Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Je po voľbách, staronové vedenie Považskej Bystrice navrhuje plošné zvýšenie daní z nehnuteľností o 30%

Je po voľbách, staronové vedenie Považskej Bystrice navrhuje plošné zvýšenie daní z nehnuteľností o 30%

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 12.12.2018 23:07
[2018-12-12] Na zajtrajšom rokovaní mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici sa bude prerokúvať návrh na zvýšenie miestnych daní v meste Považská Bystrica. Staronové vedenie mesta pod vedením primátora Karola Janasa (SMER,SD) predložilo návrh, v ktorom prakticky všetky miestne dane zvyšuje najmenej o 30%. V prípade mestských častí Orlové, Podvažie a Považská Teplá návrh predpokladá zvýšenie daní z domov a bytov o 38%. Rokovanie mestského zastupiteľstva vo štvrtok 13. decembra 2018 sa začne od 18.00 v zasadačke mestského úradu.
Je po voľbách, staronové vedenie Považskej Bystrice navrhuje plošné zvýšenie daní z nehnuteľností o 30%

"Jen ať naříkají, ale ať platí!"

Keďže oficiálny materiál predložený prednostom mestského úradu neobsahuje porovnanie oproti súčasnému stavu, vyhotovil som porovnávaciu tabuľku: 

§ Názov  Text Sadzba v predchádzajúcom volebnom období Návrh od 1. 1. 2019   nárast v %
3 Základ dane - výmera v m2 sa pri výpočte základu dane násobí:  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0.14 € 0.14 €  
3   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0.14 € 0.14 €  
4 Ročná sadzba dane z pozemkov pre mesto je:  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0.5 0.650 % 30.0
    b) záhrady 0.36 0.470 % 30.6
    c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0.54 0.710 % 31.5
    d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0.25 0.330 % 32.0
    e) 1. stavebné pozemky pre katastrálne územie Považská Bystrica 0.55 0.720 % 30.9
    e) 2. stavebné pozemky pre ostatné katastrálne územia mesta 0.41 0.540 % 31.7
5 Daň zo stavieb: Ročná sadzba dane zo stavieb za každý m2 zastavanej plochy: a) 1. stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu 1. v katastri PB 0.2 0.260 30.0
    2. Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 0.15 0.195 30.0
    3. Orlové, Podvažie, Považská Teplá 0.13 0.180 38.5
    b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v celom meste a všetkých katastrálnych územiach mesta 0.25 0.350 40.0
    c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0.6 0.780 30.0
    d) za samostatne stojace garáže 0.77 1.010 31.2
    e) za stavby hromadných garáží 0.77 1.010 31.2
    f) za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0.4 0.520 30.0
    g) za priemyselné stavby, stavy slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu        
    g1) v katastrálnom území PB 3.35 4.355 30.0
    g2) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 3.08 4.010 30.2
    g3) Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2.35 3.055 30.0
    h) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou        
    h1) v katastrálnom území PB 3.35 4.355 30.0
    h2) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťaová, Zemiansky Kvašov 3.08 4.010 30.2
    h3) Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2.35 3.055 30.0
    i) ostatné stavby neuvedené v celom meste a vo všetkých katastrálnych územiach mesta 1.15 1.500 30.4
    2. Príplatok za podlažie za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0.1 0.100 0.0
6 Daň z bytov Ročná sadzba dane z bytov za byt v bytovom dome je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu:         
    a) v katastrálnom území PB 0.2 0.260 30.0
    b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 0.17 0.221 30.0
    c) Orlové, Podvažie, Považská Teplá 0.13 0.180 38.5
    2. nebytový priestor v bytovom dome za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikanie a inú zárobkovú činnosť        
    a) kataster PB 3.35 4.355 30.0
    b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 3.18 4.134 30.0
    c) Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2.35 3.055 30.0
    3) nebytový priestor v bytovom dome využívaného na iné účely ako podnikanie a inú zárobkovú činnosť 0.77 1.010 31.2

 

Zdroj: podklady pre zastupiteľstvo zverejnené na webovej stránke mesta Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk. 

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359