Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Poslanecký denníček: kauza Relax Club Wellness

Poslanecký denníček: kauza Relax Club Wellness

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Sobota 07.09.2013 11:27
[2011-10-24] Na októbrovom zastupiteľstve vystúpil v diskusii občan Oto Meheš. Rozdal poslancom nakopírované dokumenty k pokusu Mestských športových klubov prenajať priestory Relax Clubu Wellness. Ide o fitnes centrum, zriadené mestom v budove športovej haly na SNP.
Poslanecký denníček: kauza Relax Club Wellness

Oznam na dverách zatvoreného Relax Clubu

Občan Meheš je podnikateľ a všimol si v Považskobystrických novinách zo dňa 30. 8. 2011, že Mestské športové kluby vypisujú súťaž na na prenájom Relax Clubu:

msk-wellness_001_inzerat-2.jpg

 
Termín na predloženie súťažných ponúk znel – „20 dní od zverejnenia tohto zámeru“.
Približne 1. septembra si bol v sídle MŠK vypýtať podrobnejšie súťažné podklady. Veľmi podrobné neboli:
msk-wellness_002_podmienky.jpg
 
Na ústnu otázku, dokedy treba doručiť súťažný návrh, dostal odpoveď – 20 dní od uverejnenia inzerátu v Považskobystrických novinkách.
19. septembra, teda deň pred vypočítanou uzávierkou súťaže sa občan Meheš prišiel spýtať, kedy presne sa bude konať otváranie ponúk. Dostal prekvapivú odpoveď – výberové konanie sa už konalo, a to 16. septembra 2011, teda nie 20, ale 17 dní od uverejnenia inzerátu v Považskobystrických novinkách.
 
Preto podal žiadosť o informácie o priebehu súťaže.
 
Tu (strana 1, strana 2) je odpoveď MŠK aj s prílohou – zápisnicou z otvárania ponúk: 
msk-wellness_006_zapisnica.jpg
 
Vyplýva z nej, že do dňa otvárania ponúk dostali MŠK jedinú ponuku, od uchádzača VP SK s.r.o.
Zápisnica končí slovami: „Členovia sa oboznámili s obsahom ponuky spoločnosti VP SK, s. r. o. a jednohlasne skonštatovali, že uvedená spoločnosť splnila požadované kritériá určené „Zámerom prenechania majetku mesta Považská Bystrica do dočasného užívania formou nájmu“ a jej konateľ bude prizvaný na osobné rokovanie za účelom uzatvorenia Zmluvy o podnájme nebytových priestorov – Relax Centrum Wellness.“
 
Táto Zmluva však s firmou VP SK podpísaná nebola, ako vyplýva z odpovede konateľa MŠK Ing. Ľubomíra Kuboviča na infožiadosť občana Meheša.  
 
V diskusii som sa pripojil k otázkam občana Ota Meheša a zvýraznil som nasledovné okruhy problémov:
 
  1. Ako je možné, že sa otváranie obálok konalo už 16. septembra, keď v inzeráte bola zverejnený termín 20 dní od uverejnenia zámeru, čo vychádza na 19. septembra?
  2. Ako je možné, že MŠK vypisujú súťaže na prenájom mestského majetku a v zápisnici už pripravujú uzatvorenie zmluvy s víťazom, keď o prenájme doteraz nerozhodlo mestské zastupiteľstvo? V platných Zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica (§ 4 ods. 2 písm. e) predsa stojí: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje... prenájom alebo výpožičku nehnuteľného majetku mesta samotatne nad hodnotu 40 000 EUR (pre posúdenie hodnoty nehnuteľných vecí je rozhodujúca ich obstarávacia hodnota).“ A majetok, ktorý sa tu chcel prenajímať, má zrejme vyššiu hodnotu, než 40 000 EUR.
  3. Prečo sú súťažné podklady také stručné, neobsahujú podrobnosti o možných technických podmienkach prevádzkovania, a termín je taký krátky? Vyvoláva to podozrenia o možnom zvýhodnení vopred pripraveného záujemcu, ktorý sa dozvie o zámere prenájmu skôr, a má čas niekoľko mesiacov si pripravovať ponuku. Konkurencia bude odstránená tým, že v stanovenom krátkom termíne sa nedá seriózne zmapovať prenajímaný majetok (možnosti oddelenia energetických sietí, tepla atď.).
  4. Upozornil som tiež na fakt, že MŠK evidentne porušujú Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a Smernicu o poskytovaní informácií v zmysle Zákona o slobode informácií na Mestskom úrade Považská Bystrica, pretože na webovej stránke MŠK sú zverejnené len dve zmluvy a žiadne faktúry.
 
Následne v diskusii vystúpilo viacero poslancov.
Poslanec a súčasne konateľ MŠK Ľubomír Kubovič informoval, že došlo k omylu, lebo inzerát bol v Považskobystrických novinkách pôvodne uverejnený už 23. augusta 2011, a keďže neprišla žiadna ponuka, MŠK uverejnili inzerát opakovane, avšak nezmenili údaj o termíne.
Poslanec František Matušík vyjadril obavy, aby si mesto nezahnalo aspoň toho jedného záujemcu.
Diskusiu ukončil primátor Karol Janas informáciou, že dá prípad preskúmať hlavnému kontrolórovi a ak sa zistí pochybenie, súťaž bude zrušená a vyvodí osobnú zodpovednosť.
 
Následne sa 19. októbra 2011 konalo mimoriadne zasadnutie Dozornej rady Mestských športových klubov, ktorej som členom.
 
Na tomto zasadnutí konateľ MŠK Ľubomír Kubovič zopakoval, že oznam o súťaži bol zverejnený nielen 30. augusta, ale aj 23. augusta, a správa o chystanom prenájme vyšla v Považskobystrických novinkách dokonca už 22. marca 2011. Pri opakovanom zadaní inzerátu si neuvedomil potrebu zmeny počtu dní, čo uznal ako svoju chybu a zdôraznil, že za tým nebol žiadny iný úmysel.
K otázke, či o prenájme nemalo rozhodnúť zastupiteľstvo uviedol, že po skončení súťaže by poslanci samozrejme dostali na rozhodnutie, či za ponúknutých podmienok chcú alebo nechcú Relax Centrum prenajať.
Zaujímal som sa o ponúknutú výšku prenájmu uvedeným jediným záujemcom. Dostal som odpoveď, že záujemca navrhoval nulový prenájom za priestory fitnesscentra a baru, pričom by zdarma zabezpečoval relaxačné služby pre športovcov Mestských športových klubov.

Následne členovia dozornej rady jednomyseľne odhlasovali zrušenie tejto súťaže. Na rokovaní dozornej rady bol prítomný aj hlavný kontrolór mesta Považská Bystrica Marián Sičák.
K problému nezverejňovania zmlúv a faktúr na webovej stránke Ľubomír Kubovič uviedol, že práce na novej webovej stránke už prebiehajú a faktúry a zmluvy sa na webe objavia najneskôr do decembrovej schôdze dozornej rady.
Dozornej rade bol predložený aj dokument „Úloha č. 64/2001 – možnosti prenájmu“. Tento dokument obsahoval tabuľku s prehľadom ziskov resp. strát fitnescentra a baru za posledných cca 10 mesiacov prevádzky. Dozorná rada tiež dostala informáciu, že prebiehajú práce na spracovaní podrobnej ekonomickej analýzy fungovania jednotlivých objektov MŠK (plavárne, zimného štadióna, športovej haly). Odporučil som, aby bola nová súťaž vypísaná až po zverejnení týchto analýz, nakoľko môžu byť cenným podkladom pre prípadných záujemcov o prenájom, a môžu zvýšiť počet serióznych uchádzačov o prenájom objektu.
Následne bolo mimoriadne zasadnutie dozornej rady ukončené.    
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 15:20
Mne to tak pripadá, že to chceli prenajať potichu, ale keď na to Meheš posvietil, šváby sa stiahli.
Veď sa pozrite na tú zápisnicu. Ani slovo o schvaľovaní zastupiteľstvom.
Aj ten oznam na dverách. Že otvoria 1.12. po odsúhlasení zmluvných podmienok s novým nájomníkom. Teda nie po odsúhlasení prenájmu poslancami.
Otázka je len, pre koho to bolo pripravené.
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 15:27
Ved sa pozrite do obchodneho registra.
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=171522&SID=6&P=1
Priedhorsky zalozil firmu v januari 2010 ale az v maji 2010 si doplnil do cinnosti prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od: 28.01.2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve(od: 31.05.2011)
čistenie kanalizačných systémov(od: 31.05.2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu(od: 31.05.2011)
Spoločníci: Ing. Vladimír Priedhorský
Stred 72/67
Považská Bystrica 017 01
      (od: 28.01.2010)
Výška vkladu každého spoločníka:
Ing. Vladimír Priedhorský
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
      (od: 28.01.2010)
Štatutárny orgán:konateľ
      (od: 28.01.2010)
Ing. Vladimír Priedhorský
Stred 72/67
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 28.01.2010
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 16:25
Tá istá firma, ktorá čistí mestskú kanalizáciu a má veľmi blízko k primátorovi Janasovi. Karol vie o čom hovorím.....
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 16:29
Číslo: 20110270
Dodávateľ: VP SK, s.r.o.
Odberateľ: Mesto Považská Bystrica
Predmet: vyčistenie dažďových vpustí a príslúchajúcich prípojok do hlavnej kanalizácie v meste Považská Bystrica
Cena: 5500.00 €
Dátum vystavenia: 28.6.2011

Oni by dokážu všetko, čistiť kanále aj prevádzkovať posilovňu. Si ty ale pekný kvietok Janas
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 18:39
čo riešite priedhorského, všetci dobre vieme, že za tým stojí MATUŠÍK
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 19:05
Hovoril som s ludmi ktori pracovali vo wellnesse
priedhorskeho nepoznaju
ale niekolko mesiacov tam chodil a zistoval si veci mlady matusik, poslancov matusikov syn
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 20:02
Ňeobviňujce Ferka Matušíkech ! Šak on aňi ňevedzel, čo mu stavajú ve firme za prístavbu, jako by môhel vedzec, kaje mu chojí za kšeftoma synáček.
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 20:46
Je to náš Ferko Netušík.
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 21:40
už mu nestačia fiktívne faktúry vystavované pre MDS ale už aj posilňovňa
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 22:26
Tiež som začul že v Mestskej Dopravnej Spoločnosti kde je riaditeľ poslanec Keruľ sa prudko zvýšila poruchovosť niektorých súčiastok ktoré mu našťastie bola schopná dodať firma Autoagregáty jeho priateľa pána poslanca Matušíka.
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 06:19
Čo ste čakali od Janása, Kuboviča Smatanu a ostatnej smeráckej zberby. Od tých sa dá čakať len to, že si rozdelia čo ešte ostalo a na Považskú budú zvysoka kašlať. Podobne ako ten smerácky doktorko Adame, ktorý sa chcel starať o naše mesto tak ako deti v nemocnici. Teraz neviem posúdiť ako mizerne sa staral o naše deti, ale v meste za jeho primátorovania to bola katastrofa.Ostala po ňom len spúšť a doktorko si žije so slušným dôchodkom v Bystrici a bez hanby čaká kedy mu dostavajú jeho ťažko oddretý domček v Novom Meste. Potom odtialto konečne vypadne a svinstvá v Bystrici sa ho už nebudú týkať. Fuj , hanba vám smeráci !!!!!!!!!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 19:15
Máš pravdu "Hadie oko s ŠTB-ákom" to tentoraz nedomysleli a prasklo to. Tak sa načas stiahnu. Blížia sa voľby teda lumpi zo Smeru budú nejaký čas ticho.Ináč Janás Kubolína veľmi vychvaľuje ako prefektne vedie MŠK. Konečne mylím, že v tejto kauze ani Janás neobíde nasucho popri Kubolínovi.
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 22:18
Pán poslanec Matušík na poslednom zastupiteľstve naozaj ZABODOVAL!
Presne ako minule keď NETUŠIL kto to stavia čiernu stavbu na jeho pozemku! Teraz zase vôbec nevie ktorá firma ako jediná stihla podať ponuku na prenajatie Relax Clubu!
Že by bola strašná škoda keby sme toho Matušíkovi úplne neznámeho podnikateľa zbytočne neodplašili. Lebo veď len taký Matušíkovi úplne neznámy podnikateľ dokáže zachrániť mesto pred strašnou stratou z prevádzkovania fitka a baru.
Len si to vypočujte na vlastné uši a čudujte sa.
 
http://www.youtube.com/watch?v=9c2Ou0LSong

No a potom sa pozrite na webovú stránku Autoagregáty Matušík.
http://www.autoagregaty.sk/index.php?id=podporujeme
Kliknite na štvrtú fotku zhora, podporujeme hokejbal. A potom sa pozrite na tú zväčšenú fotku. Vľavo dole je meno sponzora VLADIMÍR PRIEDHORSKÝ. Takže pán poslanec NETUŠÍ, že Relax Club si chce prenajať sponzor jeho športového klubu.
Nestačí?
Tak kliknite na túto fotku.
http://www.galeria.zirafa.s[…]ar_AAgreg_1_5_120610_39.jpg

Pozrite sa hráčovi na hruď. Hrá za družstvo AUTOAGREGÁTY MATUŠÍK. Pozrite sa na jeho pravú ruku. Meno hráča VLADIMÍR PRIEDHORSKÝ. Takže pán poslanec a majiteľ klubu AUTOAGREGÁTY MATUŠÍK NETUŠÍ že športový klub si chce prenajať jeho vlastný hráč!
A určite tiež NETUŠÍ že jeho vlastný syn Matušík mladší spoluhráč Priedhorského už pol roka chodí po Relax Clube a meria počíta zisťuje si veci. Už pred pol rokom si chystali ponuku ktorú konkurencia za 20 dní nemohla stihnúť!

Pán poslanec NIČ NETUŠí a vystupuje na zastupiteľstve a vykrikuje o tom že netreba rušiť výberové konanie lebo môžeme byť radi že si to fitko niekto chce prenajať.
Určite ANI NETUŠÍ že lobuje pre svojho vlastného syna ktorý si to chce prenajať od mesta ZA NULA KORÚN cez bieleho koníka spoluhráča Priedhorského.
Rozumiete barani? Za nula korún chce prebrať fungujúci nový športový klub aj s barom pár metrov od Teska!
Určite NIČ NETUŠÍ ani konateľ MŠK pán Kubovič tiež poslanec ktorý pripravuje jeden predaj za druhým. Napríklad predaj krčmy Štajger ktorú tiež doviedli MŠK do straty a za chvíľu na nej niekto bude v pohodičke zarábať.
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 22:31
Ešte jedna fotka Priedhorského v Matušíkovom drese.
http://www.galeria.zirafa.s[…]r_AAgreg_1_5_120610_100.jpg
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 09:40
Ty si dobrý mujec, keď ani nevieš kto je na tej fotke!
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 10:08
ja tie tvare tretotriednych sportovcov tiez nepoznam, ale citat viem. Priedhorsky je Matusikov hrac. To mi staci.
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 19:45
No, čítať veru vieš, ale tomu nerozumieš. Si myslíš, že si jediný s tvojim menom a priezviskom??? Od športu máš ďaleko mujec! Fakt sa môžeš venovať iba tomu, že si tu budeš sám písať aj odpisovať!Športovec!
Anonym píše:
Středa 26.10.2011 11:36
Vladimír Priedhorský z Považskej Bystrice je v obchodnom registri len jeden.
Patrí mu firma VP SK, s. r. o.
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=171522&SID=6&P=1
Táto firma a žiadna iná dostala objednávu od mesta na čistenie dažďových vpustí. Aj keď na túto firmu nenájdeš kontakt ani v telefónnom zozname ani na internete.
A je to ten istý Priedhorský, ktorý sponzoruje klub Autoagregáty Matušík. Teda nehrá, ako tu ktosi písal, ale sponzoruje.
Anonym píše:
Pondělí 24.10.2011 22:44
Celkom ma to pobavilo. Myslím si, že pán Matušík by sa mal verejne vystúpiť a povedať, že mal zatmenie mozgu, keď zabudol na hráča svojho tímu a spoluhráča svojho syna. Keby tak prišiel Mehéš na zastupiteľstvo a pustil mu to na zlepšenie pamäte. Opäť platí lož má krátke nohy a v tomto prípade aj vlasy.
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 10:01
je to p. POSLANEC, ktorý podporaval, podporuje športy v meste, všetci to dobre viete!!!! Ty si čo spravil pre mesto??? však sa sem podpíš alebo vystúp na MsZ proti Matušíkovi. Vieš, že by si nemal šancu by ťa slovne položil, položil iných, vidíš, že MsZ vedie on.
starší občan, ktorý chodí na všetky MsZ CH.
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 11:03
A teraz akože keď "pán poslanec" podporuje športy v meste, tak si jeho syn/hráč môže prenajať zadarmo športový klub s barom, bez férovej súťaže?

No a Ferko s jeho slovnou zásobou nikoho "nepoloží", on akurát tak občas niekoho ukričí, uhuláka, znechutí omieľaním toho istého dokola.

Len si vypočuj tú jeho rétoriku: http://www.youtube.com/watch?v=9c2Ou0LSong

Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 11:11
Je to velky podporovatel sportu tento nas Ferko! Spomente si ako podporoval sport bezdomovcov, orientacny beh do volebnej miestnosti, za vidinou pijatiky.

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/[…]/ako-sa-volilo-v-mokrej-stvrti
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 11:49
Podpora je dobrovoľná, ale on niečo očakáva - teraz fitko, predtým čierna stavba. Mal by sa vzdať poslaneckého mandátu za tie klamstvá, ktoré predviedol na zastupiteľstve a klamal všetkých poslancov, divákov..... V tomto prípade platí, že trafená hus zagága...
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 19:39
Politika je taká. Všetci klamú ani ty neveríš tomu, čo tu teraz sám píšeš.ha-ha
Anonym píše:
Středa 26.10.2011 07:35
Ferko, vieme že si starší občan a chodíš na všetky MsZ.
Anonym píše:
Středa 26.10.2011 20:04
Kej prišiel Ferko medzi poslancvo, tak vypádal, že nevie do pet napočítac .... a teraz jaký fiškus z neho ....
Anonym píše:
Pátek 18.11.2011 01:03
ci je prepojene KDH so Smerom,ci s SDKu mi je max.jedno,iba ma trapi ci sa tu nieco robí a podla mna Matusik by bolo najlepsie riesenie aby zobral Relax,bolo by postarane a hlavne na úrovni a dristy o prepojeniach?nech su aj zapojení!nech funguje posilnovna az mozem formovat postavu,plackovia!!!
Anonym píše:
Pátek 18.11.2011 05:31
Takže riešením je podľa teba (s malým "t", veľké "T" si nezaslúžiš) legalizácia korupcie, klientelizmu a rodinkárstva?
Anonym píše:
Pátek 18.11.2011 17:22
áno presne takto by vyžierači chceli, aby sme uvažovali: nech to má kto chce, len nech si môžem formovať postavu. Lenže milí zlatí, fitko je mestský majetok. Preto by ho mal dostať nie kto chce, ale ten, kto dá najlepšiu ponuku! Ale keď je ponuka len jedna, za najlepšiu ju môže vyhlásiť len Netušík!
Anonym píše:
Čtvrtek 27.10.2011 12:33
Pán poslanec Matušík podporuje len to, čo mu vyhovuje.
Vy asi nie ste z Rozkvetu, keď ho takto hodnotíte. Ale ON je.
Keby bol p.POSLANCOM, za tie všetky volebné obdobia, ktoré "svieti" v MsZ, by sme nemali tak katastrofálnu situáciu s parkovaním, chodníkmi, schodmi a p.
To, že podporuje športy, na ktorých profituje? To nie napĺňaním poslaneckého mandátu! To je využívanie poslaneckého mandátu!
Vďaka všetkým tým, ktorí jeho a jemu podobných volia.
Ja to nie som, ale bohužiaľ tieto dôsledky znášame všetci.
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 10:55
A Janas len vykríka na zastupiteľstve ako on vyvodí dôsledky trebárs s Glabazňom. Je to obyčajný ******* farizej, veľmi dobre vie pre koho to je fitko chystané a ako mu to Kubovič utrasie. A ****** jeden, na verejnosti bude vykrikovať a vyhrážať sa obyčajnému pešiakovi. To je jeho spravodlivosť, boj proti korupcii a čestnosť. Proste JANAs HADIE OČI smerácke.
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 10:55
Primátor by si mal uvedomit že určití ludia už nestíhaju dobe su dlhodobo na meste a aj keď su v strane sú v starých kolajách a škodí to jeho menu mestu strane. Hladanie niečoho nového patrí k dnešním časom. Či toto splná Kubovič alebo Apel to nech primátor posúdí sám...
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 14:54
Tiež si myslím že ryba smrdí od hlavy a Glabazňa by si takúto operáciu nedovolil urobiť bez posvätenia Kuboviča. No ale urobili ste capa záhradníkom tak sa nečudujte že je kapusta furt v ohrození.
Anonym píše:
Úterý 25.10.2011 23:54
Môžeme sa hnevať, nadávať a pod., ale položme si základnú a zásadnú otázku. Čo môžeme urobiť preto, aby ľudia ako Kubovič, Matušík a im pododný boli vytlačený na "smetisko" dejín PB ??? Historicky vzaté je to tak, že akurát v čase keď môžeme niečo zmeniť máme strašne veľa iných vecí, ktoré nám nedovolia zúčastniť sa..... Ďalšia pravda je, že bežným občanom sa veľmi nechce ísť hrabať do tohto "hnoja"(a to som povedal ešte slušne), hlavne zo strachu straty dobrého mena, strachu o bezpečnosť rodiny, blízkych a pod., a tak tam musia zostať starí ..... Bohužiaľ na Slovensku je to tak, no nielen u nás je to hrôza. V globálnom meradle sa stačí pozrieť na akékoľvek TV noviny v akých s....ch je celá skorumpovaná eurozóna, labilnejší jedinci si preto berú aj život a my chceme na regionálnej úrovni robiť poriadok, no to je minimálne na veľmi trpké usmiatie. Takže končím v duchu hesla: Ľudovo povedané stojí to za prd, no bude byť aj horšie.
Anonym píše:
Středa 26.10.2011 05:45
Celé desaťročia sa v politike a to aj v regionálnej recyklujú tie isté ksichty, takže zmena k lepšiemu nehrozí.
Anonym píše:
Středa 26.10.2011 20:13
Recyklujú sa tie isté xichty!
No ale kto ich tam dosádzas?
VOLIČI sa takéto kreatúri ŽELAJÚ, keď ich volia !!
Hlavne tí starší vekom a opotrebovaným mozgom!
To sa potom 2 x do roka urobí Považské repete - samozrejme ZADARA pre dôchodcov, a tí sa tam idú pos...ť !!
To potom ďakujú celého polroka do ďalšieho kola, aké je vedenie mesta perfektné, že im tam umožní isť zadarmo.
Že si to 100 x zaplatia inde a inak na kvalite života v meste, nikto z nich nepochopí!
Anonym píše:
Středa 26.10.2011 22:11
A vieš prečo volia hlavne starí? Lebo mladí sa zaujímajú len o diskotéky, marišku a chľast. Až na pár bezmocných výnimiek.
Anonym píše:
Středa 02.11.2011 11:16
Je to v podstate jednoduché. Ksichty tebou menované ako Janás, Kubovič, Matušík, Smatana- ten šofér autobusu z JRD a teraz už vraj Ing. a ďalší zmiznú, keď nasprostastejšia časť voličov v komunálnych voľbách v Mogoňove prestane voliť prašivý Smer. Dúfam , že po tom čo tu smerácka sebranka vyvádza v meste ,už dôjde aj polodebilným voličom Smeru v PB. Ináč môžeme túto Mogoňovskú dieru len zahrnúť hnojom.
ehm
ehm píše:
Středa 26.10.2011 23:21
Ja stale nechapem preco za to vsetko trpi Glabazna, ved to nebolo jeho rozhodnutie.
Podla spravodlivosti by Janas mal VYHODIT Kubovica a hlavne seba!
Anonym píše:
Čtvrtek 27.10.2011 20:14
Janas dohodil trafiku Šlapkovi za sfalšovaný znalecký posudok, ženu bez skúsenosti upratal za riaditeľku do Papradna, Matušíkovi zadara posilku....Ej Janas,Janas, čo vymyslíš nabudúce? Ty transparentný a poctivý smerácky politik. Ty dokážeš sám seba o tom presvedčiť, že si čestný a dávno si zabudol aj na predpolitické úplatky vo futbale a za skúšky na univerzite.
Anonym píše:
Pátek 28.10.2011 20:01
Vážení čitateľia!
Čomu sa čudujete?
Náš ctený primátor robí iba štandartnú socialnú politiku a skutky, ako robí celý Smer!
Bolo by asi divné, keby ako člen Smeru, dokonca okresný predseda robil niečo iné!
Tak čomu sa teda čudujete!
Už by ste to mali konečne pochopiťa prestať ho kritizovať!
Nerobí nič mimoriadne, čo by sa od člena Smeru neočákavalo !
 
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Pondělí 31.10.2011 14:51
Trafiky sú v politike štandardom. Politik by išiel sám proti sebe, ak by sebe blízkym osobám neporozdával zopár trafík. Politik si musí kupovať lojalitu a podporu cez rôzne dary, ktoré rozdá svojim blízkym a stúpencom. Niekomu daruje teplý flek v orgáne, či bezplatný prenájom zariadenia orgánu, inému zasa príspevok k Vianociam. Inak by dlho na výslní nevydržal. Politika je miesto, kde veľké ryby požierajú ryby malé a najväčšie ryby požierajú ryby veľké; je to rybník plný dravých rýb.
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 13:13
welnes nie až taký veľký zárobkový podnik, tak nezáviďte
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 19:19
Janás je podľa mňa nehorázny pokrytec, keď nevyvodí dôsledky voči Kubovičovi a ako sa tu konštatuje ešte ho aj chváli ako dobre vedie MŠK. Idú ale voľby, tak im to predsa môžeme zrátať až tieto nenažraté svine raz navždy zmiznú z politickej scény !!!!!!!!!!!!!
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Čtvrtek 27.10.2011 09:43
Zdá sa, že v považskobystrickej "Perle na Váhu" je neustále veselo. Len tak ďalej, milí Považskobystričania!
Anonym píše:
Pátek 28.10.2011 09:41
Ty si ten pravý ZVĚDELÍK ?, alebo jeho klon. Lebo to čosi napísal mi na teba nepasuje.
Veď ty si revolucionár s veľkým "R" a obhajca smeru a vedenia mesta a taká malá odozva od teba , to som teda ZVĚDELÍK od teba očakával viac , dáku marxistickú úvahu alebo esej prečo je to v našom meste tak a nie inak a ty ništ. Som z teba chlapče sklamaný už si tu mal lepšie príspevky ako ked si gratuloval Kubovičovi za menovanie za konateľa MŠK atď.
PS : Polepši sa a napíš čosi poriadné.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Pátek 28.10.2011 23:13
Iba reagujem na to, že v Považskej Bystrici niektoré osoby riešia skutočne banálne záležitosti. Záležitosti, ktoré nikoho nezaujímajú.
Anonym píše:
Pátek 28.10.2011 23:41
Zvědělík, ešteže TY riešiš záležitosti, ktoré hýbu masami.
Potom si my môžeme dovoliť riešiť banality.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Sobota 29.10.2011 10:21
Prv čo by sa malo vyriešiť, tak to sú dve otázky: Otázka parkovacích miest a otázka bytová. To je v dnešných časoch dôležité, z pohľadu občanov mesta. A na tieto záležitosti by mal pán poslanec Smatana apelovať na vedení mesta.
Anonym píše:
Sobota 29.10.2011 11:44
A prečo nie nejaký poslanec z tvojho obľúbeného SMERU-SD, ktorý má v zastupiteľstve drvivú väčšinu?
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Sobota 29.10.2011 13:31
Smer - SD má v zastupiteľstve mesta Považská Bystrica iba dvoch kmeňových poslancov.
Anonym píše:
Neděle 30.10.2011 18:02
Tí ostatní sa k nemu hlásia preto aby spolku so Smerom tiež niečo zarobili na meste!
U iných strán by asi také šťastie nemali!
Iba Smer dokáže rozdávať hlavne z toho čo nevybudoval!
Anonym píše:
Pondělí 31.10.2011 08:27
Pán transparentný sa nám začína vyfarbovať a ukazuje svoju transparentnú neschopnosť.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Pondělí 31.10.2011 14:44
Možno áno. To ja však nedokážem s určitosťou potvrdiť, či práve u iných politických subjektov by tí ľudia nedosiahli to, čo dosahujú v sociálnodemokratickom košiari. Ale viem, že do politiky sa nechodí pomáhať širokým ľudovým masám.
Anonym píše:
Pátek 28.10.2011 13:59
Kauza Welnes začína prinášať prvé viditeľné výsledky. Dobre informované zdroje hlásia, že vyhodili Glabazňu. Obvyklý ťah, obetovať pešiaka. Ale predsedom výberovej komisie bol Kubovič, nie Glabazňa!
Anonym píše:
Pátek 28.10.2011 14:40
dobra sprava pre sport v meste aj pre mestske financie
ten clovek tam uz davno nemal co robit
ehm
ehm píše:
Pátek 28.10.2011 19:14
Evidentne nevies co pises!Dobra sprava bude, ked JANASKO odstrani hlavnu pricinu problemu/ov...
Anonym píše:
Úterý 01.11.2011 14:40
Koho treba odstrániť, aby začalo MŠK rozmýšľať a robiť? Sú prázdniny, predĺžený víkend - a plaváreň má v sobotu sanitárny deň, v pondelok otvára až o 16.00 a v utorok je zatvorená... Ale voda je určite udržiavaná, lebo keby to vypli, isto by museli draho prikurovať.
Z piatich voľných dní pre deti = 3 dni zatvorené. Tak načo sú tie kecy o službe občanovi, o príležitostiach pre mládež...
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Pátek 28.10.2011 23:14
Toto považujete za kauzu?
Anonym píše:
Sobota 29.10.2011 11:46
Zvědělík asi nevieš koľko peňazí mesto nalialo do vybudovania Relax Clubu. A teraz ho chcelo prenajať na nula korún jedinému záujemcovi.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Pondělí 31.10.2011 14:53
Ale predsa od toho ste tu vy občania, aby ste to zaplatili. Ešte ste nedokázali pochopiť svoju úlohu v tomto systéme? Vy platíte, druhí míňajú.
Anonym píše:
Pondělí 31.10.2011 19:35
My to práveže veľmi dobre chápeme a štve nás to. Ale pokiaľ sa naše míňa na dobrú vec a nie na rozkrádačky, tak sme ticho, prípadne to aj schvaľujeme.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Čtvrtek 03.11.2011 17:43
Azda od politikov (figúrok veľkopodnikateľov) neočakávate, že tí budú s Vašimi peniazmi narábať na prospech mestu, tzn. i Vás. Oni sú tam "hore" k tomu, aby sa oni nabalili, aby si zabezpečili svoju existenciu i do budúcnosti; nie pre Vás, prosím pekne. Politik je tvor, ktorý neurobí pre plebs nič, čo by nekorešpondovalo s jeho záujmami, tzn. so záujmami politika, resp. so záujmami jeho mecenášov.
Kto dôveruje politikom, škodí sám sebe.
Anonym píše:
Středa 02.11.2011 08:27
Ja si myslím že tento čo tu píše je falošný Zvědelík, lebo pravý marxista Z. by asi takto nepísal. Podľa mňa sa tu našiel Zvědelíkov klon , ktorí píše všetko naopak ako by písal originál marxista Z.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Čtvrtek 03.11.2011 17:39
Azda netvrdím pravdu?
Anonym píše:
Středa 02.11.2011 16:25
Predčasná radosť, glabajzňa tam ostane.
Anonym píše:
Pátek 28.10.2011 15:04
fakt dobré výberové konanie, jasný tunel, ktosi má zarobené..... že sa nehanbia tí poslanci :-(
Anonym píše:
Neděle 30.10.2011 11:12
Francišek, že ci neni hamba !
Anonym píše:
Pondělí 31.10.2011 18:20
Pan Smatana, vdaka, ze sa tomu venujete. Off topic: Neviete nieco o tichom zaradeni PB-priemyslovky pod SOS strojnicku? Od dnes je na webe priemyslovky grafika SOS strojnicka. Na webe zriadovatela som o tom nic nenasiel.
Anonym píše:
Pondělí 31.10.2011 21:10
Najväčším zlom je nedostatok lásky:
lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 09:32
Tie Lanoviny sú v niektorých parametroch zaujímavejšie ako Považsko-bystrické novinky. A náklady sú podľa mňa nulové oproti novinkám. Je zaujímavé, ako takéto občianské iiniciativy vedia naštartovať aj platené média.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 10:51
Čítam Lánoviny vždy, PBnovinky len občas. Lebo v PB novinkách neexistuje kritika vedenia, a nie sú tam podrobné informácie o problémoch v mestských častiach.
Lánoviny sú vyvážené, nenašiel som tam zatiaľ prípad že by niekoho zjavne uprednostňovali. Je to ako s týmto webom: nie je tu všetko, ale vždy sa tu nájde niečo, o čom ostatné médiá neinformujú. Novinky sú kronika Janasových a Sopčákových reprezentačných akcií.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 11:06
Ty si nejaký premúdrelý. Ale beriem, niečo na tom bude, mudrc.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 11:50
Veru, som intelektuál. Čítam bez toho, aby som pri tom pohyboval perami.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 22:24
Zrušme PB novinky a nech vychádzjú Lánoviny, Hliníkoviny, Stredoviny, Strojáriny. Tie nás nič nebudú stáť a za ušetrené poopravujeme cesty, chodníky a iné.
Anonym píše:
Čtvrtek 03.11.2011 22:27
Šak čo to hnedz nedali tomu Mehešovi, kej je taký sportoveč, mohli mac pokoj všeci zučastneny
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 00:58
To by Ti vyhovovalo, v tichosti sa dostať k welnesu a k sladkým zárobkom. Na to predsa musí byť výberové konanie
Anonym píše:
Sobota 05.11.2011 00:39
Nemám kedy to tu čítať priebežne. Ale keď to teraz čítam, opäť po týždni, tak sa musím, naozaj musím: spýtať, čo za debilov to tu ventiluje tú svoju radosť, že ich niekedy naučili čítať a písať?
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 11:20
Ak to bol vtip, tak v poriadku, ale Lánovinám je ťažko niečo uprieť-zatiaľ. Až na to, že naši prestavitelia sa trasú pred týmto médiom?
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 11:47
Lanoviny sú hlásnou trúbou záujmov Mira Stacha. Netvrdím, že nemajú tvorcovia svojprávnosť a určite nechcem znevažovať ich prácu - v zásade súhlasím s touto formou utužovania komunity - občanov mestskej časti. Je však úplne zrejmé, že za krátku chvíľu sa z tejto dobrej myšlienky stane nástroj vplyvu a "vydierania" predstaviteľov mesta. Vytratia sa problémy Lánskej a stane sa z toho celomestská platforma na podsúvanie tých správnych názorov a myšlienok konkrétneho sponzora, pričom to celé bude pekne naivne zabalené v závoji občianskej iniciatívy. MIROS už dávno pochopil, že niekedy hlavou múr neprerazí a je jednoduchšie zaobaliť presadzovanie svojich záujmov za rôzne občianske združenia, športové klub - so vzletnými názvami akoby zastupovali záujem stoviek a tisícov občanov. Toľko môj názor o občianskej iniciatíve Lanoviny.
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 13:11
Jasné, zas do toho ťaháte politiku. Sám som zvedavý,ako to dopadne, ale nezdieľam Váš názor
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 15:07
clanok k mhd sa mi pacil... mozno niektorym otvori oci a uvidia, ze takyto problem u nas v meste naozaj existuje a obcanom komplikuje zivot... co som dost dobre nepochopil... ze sa k nemu nevyjadril ani kerul a ani janas... asi im to nestalo za zmienku... pri tom ich "vytazenom" programe... naozaj je vidiet, ze robia vsetko pre obcanov... skoro ako pred volbami
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 15:21
Moment moment... Lanoviny sledujem... Kerul aj Janas sa vyjadrili. Najprv tam bol velky material od Stachovho Zdruzenia podnikatelov, potom reakcia Kerula a dalsich, potom cela strana Janasovych vyjadreni, v poslednom cisle komentar Smatanu a jedneho obcana.
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 20:32
Vidím, že dôkladne poznáte momentálnu situáciu a najmä budúci osud Lánovín. Vlastníte krištáľovú guľu alebo sa venujete inej forme veštenia?
Ak to nie je tajné, mohli by ste, prosím, uviesť argument, ktorým podporíte Vaše tvrdenie: "Lanoviny sú hlásnou trúbou záujmov Mira Stacha"? Ďakujem. Ak takýto argument nemáte a je to len Váš "pocit" alebo stádovito prebratý názor, nabudúce porozmýšľajte o tom, čo do "comment" napíšete. Rovnako by ste mohli použiť aj kolónku "name", prípadne sa podpísať. Ak Vám záleží na nezávislosti Lánovín, podporte ich finančne, vstúpte do redakcie, príp. založte noviny svojej mestskej časti. Všetkým ostatným, ktorí Lánoviny aktívne čítajú a majú názor na veci okolo nás, ďakujeme veľmi pekne za prejavenú dôveru. Dúfam, že Lánoviny práve vlastný názor pomáhajú vytvárať. Za redakciu Lánovín Iva Posluchová
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 15:31
Diskutérovi z 11:47. Podľa seba súdiš iných? Som z Lánskej, poznám osobne vydavateľky Lánovín, Janu Veličovú aj Ivu Posluchovú. Sú to nezávislé ženy a hlásnu trúbu nikomu robiť nebudú. Kecy o sponzorovaní Stachom asi šíria ľudia z vládnucej koalície, ktorí sa cítia byť ohrozovaní nezávislým médiom. Šíria to ľudia ktorí sami robia hlásnu trúbu z mestských novín aj mestom platenej televízie. Keby sa Lánoviny zmenili na nejakú hlásnu trúbu, prestanem im dávať svojich 5 eur a začnem do nich škrábať zemiaky.
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 15:50
Súhlas, poznám menované, neviem aký je iný zámysel Lánovin, ale zatiaľ sa im to z rúk nevytrhlo, takže rád si ich prečítam znova
Anonym píše:
Pátek 04.11.2011 23:59
Tak tu sa predstavil ďalší zakomplexovaný kretén. Lánoviny sú produktom nadšenia ľudí, ktorí chcú a vedia. Som rád, že sú tu, a že sú práve tu, kde som sa narodil a aj keď tu už bohužiaľ nežijem, cítim sa súčasťou komunity. Ďakujem Vám za Vašu prácu a držím Vám palce. Robíte to dobre. To je môj názor.
Anonym píše:
Neděle 06.11.2011 22:04
Vôbec mi nevadí Vaša zanietenosť ani to, že ste ma nazvali kreténom. Každý máme nárok na vlastný názor. Ja som o svojom presvedčený na základe toho čo viem ja a Vy ste presvedčený na základe toho, čo viete Vy...respektíve toho, čo neviete. Dúfam len, že toto občianske zanietenie vo Vás pretrvá a dokáže zhatiť plány akémukoľvek náznaku zneužitia Lánovín. Držím palce.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 07.11.2011 12:29
Máte rovnakú citlivosť, akú prejavujete voči Lánovinám, aj voči médiám, ktoré sú platené z vašich daní? Lebo na Lánoviny tu útočíte tým, "čo raz podľa vás pred voľbami urobia". Ale máme tu médiá, ktoré sú platené z rozpočtu mesta a ktorých neobjektivita a politické zadanie priam bije do očí.
Lánoviny (alebo aj PB.OTVORENE) by nemuseli existovať, keby tieto tradičné médiá vytvárali slobodný a vyvážený informačný priestor.
Anonym píše:
Neděle 06.11.2011 17:06
PB novinky s podtitulom nehryz ruku, ktorá ťa živí, sú závislé od vedenia mesta. Nemôžu inak, nevyčítajme im to. Zarážajúce je však, že v nich funguje taká silná autocenzúra, že neuverejnia ani názor občana, ktorý by verejne písal sám za seba - napríklad by sa pýtal, polemizoval by s mestskými autoritami, dovolil by si občiansku kritiku, atď. PB novinky sú mestský vestník informujúci o úspechoch našich detí, dôchodcov a športovcov, čo je pre komunitu tiež dôležité. Rovnako sú nástrojom jednostrannej komunikácie Vedenie mesta - občania. Mali by sme sa z nich dozvedieť všetko zásadné, aj oznam o zámere prenechania majetku... Potom ale nechápem, prečo PB novinky neuverejnili oznam o jesennom odvoze biologického odpadu na Lánskej, čo je pre väčšinu obyvateľov vzrušujúcejšie ako kauza Relax Centra. Z toho vyplýva, že o odpade a špine prinášajú info iba Lánoviny...
PS: 17. novembra uplynie 22 rokov od Nežnej revolúcie Iva Posluchová
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 07.11.2011 12:20
Súhlasím so všetkým, okrem toho, že PB novinky sú mestský vestník. Pod pojmom vestník totiž rozumiem tlačovinu, ktorá má POVINNÝ OBSAH. To znamená, že isté veci zverejňuje automaticky (napríklad oznamy o termínoch verejných stretnutí s občanmi - komisií, VMČ, oznamy o predložených investičných zámeroch, stručný zoznam výdavkov/faktúr za minulý týždeň, alebo tie termíny na odvoz odpadu).
PB novinky sú prapodivný hybrid, ktoré sa raz tvária ako nezávislé súkromné médium (keď odmietnu kritický článok alebo dokonca inzerciu), a inokedy ako odbor mestského úradu (keď treba zaplatiť náklady).
A ešte jedna poznámka. Sú ľudské povahy, ktoré žijú zásadu "koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj". Ale sú aj osobnosti, ktoré spievajú svoju vlastnú pieseň a peniaze berú od toho, kto je ochotný to akceptovať. A radšej budú občas hladní, než by popreli svoje zásady.
Redaktorky Lánovín radím do tejto druhej, vzácnejšej kategórie.
Pravidelne ich môžete stretnúť, ako osobne roznášajú svoje noviny po schránkach. Keby mali silného sponzora, tak si na to najmú brigádnika. Lánoviny neohrozuje to, že by sa stali slúžkou toho alebo onoho sponzora. Lánoviny ohrozuje to, že musia euro po eure zbierať čiastku potrebnú na tlač. Aby potom mohli 2500 výtlačkov rozdať zadarmo. Po roku fungovania už vidieť pozitívne výsledky pôsobenia nezávislých novín v mestskej časti, aj v celom meste. Takže občan sa môže informovane rozhodnúť, či mu stojí existencia takéhoto nezávislého média za pár centov dobrovoľného príspevku na ich vydávanie.
Anonym píše:
Pondělí 07.11.2011 14:39
PB Novinky stoja za veľké H...tak ako tie zaspané redaktorky
Anonym píše:
Pondělí 07.11.2011 14:48
A kto a kedy ich preboha roznáša ? Som z Lánskej a videl som akurát tak prvé číslo :-DDDDD
Anonym píše:
Pondělí 07.11.2011 16:21
A kde bývaš? Mne chodia, ale brat v rodinnom dome ich tiež nedostáva.
Tu sú všetky čísla:
http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/lanoviny/pdf/
Anonym píše:
Úterý 08.11.2011 11:12
Lánoviny sú roznášané obyčajne 1. víkend v mesiaci. Momentálne by ste ich už mali mať vo svojej schránke.
Anonym píše:
Úterý 08.11.2011 19:08
Tak, opäť ich nemáme. Nie že by mi nejak chýbali, no nech sa tu niekto nevychvaľuje, aký je výnimočný . Česť práci, súdružky roznášačky !!!
Anonym píše:
Úterý 08.11.2011 23:40
Ďakujem veľmi pekne za príspevok, ktorý posúva diskusiu dopredu a dáva jej zmysel. Lepšie je byť priemerný a nevytŕčať z radu ako dakedy, však? Alebo sa schovávať za veľkých kamarátov... Opatrujte sa, o nič sa nezaujímajte, ste atraktívny volič a ideálny obyvateľ. Iva Posluchová
Anonym píše:
Středa 09.11.2011 11:01
Konštruktívnejšie by bolo napísať, kde bývate, aby sa redaktorky dozvedeli, kde je chyba.
A najkonštruktívnejšie je dať im príspevok na vydávanie novín - potom sa už určite postarajú, aby ste dostávali Lánoviny pravidelne.

Lebo vážení nezabúdajme, je to dobrovoľnícka iniciatíva "za vlastné". Rozčuľovať sa môže ten, kto si za službu platí.
Anonym píše:
Úterý 08.11.2011 08:39
Potom ale nechápem, prečo PB novinky neuverejnili oznam o jesennom odvoze biologického odpadu na Lánskej, čo je pre väčšinu obyvateľov vzrušujúcejšie ako kauza Relax Centra. --- Kto dobre číta vie že to tam bolo uverejnené, ale na veľmi nevhodnom mieste medzi inzerátmi a nie na začiatku ako si to tam presadilo SNP,( asi preto že víceprimátor je tam predseda ) takže mladá slečna alebo pani nemáte-ale aj méte pravdu, vyberte si čo chcete, Pb novonky to spravili tak aby aj ovca bolá celá aj vlk sýty. Ved hned vedľa mali oznam zo strojárenskej štvte, ale aspoň boli zvýraznený, ked to zhrniem uverejnené to bolo ale nie na správnom mieste.
Ďuro Truľo v.r.
Anonym píše:
Úterý 08.11.2011 11:10
Ďakujem za info. Predpokladám, že takto si to "všimli" aj občania.
Anonym píše:
Středa 09.11.2011 11:02
No paráda. Aby som hľadal kdesi medzi inzerátmi.
Prosím panie z Lánovín, aby uverejňovali aj takéto oznamy, a zanikne posledný dôvod, prečo by som si mal kupovať Novinky.
Anonym píše:
Čtvrtek 10.11.2011 06:48
Vážení, bola som s kamarátkou , ktorá bola na Smeráckej schôdzi v Pov. Teplej v kulturáku 3.11.2011 a tam sa Janás vychvaľoval ako dobre ide mesto pod riadením Smeru a smeráckej zlodejskej čvargy. Osobitne vychvaľoval Kuboviča ako je spokojný s jeho riadení MŠK. Ani náznak o nejakých podvodoch , ktorých sa neustále dopúšťajú pri správe mestského majetku. Známa povedala, že jej bolo na zvracanie z toľkého Janásovho farizejstva a bezcharakternosti. Ináč celý Smer podľa nej v okrese tvoria len bývalí členovia KSS neskôr SDĽ a teraz Smer a zopár mladých karieristov ako napr. správca cintorína , ktorým to z členstva riadne sype.
Povedala , že tam bolo vidieť kto Jaqnás v skutočnosti je a nie ako keď drístal pekné reči pred voľbami. Má aj zvukový záznam z Janásových dristov a keď som si to vypočula tak môžem povedať, že také grcy môže vypotiť len bezcharakterný politik. V PB treba nové voľby a zlodejov treba vyhádzať oknami až nerozkradnú úplne všetko !!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 10.11.2011 16:35
Janas je najsvatejší,najlepší,najmúdrejší a najkrajší.Vždy na večné časy.
Anonym píše:
Čtvrtek 10.11.2011 20:15
Nové voľby ? - Prosím Vás a čo zmenia?
Ľudia, ktorí všetko kritizuju v čase volieb ostatnú doma a nevolia!
Volieb sa zúčastia iba dementní dôchodcovia, ktorí sa dostanu zadarmo na Repete, resp. dostanú v domovoch alebo na nejakých stretnutiach po deci vína a karafiate!
A zbytok komunistickej čvargy, ktorá ešte nevykapala, ktorá je v P.B zlezená z celého Slovenska do bývalých P.S, lebo inde sa nemohli uplatniť a tu brali všetko!
Anonym píše:
Pondělí 14.11.2011 14:55
ako je to s tým odvolávaním Pruskaya?
Anonym píše:
Pondělí 14.11.2011 19:02
O tom by možno viac vedel Ferko Netušík, vrabce na streche čvirikali, že údajne sa v tom angažuje hlavne on.
Anonym píše:
Pondělí 14.11.2011 23:14
Je to ako posledný bod programu valnej hromady mestských lesov. Poslanci to dostali v pošte. Nebolo k tomu pribalené žiadne vysvetlenie.
Anonym píše:
Úterý 15.11.2011 07:44
tam ide o ...... úplatok, tak s istotou viem, že odvolaný nebude.....
Anonym píše:
Úterý 15.11.2011 13:39
Ten im tam nesedzí, lebo tam sa ešte dajú najaké peniažky do vlastných vačkou a dotyčný nie a nie? Veď tento rok mestské lesy podržali mestský rozpočet. Som zvedavý kto do toho tak búši, kto dal taký návrh, ešte mestské lesy dostať do područia. Nemyslím si, že to odsúhlasia, isto sa tam už rysuje niekto iní, kto by bol po ruke? Keby bol Pruszkai vlezlý, poslušný a dal, komu má dať tak by ho neodvolávali?
Anonym píše:
Úterý 15.11.2011 17:41
Že by Netušík, čo nič netuší a nevie kto mu stavia na jeho pozemku?
Anonym píše:
Středa 16.11.2011 09:18
No veď ak nebude odvolaný treba sa spýtať viceprimatora prečo?
Anonym píše:
Pondělí 14.11.2011 17:53
... dementní dôchodcovia, .... raz to budete aj Vy, možno sú to teraz Vaši rodičia.Spomeňte si na dnešok, ako ste nazývali dôchodcov a ako Vašu dôchodcovskú garnitúru budú nazývať potom.
Na týchto stránkach som dlhšie nebol. Vidím, že rétorika sa nezmenila a väčšinou sa sem chodia ventilovať obmedzenci bez širšieho pohľadu na vec a tí čo frflú hlavne v anonymných diskusiách a po štvrtom pive v krčme. Ale výjsť z anonymity a riešiť veci verejne, tak odvaha zlyháva. A to Smerákom vôbec nefandím. Píšem to preto, keby ste ma chceli začať urážať "smeráckou kartou".
Anonym píše:
Sobota 12.11.2011 08:10
Tak to zaves sem až si všetci vypočujeme, čo za zjavae riadi toto mesto !!!!!!!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 10.11.2011 16:11
Ak je v tom namočený Ferko Netušík, ako je možné, že je ešte poslancom?

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359