Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Dokument: Stanovy Mestských lesov Považská Bystrica, s. r. o.

Dokument: Stanovy Mestských lesov Považská Bystrica, s. r. o.

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 27.11.2011 19:54

 

STANOVY
Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o.

 
 

I.

Základné ustanovenia
1. Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. boli zriadené uznesením mestského zastupiteľstva č. 62/94 dňa 11.8.1994 v zmysle § 105 Obchodného zákonníka. Táto spoločnosť je právnickou osobou, ktorej základné imanie tvorí vopred určený vklad.
2. V správe Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o. je lesná pôda, včetne lesných porastov nachádzajúcich sa na tejto pôde. Okrem lesnej pôdy a porastov sa na nej nachádzajúcich je v správe Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o. aj nehnuteľný majetok, ktorý je k obhospodarovaniu lesov potrebný.
3. Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. je samostatnou právnickou osobou.
4. Sídlo Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o. je Považské Podhradie 333.
5. Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. sa v svojej činnosti riadi Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, platným lesným zákonom a záväznými predpismi lesných hospodárskych plánov.

 

II.
Činnosť Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o.

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. vykonávajú v rámci činnosti uvedenej obchodnom registri tieto úlohy:

- zakladanie, pestovanie, výchovu, obnovu a ochranu lesov, v záujme ich zachovania a zveľadenia, pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa,

- zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov,

- zabezpečenie všetkých úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín,

- zabezpečenie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu,

- výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva,

- dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov, zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesných pôd,
- odborná správa lesov iných vlastníckych subjektov, výkon poľovného a rybárskeho práva, obchodná a zahraničnoobchodná činnosť,
- údržba ciest, zvážnic, chodníkov, budov a iných stavieb potrebných pre plynulé a bezpečné obhospodarovanie mestských lesov,

- opatrenia na likvidáciu následkov lesných kalamít,

- údržbu a zveľadenie základných fondov.


Na úseku ostatných riadených činností:

- opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok pracujúcich a vykonávať, dopravu pracovníkov na pracovisko,

- dbať na dôsledné dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, kontroluje ich dodržiavanie a odstraňuje zistené závady,

- zabezpečiť komplexné vykonávanie kontrolnej činnosti za účelom zlepšenia hospodárskej činnosti a dodržiavanie zákonných opatrení, ktoré zabezpečujú odborné obhospodarovanie lesov,

- riadi činnosť na úseku ochrany a bezpečnosti práce.


III.
Spoločníci
Jediným spoločníkom je mesto Považská Bystrica.
 

IV.
Orgány spoločnosti
1. Valné zhromaždenie Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o.
2. Konatelia
3. Dozorná rada

V.
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň riaditeľom spoločnosti, a ktorý koná za spoločnosť a za túto podpisuje a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
2. Prvým konateľom spoločnosti - riaditeľom bol ustanovený Ing. Marian Pruszkay, r.č.: (osobný údaj, odstránené), bytom SNP 1463/92-6, 017 07 Považská Bystrica. Druhým konateľom spoločnosti bol ustanovený MUDr. Vladimír Karásek, r.č. (osobný údaj, odstránené), bytom Zakvášov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica.

VI.
Organizačná štruktúra
1. Riaditeľstvo Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o.
2. Lesná správa
3. Prevádzka drevárskej výroby

VII. Pracovníci
1. Spoločnosť zamestnáva zamestnancov z kategórie robotníci a THP v počte, ktorý je potrebný pre plnenie úloh spoločnosti. Pracovno-právne vzťahy spadajú do kompetencie konateľa - riaditeľa spoločnosti.
2. Zamestnancom prislúcha mzda v zmysle Mzdového poriadku spoločnosti.
3. Zmeny Mzdového poriadku na návrh konateľa schvaľuje dozorná rada spoločnosti.


VIII.
Vytvorenie a použitie rezervného fondu

Tvorba a použitie rezervného fondu sa riadi ustanoveniami § 124 Obchodného zákonníka.


IX.
Vytvorenie ďalších fondov

Spoločnosť vytvára z rozdelenia zisku fondy podľa príslušných právnych predpisov a účelové fondy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

X.
Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky stanov sú v právomoci valného zhromaždenia. Zmena všeobecných právnych noriem má automatické uplatnenie aj na príslušné ustanovia stanov.

Ing. Marian Pruszkay
riaditeľ spoločnosti
(nečitateľný podpis)
razítko s textom:
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Považské Podhradie 333
IČO: 31613314, IČ DPH SK2020439883
Zmeny a doplnky schválené valným zhromaždením vykonáva konateľ – riaditeľ.
Stanovy nadobudli účinnosť 1. 9. 1994
Stanovy boli aktualizované 15.11.2010

 

Skenovanie, OCR a odstránenie osobných údajov: Juraj Smatana. Bez záruky.  

Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 21:58
Takže
 III.
Spoločníci
Jediným spoločníkom je mesto Považská Bystrica.

Teda vlastníkom je mesto PB a má tajné hlsovanie aj zasadanie, to už ked sme komisie mesta zbavili tajomnosti to ešte musíme aj Lesy PB lebo niekto nechápe že čo je mesta je verejné. Kedy sa Janas zbaví ludí čo mu mometalne len pritažuju lebo nechápu čo je vývoj a už nebude všetko po starom.
Anonym píše:
Neděle 27.11.2011 23:47
kedy už bude mesto PB verejné a nie tajné? keď sa občania začnú zaujímať aj o mestský majetok a zbavia sa pijavíc prisatých na mestských podnikoch.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 21:15
     To je predsa jasné. V roku 2010 vyťažila spoločnosť viac ako 27000 plnometrov (m3) drevnej hmoty, prevažne sa jednalo o tzv "úžitkové drevo", ktoré sa na trhoch predávalo po 80-100 Euro za plnometer. čo predstavuje pri vyťaženom objeme celkovú sumu vo výške 2 430 000,- Euro, v slovenských korunách viac 72 miliónov korún.
Keď sme pri tých Eurách, keby sa naozaj zle hospodárilo a čistý zisk by bol len vo výške 1/4 obratu, tak je to stále 607 500,- Euro. To už by v tých troch štvrtinách malo byť: platy zamestnancov, prenájom za pozemky mestu vo výške 132 780,- Euro, náklady na vozidlá, budovy vrátane energií, náklady na ťažbu, odvoz, náklady na zalesnenie vyťažených plôch, práce v porastoch atď. Stále čistý príjem predstavuje 607 500,- Euro, s toho mohlo mesto dostať svoj podiel na zisku - 22 500,- Euro/rok, ale stále je to pekná suma!!!!!
   Prečo by o tom kam idú tieto peniaze mal vedieť obyčajný občan?
   Kam idú?
   Sú zmluvy o odpredaji naozaj OK?
   V odborných lesníckych článkoch sa dá dočítať o ekonomike v lesníctve a výťažnosti z predaja dreva, údaje môžu byť rôzne, zisky môžu byť rôzne, môže byť aj strata, ale v lesoch Mestských lesov, ktoré sú v rubnom veku 80 - 100 rokov, v lesoch vysadených v časoch a po prvej svetovej vojne, v lesoch pestovanými a vypestovaných štátnymi lesmi za socializmu, sa dá strata urobiť len zámerne. Zisk skutočne musí predstavovať minimálne 50% z trhovej ceny predávaného dreva, naviac Spoločnosť ML má aj vlastnú pílu a predáva aj hotové rezivo, ktoré ide v cene 170-200,- Euro
   Pochopte je to najvýkonnejšia sliepka, ktorá znáša zlaté vajcia.
   To, že o majetku mesta, alebo mestom založenej spoločnosti sa jedná za zatvorenými dverami a bez kontroly občanov je zase Považskobystrická špecialita.
   I mnohé iné mestá na Slovensku majú svoje Mestské lesy, ale videl som na ich stránkach i informáciu pre občanov o tom, ako sa s týmto majetkom hospodári.
   Prečo to je v PB takto?
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 07:09
re Takže
Kedy sa Janas zbaví ludí čo mu mometalne len pritažuju...
---------------------
Asi vtedy, keď sa zbavíme najskôr Janasa.
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 15:42
Poraď ako.
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 22:33
Janas číta a dosť pozorne čo sa tu píše o tejto kauze. A podľa všetkého vie že bude treba obetovať pešiaka v tejto kauze....
Kto to bude si počkáme a dozvieme sa to z tejto stránky.
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 07:55
KaroĹKO,Už SA TEšíš NA EURáčIKY OD NOVéHO RIADITEĽA mESTSKýCH LESOV,žE? vEĎ tOčO TI TO TAK SĽúBIL
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 14:13
Pozerám, že Karásek je tiež konateľom. A to urobili poriadok iba s tým jedným?
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 16:58
Jedneho potrebuju na podpisy
Anonym píše:
Pondělí 28.11.2011 17:21
Podpisovať sa za 500 Eur/mesiac tak to je fakt dobré!!!!
Anonym píše:
Úterý 29.11.2011 20:46
Nechce mesto vymeniť aj Karaska napr. za mňa?
Ja budem podpisovať čo si vedenie zažiada a to iba za 300 eur!!
Pritom som na 100 % presvedčený, že o lesoch viem o 1000 % viac ako Karásek!
Som dokonca členom urbariatu!!
Ale tu asi nejaka odbornosť je skôr na závadu!
Iba vlezritizmus a ostatné podobné podlízavé disciplíny majú šancu na úspech !!

září 2017 »
září
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359