Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Do 2. februára môže verejnosť pripomienkovať územný plán Trenčianskeho kraja

Do 2. februára môže verejnosť pripomienkovať územný plán Trenčianskeho kraja

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 10.01.2010 16:29
Trenčiansky samosprávny kraj schvaľuje zmeny a doplnky územného plánu Trenčianskeho kraja. Tento dokument je dôležitý aj pre Považskú Bystricu, pretože krajský územný plán je nadradený územným plánom obcí a miest - v prípade rozporu sú nižšie územné plány neplatné v plnom rozsahu. Návrh zmien a doplnkov treba pozorne preštudovať - napríklad v oblasti odpadového hospodárstva sa navrhuje "Uprednostniť spaľovanie odpadov pred skládkovaním."

http://www.tsk.sk/sk/uzemne-planovanie-investicie-zivotne-prostredie/uzemno-planovacia-dokumentacia/navrh-zmien-a-doplnkov-c-2

Návrh Zmien a doplnkov č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Prerokovanie ZaD č.2 ÚPN VÚC TK je orientované  predovšetkým na oboznámenie účastníkov prerokovania so zámermi rozvoja riešeného územia a na získanie pripomienok k navrhovanému riešeniu.

Kompletný elaborát návrhu ZaD č.2 ÚPN VÚC TK je vystavený na verejné nahliadnutie v pracovných dňoch na Úrade TSK, OIŽP - oddelenie životného prostredia a územného plánovania, na internetovej stránke http://www.tsk.sk/, na Krajskom stavebnom úrade a  „Komplexný výkres funkčného využívania a technického vybavenia územia" je vyvesený na úradnej tabuli TSK.        

Verejnosť sa môže v zmysle §22 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, k ZaD č.2 ÚPN VÚC TK vyjadriť a svoje pripomienky písomne odovzdať obstarávateľovi - Ú TSK na hore uvedenú adresu do 08.02.2010, t.j. do 31 dní od vystavenia dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa v zmysle platnej legislatívy neprihliada.

V prípade potreby možno podrobnejšie informácie získať na Ú TSK OIŽP - oddelenie životného prostredia a územného plánovania  e-mailom, osobne a telefonicky v pracovné dni od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

Kontaktné osoby:
Ing. arch. Dušan Drobný,
č.tel.032/6555715,
e-mail: dusan.drobny@tsk.sk

Ing. arch. Marianna Bogyová,
č.tel.033/7628810,
e-mail: aabp@kios.sk

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (PDF 5 507 KB)
Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja - Záväzná časť (PDF 280 KB)

výkresy v mierke 1:100 000:


Komplexný urbanistický návrh

(

PDF

9 122 KB)


Doprava a technická infraštruktúra

(

PDF

8 738 KB)


Krajinná štruktúra a územný systém ekolog. stability

(

PDF

8 707 KB)


Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohosp. účely

(

PDF

9 509 KB)

Anonym píše:
Neděle 10.01.2010 17:09
ten ávrh by som v oblasti dopravy komentoval slovami "co Buh nadelil"....

Nič nové. Cyklotrasy odfajknuté cestami druhej triedy. Dlho sa hovorilo o cykloturistickom prepojení Mojtína/Zliechova/Tŕstia... ani v tej mape nie je. Cyklotrasa sa plánuje po pravej strane Váhu na Púchov, pritom na ľavej strane sú ideálne podmienky. Pritom po dobudovaní železnice ostane koľajové lôžko od Milochova prázdne... Žiadne cyklotrasy do Pružinskej doliny, žiadne smerom na Sverepec, pritom diaľničiari sĺúbili, že po odídení strojov ostanú tie ich cestičky pre cyklistov.... Žiaden posun....
Anonym píše:
Neděle 10.01.2010 18:50
Naši zástupcovia vo VÚCke, ktorých sme si nedávno zvolili, sa o to nepochybne postarajú k našej plnej spokojnosti. Starostka Jasenice, a páni Jurčík a Adame už určite sedia nad podkladmi a uvažujú, ako zabezpečiť cyklotrasy a dobré odpadové hospodárstvo pre bystričanov. Môžeme byť pokojní, nemusíme sa starať.

(Koniec irónie.)
Anonym píše:
Neděle 10.01.2010 23:04
mňa by len zaujímalo, či zorganizujú poslanci nejakú diskusiu na MSÚ, alebo odkiaľ oni vlastne berú inšpiráciu pre tlmočenie potrieb občana ?

Anonym píše:
Pondělí 11.01.2010 10:17
... alebo odkiaľ oni vlastne berú inšpiráciu...

Hlavne, že vždy nezabudnú povedať : Požadujú to občania.
Spomeňme si na " čierneho stavitela Fera betóna ", ktorý svoje
zabavno-relaxačne centrum stavia na podnet občanov,
takže nás presvedčí, že to chceme predsa len a len my.

Aj chodník pri ms wc, sme potrebovali len my ?!
Ale ten biznis za 40 tis € potreboval niekto z vyvolených ...

Cyklotrasy - športove parky pre mladež - pešie zony -
no hlavne, že to vedia vypustiť z " huby " keď to potrebujú.

Ale, pevne verím, že si nato spomenieme keď nás títo "vyvolení"
budú znova žiadať o náš hlas počas volebnej kampane.

Anonym píše:
Pondělí 11.01.2010 14:58
nespomenieme, lebo ani teraz sme si nespomenuli.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359