Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Mestský úrad odpovedá občanovi, ktorý spochybnil nákupnú cenu kontajnerov separovaného zberu

Mestský úrad odpovedá občanovi, ktorý spochybnil nákupnú cenu kontajnerov separovaného zberu

Autor: redakcia Poslední změna: Sobota 21.11.2015 18:20
[2015-09-13] "Nakúpenie kompostérov, zaradenie do majetku mesta a následné odovzdanie a darovanie obyvateľom na základe zmluvy nie je podľa nás „bohapustým rozkrádaním majetku v socialistickom vlastníctve“ a za túto nadštandardnú službu občanom sa nehanbíme!"

Ďakujeme Vám za Váš e-mail zo dňa 21. 05. 2015. Z Vášho e-mailu vyplýva, že disponujete zlomkom informácií, na základe ktorých sa neoprávnene dopúšťate obvinenia zo zlodejstva a trestného činu a znevažovania práce hlavného kontrolóra.

Dovoľte mi, aby sme Vám predostreli celý proces – od verejného obstarávania až po kúpu kompostérov.

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach“ v rámci ktorého sa zakúpili aj kompostéry určené pre rodinné domy. Verejné obstarávanie pre tento projekt bolo vykonané na základe Zmluvy o výkone činností vo verejnom obstarávaní uzatvorenou podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka spoločnosťou Legal Tender, s. r. o., zastúpenou JUDr. Evou Senárikovou (advokátka). Pred spustením verejného obstarávania sa vykonal prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá vychádzala z predloženia cenových ponúk spoločností zaoberajúcich sa požadovaným predmetom obstarávania. Verejné obstarávanie bolo uverejnené vo vestníku VO č. 116/2014 zo dňa 17. 06. 2014 pod č. 11098-MST – predmet zákazky: Prvá časť: zberové vozidlá, zberné nádoby, špeciálna nádoba na separovaný zber, kompostér, naťahovací kontajner, vrecia na odpad. Druhá časť: traktor, štiepkovač, miešač biomasy. Návrh súťažných podkladov spracovala pracovná skupina spoločnosti Legal Tender, s. r. o. V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli predložené na Ministerstvo životného prostredia na ex ante kontrolu, ktoré vykonalo ex ante, priebežnú a následnú kontrolu dokumentácie verejného obstarávania (Komunikácia s MŽP:
13. 06. 2014 – Stanovisko k návrhu Oznámenia a SP ex-ante – schválenie
18. 09. 2014 – Overenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu – časť „ostatné“
22. 10. 2014 – Kontrola dokumentácie VO pred podpisom zmluvy – výzva na podpis zmluvy
21. 11. 2014 – Administratívna kontrola dokumentácie VO po podpise zmluvy – pripustenie k financovaniu). Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predložilo osem spoločností. Počas dvoch etáp vyhodnocovania verejnej súťaže bola dokumentácia priebežné kontrolovaná a overovaná. Súťaž bola zakončené elektronickou aukciou. Dovoľujeme si upozorniť, že išlo o verejnú súťaž, ktorá bola zverejnená nasledovne:
Vestník: Predbežné oznámenie – 10188 – POT, vestník č. 110/2014 – 09. 06. 2014;
Oznámenie o vyhlásení VO – 11098 – MST, vestník č. 116/2014 – 17. 06. 2014; Oznámenie o vyhlásení VO – 11098 – MST, vestník č. 116/2014 – 17. 06. 2014
Vestník EÚ: S 109 Členské štáty – obstarávanie tovarov – Predbežné oznámenie – tovary – 2014/S 109-191536; Slovensko – Považská Bystrica: vozidlá na odvoz smetí; 07. 06. 2014;
S 114 Členské štáty – obstarávanie tovarov – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – verejná súťaž – tovary – 2014/S 114-200197. Verejná súťaž je typom verejného obstarávania, ktoré je verejne dostupné a o súťažné podklady mohol ktokoľvek požiadať.

Vážený pán Novák,

Ako príklad uvádzate webové stránky, kde sa dajú zakúpiť kompostéry. Je však potrebné overiť si, či ponúkané kompostéry spĺňajú požiadavky súťažných podkladov a či predajca je oprávnený, resp. či spĺňa podmienky zapojenia sa do verejnej súťaže. Nie je totiž celkom správne porovnávať zmluvný vzťah ktorý vzišiel z verejnej súťaže s predajcom, ktorého predmetom podnikania nie je komunálna technika. I napriek tomu verejná súťaž neupiera právo zúčastniť sa súťaže a predložiť cenovú ponuku, garantovať kvalitu a množstvo a potvrdiť postavenie seriózneho predajcu. Je na Vašej vôli obrátiť sa na Vami uvedených obchodníkov a požiadať o stanovisko, prečo sa do tejto súťaže neprihlásili. Cieľom verejného obstarávania je výber dodávateľa, ktorý splní podmienky verejného obstarávateľa, ktoré boli schválené riadiacim orgánom. Pripomíname Vám, že na nákup kompostérov boli mestu pridelené financie z Kohézneho fondu.

Nakúpenie kompostérov, zaradenie do majetku mesta a následné odovzdanie a darovanie obyvateľom na základe zmluvy nie je podľa nás „bohapustým rozkrádaním majetku v socialistickom vlastníctve“ a za túto nadštandardnú službu občanom sa nehanbíme!

Mesto Považská Bystrica s Ministerstvom životného prostredia SR a spoločnosťou Legal Tender garantujú správnosť procesu celého verejného obstarávania. Nakoniec, túto skutočnosť potvrdzujú aj schvaľovacie stanoviská riadiaceho orgánu, ktorý je poskytovateľom financií na realizáciu projektu.
Veríme však, že Vaše slová nevedomky spochybňujú správnosť procesu verejného obstarávania, fungovanie a rozhodovanie ústredného orgánu štátnej správy, orgánu samosprávy, spoločnosti poskytujúce služby verejného obstarávania, spoločnosti pôsobiacej na trhu v oblasti komunálnej techniky ako aj iných osôb. V prípade, ak máte stále upodozrenie zo zlodejstva, výsmechu alebo trestného činu, pozývame Vás k riešeniu tejto situácie prostredníctvom právneho zástupcu.

S pozdravom

Mgr. Marika Zábojníková

Odbor kancelárie primátora
Referát projektového manažmentu

Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica


Text preberáme z diskusie čitateľov. 

novak
novak píše:
Úterý 22.09.2015 12:53
Tejto téme sa venovali aj na stránke
http://www.mogonov.sk/[…]/

Na tento email som dal p. Zábojníkovej nasledujúcu odpoveď v máji 2015

p. Zábojníková,
na to čo píšete sa nedá ani reagovať, ja som dospelý človek ale to
čo píšete je zmes informácii pre malé deti alebo dementných dospelých.
Ak si vy kupujete 5 x predražené veci je to vaša vec a vaša blbosť.
Taká kravina ako je kvalita, ktorú požadujete je absolútný nezmysel.
Dodané kontajnery sa dajú kúpiť podľa čiarového kódu /5905197695525/ kdeloľvek.
Za polovičnú sumu som ochotný ich doviesť a dodať až na miesto.
Nad ponukou riešenia právnou cestou veľmi zvažujem a pravdepodobne
to využijem. Ak je email vašim dielom a myslíte to vážne tak je mi vás ľuto


novak
novak píše:
Úterý 22.09.2015 13:02


Pre úplnosť hore uvedená reakcia pani Zábojníkovej je na mail adresovaný hlavnému kontrolórvi mesta,
ktorého znenie pripájam
Komposter pre obce.
Pri návšteve rodičov sa pochválili novým kompostérom, ktorý dostali „grátis“ od mesta. Keže aj ja uvažujem
o niečo podobnom tak som si pozrel na webe cenu a našiel som ceny na týchto stránkach

http://www.majstrik.sk/komposter-800l-plast-zeleny 77,99€

http://www.ok1.cz/komposter-cev-ikst800c-800-l/d-64788/ 1 587 Cz cca 56€

http://www.hyperobchod.cz/[…]/1075631003.html?group_oid=1057013879 1 397€ cca 50€

Kompostownik 800L Prosperplast IKST800C » Narzedzia.pl 199 Zl cca 50€

To že je to podľa čiarového kódu polský výrobok by sa ešte dalo, ale to čo som našiel na stránke mesta

v zverejnených faktúrach je ak dobre vidím a dobre počíta kalkulačka zladejstvo, výsmech alebo trestný čin?

19.12.2014 je zverejnená Fa.112014006 dodavateľ Redox, s. r. o., A. S. Jegorova 2/2, Lučenec, 98401

kde je okrem iného dodávka kompostér pre RD 800 l - 1272 ks, 298 258,56 EUR čo je

234,48 € za 1 ks !!!.

Ak je údaj správny tak je to opäť ukážka fungovania tohto mesta a tohto primátora, veď je to

bohapusté rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve.

Od uvedenej s.r.o. boli nakúpené aj vozidlá a traktor v ten istý deň, ale už som nemal nervy na

ďalšie porovnávanie, načo sa z našich daní platí kontrolór z krásnym platom a poslednou odmenou

5 000 €.
Anonym píše:
Úterý 22.09.2015 13:24
Ako som minule uviedol - organizovaná skupina.Je to tak primitívne a čudujem sa,že taký sofistikovaný konšpirátor neprelepil aspoň štítky.Ale inak je to lúpež za bieleho dňa.Ale kontrola mesta je málo.Obchodná inšpekcia by tento grátisdar vedela kompetentne a nezávisle posúdiť.Dúfame že nenávrataný finančný príspevok nebude treba vrátiť.
Anonym píše:
Pátek 25.09.2015 13:43
na slovensku sa tresta len ten co na aute na prave poludnie nema pasy alebo nesvieti
OSO
OSO píše:
Úterý 20.10.2015 09:47
Dá sa niekde dostať k tým súťažným podkladom? Určite sa tam nájde nejaká nezmyselná "KO" podmienka, ktorá je v rozpore s princípom nediskriminácie ostatných uchádzačov. Nie obchodná inšpekcia, ale Úrad pre verejné obstarávanie by vedel celý proces verejného obstarávania schváliť.
OSO
OSO píše:
Úterý 20.10.2015 10:02
Tak len tak námatkovo podľa vestníka:
- v časti 1 sa spojili zberné nádoby spolu so zberovým vozidlom, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania - obmedzilo to okruh možných uchádzačov, ktorí síce dodávajú zberové nádoby, ale nedodávajú techniku. Zberové vozidlo mohlo byť súčasťou časti 2, kde sa nakupovalo aj iné vozidlo - traktor
- zábezpeka - verejný obstarávateľ môže, ale aj nemusí požadovať zábezpeku. V prípade časti 1 ide o 35 000 EUR, ktoré musí uchádzač zložiť ešte pred vyhodnocovaním verejnej súťaže. Tieto peniaze sa uchádzačom vracajú po ukončení procesu verejného obstarávania, tzn. po uzavretí zmluvy s víťazným uchádzačom a zverejení zmlúv, v tomto prípade v centrálom registri. Aby toho nebolo málo, verejný obstarávateľ - mesto - požaduje tzv. výkonovú zábezpeku pre prípad, že predávajúci nebude plniť svoje povinnosti podľa predmetnej Zmluvy a kupujúcemu voči nemu vznikne pohľadávka. Pre časť 1 - 50 000 EUR. Víťazný uchádzač má v tomto prípade viazaných 35 000 EUR, ktoré vložil pred začatím procesu obstarávania a pred podpisom zmluvy musí zložiť ďalších 50 000 EUR. Tzn. -85000 ešte pred začatím dodávania. Áno, následne mu bude tých 35 000 vrátených, áno, požiadavka na zábezpeku 35000 EUR nie je diskriminačná, ale toto môže byť jednoduché vysvetlenie toho, prečo sa súťaže nezúčastnili iní, menovaní uchádzači.
OSO
OSO píše:
Úterý 20.10.2015 10:12
Neviem dohľadať na crz.gov.sk - centrálny register zmlúv zverejnenú zmluvu s víťazným uchádzačom - vie mi s tým niekto pomôcť?
Anonym píše:
Úterý 20.10.2015 14:27
Zmluvy k častiam 1 a 2 sú zverejnené na mestskom webe:

http://egov.povazska-bystri[…]JW%2fH2Hn9nYmEvaovAAg%3d%3d

http://egov.povazska-bystri[…]kVEl4B6W1aN6flx4xMZYQ%3d%3d

Predražené zberovné nádoby sú vďaka spojeniu s technikou, presne tie isté nádoby by inak mohla dodať napr. firma Elkoplast z polovičné až tretinové ceny. Upozornovali na to už tu:

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/[…]/oko-verejnosti#1418202117550403
OSO
OSO píše:
Středa 21.10.2015 00:33
Že je to zverejnené na webe je síce fajn, ale podľa môjho názoru je v tomto prípade povinnosť zverejniť aj v centrálnom registri
redaktor
redaktor píše:
Úterý 27.10.2015 11:54
tento web už dávno umrel, treba si zvyknúť na nový, www.mogonov.sk
Anonym píše:
Úterý 27.10.2015 19:44
Súhlas, pán Smatana zrejme rezignoval na " lepšiu bystricu", ani sa mu nečudujem, že vyhorel, no veľmi rýchlo vyhorela aj p. poslankyňa Bandúrová. Bolo vynikajúce mať aktuálnu informáciu o práci poslancov MZ aj z druhej strany. Jej sa trocha čudujem,možno,že nečakala až takú ignoráciu od šefa miestneho parlamentu a kolegov poslancov. pr. pán Janas dlhodobo zahmlieva problematiku ešte lepšieho separovania odpadov v PB, interpeluje ho v tejto veci pp Smatana, Bandúrová, trocha aj p. Jaroš, odpoveď od primátora žiadná a ostatným poslancom to ani trošku nevadí.Ďalší príklad; kanalizácia Moštenec ..., Janas v parlamente horlivo obhajuje poztrebu zabezpečiť úver pre túto spackanú vec za jeho dozoru, keď v diskusii nikto nie je proti úveru, len p. Smatana má racionálnu poznámku k termínu ukončenia prác, nikto ani brvou nepohne.Nakoniec sa ukáže, že to bola zásadna poznámka, no divadlo pre voliča odohral Janas vynikajúco a prihrial si polievočku aj miestný občan p. Zvak, ktorý to občanovi vysvetli, že prečo nie je úplne odkanalizovaná ich mestská časť( obec) z príspevku EÚ vyčleneného na takéto účely.
Anonym píše:
Středa 28.10.2015 21:06
Prečo Janas zahmlieva problematiku sep.zberu?No preto lebo v PB je to totálne nezvládnuté vďaka expertom a to aj externým ,ktoré si mesto platí viď faktúry.Ak chcete vidieť solídne stojiská na separ.zber zabehnite do N.Mesta n Váhom .To je profesionálny prístup a nie tie zajačince v PB.No a načo fakty o KO.Veď je to neskonale príjemný zdroj príjmov pre všetkých zúčastnených.V SR bol za r.2014 priemer 323 kg vyprodukovaného odpadu na obyvateľa.Koľko to bolo v PB?
Anonym píše:
Pátek 30.10.2015 23:58
Bude to asi pravda a k tej otázke;skúste si to zistiť u vedúceho odpadového hospodárstva v meste PB, možno taký je, alebo na obvodnom úrade životného prostredia v PB, kde by takéto hlásenia za rok mali byť mestom posielane.
Anonym píše:
Neděle 01.11.2015 19:21
Kolko to je v PB, zistíte zo záverečného účtu mesta na webstránke mesta. Tam je, že spolu 12986 ton, takže 319 kg na obyvateľa. Plus 25 kg separovaného.
Anonym píše:
Neděle 01.11.2015 20:19
Takže cca to je 0,87 kg vyprodukovaného KO odpadu za deň a osobu, za čo platí občan PB 0,0650 € a v tom je ešte spomenutých 25 kg separovaného odpadu za rok.
Mesto podľa vyjadrenia radnice zadotuje za tento odpad pre občana ďalších 0,078 €, čo je spolu 0,143 € za likvidovanie 1 kg odpadu denne, teda včítane tých 25 kg separovaného odpadu za rok. Nemali by sme zabudnúť, že je to vlastne surovina a v ďalšom sa finančne zhodnocuje a znamená príjem pre mesto, teda pri likvidátora odpadu.
Skúste si tipnúť, odkiaľ mesto berie tu dotáciu a ďalej, koľko bude občan platiť za odpady v ďalšom období, teda konkrétne ako sa prejavia tie vyčerpané eurofondy a fondy mesta na súčasne bežiací projekt zdokonalenia separovania odpadu. Tento teda už mal dávno bežať, no podľa primátora je to síce transparentné no ale komplikované, ešte, že má dosť odporníkov na problematiku.
Anonym píše:
Pondělí 02.11.2015 07:57
Keď je to 0,87 x 7dní, tak sa vyvezie nádoba 1x týždenne ktorá váži 6,09 kg.A to je číslo ,kedy treba prehodnotiť frekvenciu vývozu KO.A to číslo separovania 25 kg je nejaké podozrivé.Ale v PB sme zvyknutí,že sa fakty prikrášlujú.
Anonym píše:
Středa 04.11.2015 19:48
Áno platí to pre jedného občana a pre jedného občana by mohla platiť aj táto úvaha pri použití vyššie uvádzaných dát.
Obec určila poplatok za likvidáciu KO podľa zákona o daniach, z rozpätia uvádzaného v zákone „trafila“ 0,0650 €/občan/deň.
 Zákon určuje pre prípad keď nie je zavedený hmotnostný zber rozpätie 0,0066 –
0,1095 €. No zákon hovorí, že tento poplatok nemôže byť vyšší ako sú náklady danej obce na likvidáciu priemerneho množstva odpadov, ktoré vytvorí občan za deň , vrátane nákladov na nádoby.
Skúsim vychádzať z údajov, ktoré som zachytil od „ kompetentných“ radničiarov, že mesto platí za likvidáciu tony odpadu 51 € čo je 0,051 € za kg.
 Ale občan v tejto počtárskej konštrukcii platí za 0,87 kg odpadu 0,0650 € za deň čo je 0,0747 € za 1 kg.
Záver:
1) Poplatok stanovený mestom za likvidáciu odpadu je v rozpore so zákonom, v neprospech občana je to 0,0237 € za 1 kg odpadu
2) Nie je pravda, že mesto ešte dotuje občana pri likvidáciu odpadu čiastkou viac ako 100 percent. Takáto dotácia určite nedotuje občana ale niekoho iného.
Anonym píše:
Středa 04.11.2015 20:37
A práve preto treba zriadiť Občianske združenie občanov tohto mesta na ich ochranu.Združenie občanov PB na ochranu pred ich poškodzovaním zo strany vedenia mesta a ich spriaznených firiem.MW.,M.dopr.spoločnosť.MŠK atď.,inak to budú skúšať donekonečna a občan plať a plať nevadí že za imaginárne a vymyslené aktivity.A ozaj nech žije Karol,ale za svoje!
Anonym píše:
Čtvrtek 12.11.2015 20:57
Občianské združenie môže vzniknúť iba vtedy ak sa občan zaujma o dianie v meste a o prácu zvolených poslancov. Nemusia ani vznikať, stačí sa pridať k už existujúcim, možno.
Páčia sa mi poslanci v Ružomberku, ktorí odmietli zvýšenie poplatku za KO od občana. Dôvod je triviálny, radnica si dovolila predložiť na schválenie nedokladované veci. V PB takáto beží od nepamäti. Skúste sa opýtať poslancov, prečo schválili ten príspevok, ktorý je zašmodrchaný v miestnom zákone, (teda VZN), ktoré poslanci schvaľujú hlava nehlavá, len aby už boli doma. A to aj taký poslanec ako p. Smatana, ktorý je ako podšéf komisie, ktorej by to malo byť srdcovou záležitosťou. Obdobný postup zažijeme zrejme opäť, lebo od januára musí platiť nové VZN o poplatkoch za odpady. Šéf kalkulant a šéf Janas má dilemu, zvýšiť, nezvýšiť už bez tak vysoký a zatiaľ nevyhladovaný poplatok, tak ako káže zákon. Proti zvyšovaniu nebudú „poslanci“, ale je tu volebný rok a naviac vyčerpané € za ešte zdokonalené triedenie odpadov, čo by pre normálneho občana malo znamenať zníženie poplatku.
 Vyriešia to Janasovský; problematika je zložitá, viac rokov sme poplatok nezvyšovali, nezvýšime ho ani teraz aj keď by sa mohlo zdať, že zavedený ešte lepšie separovaný zber by umožňoval poplatok znížiť, opak je pravdou, my však robíme všetko pre občana a poplatok nezvýšime a ďalšie zvŕšenie nákladov (nevieme akých ) zabezpečí namiesto občana mesto zvýšenou dotáciou. Dotácia sa občana nebude týkať mesto ju pokryje: výhodným úverom ,zvyšovaním poplatkov, nezačnucou investičnou výstavbou mesta, príjmami z ML,MHD,parkovania, teda MšK, či ako sa volajú, atak a občan nič nepocíti a bude nás voliť. Poslanci to ani nezaregistrujú a v zápale práce schvália nové, teda inováciu VZN, veď ide o občana. Že to opäť zaplatí on, to je jeho vec, veď nás zvolil.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359