Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Poslanecký denník: Ako prebiehala a dopadla čistka v odborných komisiách mestského zastupiteľstva (ČLÁNOK JE PRIEBEŽNE DOPĹŇANÝ)

Poslanecký denník: Ako prebiehala a dopadla čistka v odborných komisiách mestského zastupiteľstva (ČLÁNOK JE PRIEBEŽNE DOPĹŇANÝ)

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 14.12.2012 20:39
[2012-12-14] Na včerajšom rokovaní mestského zastupiteľstva predložil zástupca primátora mesta Mgr. Marián Sopčák Návrh na rekonštrukciu komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. Deklarovaným dôvodom na rekonštrukciu bola opakovaná neznášaniaschopnosť niektorých komisií, avšak v dôvodovej správe nebol predložený žiadny prehľad absencií jednotlivých členov. Z toho vyvodzujem, že slabá účasť niektorých členov komisií bola využitá len ako zámienka na zmenu mocenských pomerov v orgánoch mesta, ktoré síce majú len odporúčaciu a kontrolnú funkciu, avšak v reťazci vytvárania rozhodnutí majú pomerne dôležité miesto - už len kvôli včasnému prístupu k informáciám. Naviac, všetky komisie boli formálne zrušené, nanovo obnovené s miernymi úpravami tematického zamerania, a všetci členovia (okrem predsedov a podpredsedov) boli nanovo volení tajnou voľbou. Na začiatku volebného obdobia v roku boli členovia volení voľbou verejnou. Môj poslanecký návrh nahradiť tajnú voľbu voľbou verejnou, prostredníctvom hlasovacieho zariadenia, nezískal medzi poslancami dostatočnú podporu. Výsledok tajného hlasovania bol očakávateľný: z komisií boli pomocou tajnej voľby odstránení nie notorickí absentéri, ale najmä nezávislí odborníci, ktorí patrili medzi najaktívnejších členov komisií. Skutočne pekné "poďakovanie" pre ľudí, ktorí v komisiách pracovali zdarma a vo svojom voľnom čase. Keďže zverejnenie oficiálnych výsledkov úradu asi pár dní potrvá, zverejňujem neoficiálny prepis zvukového záznamu z čítania zápisnice predsedom volebnej komisie Ing. Martausom.
Poslanecký denník: Ako prebiehala a dopadla čistka v odborných komisiách mestského zastupiteľstva (ČLÁNOK JE PRIEBEŽNE DOPĹŇANÝ)

Kľúčové hlasovanie o pozmeňovacom návrhu Juraja Smatanu, aby hlasovanie o členoch komisií neprebiehalo tajným, ale verejným spôsobom, pomocou hlasovacieho zariadenia.

 

Číta Ing. Anton Martaus:
Zápisnica volebnej komisie zo dňa 13. decembra 2012 o výsledku hlasovania v tajnej voľbe členov komisií mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici.
Volebná komisia zriadená mestských zastupiteľstvom pre tajnú voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na prebiehajúce volebné obdobie, zodpovedná za priebeh volieb, sčítanie hlasov a vyhotovenie zápisnice o výsledkoch volieb v zložení:  
Martaus – Varhaníková – Kunovský (s dovolením nebudem čítať tituly a krstné mená)
Konštatuje že počet poslancov ktorí sa zúčastnili tajného hlasovania bolo 24, počet odovzdaných obálok 24, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 24, počet neplatných hlasovacích lístkov 1, počet platných 23.
Teraz prečítam všetkých kandidátov podľa jednotlivých komisií, koľko získali hlasov.  
Komisia pre financovanie... neurazíte sa, nebudem čítať krstné mená tituly.  
Jaroš 22, Keruľ 20, Kunovský 22, Martaus 20, Sopčák 20, Fortuníková 7, Kašiak 7, Krajčoviech 17, Podoliak 19, Sčotka 18.
Územné plánovanie.
Letko 20, Matušík 20, Sovík 20, Bajzík 7, Balušík 20, Bednár 8, Gorek 17, Janco 18, Ješík 18, Kido 8, Lukáč 7, Strempek 19, Vlčanský 16.
Doprava a životné prostredie.
Kardoš 22, Keruľ 21, Péli 21, Sopčák 21, Bačík 17, Ďurica 17, Grejták 18, Janoviak 9, Kerepecký 18, Kňažko 17, Petrík 20, Semančík 6, Špirko 21, Teska 7.
Kultúra a vzdelávanie.
Kavecká 21, Macháč 22, Steiner 21, Baničová 18, Ďurný 10, Cenklová 18, Ignácik 11, Ješková 8, Kohút 9, Krivý 19, Kulišíková 8, Posluchová 8, Slaná 16, Sčotka 19, Vydrová 17.
Šport
Beranová 22, Fusko 22, Panák 22, Sovík 20, Steiner 21, Korbaš 18, Ondrašík 16, Turáni 18, Zvak 19.
Sociálna
Kavecká 21, Sárincová 22, Varhaníková 23 (Miss sympatia, maximálny počet. Smiech v sále.), Brojo 11, Fedorová 17, Lengyel 9, Lengyelová 17, Lukáčová 18, Maďar 20, Mináriková 15, Ševčík 10, Veličová 8.
Na základe predložených výsledkov volebná komisia konštatuje, že za členov komisií mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na prebiehajúce volebné obdobie boli zvolení nasledovní kandidáti, ktorí získali v tajnom hlasovaní nadpolovičný počet platných hlasov.
Pre financovanie: Jaroš, Keruľ, Kunovský, Martaus, Sopčák, Kašiak, Krajčoviech, Podoliak, Ščotka.
Územné plánovanie: Letko, Matušík, Sovík, Balušík, Gorek, Janco, Ješík, Strempek, Vlčanský.
Doprava, životné prostredie: Kardoš, Keruľ, Péli, Sopčák, Bačík, Ďurica, Grejták, Kerepecký, Kňažko, Petrík, Špirko.
Kultúra: Kavecká, Macháč, Steiner, Baničová Viera, Cenklová, Krivý, Slaná, Ščotka, Vydrová.
Mládež a šport: Beranová, Fusko, Panák, Sovík, Steiner, Korbaš, Ondrašík, Turáni Peter, Zvak.
Sociálna: Kavecká, Sárincová, Varhaníková, Fedorová, Lengyelová, Lukáčová, Maďar, Mináriková.
Volebná komisia svojimi podpismi potvrdzuje regulárny priebeh podľa volebného poriadku schváleného a výsledky hlasovania v tajnej voľbe členov komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, čím končí svoju činnosť.

Prepis zo zvukového záznamu - bez záruky!
 
Počas čakania pred plentami som sa rozprával s niektorými poslancami o ich názore na tento proces. Viacerí poslanci zaujali v rozhovore rovnaký postoj, aký som deklaroval v diskusii - teda že budeme krúžkovať úplne všetkých kandidátov. Z volebných výsledkov je zrejmé, že takto sa vo väčšine prípadov zachovalo 8 poslancov. Na základe neformálnych rozhovorov a priebehu schôdze odhadujem, že takto hlasovali (a teda na odstraňovaní členov komisií sa určite nepodieľali) poslanci Katarína Beranová, Stanislav Kardoš, Pavol Jurčík, Juraj Smatana. Ďalších takto hlasujúcich cca 4 poslancov sa mi nepodarilo identifikovať. Samozrejme, je to len môj neoveriteľný odhad, keďže voľba bola tajná.
 
Prehľad absencie na komisiách v rokoch 2011 a 2012 dokazujúci, že neuznášaniaschopnosť bola zneužitá len ako zámienka - v skutočnosti boli z komisií odstránení členovia, ktorí mali nadpriemernú účasť, a naopak niektorí z najväčších absentérov bez problémov hlasovaním prešli.
 

Ako poslanci hlasovali o pozmeňovacom návrhu Juraja Smatanu - aby sa o členoch komisií nehlasovalo tajne, ale verejným spôsobom, pomocou hlasovacieho zariadenia:

ZA verejnú voľbu: Jaroš Roman, Beranová Katarína, Jurčík Pavol, Karas Rudolf, Smatana Juraj.

PROTI verejnej voľbe: Drevenáková Katarína, Kubovič Ľubomír, Pekár Juraj, Sárincová Terézia, Steiner Igor.

ZDRŽALI SA: Macháč Tibor, Karásek Vladimír, Kavecká Mária, Letko Ivan, Matušík František, Péli Marcel, Sopčák Marián, Sovík Jozef, Varhaníková Jana.

Nehlasovali: Fusko Tibor, Kardoš Stanislav, Keruľ Jozef, Kunovský Ján, Martaus František, Panák Ján.

Viď fotografia.

Anonym píše:
Pátek 14.12.2012 11:32
Keďže sa nedá reagovať na článok Michala Bajzíka, tak píšm komentár sem. Myslím si, že je to len preklep, ale preklep 2x po sebe je už na zváženie, takže ten rok 1986 predpokladám má byť 1968, alebo len niečo neviem čo sa udialo v roku 1986? Ako učiteľovu dejepisu to moc nesvedčí.
redakcia
redakcia píše:
Pátek 14.12.2012 11:41
Pod článkom sa nedalo reagovať, lebo ešte nebol publikovaný. Mohli ste ho vidieť ako rozpracovanú verziu, ešte pred autorovou záverečnou kontrolou.
Rada pre autorov: svoje články hneď po vytvorení prázdneho článku nastaviť do stavu "privátne", aby neboli čitatelia znepokojovaní nehotovými verziami textu.

Mimochodom, jeden jav ma fascinuje.
Včera som dal na facebook oznam, že prebehli čistky v komisiách a pripravujem prepis zvukového záznamu, aby sa verejnosť dozvedela, kto bol z komisií tajnou voľbou vyhodený. Prvá reakcia bola, že či je nahrávanie zastupiteľstva legálne. Dnes Michal Bajzík zverejnil závažný text o tom, ako bola "ocenená" jeho práca v stavebnej komisii, a prvá reakcia sa venuje preklepu 68/86.
Príznačné.
Michal Bajzík
Michal Bajzík píše:
Pátek 14.12.2012 12:13
Hodnotiť moju odbornosť na základe preklepu, ktorý som si po prečítaní opravil považujem za veľmi statočný počin odvážneho avšak anonymne vystupujúceho samca v tomto utajenom prostredí.

Apropó vidím, že túžba anonymne zhodiť bola prednejšia a sám ste sa nevyhli pochybeniu.. alebo azda píšm a učiteľovu dejepisu je v súlade s pravopisom SJ? čiže dve chyby v v pätinovom texte oproti tomu môjmu. No, niekedy najprv na seba hladím kolega anonym až potom na druhých.
Anonym píše:
Pátek 14.12.2012 13:08
"Paci" sa mi tento slovensky fetisizmus nad formalou strankou veci a absolutne nevsimanie si obsahu toho comu sa text venuje.

Mily anonym dolezitejsie ako jeden ci dva preklepy je aky dopad bude mat na kvalitu rozhodnuti mesta zmena v komisiach a vyhodenie aktivnych kritickych ucastnikov z komisii a za akych podmienok sa tato zmena udiala.

Preto prosim zaoberajme sa obsahom, nie sme v druhom rocniku na zakladnej skole aby sme sa karhali za preklepy.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 14.12.2012 13:16
Niekedy to môže byť náhoda, niekedy vedomá taktika - odviesť pozornosť, spochybniť autora atď.
Michal Bajzík tu otvorene pomenoval, čo sa v Považskej Bystrici deje: za slobodné prejavenie názoru nasledujú sankcie. Nielen nejaké komisie, ale aj tlaky na zamestnávateľov či nadriadených. Nielen pokusy ľudí znechutiť, ale ich aj existenčne ohroziť.

Nie sme však v roku 1968 za uzavretými hranicami, takže prenášanie osvedčených normalizačných postupov môže priniesť aj úplne nečakané dôsledky.
Záleží len na považskobystričanoch, aký príbeh chcú žiť.
Anonym píše:
Pátek 14.12.2012 15:09
aj v tomto článku je pekný preklep , že "opakovaná neznášaniaschopnosť niektorých komisií", inak obsah je veľmi smutný, až ma z neho srdco bolí

pán Smatana, opravte preklep, nech sa aj Vám trubky nesmejú, a tento komentár potom zmažte
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 14.12.2012 20:30
Mne sa ten preklep páči. Keď sa človek pomýli, niekedy omylom väčšiu pravdu povie. Veď skutočným dôvodom "rekonštrukcie" komisií nebola ich neUznášaniaschopnosť, ale to, že niektorí ľudia neboli schopní znášať všetko, čo sa im predhodilo. Čiže - neZnášaniaschopnosť. Obvykle ich prehlasovali, v každej komisii boli maximálne traja, ale niekto sa cítil byť ohrozený už len samotnou existenciou členov, ktorí neboli úplne pod kontrolou.
Jaroslav Ševčík
Jaroslav Ševčík píše:
Pátek 14.12.2012 21:36
Trošku sa musím vyjadriť údiv nad tým, že sa niekto čuduje nad tým čo sa v meste Považskobystrickom deje. To ste fakt čakali niečo iné po takej totálnej volebnej nekoordinácii? Je to len a len naša nedôslednosť v komunálnych voľbách hranie na vlastné triko a vaša neponaučiteľná naivita.
Sorry. Ale takto je to len nekonečná pieseň.
Anonym píše:
Pátek 14.12.2012 21:56
Pán Ševčík, nevšimol som si, že by sa tu niekto čudoval, všetci len konštatujú.
Mimochodom, vy ste kedy vytriezveli zo svojej naivity ako zakladateľ bystrickej pobočky Smeru?
Jaroslav Ševčík
Jaroslav Ševčík píše:
Pátek 14.12.2012 22:22
Ja som bol zakladateľom krajskej regionálnej pobočky, nielen tej bystrickej... :-)))
A kedy som ja vytriezvel? Keď sa slová začali rozchádzať s činmi. Časovo sa to kryje keď "SMER tretia cesta" sa zmenil na SMER SD a prelialo sa tam všetko z bývalej KSS, SDL, a podobných novotvarov... bez toho aby som to mohol ovplyvniť ...
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 14.12.2012 23:17
Jaro, načo liečiť naivitu utópiou? Kto s kým sa mal vo voľbách koordinovať a na čie triko mali hrať?

Čísla:

1. Janas – 6540,
2. Kirsch – 1065,
3. Jurčík – 767,
4. Harant – 646,
5. Adame – 516,
6. Chalupka – 494,
7. Ševčík - 331,
8. Firit – 326,
9. Papšo – 270,
10. Chudovský – 250,
11. Ďurkech – 243,
12. Haviar – 200,
13. Kubík – 113,
14. Magdech – 107,
15. Gajdošík – 101

Aj keby sa skoordinovalo just všetkých 14 Janasových protikandidátov, nič by im to nepomohlo.
Bol jediný, kto za tou funkciou primátora naozaj išiel, a pracoval na tom systematicky niekoľko rokov.

Problém je inde. Ľudia, ktorí už vtedy poznali jeho sklony a metódy, na verejnosti mlčali.
Anonym píše:
Sobota 15.12.2012 00:01
nie je problem že Janas, ale problem je, kto miesto Janasa...Veď to je prehliadka prefláknutých ksichtov v tomto meste, povedzte dievčatá, čo robíte slušné noviny - myslím Lánoviny - Vám verím - koho by ste Vy navrhli ? Treba vytypovať jednoznačných kandidátov, aby bola šanca postaviť normálneho a zároveň kvalitného kandidáta proti SMERU.
Anonym píše:
Sobota 15.12.2012 09:22
p. Smatana, problém je hlavne v tom, že Ľudia, ktorí AJ TERAZ poznajú Janasove sklony a metódy a ktoré sú už markantné, na verejnosti mlčia aj TERAZ. A nemyslím si, že je to ale prípad práve p. Ševčíka. Nepoznám nikoho iného, kto mu dokáže jeho prešľapy a zlodejiny povedať verjne. A má jednoznačne pravdu, že nebola ŽIADNA zmysluplná predvolebná koordinácia. Ak teda nerátam trapnú angažovanosť regionálnych podnikateľv v spolupráci s ešte trapnejšou regionálnou SASkou s jednorázovým p. Hladkým s ešte niekoľkými nulovými osobnostami typu Petrík (SZ) a pod. za personálneho vedúceho p. Kisrcha.
Vy ste ako gymnaziálny učiteľský kolega Janasa nič neregistroval? Nechodili ste na zasadnutia ms. samosprávy, kde sa Janas TRANSPARENTE postupne profiloval? A vy doteraz ste bezbreho veril jeho kecom o transparentnosti? Tak teraz verím, že vás z toho vyliečil. TRANSPARENTNE.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 15.12.2012 10:06
Karol Janas nikdy nebol môj kolega - neučili sme nikdy na jednej škole, on bol na gymnáziu v Púchove.
A nechápem z čoho dedukujete, že som niekedy "bezbreho veril jeho kecom o transparentnosti".
Keď bol poslanec, pomohol zverejňovaniu materiálov pred zastupiteľstvom, to je všetko.
A po voľbách 2010? Stačilo sa pozrieť na zloženie mestskej rady, a padli posledné pochybnosti, s kým a ako chce hrať svoju hru.

  
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 11:02
Súhlasím s Vami na 100% , iné sa očakávať ani nemôže od skorumpovaného a nenažratého docentka. Jeho diktátorské metódy sú podobne Stalinovským. Keby mohol, tak by aj vraždil svojich oponentov. Svoj farizejský ksicht skrytý za maskou iba natŕča pred kamerami mestom sponzorovaných televízii, aby ohuroval dôchodcov svojimi dementnými oblbovačkami. Nás mladých už nedokáže oblbnuť, lebo za to jeho transparentné rozkrádanie mesta, mu iba napľujeme do jeho supieho ksichtu.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 18:34
Jedine čo ešte vie, sa stále vtiera cez obrazovku do našich domácnosti, na toho farizejského chrapuňa je už alergický aj náš pes dunčo, keď ho zbadá, okamžite odchádza do chodby. Vari pud sebazáchovy pred nenažratým supom.
Anonym píše:
Sobota 15.12.2012 13:16
Adame bol málo skorumpovaný, nebol až tak náchylný na podnikateľské kšefty a to mnohým nenahrávalo do kariet.janas bol fantastický objav, skorumpovaný a zapredajný človek, no na verejnosti neskutočný farizej, oblbováč dôchodcov. Ej, to bola ale dobrá voľba pre ziskuchtivých podnikateľov. S Janasom urobia závratné kšefty a verejnosti bude ukazovať vrchol korektnosti a čestnosti. To ale boli stretnutia na u. Mládežníckej, platené lyžovačky v Ružomberku, kde sa dohodovalo a obchodovalo, len nech Janas má podporu. O tom by vedel Janas rozprávať, ako bral od malých podnikateľov sponzorské na voľby a sľuboval im zákazky.Druhá podporná vetva boli súčastné vydavateľky lánovín s podporov dôchodcov a združení, kde im Janas naklamal ako sa s nimi bude radiť, ako sa budú podielať na riadení mesta, ako im umožní aby mohli napredovať.... A zrazu Janas porušil všetky predvolebné sĺuby, napchal si vačky Povbytom, Dexiou, Megawastom a MDS. Všetko sa zabudlo, len lesk kotúľajúcich euráčikov má pre Janasa význam. Janas nikdy nebol serióznym človekom, ktorý by mal potrebu pomáhať. Má v sebe zakorenené len zlo, žistnosť a klamstvo. No vie to prekryť kvetnatými rečami. a čím ďalej to vie viac ľudí. Len neskoro.
Anonym píše:
Sobota 15.12.2012 14:08
Žiadne "súčastné vydavateľky lánovín" janasovi podpornú vetvu medzi dôchodcami nerobili. Získavanie dôchodcov riešil cez kluby dôchodcov a px centrum, sada stretnutí kde rozdával svoju knihu a darčeky. To čo preňho teraz robí Hatalová a spol.
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 13:29
veličová a Posluchová ho svojím spôsobom "žrali". Janas bol pre nich super náhradou za starého a nemotorného Adameho. Prišiel predsa mladý a vzdelaný človek, ktorý ich počúval a dokázal sľúbiť nemožné. Netvrdím že ho volili, ale súhlasili s jeho politikou, názormi a akým spôssobom chce smerovať mesto.To je tá spojitosť. V skutočnosti len Janas oklamal ich a všetkých, ktorý pred voľbami cielene alebo bez výhod spolupracovali.
Anonym píše:
Středa 19.12.2012 05:55
Prepáčte, poznáme sa? Čo viete o mojich názoroch? Čítate Lánoviny? Čítate od prvého čísla? Zdá sa, že nie... Primátor sa s nami nikdy neradil. To je smiešne! Ani nás "nikdy nepočúval". J. Veličová už v začiatkoch upozorňovala na výšku primátorovej mzdy, čo bolo podľa "bystrickej etiky" neetické. Atď. Predpokladám, že sa nemôžete podpísať pod svoj príspevok, tak aspoň prehodnoťte, čo píšete - pocity versus fakty. iva posluchova
Anonym píše:
Sobota 15.12.2012 23:19
S príspevkom Dec 15, 2012 01:16 PM sa dá len súhlasiť. Na 100%.
Len poslednú vetu poopravím. NIKDY nie je neskoro!
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 10:59
Súhlasím s Vami na 100% , iné sa očakávať ani nemôže od skorumpovaného a nenažratého docentka. Jeho diktátorské metódy sú podobne Stalinovským. Keby mohol, tak by aj vraždil svojich oponentov. Svoj farizejský ksicht skrytý za maskou iba natŕča pred kamerami mestom sponzorovaných televízii, aby ohuroval dôchodcov svojimi dementnými oblbovačkami. Nás mladých už nedokáže oblbnuť, lebo za to jeho transparentné rozkrádanie mesta, mu iba napľujeme do jeho supieho ksichtu.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 12:11
Karoľ je nenažratý, arogantný chrapúň, ktorý získal tituly iba plagiátorstvom a vtláčaním sa do análu všetkým o ktorých vedel, že mu môžu v kariére pomôcť (ADAME, KOŠUTOVÁ, BAŠKA) a keď mu pomohli, odvďačil sa tým, že vzápätí ich podrazil a vrazil nôž do chrbta. Je to ukážkový vzor chrapúňa a darebáka na primátorskom stolci.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 13:22
Janas si z mestského úradu urobil verejné blaho pre vlastný gagor. Jedine o čo ma záujem na tomto fleku je hrabanie prachov do vlastných vrecák. Povedzme si úprimne, veď tento darebák ani nevie nič robiť, jedine sa pretŕčať pred občanmi na posedeniach a natláčať si bachor.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 18:35
Jedine čo ešte vie, sa stále vtiera cez obrazovku do našich domácnosti, na toho farizejského chrapuňa je už alergický aj náš pes dunčo, keď ho zbadá, okamžite odchádza do chodby. Vari pud sebazáchovy pred nenažratým supom.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 18:39
Aj naša sučka je alergická na tohto pána, tá keď ho zbadá začne štekať.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 18:41
Hovorí sa, že pes vie vycítiť každé nebezpečenstvo a tento chrapák pre svoju nenažratosť je nebezpečný pre celé mesto.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 19:13
Každý pes pred druhým kosť zahrabe, aby mu nezožral, preto šteká aj Vaša sučka aj pes dunčo pred nebezpečným psom uteká. To, že Karoľ je pes už objavili aj psi vo Vašich príbytkoch. Prosím Vás prepínajte televízne prijímače na iný kanál, aby ste nestresovali Vašich miláčikov, nebezpečným a zúrivým psom Karoľom. Ochrana zvierat
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 19:26
Každý pes pred druhým kosť zahrabe, aby mu nezožral dunčo na mestskom úrade. To, že dunčo je Karoľ už objavili aj psi vo Vašich príbytkoch, lebo okamžite po zaľahnutí v mestskej bude na úrade, jedine dokázal odrbavať a oscavať svojich voličov.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 22:42
Aj moja žena je už alergická na Janasa, lebo volila toho debila a ten darebák iba škrabe gule na úrade a každý rok zdviha dane pre občanov.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 13:41
Janas si z mestského úradu urobil verejné blaho pre vlastný gagor. Jedine o čo ma záujem na tomto fleku je hrabanie prachov do vlastných vrecák. Povedzme si úprimne, veď tento darebák ani nevie nič robiť, jedine sa pretŕčať pred občanmi na posedeniach a natláčať si bachor.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 14:12
Pes Karoľ, ležiaci v bude na mestskom úrade, sa pričinil pre občanov mesta o nové blaho, zvýši od 1.1.2013 pre všetkých majiteľov psov, novoročné výpalné vo forme dane za každého psa 50€.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 14:31
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 14:44
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA
O MIESTNYCH DANIACH


PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Mesto Považská Bystrica na základe § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica o miestnych
daniach (ďalej len VZN).
(2) VZN upravuje podmienky ukladania a vyberania miestnych daní na území mesta
Považská Bystrica od 1. januára 2013.
(3) Mesto Považská Bystrica ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za ubytovanie.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov).
Daň z pozemkov
§ 3
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území mesta Považská Bystrica a všetkých jeho
katastrálnych územiach hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemku v m2 za:
– lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,1400 €,
– rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,1400 €.
§ 4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov pre mesto je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50 %,
b) záhrady 0,36 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,54 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,25 %,
e) stavebné pozemky:
1. pre katastrálne územie Považská Bystrica 0,55 %,
2. pre ostatné katastrálne územia mesta 0,41 %.
Daň zo stavieb
§ 5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu:
1. v katastrálnom území: Považská Bystrica 0,200 €,
2. v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 0,150 €,
3. v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá 0,130 €,
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu v celom meste a všetkých katastrálnych územiach
mesta 0,250 €,
c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu v celom meste a všetkých katastrálnych územiach mesta 0,600 €,
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov v celom
meste a všetkých katastrálnych územiach mesta 0,770 €,
e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1. v katastrálnom území: Považská Bystrica 3,350 €,
2. v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 3,080 €,
3. v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2,350 €,
f) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1. v katastrálnom území: Považská Bystrica 3,350 €,
2. v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 3,080 €,
3. v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2,350 €,
g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) v celom meste a vo všetkých
katastrálnych územiach mesta 1,150 €.
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§ 6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov za byt v bytovom dome je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu:
a) v katastrálnom území: Považská Bystrica 0,200 €,
b) v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov,
Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 0,170 €,
c) v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá 0,130 €,
(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikanie
a inú zárobkovú činnosť:
a) v katastrálnom území: Považská Bystrica 3,350 €,
b) v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 3,180 €,
c) v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2,350 €,
(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj
začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na iné účely ako
podnikanie a inú zárobkovú činnosť v celom meste a všetkých katastrálnych územiach
mesta 0,770 €,
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych
vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, doložiť písomné vyjadrenie príslušného orgánu;
b) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie,
ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany
vody II. stupňa a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie
ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd
stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou,
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou, doložiť písomné vyjadrenie príslušného
orgánu.
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 8
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v rodinnom dome je pre katastrálne
územie:
a) Považská Bystrica 10,00 €,
b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov,
Orlové, Podmanín, Považská Teplá, Považské Podhradie,
Podvažie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 7,00 €.
(2) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v bytovom dome je 50,00 €.
§ 9
Zľavy a oslobodenia od dane
(1) Mesto poskytne daňovníkovi zľavu na dani za psa vo výške 50 %:
a) držiteľovi preukazu ŤZP alebo ŤZP/S,
b) osamelo žijúcemu starobnému dôchodcovi v bytovom dome.
(2) Nárok na zľavu na dani za psa podľa ods. 1 písm. a) daňovník preukáže doložením
fotokópie preukazu ŤZP, resp. ŤZP/S v príslušnom kalendárnom roku. V nasledujúcich
rokoch mu bude zľava uplatnená automaticky.
(3) Nárok na zľavu na dani za psa podľa ods. 1 písm. b) daňovník preukáže doložením
čestného prehlásenia, že ide o osamelo žijúcu osobu a kópie rozhodnutia o priznaní
starobného dôchodku.
(4) Od dane za psa sú oslobodení:
a) nevidiace osoby,
b) bezvládne osoby,
c) Okresné riaditeľstvo PZ SR Považská Bystrica, Mestská polícia Považská Bystrica.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 10
Sadzba dane, oslobodenie
(1) Sadzba dane za predajné automaty za jeden predajný automat a kalendárny rok:
a) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje je 35,00 €,
b) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje je 170,00 €.
(2) Od dane za predajné automaty sú oslobodené:
a) automaty umiestnené v školských zariadeniach,
b) automaty na mlieko.
§ 11
Povinnosti daňovníka
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je
uvedené:
a) obchodný názov firmy – prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) výrobné číslo a typ automatu.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane stanovená za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100,00 €.
§ 13
Povinnosti daňovníka
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde je uvedené:
a) obchodný názov firmy - prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) výrobné číslo a typ prístroja.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
Predmet dane
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve mesta okrem pozemkov, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona
(napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
(2) Osobitné užívanie verejného priestranstva je:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia,
umiestnenie prezentačných, športových a iných zariadení, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií,
b) umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia (napr.: lešenie, stavebný
výťah a pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie zariadenia
staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii
inžinierskych sietí, plocha rozkopávky verejného priestranstva. Za plochu
rozkopávky sa považuje plocha výkopu, ktorá sa vypočíta ako súčin šírky a dĺžky
výkopu.
c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité
vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a súvislé státie vozidlom
(napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom
mieste v zmysle dopravného značenia.
(3) V pochybnostiach je Mesto Považská Bystrica oprávnené rozhodnúť, či ide
o verejné priestranstvo.
§ 15
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb je 0,20 €
za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
(2) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia na predaj ovocia, zeleniny –
prebytkov z vlastnej úrody, výpestkov a výrobkov je 0.20 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
(3) Sadzba dane za umiestnenie ostatného zariadenia (napr.: stánkov, predajných
pultov, mobilných predajných zariadení, zariadení slúžiacich na propagačné a reklamné
účely, ambulantný predaj a iné) je stanovená na 0.80 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
(4) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia je 0.20 € za m2 a deň užívania
verejného priestranstva.
(5) Sadzba dane za umiestnenie skládky je 0.40 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva. Za umiestnenie skládky tuhých palív 0,20 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
(6) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v meste je
0.15 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
(7) Sadzba dane za vyhradenie parkovacieho miesta na verejných parkoviskách,
parkovacích pruhoch, parkovacích pásoch pre potreby fyzických a právnických osôb je
0,10 € za m2 a deň.
(8) Sadzba dane za vyhradenie parkovacieho miesta na verejných parkoviskách,
parkovacích pruhoch, parkovacích pásoch pre potreby zdravotne ťažko postihnutej osoby
oprávnenej používať osobitné označenie vozidla (parkovací preukaz pre FO so zdravotným
postihnutím) je 0,005 € za m2 a deň.
(9) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, na ktorom sú prevádzkované
pohostinské, stravovacie a kaviarenské služby (exteriérové sedenie) je pre katastrálne
územie:
a) Považská Bystrica 0.08 € za m2 a deň
b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové,
Podmanín, Podvažie, Považské Podhradie, Považská Teplá,
Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 0.04 € za m2 a deň
(10) Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva je:
a) počas schválenej doby 0,20 € za m2 rozkopávky a deň,
b) 1 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň, do 15 dní po schválenej dobe
užívania vrátane 15. dňa,
c) 2 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň nad 15 dní po schválenej dobe
užívania.
§ 16
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. a) je daňovník
povinný písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica.
K žiadosti priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.
(3) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. b) je daňovník
povinný písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica
s výnimkou rozkopávok verejného priestranstva, kde sa uplatňuje osobitný režim.
(4) Osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. c) sa určuje v súlade
s platným VZN o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných
verejných priestranstvách mesta Považská Bystrica. O osobitné užívanie verejného
priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. c) je daňovník povinný písomne požiadať správcu
dane na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica.
(5) Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva vydáva MsÚ Považská Bystrica
na základe písomnej žiadosti užívateľa s platnosťou najdlhšie na obdobie jedného roka. Toto
neplatí pre rozkopávku verejného priestranstva. V prípade záujmu o predĺženie doby
osobitného užívania verejného priestranstva po skončení roka, je užívateľ povinný opätovne
požiadať o vydanie povolenia na ďalší rok.
(6) Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva – rozkopávku sa vyrubuje na základe
písomného stanoviska (podkladov) správcu verejného priestranstva (vecne príslušnej
organizačnej zložky MsÚ Považská Bystrica), ktorý v ňom uvedie počet dní rozkopávky
verejného priestranstva a plochu tak, aby bolo možné jednoznačne vyrubiť daň.
§ 17
Oslobodenie od dane
(1) Od dane sú oslobodené:
a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného,
alebo akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné
účely,
b) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo
kolaudačné rozhodnutie,
c) rozkopávka verejného priestranstva vo verejnom záujme, ak tak rozhodne primátor
mesta.
(2) Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného
priestranstva formou písomnej žiadosti na MsÚ v Považskej Bystrici, zároveň s predložením
žiadosti o užívanie verejného priestranstva.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane je na celom území mesta 0,40 € na osobu a prenocovanie.
§ 19
Oznamovacia povinnosť
(1) Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných
osobách v písomnej alebo elektronickej forme v knihe ubytovaných pre potreby kontroly
dane za ubytovanie. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu ubytovaných za každé
ubytovacie zariadenie.
(2) Platiteľ dane je povinný zaslať správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných
osôb a vypočítanej dani za ubytovanie na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica do 10 dní
od skončenia kalendárneho mesiaca.
§ 20
Platenie dane
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností, daň za psa,
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne jedným rozhodnutím.
(2) Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy 3 € nebude vyrubovať.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 84/2012 zo dňa
13. 12. 2012.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Považská Bystrica o dani
z nehnuteľností schválené uznesením MZ č. 26/2011 zo 17. 3. 2011
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Považská Bystrica
o niektorých miestnych daniach schválené uznesením MZ č. 27/2011 z 17. 3. 2011
§ 23
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2013.
                                                                doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
                                                                                                                                                                                  primátor mesta
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 15:32
Debo Janas občanom mesta naložil na bedra nové dane, aby sebe chrapuň mohol vyplácať nehorázny plat. Zadrhni sa tou nenažratosťou, ty chrapúň nenažratý.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 15:30
Za psa v byte sa už v roku 2012 platilo 50,00 Eur. Takže sa nič nezvýšilo. Od 01.01.2012 platia za psov aj držitelia preukazov ŤZP a ŤZP/S, ktorí dovtedy neplatili. Možno by pán primátor, ale mohol aspoň pre majiteľov psov niečo prospešné urobiť, keď už zdvihol tú daň za psa. Jediné, čo sa urobilo je to, že sa nainštalovalo pár kontajnerov a môžeme si vyzdvihnúť sáčky na mestskom úrade. To je asi tak všetko. Tiež si myslím, že stojí na zváženie, či by sa nemohli vyberať poplatky za psa podľa plemena. Je predsa rozdiel, keď niekto v byte chová veľkého 30-40kg psa a niekto do 10kg vážiaceho psa.
Anonym píše:
Pondělí 31.12.2012 18:27
Dnes som sa dozvedela, že na lúke na Rozkvete je rozhádzaná otrava po ktorej požití mali údajne zomrieť dvaja psi. Vie niekto o tom niečo?
Anonym píše:
Úterý 01.01.2013 14:52
To boli granulky pre Karoľa,Ferina a Dodka. Škoda že ich našli skôr iní psy.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 13:40
Ja som mala možnosť poznať mamičku tohto chrapúňa, je to verný obrázok mamičky vo všetkých praktikách. Ako riaditeľka školy bola totálne neschopná, nikdy učiteľom nič nedopriala, iba ten namosúrený ksich nám ukazovala. Bolo načase, že ju primátor Adame vykopol z funkcie, lebo kvôli jej neschopnosťam sme boli ako škola vždy zo všetkých škôl v meste na chvoste.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 17:43
Každého človeka formuje prostredie v ktorom vyrastal, nuž toho chrapúňa, ktorý sa obvešal podvodnými titulmi získané plagiátorstvom, vychovala matka, ktorá celý život sa k ľuďom správala, ako jej „vydarený“ synáčik Karoľ.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 12:11
Nepoznám mamičku primatora, a ani ju netúžim spoznať!
No ona ako každá mama je hrdá na syna, kde to dotiahol!
Dotiaľ by to bolo všetko OK!
No chudertka, už nemôže za to ako sa jej syn - podotýkam dospela osoba chová a správa!
Ona v ňom vidí iba svoje milované dieťa, nie chrapuň.. , ako si to myslí 90 % občanov mesta!
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 12:14
Ja som mala možnosť poznať mamičku tohto chrapúňa, je to verný obrázok mamičky vo všetkých praktikách. Ako riaditeľka školy bola totálne neschopná, nikdy učiteľom nič nedopriala, iba ten namosúrený ksich nám každý deň ukazovala. Bolo načase, že ju primátor Adame vykopol z funkcie, lebo kvôli jej neschopnosťam sme boli ako škola vždy na chvoste.
Anonym píše:
Pondělí 24.12.2012 00:10
Je tristné čítať tie vaše náreky. nie ste schopní toho Janása znemožniť aspoň trochu originálne? Potom sa nečudujte, že sem normálny človek ani nepáchne, samozrejme, pokiaľ mgr. smatana neotvorí nejakú zaujímavú kauzu. Tak sa snažte, blbci, nedá sa to čítať.
Anonym píše:
Úterý 25.12.2012 09:36
Ty si blbec aj neschopný a nenažratý chrapúň Janas, ktorý pre mesto a občanov absolútne neurobil nič, iba bezprácne hrabe každý mesiac plat 3635,-€ z našich daní a cez obrazovku nás otravuje výplodmi chorej hlavy.
Anonym píše:
Úterý 25.12.2012 14:41
Teba isto zneužíval tatko, že som trafil :) ?
Anonym píše:
Úterý 25.12.2012 19:45
Nenažratý chrapúň Janas z výšky kašle na plnenie si svojich pracovných povinnosti, aby zabezpečil bežný štandardný život občanom v meste. Všetky chodníky v meste boli neošetrené a je to vizitkou neschopnosti nenažranca Janasa, ktorý hrabe iba provízie.
Anonym píše:
Středa 26.12.2012 08:30
Moja susedka sa včera pošmykla v meste na zľadovatenom chodníku, zlomila si chuderka ruku. Kto môže za neočistené chodníky medzi cirkevnou školou a Hypernovou a ako má postupovať pri vymáhaní odškodného, keď nemá poistku. Vopred ďakujeme za rady.
Anonym píše:
Čtvrtek 27.12.2012 11:17
(text z profit.etrend.sk)

Pri zranení na chodníku žiadajte odškodné
V niektorých prípadoch máte nárok na odškodnenie rádovo v stovkách či tisícoch eur
 27.01.2011 / Zuzana Voštenáková
 

V druhom tohtoročnom vydaní Profitu píšeme o poistení a úrazoch v zimných mesiacoch. Čo však robiť, ako konkrétne postupovať a čo viete vyťažiť z poistenia pri úraze na zľadovatenom chodníku.

 

Určite sa aj vám párkrát prihodilo, že ste sa v zime pošmykli na neupravenom chodníku. Pokiaľ to na vašom zdravotnom stave nezanechalo trvalejšie zdravotné následky, neprikladali ste tomu dôležitosť. Za istých okolností však máte nárok na odškodnenie, ktoré sa môže pohybovať rádovo v stovkách či tisícoch eur. Musíte si ale zabezpečiť dostatok dôkazov.

Povinnosť udržiavať čisté a bezpečné chodníky, a to počas celého roka, majú obce, magistráty a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií, alebo aj vlastníci nehnuteľností. Pri úraze na chodníku treba podľa Pavla Labátha, člena predstavenstva a riaditeľa právneho oddelenia spoločnosti VOTUM Centrum odškodnenia, v prvom rade rozlišovať, ako k nemu došlo: „Či k nemu došlo vlastnou vinou (napríklad ste omylom zakopli), alebo v dôsledku zlého stavu komunikácie – napríklad jamy, výmole v chodníku, v zime neodhrnutý sneh, neposypaný zľadovatený chodník.“

Podobných prípadov riešili v ich firme veľa, najčastejšie išlo o zlomeniny končatín, rebier, vykĺbenia, ale boli aj prípady, pri ktorých trvalé následky znamenali až invaliditu pre poškodeného.

Zodpovedný správca komunikácie

P. Labáth upresňuje, že zodpovedným v prípade zlého stavu chodníka je správca komunikácie. Ten zodpovedá za škody, ktorých príčiny boli nedostatky v schodnosti na priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, ale tiež na chodníkoch.

„Platí to okrem prípadu, ak správca komunikácie preukáže, že nebolo v medziach možností tieto nedostatky odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť. Ak je mu zavinenie dokázané, škoda je náležite preukázaná, podložená príslušnou dokumentáciou a vyčíslená, môžete žiadať vyplatenie odškodnenia u zodpovedného za škodu.“ V prípade, že tento má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, môžete si nárokovať odškodnenie u povinného, čiže v komerčnej poisťovni.

Zdokumentujte miesto úrazu
Lucia Menkeová je advokátka z advokátskej kancelárie Rowan Legal. Z pohľadu uplatnenia náhrady škody je podľa nej dôležité úraz a miesto, na ktorom sa stal, dôkladne zdokumentovať. „Predovšetkým odporúčam nejakým spôsobom zaznamenať miesto úrazu, či už fotografiou, prípadne svedeckými výpoveďami, a to na účel preukázania, že chodník bol neudržiavaný. Ďalej je dôležité preukázať existenciu samotného úrazu, najlepším spôsobom je lekárska správa."

V neposlednom rade treba podľa advokátky preukázať príčinnú súvislosť medzi zanedbaným chodníkom a vzniknutým úrazom, teda dokázať, že úraz sa stal na konkrétnom mieste a v dôsledku jeho neudržiavania. „Na tento účel by mohli poslúžiť svedecké výpovede osôb, ktoré sa nachádzali na mieste v čase úrazu, prípadne správa záchrannej lekárskej služby o tom, kde sa stal úraz a akým spôsobom,“ vysvetľuje L. Menkeová.

Kedy sa plnenie skráti
Problém nastáva podľa P. Labátha vtedy, ak napríklad správca komunikácie (alebo ním poverené komunálne služby mesta) má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ale nedodržia sa podmienky zmluvy (komunikáciu neudržujú v dobrom stave, nie je odhrnutá či posypaná). Vtedy môže poisťovňa poistné plnenie zamietnuť alebo krátiť.

Problémy pri dokumentovaní nároku
„V praxi evidujeme prípady, keď lekári neradi vypracúvajú poškodeným lekárske posudky o bolestnom alebo sťažení spoločenského uplatnenia. Niekedy lekárske posudky nie sú vypracované správne – napríklad nie sú hodnotené niektoré položky, prípadne nie sú hodnotené správne,“ spresňuje P. Labáth.

Správne vystavený lekársky posudok je podľa jeho slov veľmi dôležitý, pretože na základe obodovania zranení sa potom vyčísľuje suma odškodnenia. Rátajte však s tým, že dôkazné bremeno je len na samotnom poškodenom. V prípade ťažších zranení, napríklad trvalých následkov, je vhodné sa obrátiť na odborníkov.Poznajte svoje nároky ako poškodený:
Pri vlastnom zavinení úrazu:
- nemáte žiaden nárok na odškodnenie od správcu komunikácie
- máte však nárok na odškodnenie z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky (ak máte takéto poistenie uzavreté) v zmysle a rozsahu zmluvy.

Pri nezavinenom úraze:
- v prípade zlého stavu chodníka máte nárok na odškodnenie v zákonom určenom rozsahu od správcu komunikácie
- máte nárok na uhradenie: bolestného, sťaženia spoločenského uplatnenia (trvalé následky – ak vzniknú a sú potvrdené zdravotnou dokumentáciou), vecná škoda – poškodený odev, veci, ktoré ste mal pri sebe alebo na sebe (rozbité okuliare či mobil), náklady spojené s liečením, strata na zárobku počas PN, prípadne aj strata na zárobku po skončení PN.

Ako si uplatniť nárok na odškodnenie u správcu komunikácie:
- mimosúdnou dohodou
- na súde v občianskoprávnom konaní
- z poistenia zodpovednosti za škodu (ak správca má toto poistenie uzavreté).
Prameň: Votum Centrum odškodnenia
 
Ak dôjde k úrazu na chodníku, je nevyhnutné:
- mať zdokumentované presné miesto úrazu (ak je to možné, nafotiť miesto úrazu hoci aj mobilom - jamy, neodhrnutý sneh, zľadovatený chodník a pod.)
- mať svedecky potvrdené, v akom stave bola komunikácia (okoloidúci alebo zdravotníci)
- pri poskytovaní lekárskej pomoci – či už v prípade ambulantného ošetrenia alebo hospitalizácie uviesť presné miesto úrazu a príčinu úrazu – zlý stav komunikácie
- nahlásenie úrazu na úradoch Policajného zboru SR - trestnoprávny postih zodpovednej osoby (najmä v prípade ťažších zranení)
- odkladať si a zhromažďovať všetku dokumentáciu súvisiacu s úrazom (lekárske správy, výsledky vyšetrení, odložiť si veci poškodené alebo zničené pri úraze, odkladať si doklady nákladov spojených s liečením (účtenky, príjmové doklady)
- po stabilizovaní zdravotného stavu (zvyčajne ukončenie PN) požiadať ošetrujúceho lekára o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom
- po ukončení liečenia zhromaždiť všetku potrebnú dokumentáciu a zaslať ju aj s vyčíslením zodpovednému.
Prameň: Votum – Centrum odškodnenia
Anonym píše:
Pátek 28.12.2012 11:36
Z úprimného srdca sa Vám chcem poďakovať za všetky rady, dúfam že to susedke pomôžu pri odškodnení úrazu zlomeniny ruky.
Anonym píše:
Čtvrtek 27.12.2012 13:04
Kto išiel ešte v prednedávnom na cintorýn isto vie ako sa udržuju chodníky na cintorýne žiadno a za to platíme???
Anonym píše:
Čtvrtek 27.12.2012 13:06
zavolaj Nemčíkovi
Anonym píše:
Čtvrtek 27.12.2012 16:33
Ešte lepšie Jansovi on dáva Nemčokovi pnize na udržbu cintorína ma to aj v zmluve že sa bude strat o cintorin.
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 12:19
PRIORITA súčasnosti je zastavenie financovania regionálnych médií (TV Podlažie, ITV, PBn) z peňazí daňových poplatníkov!!!
Ak si chce Janas a jemu podobné kreatúry robiť v nich reklamu, tak LEN ZA SVOJE!!!
Pán poslanec Smatana, začnite na tom pracovať!
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 13:21
nie úplne zastavit peniaze pre ITV, Považie a novinky, ale percentuálne. Ke´d znižujú CVČ, tak nech znížia aj im!!! Kríza-nekríza, oni svoje dostanú! To je fakt tak doležitá informovanosť, za také obrovské peniaze?
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 16:24
ÚPLNE!
Sú mestá, kde regionálne média informujú obyvateľov bez toho, aby obec zaplatila čo len 1 cent!
Toto je len zaplatená volebná kampaň týchto ++++++++ z naších spoločných peňazí. Nič iné!
 Ratlíkové TV Podlažie je v tom ukážkové.
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 22:28
No neviem. Ešte vypnúť nahrávku zastupiteľstva, a zostane len internet.
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 22:55
To im nikto nekáže. Naopak! Oni vo vlastnom záujme budú mať záujem púšťat nahrávky zastupiteľstva kôli sledovanosti! Lebo toto sledovanosť bude mať. Ak bude sledovanosť, bude aj reklama a tržby. Ale bez dojenia z mestskej kasy.
Peniaze, dotácie z mestskej kasy, to je len zaplatená súkromná kampaň h+++++v typu Janas, Kubovič, apod. z našich vrecák!!!
Anonym píše:
Pondělí 17.12.2012 12:43
Spýtaj sa zamestnancov TV Považie, obyčajných, radových.
Bez platby od mesta to celé padne.
Teda, jedine že by sa objavil nejaký sponzor, ktorý by do toho zalial tie isté peniaze "zozadu".
Ten to však určite neurobí len tak, bude za to niečo chcieť, a sme tam kde sme boli.
Aby sme v rámci boja proti Janasovi zas nepomohli niečomu ešte horšiemu.
Anonym píše:
Středa 19.12.2012 09:47
No Ratlík G. z tv Podlazie sa naučil fajnovo žiť zo zneužívania a manipalácie informácii. Za odmenu dostal cukríček a dosadil si svojho finančného mága Martausa na dôležitú stoličku šefa finančného oddelenia. Aby zabezpečil "kontinuitu tokov" A Janas jeho finančné ťahy, ktoré už dávno prerástli do finančných machinácii využíva o dušu. Myslím si, že o nich ešte budeme počuť.
A čo sa týka Ratlíka? Že by bol na tom tak zle, že by hrozilo, že si nebude môcť voziť svoju útlu riťku v luxusnom terénnom mercedese? Že zkrachuje a bude musieť jazdiť na bicykli do svojho "medialneho impéria"? Nestrašte! Smejem sa z vás.
Anonym píše:
Pátek 28.12.2012 00:17
Je isté, že lokálne média bez mestských peňazí neprežijú. Ale bola by to nejaká škoda? Ale nebojte sa. Za 10 až 15%(možno aj viac, nepoznám pomery v tejto oblasti) z tej dotácie sa určite zase schváli nejaká tá dotácia pre niekoho.
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 20:35
Udajne sa o celu vec začal zaujímať Pavol Frešo Poslanec NR za SDKU.
Považská budeš slávna vďaka aférke komisie?
Anonym píše:
Neděle 16.12.2012 20:43
Blbosť. TA3 má o celú kauzu záujem.
Anonym píše:
Pondělí 17.12.2012 08:52
Ešte väčšia blbosť, intergalktické spoločnosti a ufoni sa budú o to zaujímať lebo v celej mliečnej dráhe sa takéto nikdá nikdy nestalo.
PS : Soudruzi máte pravdu a ako sa spíva Pravda zvíťazí a nakoniec Havel na hrad
a na odlahčenie, ja by som vyhodil iba absentérov ako za komančov
Anonym píše:
Pondělí 17.12.2012 10:15
Nie nie ja nemusím ja ho vidím , redaktora z TA3.
Anonym píše:
Sobota 22.12.2012 21:16
Ja som obcanka mesta,z lanskej a na to co tu vypisujete sa mi zda aj tak gazdovanie p.primatora a celeho vedenia najlepsie ,ako bolo doteraz,ved p.Lackovic ma uliate ine peniaze a p.Adame sice si myslim ,ze vela nie, ale taky p.Adam jeho vtedajsi zamestnanec si bral aj zajeho posobenia a co sa tyka p.Janasa ten nema z coho,ved mesto je vykradnute,tak nebudte nespravodliví....
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 07:47
Občianka, keby nebolo z čoho, tak by sa do funkcií netisli. Peniaze z daní a poplatkov sa točia stále.
Anonym píše:
Úterý 25.12.2012 12:49
Milá občianka z Lánskej - dúchodkyňa, určite patríš k stálym návštevníkom kina Mier, aby si zatlieskala hopsajúcim Kardošovcom a zatlieskala táraninám skorumpovaného primátora Janasa.Nezabudni prísť tam aj 8 marca, dostaneš od neho zvednutý klinček a knihú ktorú od niekoho odpísal.
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 12:40
Milá naivná obťčianka z Lánskej!
Už len samotný plat primasa je veľmi zaujímavý!
K tomu ďalšie benefity z dozorných rád a "všimné/ od podnikateľov, ktorí niečo od mesta potrebuju!
K tomu + " všimné " za zákazky od mesta!
A ďalšie výhody, žranice a pod.
Prečo sa ich tam tislo pred voľbami asi 11??
Žeby chceli robiť charitu a pre mesto sa obetovali, ste smiešna s takouto úvahou !
Určite potom podľa Vášho myslemie je na " úrovni" aj Vaša životná úroveň - keď Vám " ušla" doba !
No ale asi ste spokojna!
Ja mimochodom tiež, lebo nebývam v meste !!
Anonym píše:
Neděle 23.12.2012 21:37
zoberte si by ostal primator Adame so svojim zamestnancom Adamom???amen - gloria,janas ma viac platov,ked je sikovny,nech má ,ja mu nezavidim,vsetci to vedia verejne,ale za Adameho sa prerabalo namestie pred kostolom a tam sa balilo,ze ma teraz platov viac,nech ma,ale kolko sa spinavych ulialo pre stare vedenie,to je zlodejina..
Anonym píše:
Úterý 25.12.2012 21:45
Presne tak!
Anonym píše:
Středa 26.12.2012 01:17
Prešiel som asi pol metra komunikácií a zistil som, že keby som sa spýtal súdruha o asi 20 čísel vyššie, o čom bola reč asi o 50 cm vyššie, nevedel by ani hovno. Tu sa nabaluje ľudská blbosť ako sneh na guľu. Ľudská blbosť a závisť a vštky existujúce negatívne vlastnosti. Keby červená zvýrazňovala všetky tieto negatívne veci, o ktorých hovorím, bola by táto stránka ako rudá záře nad Kladnem.
Anonym píše:
Středa 26.12.2012 01:28
hovorí sa tomu uhorková sezóna. neni na koho kydať. a kedže niektorí jedinci by nevydržali na nikoho nekydať, tak sa nabalujú na druhých jedincov, ktorí rozvíjajú kydanie, ktoré už síce nie je aktuálne , ale lepšie ako nič. Kreténi, kydajte adresne a v súvislostiach. FAKTY, fakty a ešte raz f a k t y. Ale na druhej strane musím uznať, že je lepšie nakydať na akéhosi j a n á s a ako dobiť vlasnú ženu alebo deti.
Anonym píše:
Středa 26.12.2012 23:57
tiež vec názoru :-D
Anonym píše:
Čtvrtek 27.12.2012 00:04
Ľudia, máte nejakú slušnú kauzu na preberanie? Čakám a furt nič. Choďte robiť niečo užitočné. Ja viem, že je zima a je lepšie sedieť na riti a okydávať susedov. upracte si ten bordel, čo máte doma
Anonym píše:
Pátek 28.12.2012 10:50
p.primator Janas je aj tak najcestnejsi z tych co tu boli...a neokydavajte,nemate pravo nato! a ma snahu podporovat sport!stavaju sa nove ihriska a nie terasy pred kostolmy....
Anonym píše:
Pátek 28.12.2012 12:15
janas postavil hovno a nie ihriska. Jedine ak veďla svojho domu na Hliníkoch
Anonym píše:
Sobota 29.12.2012 00:43
Na SNP a Hlinách vyrástlo pred pár rokmi 5-6 krásnych ihrísk... neriešim vaše okydávania, iba dávam fakt.
Anonym píše:
Sobota 29.12.2012 07:59
Veď práve - to bolo ešte za Lackovičovej alebo Adameho éry.
Anonym píše:
Pátek 28.12.2012 18:02
Posledné zvyšky mestského majetku nám miznú pred očami a vy sa pýtate na kauzy?
Anonym píše:
Sobota 29.12.2012 00:45
zrejme autor nemyslel "kauzy" ale že čo sa ešte dá predať alebo dodať :-)
mestské ponuky
Anonym píše:
Pondělí 31.12.2012 09:01
Anonym píše:
Pondělí 31.12.2012 22:21

Plat a celkový príjem primátora. Pozor! Je to na šlaktrafenie
29. December 2012, Prečítané 4 971x, karolondrias, Nezaradené,

Takéto platy primátora som dostal mailom:

Mesačný príjem primátora Považskej Bystrice Karola Janasa:
- mzda primátora Považskej Bystrice 3635,- EURO
- mzda vedúceho Katedry politológie, TnU- Trenčín 2158,- EURO
- mzda docenta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav rom. štúdií 1289,- EURO
- mzda poslanca TSK 545.33 +165 (peňažné náhrady poslanca) 712,- EURO
- mzda člena správnej rady Ústavu pamäti národa 1572,-EURO
- členstvo v dozorných radách (PVS, a.s., Mestské lesy a iné) cca 2100,- EURO

Mesačný príjem spolu: cca 11 466,- EURO
Zrejme všetky tieto funkcii pán primátor stíha v pohode (podobne ako mnoho mu podobných).

P.S.

Nedivte sa, že nie je na platy obyčajných učiteľov, zdravotných sestier … atď., keď gorily vyprázdňujú bezočivo štátne pokladnice.

P.S.

Ja (K.O.) si myslím, že uvedené príjmy sú nepravdivé. Neverím, že my obyčajní pracujúci občania sme tak degenerovaní, zakalení, naivní a hlúpi, že by sme toto dovolili.

Nech žije socializmus!

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Anonym píše:
Neděle 03.02.2013 15:28
Karol Jansa by bol ideálany člen všetkých komisii, všade by bol na preznčke podpísaný a fyzicky by tam nebol.
Je to drzosť že mesto pod vedením Primátora navrhne odvolávanie členou pre neuznášania schopnosť a sám osobne sa nezučasťnuje a podvodom je podpísany na prezenčke v Trenčíne .........
Anonym píše:
Neděle 03.02.2013 16:35
trefa do čierneho.
Anonym píše:
Pondělí 04.02.2013 05:38
Nie je mu sporosté brat maximalny plat primátora a ešte brat plat učiťela za niečo čo nerobí je len podpísaný a fyzicky tam nie je. Tá univerzita je z naších penazí a daní štátu ved vlastne je to okrádanie ludí v tomto štáte.

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359