v zápisnici uvedené, že z dôvodu zlej prípravy výberového konania došlo k ovplyvneniu členov komisie, a opustil zasadaciu miestnosť bez podpísania zápisnice. Ostatní traja členovia komisie do zápisnice vyjadrili svoje presvedčenie, že priebeh výberového konania bol v súlade so zákonom a zápisnicu podpísali.

 Čo bude nasledovať? Pokiaľ nedôjde k opakovaniu výberového konania, výsledok z konkurzu bude predložený poslancom a poslankyniam mestského zastupiteľstva, ktorí definitívne vyberú riaditeľa mestských lesov.
 
Mestské lesy sú kľúčovým majetkom a zdrojom príjmov pre mesto Považská Bystrica. Majetkom, ktorý sme zdedili od našich rodičov a sme povinní odovzdať ho našim deťom. Preto za najvhodnejšiu formu považujem verejnú prezentáciu oboch kandidátov na zastupiteľstve, diskusiu s možnosťou poslancov i občanov klásť im otázky, a s následným verejným hlasovaním poslaneckého zboru pred očami občanov.
 
Juraj Smatana, poslanec za mestskú časť Lány, člen výberovej komisie
 
Súvisiace články: 
 
 
 
 
 
Anonym píše:
Neděle 08.04.2012 22:40
Smejem sa.
Lebo podpredseda SMERU sa chváli, že nebudú politické nominácie. A tu prebieha politická tlačenka bystrických smerákov jako bejk. Plitický nominant je Marián Vln. Stačí sa pozrieť kto najviac strieľa v revíri mestských lesov. Aj chovné kusy. Tak ten aj platil kampaň mnohým, čo budú teraz hlasovať, preto chcú tajnú voľbu.
Balušík nie je rozdiel ligy, ale troch, to vám povie každý lesník. Poctivý pracant, možno až príliš. Takého tam nepotrebujú. Radšej chcú V., ktorý nemá dobré meno. Nadávajú naňho asi všetky urbáre kde robil hospodára. Ale je Točov poslušný sluha.
Čudujem sa že poslali do komisie Ševčíkovú. Čakal som že pôjde Beňadik, Točovho človeka.
Chud. hlasoval ako hlasoval. Je po voľbách a riaditeľská stolička sa trasie.
Smreč. "ochorel" asi z rovnakého dôvodu.
Pozná Bal. z minulosti, sprosto by sa cítil dať hlas Vln., keď vie že je B. lepší.
Anonym píše:
Úterý 10.04.2012 06:34
František Netušík, poslanec, ten ktorému vyrástla v nedávnej minulosti v areáli vlastnej firmy čierna stavba, o ktorej v TV tvrdil, že ani netuší kto ju postavil je dnes tuším členom stavebnej komisie a asi je členom aj dozornej rady ms. lesov. Takýto Netušíci sú zárukov toho, PB zostane čiernou dierou na Považí ešte pekne dlho. Gratulujem!
Anonym píše:
Úterý 10.04.2012 09:07
Prosim Vas pekne, kto urobi poriadok s tym psichopatom FRANTISKOM NETUSIKOM .Už sa smeju s neho,aj s nas voličov všetky okolite mesta.Je hambou celeho mesta.
Anonym píše:
Úterý 10.04.2012 10:01
Ako je je to možne ,že pan NETUSIK pracuje v takychto funkciach ,bez akehokolvek vzdelania ,ani bez zakladnej maturity.
Anonym píše:
Úterý 10.04.2012 17:47
Ale ved taku špinavu robotu nemože robit človek, čo ma ilen troškov zdraveho rozumu.Ale jeho rozumove vybavenie sa rovna vybave rozumu dreveneho hupaceho konika.
Anonym píše:
Čtvrtek 06.12.2012 11:30
Fero Netušík predviedol svoj charakter aj pri deľbe spoločnej firmy na opravy autoagregátov niekedy okolo roku 2004. Bol to príbeh pripomínajúci Chicago niekedy okolo roku 1925. Teda čo čakáte od neho ? Je na údiv , že takýto zjav môže byť v Mogoňove poslancom. Hodil by sa tak maximálne na vyhadzovača z krčmy 4. cenovej skupiny.
Anonym píše:
Neděle 08.04.2012 22:53
Balušík je ten správny človek!
Anonym píše:
Neděle 08.04.2012 22:57
A preto je nepriechodný.
Anonym píše:
Úterý 10.04.2012 09:29
vraj uz su tlaky zhora na bystricky smer aby sa nehovadili

Anonym píše:
Úterý 10.04.2012 17:51
Žeby súboj HANT vs. SMER-SD? ;-)
Anonym píše:
Středa 11.04.2012 19:14
Ferko netušík, človek bez chrbtovej kosti je idealný na presadzovanie kamaratských nominacií!
Keď chce - tak nevie ani kto mu pristavuje k firme do ktorej chodiô cez to stavenisko!
Určite svetový unikát tuposti!
No na Slovensku , resp. v P.B. normálna vec!
Za to sa dostal asi aj do stavebnej komisie, aby si mohol naštudovať, kto postavil tú čiernu stavbu !!
Anonym píše:
Neděle 15.04.2012 23:37
Neviete, kto bude nový prednosta mestského úradu?
Anonym píše:
Pondělí 16.04.2012 09:51
Buď Novák alebo ten koktajúci debilko
Anonym píše:
Čtvrtek 06.12.2012 14:12
To ťažko, keď aj vedenie v Bratislave vystrája jednu hovadinu za druhou . Zdá sa ,že akoby chceli privolať revolúciu čo najskôr. Tentoraz už ale nežná určite nebude. Veď aj koktavý ožran z Prahy už prdí k našej radosti do dreveného spacáku.
Anonym píše:
Úterý 17.04.2012 10:39
Bude tá voľba nového riaditeľa mestskych lesov na zastupiteľstve teraz, alebo inokedy?
Anonym píše:
Úterý 17.04.2012 22:55
Nechápem, načo treba riaditeľa mestských lesov, šak funguju dobre s tým ekonom čo tam je a ušetrí sa 1 nie malý plat
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 17.04.2012 23:18
Zdá sa, že na tomto zastupiteľstve to nebude. Ale súdim len podľa programu mestskej rady:

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré
sa bude konať

19. apríla 2012 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke mestskej rady.
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určenie úhrad za ich poskytnutie
Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry
4. Informatívna správa k príprave Zmien a doplnkov č. 3 k Územného plánu Mesta
Považská Bystrica
Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
5. Prerokovanie platu primátora mesta Považská Bystrica
Predkladá: Mgr. Marian Sopčák, zástupca primátora mesta
6. Návrh dohody o vzájomnej spolupráci medzi mestami Považská Bystrica,
Slovenská republika a Taurage, Litovská republika
Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
Predkladá: JUDr. Michal Hamar, riaditeľ kancelárie primátora
8. Návrh na udelenie Ceny mesta Považská Bystrica v roku 2012
Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
9. Diskusia
10. Záver
Anonym píše:
Středa 25.04.2012 12:19
Je mi na zvracanie keď so sa dnes dozvedel že odstúpil Sopčák ako predseda dozornej rady Mes. les. a namiesto neho údajne bude Škorík bývalí riaditeľ štátnych lesov, ktorý musel odýsť z tejto funkcie pre množstvo kadejakých mafinácií a aby nebol stíhaný po zmene vlády. Je to tu ako v kocúrkove. Hanba pre vedenie mesta ako odvolalo Pruskaja a hanba pre vedenie mesta na čele s primátorom ak bude naozaj predseda dozornej rady ML P.B. pán rozkrádač štátnych lesov. Toto tu už nemá asi konca krajov čo si tu samovládie na čele s pánom primátorom dovoluje pod rúškou strany SMER-SD za ktorú sa skrýva.. Takého človeka by som osobne ani nespomínal s touto stranou lebo je to veliká hanba však viď. parlamentné voľby a jeho kandidatúry.
Anonym píše:
Čtvrtek 06.12.2012 01:30
To máš tak, že ani Pruszkay nebol čistý. V debate , ktorá tu v minulosti odznela zazneli niektoré výhrady k jeho činnosti z dobre informovaných kruhov, na ktoré radšej ani nereagoval. Dobre vedel prečo. Tak by som ho neobhajoval. Čo sa týka Škoríka , myslím si, že pre Štátne lesy v PB minimálne zabezpečil udržanie závodu PB , čím prispel k udržaniu pracovných miest. V dnešnej dobe je to zaiste chvályhodný čin. Lesný závod pod jeho vedením fungoval a určite nebol v situácii ako dnes, keď mu hrozí zánik. S tým "rozkrádaním" by som na tvojom mieste bol opatrný, pretože nevieš ako to na Štátnych lesoch v skutočnosti po Škoríkovom odchode chodí a ako a kto zo Štátnych lesov profituje, pričom vysoko reálne hrozí zánik závodu v PB.
Anonym píše:
Čtvrtek 06.12.2012 01:50
Minimálne dvaja členovia komisie boli dosadení stranou SMER na presadenie kandidáta Vlniešku. Sú to Matušík - člen strany SMER a CHudovský dosadený stranou SMER za riaditeľa štátnych lesov v Bystrici . Ostatne tomu nasvedčujú aj ich hlasovania . Keď to nevyšlo tak Matušík radšej z komisie odišiel bez podpísania zápisu.Je reálne možné , že Vlnieška má pripraviť cestu k privatizácii Mest. lesov. V minulosti boli zaznamenané na urbároch, kde pôsobil ako OLH tiež jeho snahy o prevedenie majetku urbáru do rúk niekoľkých ľudí.
Anonym píše:
Čtvrtek 06.12.2012 12:14
Aká by bola matematika, keby bolo vo výberovej komsii 5 členov?
Lenže koho? Z radov prívržencov ktorého politického spektra?

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359