Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Centrálny zberný dvor, či spaľovňa? Dozvieme sa v utorok, ak sa prídeme spýtať.

Centrálny zberný dvor, či spaľovňa? Dozvieme sa v utorok, ak sa prídeme spýtať.

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 10.05.2009 13:45
Kategorie: ,
Pátrame po pôvode zámeru na vybudovanie "centrálneho zberného dvora" v areáli bývalých Považských strojární, s kapacitou troj- až štvornásobne prevyšujúcou produkciu tuhého komunálneho odpadu v Považskej Bystrici. Stopy vedú na mestský úrad. Najlepšou príležitosťou na odstránenie nejasností bude zasadnutie mestského zastupiteľstva v utorok 5. mája 2009 o 14.30, ktoré sa má venovať aj problematike zberu a spracovania odpadov.
21. apríla 2009 dostala redakcia PB.OTVORENE.SK nepodpísaný list, začínajúci slovami: "Ak má byť v tomto meste niečo verejne diskutované, tak určite tento zámer. Ospravedlňujem sa za spôsob, ktorým na to upozorňujem, ale moja pozícia mi neumožňuje iné......" List obsahoval úvodné listy zámeru, smerovaného na štrukturálne fondy EÚ. Z EU fondov by mal byť vybudovaný tzv. Centrálny zberný dvor v priestoroch strojárenskej teplárne, ktorý ročne spracoval 60 000 až 80 000 ton odpadu, včítane 3000 ton nebezpečného odpadu.

27. apríla sme zverejnili predbežné stanovisko odborníka na odpady, ktorý upozorňuje, že ak má naozaj ísť o zberný dvor, jeho kapacita je extrémne predimenzovaná, a to aj keby na zberný dvor občania priviezli všetky odpady, ktoré sa v Považskej Bystrici a okolí vyprodukujú. Na porovnanie uviedol fakt, že košická spaľovňa, ktorá je monopolným spracovateľom odpadov pre celé 240 tisícové mesto Košice, ročne prijme a spracuje okolo 60 000 ton odpadu.

Súčasne som na e-mailové adresy predstaviteľov mesta a členov komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu odoslal otázku, či je sporný dokument nejakým oficiálnym materiálom, alebo je to len nejaká pracovná verzia. Zatiaľ som nedostal žiadnu odpoveď.

 Najpravdepodobnejšia je hypotéza, že Zámer bol spracovaný na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, na základe uznesenia č. 34/2009, ktoré prijali poslanci na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2009:

Uznesenie číslo 34/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
zámer Mesta Považská Bystrica na získanie nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v zmysle záväzkov SR voči EÚ na zriadenie centrálneho zberného dvora v Považskej Bystrici,
B/ schvaľuje
zámer Mesta Považská Bystrica na získanie nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu v zmysle záväzkov SR voči EÚ na zriadenie centrálneho zberného dvora v Považskej Bystrici.

Uznesenie poslanci prijali jednomyseľne: ZA:22, PROTI:0, ZDRŽAL SA:0

Zo zverejnených materiálov sa zdá, že poslanci schvaľovali zámer len ako úmysel, nie ako hotový dokument. K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. Dôvodová správa totiž neobsahovala žiadne konkrétne čísla, len rámcový popis zámeru, ktorý by vzbudil podozrenie naozaj len vo veľmi opatrnom poslancovi: "Cieľom tohto projektu je vybudovanie moderného zariadenia na nakladanie s odpadmi, v ktorom sa zabezpečí ich triedenie, ako aj príprava pre ich materiálové resp. energetické využitie. Centrálny zberný dvor bude zabezpečovať:odber odpadov od občanov, sústreďovanie odpadov a ich dočasné skladovanie, dotrieďovanie odpadov zo separovaného zberu. Zariadenie bude slúžiť pre zvozovú oblasť mesta a významným spôsobom prispeje k znižovaniu množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládku. Sekundárne dôjde k ďalšiemu pozitívnemu vplyvu na životné prostredie, ktorým je šetrenie primárnych zdrojov surovín."

Znepokojenie medzi pracovníkmi Mestského úradu pravdepodobne vzbudil až konkrétnejší text, v ktorom sa už nachádzali aj údaje o desaťtisícoch ton odpadu, včítane nebezpečného, a niektorý z nich poslal informáciu redakcii PB.OTVORENE.SK, aby inicioval verejnú diskusiu.

Keď sa po meste začali šíriť fámy o pripravovanej spaľovni v blízkosti športových areálov a škôl, regionálni novinári sa vybrali za zodpovednými  na mestský a obvodný úrad. Spravodajské príspevky by mali byť odvysielané v najbližších hodinách. Avšak podľa mojich informácií úradníci hovorili o projekte rozšírenia separovaného zberu v meste, čo je zase čiastkový zámer, ktorý sa má schvaľovať na utorkovom zastupiteľstve.

Najlepšie, čo môžu urobiť nielen poslanci, ale ale aj občania Považskej Bystrice, je prísť v utorok o 14.30 na mestské zastupiteľstvo a žiadať od predstaviteľov mesta, aby prezentovali ich komplexnú víziu riešenia odpadového hospodárstva v meste. Verejnosť má právo poznať dlhodobé zámery, nielen aktuálne čiastkové projekty.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359