Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Čo sa do PB noviniek „nezmestilo“

Čo sa do PB noviniek „nezmestilo“

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 03.05.2009 12:59
[2008-11-08] Považskobystrické novinky zo dňa 4. 11. 2008 venujú dve strany problematike zmeny projektu diaľnice. Napriek tomuto rozsahu sa do článku „Estakádu bez pylónov poslanci schválili“ nedostala podstatná informácia o tom, že prípadná zmena projektu môže ohroziť získavanie financií na dokončenie diaľnice z fondov Európskej komisie.
Zo strany vedenia mesta opakovane zaznievala argumentácia v prospech zmeny projektu. Že mesto sa musí správať zodpovedne, že urýchlenie výstavby je v našom prvoradom záujme, že zastavenie stavby diaľnice by bolo tragédiou. Vystúpil som na tejto schôdzi ako občan a upozornil som na fakt, že ohroziť rýchle dostavanie diaľnice môže práve zmena projektu.

Vychádzal som z čerstvých materiálov, ktoré na rokovanie vlády predložil minister dopravy Vážny. Doslovný citát:

"Stav prípravy projektov
D1 Sverepec – Vrtižer, 1. a 2. úsek Diaľnica D1 v km 0, 000 – 9, 595


b) priebeh prípravy ŽoNFP [žiadosti o nenávratný finančný príspevok]
ŽoNFP na uvedenú stavbu EK [Európska komisia] opätovne vrátila koncom júla 2008. Problematickou oblasťou naďalej ostáva proces EIA [posudzovanie vplyvov na životné prostredie], konkrétne informovanosť verejnosti, dopad na lokality Natura 2000, odôvodnenie výberu variantov ako i opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie. EK taktiež upozornila na nový problém, ktorým je zmena dizajnu kľúčových častí projektu, ktorá môže mať vážny dopad na schválenie žiadosti, či už vo vzťahu k procesu EIA, VO alebo odôvodneniu vysokých nákladov projektu. Pripomienky boli oficiálne postúpené NDS, a.s., pričom MDPT SR spolu s JASPERS poskytli NDS, a.s. informácie o  krokoch potrebných na ich zapracovanie do žiadosti. ŽoNFP je potrebné zo strany NDS, a.s. prepracovať, doplniť povinné prílohy a postúpiť oficiálne cez ITMS na RO (MDPT SR). Po rokovaniach RO na DG REGIO a DG ENVIRO [direktoriáty Európskej komisie pre regióny a pre životné prostredie] sa ukazuje, že RO vie, spoločne s JASPERS, spoľahlivo odstrániť zistené nedostatky v oblasti EIA napriek pretrvávajúcemu Infringementu EK voči SR [infringement – vyšetrovací proces] z dôvodu nekompatibility zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a v krátkom čase tak zabezpečiť odsúhlasenie Žiadosti. Avšak aj náznak toho, že by projekt mohol byť technicky, technologicky či dizajnovo zmenený (aj keď formou platného stavebného povolenia) vyvoláva u vedúcich predstaviteľov DG REGIO a DG ENVIRO mimoriadne rozpaky až pochybnosti o správnosti procesu prípravy projektu v SR. NDS, a. s. má neustále problém zhromaždiť podklady k ŽoNFP v zmysle platnej Zmluvy s RO a v zmysle Work flow pre daný projekt."

V ďalšom texte minister Vážny potvrdzuje, že kvôli nekvalitne spracovaným podkladom sa Slovensku nepodarí vyčerpať v roku 2008 na budovanie diaľnic z európskych fondov ani euro:

„Stanoviská EÚ k predloženým ŽoNFP nedávajú nádej na vyčerpanie akýchkoľvek finančných prostriedkov na stavby OPD ešte v roku 2008. Prijímateľ (NDS, a. s.) neplní dôsledne Rozhodnutia ministra, ako najvyššieho predstaviteľa rezortu, ale aj RO. Prostriedky získané z mimoriadnych grantov TEN – T určené na projektovú prípravu stavieb budú poväčšine postupne vrátené do rozpočtu EÚ, pretože Prijímateľ nebol schopný zabezpečiť korektnosť postupov pre realizáciu ich čerpania na úrovni legislatívy EÚ.
EÚ neakceptuje neštandarné riešenia a aj to je jeden z dôvodov, prečo minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako hlavný predstaviteľ RO OPD zaviaže Prijímateľa k prijatiu závažných opatrení smerujúcich k urýchleniu prípravy a realizácie projektov OPD 2007 – 2013.”


Z textu je každému gramotnému čitateľovi zrejmé, že
1.Slovenská republika má pred Európskou komisiou vážny problém. Brusel jednoducho odmieta financovať z európskych fondov diaľnice, stavané ázijskými metódami.
2.Kríza sa dostala do fázy hľadania vinníkov (minister vlastne obviňuje zo zlyhania riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti). V tejto fáze sa na nič nedá spoľahnúť – ani na obvyklé silné spojenectvo ministerstva dopravy a NDS, ani na obvyklú toleranciu NDS voči silným stavebným firmám (napr. Doprastavu).

To nie je pre vedenie mesta Považská Bystrica jednoduchá situácia. Už to nie je obvyklé „vrchnosť chce“. „Vrchnosť“ sa zrazu rozštiepila na najmenej štyri subjekty: Európska komisia, Ministerstvo dopravy, NDS, stavebné firmy vedené Doprastavom. Ešte pred pár mesiacmi si Doprastav povedal, že chce namiesto nadštandardnej estakády ponad naše mesto stavať estakádu štandardnú. A NDS požiadala o zmenu, a Ministerstvo dopravy bez výhrad začalo proces zmeny stavby pred dokončením. Lenže orgány Európskej komisie zareagovali veľmi tvrdo. V diplomatickom Bruseli sa použije fráza „ mimoriadne rozpaky až pochybnosti o správnosti procesu prípravy projektu” v situácii, kedy by v Bratislave roztrhali žiadosť o dotáciu a vykopli žiadateľa z dverí.

Zmieniť sa treba aj o výroku zástupcu Doprastavu, Dušana Šamudovského: „V súčasnosti sa stavia podľa nového projektu, ale je možné prejsť na pôvodnú variantu. Ale nie v pôvodnom čase a nie bez istých strát.“ To je doslova šokujúce – veď to bolo priznanie pred kamerami, že miliardový projekt sa stavia v rozpore s platným stavebným povolením!

Na základe výrokov zo zastupiteľstva som si nie celkom istý, či má vedenie mesta v tejto veci ujasnené priority. Na prvom mieste nie je čo najrýchlejšie dokončenie diaľnice. Nie sú to samozrejme ani architektonické ozdôbky, za ktorými je ľúto miestnej opozícii, (lebo týmito nadštandardnými prvkami lackovičovi poslanci zakrývali stratu tváre v roku 2004, kedy odsúhlasili vedenie diaľnice cez mesto).
Na prvom mieste by mali byť život a zdravie obyvateľov Považskej Bystrice, ktorí sú nútení žiť alebo aspoň každý deň prechádzať doslova cez stavenisko. Na druhom mieste by malo byť, aby stavba nezostala rozprplaná – kvôli vyschnutiu finančných zdrojov na jej dokončenie. Tieto obavy nie sú veštením z kávovej usadeniny: pred pár dňami premiér Fico nahlas uvažoval o tom, že peniaze z Bruselu neprichádzajú a kvôli hypotekárnej kríze sa banky začínajú dištancovať aj od PPP projektov. Guvernér Národnej banky Ivan Šramko potom navrhol, že by sa diaľnice mohli stavať z peňazí dôchodkových správcovských spoločností!

Mesto sa ocitlo uprostred veľkej hry silných hráčov a poslanci museli riešiť dilemu: ohrozí rýchle dokončenie diaľnice to, keď zmenu projektu prijmú, alebo skôr to, keď zmenu projektu neprijmú?

To, že mestské noviny túto dilemu ani nenaznačili, môže mať len dve príčiny. Buď si novinár existenciu problému ani neuvedomil. Alebo túto informáciu potlačil, aby čitatelia Noviniek nemali zbytočné pochybnosti o postupe mesta. V prospech druhej možnosti hovorí aj fakt, že do Noviniek sa tiež nedostala informácia o tom, že poslanci SMERu jednotne hlasovali za zmenu, hoci niekoľko dní predtým v komisii pre dopravu aj v mestskej rade hlasovali najvyšší predstavitelia SMERu proti zmene.

Rád by som sa raz dožil regionálnych novín, ktoré vedeniu mesta dokážu položiť otázku, čím bola motivovaná takáto náhla zmena názoru. Prípadne, či medzi týmito hlasovaniami prebehli nejaké rokovania medzi Doprastavom a vedením mesta a čo bolo ich obsahom.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 10.11.2008 09:53

To sú vážne problémy. Podľa mňa treba čím skor postavit dialnicu cez mesto, pokial nevyschnú všetky finančné pramene. Potom sa fakt výstavba može tahat nie 2roky, ale 4-5 rokov. Či už kvoli finančnej kríze, alebo na základe iných skutočností. Nech už je ten problem za nami. V každom prípade Doprastav a ani NDS nemozu Považskobystričanov vyniť, že neboli ústretoví, alebo že niečo zdržovali. Tak ako tomu bolo v nedávnej minulosti. Majú všetko odsúhlasené, tak sú na ťahu. Zodpovednosť je už na nich. Nech teda stavajú a zháňajú peniaze. A my sa ich môzeme pýtat, kontrolovať, tlačiť k múru a pod. Čierný Peter zostal v ich rukách.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 10.11.2008 11:03

tomu subjektu, ktorý pochybyl by som dal vybudovať náhradné kompenzácie nie za diaľnicu, ale za pochabé rozhodnutie. Ale kde niet žalobcu, nieto sudcu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 10.11.2008 20:55

veru boli... po mestskom urade pobehoval zastupca doprastavu v stredu, a potom vecer nasledovalo stretnutie poslancov smeru, na ktorom prebehla vymena nazorov... skratka vedenie poslancom vymenilo nazor... a poslanci smeru potom vo stvrtok poslusne zahlasovali... inak by mal doprastav velke neprijemnosti... takto bude mat mensie... samozrejme nebolo to zadarmo... ved sukromna firma moze obdarovat politicku stranu, no nie? volby sa blizia...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 11.11.2008 18:34

SU TIE NJLEPŠIE-V KAŽDOM ČISLE SU TAM PEKNE FOTKY P.PRIMATORA,VICEPRIMITIVOV A INE.ĎAKUJEME.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 11.11.2008 18:52

a naša Milka px-centrová je tam tiež?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 11.11.2008 19:39

veď sa im na tú volebnú agitáciu skladáme

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 11.11.2008 22:39

stinstve,ved tam robi sefku radodajka..

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 13.11.2008 09:37

Divným spôsobom sa dostala k šéfovaniu p.Javorská!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 18.11.2008 22:16

Podmaník,ten mal iný prehľad!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 20.11.2008 16:56

Asi slabý keď ho odtiaľ vyliali. Keby mal prehľad, a povahu na vliezanie do určitých otvorov, mohol byť teraz bos on a nie tá pani !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 20.11.2008 23:22

Nevie sa správať, nie je dva razy sympatický, len keď sa pretvaruje. A ješitný, ajajaj. Každý ho poznáme z inej strany. Redaktor?- moze byt. Ale šéf? Chodte kdesi. Valašský král, už mu nebolo rady. Keby dostal moc, tak to by nebolo bohviečo. Pani Jakubková nikomu nemusela vliezať a robí si svoju robotu v normále. Odborník musí byť, ale aj to ostatné. Samozrejme, že neporovnávam s Javorskou. To nekomentujem. P.S. :Nechcela som tým nikoho uraziť.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 21.11.2008 20:10

Hanebné sú celé novinky obsahovo.Už len v Barme a v Pov.Bystrici také niečo vychádza.Z tých istých dôvodov.Takým novinkám môže šéfovať i posledná sprostitútka!Rozumný ani slušný človek určite nie.No ale aký gazda taká trúba.Len falošné tony.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 22.11.2008 20:36

Nemám s nimi žiadné problémy - už 4 roky ich nekupujem a mám pokoj - doporučujem skúsiť aj ostatným ::

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 24.11.2008 15:59

Nemusíš ich kupovať, hlavne že ich platíš.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 24.11.2008 19:02

Minimálne také trápne boli novinky aj v minulosti. Šporíková sa tiež pchala bývalému do...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 25.11.2008 06:33

Na PBn, ale aj TV Hant (TV Považie) aj I-TV (LL) idú MILIÓNY z našich daní. Pritom hlavným účelom ich vzniku bola mediálna propagácia minulých, aj súčasných chruňov na magistráte. Keď tí debilovia si chcú robiť propagáciu, nech si ju robia za vlastné! Však aj tie platy idú z našich daní!!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 25.11.2008 08:00

Problem je že tí chruňovia vždy nájdu nikoho kto ich volí.Smatana,mal by ste kandidovať-chceme zmenu.Mame tu žiť ako hlupáci a nechať sa stále okrádať a klamať?Ved ma to riadne serie.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 26.11.2008 10:00

nech ten kandiduje na primátora...zmena je život,p.Podmaník chodťe kandidovať"

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359