Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Bytovka pri pešej zóne sa stavať nebude, ale občanom to nestačí

Bytovka pri pešej zóne sa stavať nebude, ale občanom to nestačí

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 02.04.2009 23:34
Dňa 7. apríla 2008 sa konala dlho očakávaná schôdza výboru mestskej časti Lány. Hlavným bodom programu mala byť kontroverzná bytovka na Pribinovej, proti ktorej vznikla petícia, do dnešného dňa podpísaná vyše 770 občanmi. Schôdza sa konala na prízemí Centra voľného času. Okrem členov komisie prišlo približne 100 obyvateľov Lánov, od mamičiek s deťmi až po seniorov. Stretnutie bolo mimoriadne konštruktívne. Regionálne televízie môžu banovať že neprišli, pretože občania aj ich volení zástupcovia sa ukázali vo svojej najlepšej podobe.
Bytovka pri pešej zóne sa stavať nebude, ale občanom to nestačí

FOTO: pb.otvorene.sk

Hneď na úvod prečítal predseda Výboru mestskej časti (VMČ) Stanislav Kardoš list investorov, v ktorom oznamujú odstúpenie od zámeru, lebo sa stali terčom manipulatívnej dezinformačnej kampane. V tento moment by sa mohlo zdať, že sa občania môžu spokojne rozísť, pretože bytovka tesne pred oknami už nehrozí.
O slovo sa však prihlásil predseda petičného výboru Jozef Dudoň, a prečítal požiadavku na zmenu územného plánu (návrh územného plánu počíta v tomto priestore s hromadnými garážami), vykúpenie pozemku do mestského vlastníctva, investíciu do úpravy verejnej zelene, rekonštrukciu detského ihriska a následné prepojenie s projektom revitalizácie pešej zóny.
Následne predseda petičného výboru odovzdal predstaviteľom mesta 272 podpisov pod internetovou petíciou, čím celkový počet podpisov prekročil 770.

Poslanec Stanislav Kardoš potom informoval, že sa už stretol s majiteľom pozemku, avšak tento nemal záujem riešiť otázky súvisiace s jeho súkromným majetkom na verejnej schôdzi, preto na výbor neprišiel. Majiteľ údajne nechce na tomto pozemku stavať, a má záujem o jeho predaj. Avšak podľa poslanca Stanislava Kardoša majiteľ očakáva primeranú trhovú cenu. Ide o pozemok neďaleko centra mesta s rozlohou okolo 9 000 m2, takže suma sa môže pohybovať rádovo aj v miliónoch korún. (Je to len odhad, majiteľ žiadnu konkrétnu sumu poslancovi Kardošovi neuviedol.)

Občan Juraj Smatana, člen komisie pre životné prostredie, dopravu a výstavbu, označil postup občianskej iniciatívy za maximálne účinný. Keby občania včas nezareagovali, mohlo dôjsť k zmene územného plánu, čím by sa ich šance na presadzovanie ochrany vlastného majetku v následných konaniach výrazne znížili. Zdôraznil význam zmeny návrhu územného plánu – ak sa parcela preklasifikuje do kategórie verejná zeleň, jej trhová cena citeľne klesne, čím sa zvýšia šance mesta na jej vykúpenie. (Z publika zaznela informácia, že súčasný majiteľ získal pozemky od privatizérov Považských strojární po 7 Sk/m2, čiže na predaji pozemku rozhodne neprerobí.) Následne Smatana upozornil na skutočnosť, že mestská časť Lány nemá vývesku, kde by sa mohli občania včas dozvedieť o programe VMČ, a o prijatých uzneseniach. Podľa jeho názoru by takéto informácie mali byť okrem vývesky zverejnené aj na internetovej stránke mesta. Pomohlo by to občanom včas reagovať na podobné zámery, ako bola bytovka na Pribinovej.

Viceprimátor Stanislav Haviar zdôraznil, že mesto rozhodne nebude realizovať akýkoľvek projekt proti vôli občanov, súčasne však pripomenul akútny nedostatok bytov v meste (okolo 900 žiadostí o pridelenie bytu).

Predseda VMČ Stanislav Kardoš uviedol, že sa pripravuje namontovanie vývesných skriniek aj na Lánoch a výbor sa snaží publikovať informácie o svojej činnosti v Považskobystrických novinkách aj Obzore.

schodza-vmc-lany-2008-2.jpg

Občan Norbert Hodža položil zástupcom mesta otázku, či považujú za férové, že investori predložili projekt, ktorý bol v rozpore aj so starým územným plánom, aj s novým návrhom územného plánu, a žiadali úpravu územného plánu v prospech ich projektu. Občania totiž takúto možnosť nemali, čiže investor mal podstatne väčšiu šancu presadzovať svoje záujmy, ako obyvatelia. Svoju otázku musel viackrát zopakovať, pretože odpovede boli veľmi neurčité. Nakoniec sa prihlásil člen výboru Ing. Milan Sklenář, ktorý sa vyjadril, že si treba na rovinu povedať, že takýto postup bol voči občanom neférový.

Členka petičného výboru Katarína Zemančíková ponúkla pohľad matiek s deťmi, ktoré by projekt pripravil o ihrisko, a upozornila na potrebu vyčistiť tento priestor. Položila otázku, či je udržiavanie tohto pozemku v čistom stave povinnosťou majiteľa, alebo mesta.

Občianka Ivana Posluchová zdôraznila, že prítomní poslanci by mali presazovať zmenu funkčného využitia pozemku aj na rokovaní mestského zastupiteľstva, kde sa bude prijímať nový územný plán. Súčasne prítomných obyvateľov Lánov upozornila, že do 16. apríla majú občania možnosť pripomienkovať dopravný generel, ktorý sa výrazne týka aj našej mestskej časti (tzv. Malý dopravný okruh).

Poslanec Stanislav Kardoš občanov ubezpečil, že takúto požiadavku na zastupiteľstve rozhodne prednesie, avšak Lány majú len troch poslancov, čiže nemôže záväzne prisľúbiť, že takýto návrh bude zastupiteľstvom schválený.

Občan Juraj Smatana sa vyjadril, že z tejto schôdze spokojne odíde až vtedy, keď uvidí, ako si členovia výboru mestskej časti odhlasovali úlohu presadzovať požiadavku občanov na zmenu územného plánu (z hromadných garáží na verejnú zeleň) na májovej schôdzi zastupiteľstva, kde sa bude schvaľovať územný plán. Vyjadril presvedčenie, že poslanci iných mestských častí nemajú dôvod hlasovať inak, než si prajú obyvatelia Lánov a ich zvolení zástupcovia. Pred ďalšími komunálnymi voľbami by mali voliči z Lánov posudzovať úspešnosť svojich poslancov aj podľa toho, či dokázali presadiť túto požiadavku.

Občan Karásek upozornil na skutočnosť, že nestačí zmeniť len funkčné využitie tejto parcely, pretože susedná parcela (smerom k hojdačkám a kúpalisku) tiež nie je v návrhu územného plánu klasifikovaná ako verejná zeleň. Navrhol zaradiť do požiadavky na úpravu územného plánu aj túto parcelu.

Predseda petičného výboru Dudoň, profesiou geodet, pružne dodal členom VMČ aj číslo parcely spomenutej občanom Karáskom.

Nato nasledovala krátka porada členov výboru mestskej časti. Predseda VMČ Stanislav Kardoš prečítal návrh uznesenia, ktorým sa členovia VMČ zaväzujú presadzovať požiadavku na zmenu ÚP a výkup pozemkov na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Jednomyseľné odhlasovanie tohto návrhu všetkými členmi výboru bolo zavŕšené potleskom prítomných občanov.

Pokiaľ si občania Lánov postrážia splnenie tohto verejného prísľubu svojou osobnou prítomnosťou na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, rovno môže na záver tohoto príbehu s dobrým koncom zazvoniť zvoniec.


(Tento záznam nepopisuje všetky diskusné príspevky, zameriava sa len na tie, ktoré mali výraznejší vplyv na výsledné rozhodnutie výboru. Autor záznamu sa súčasne aj podieľal na dianí, preto počítajte s možným skreslením pohľadu.)
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 08.04.2008 23:17

hladký červený a usmievavý ako čerstvo vyplieskaná prdel

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 08:09

karas rozumoval...ale dopadlo to dobre.dakujem j.smatanovi+dudonovi a spol.za ich ochotu ,aktivitu...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 10.04.2008 11:38

Karas nerozumoval , ale ty rozumuješ... + dodatok pre p. Smatanu, na túto stránku ste mohli dať aj kvalitnejšie fotky z výboru , sú tak rozmazané že si myslím že som vypil 10 pív a zle vidím...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 15.04.2008 08:44

pan karas,ja som mal z vas dojem že ste ekonomicky podliz pana stanislava-ale mozete mi zakazať mať dojem ak si to s nim odhlasujete...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 16.04.2008 21:24

Karasa nominovala SDKÚ, nie je to súdruh z Haviarového košiara a ak sa pokojne pozriete na jeho správanie počas celej aféry, naozaj sa správal korektne. My sme síce proti zdevastovaniu našich domovov, ale je naozaj potrebné debatovať aj o iných lokalitách na výstavbu a aj o peniazoch na výstavbu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 10:49

Čítal sam vyjadrenie Čika v Obzore, že ľudia boli dezinformovaní a zavádzaní,že sú tam osobne invektívy a záujmy iných strán.... No, po pravde pán Čiko,chceli ste tam stavať bytovku proti územnému plánu?Chceli.Loboval za to Haviar?Loboval. Tak sa nevyhováraj aký si chudáčik a ako chceš mestu pomôcť.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 10:50

grázli z msu si spravili z mesta súkromnú realitku!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 11:16

Ľudia z Lánov využili kauzu bytovka aby si poistili kus zelene pri pešej zóne. Haviarovci - rozumej stavbári budovatelia - to chcú tiež využiť. Viceprimátor už na zastupiteľstve oznámil že pripravuje desaťročný program bytovej výstavby. Chvályhodné, byty treba. Ak ich nebudú presadzovať tak, ako sa pokúsili na Pribinovej. Lebo to potom pripadne na 100 postavených bytov 300 pokazených bytov.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 11:30

máme čo sme si volili.Ale je veľmi pozitívne,že sa to už v zárudku nafúklo.Pán Haviar by navrhol zmenu územného plánu a koniec.Súkromná stavba na súkromnom pozemku predsa nejde do zastupiteľstva. VMČ chcel obísť aj s Pekárom (vraj až na návrh Babušíka sa to dalo do zápisnice).Potom by to mal na starosti iba Stavebný úrad. Nebuďme naivný že by nad tým nemál "dozor" pán viceprimátor. Človeku je až na vracanie, keď sa niekto odrazu otočí o 180 stupňov, a špinavo klame ľuďom do očí ako on háji záujmi občanov.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 13:59

že na to, čo sú títo páni na ms.úrade, prídu radoví ľudia až keď sa ich to začne osobne týkať :(

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 15:12

áno, Babušík navrhol informovanie VMČ, to prešlo. Smatana navrhol, aby bola bytovka podmienená súhlasom VMČ, to Pekár a Haviar nechceli. Ešte predtým Haviar umlčal vedúceho stavebného úradu Appela, ktorý bol tiež spočiatku proti bytovke. Keď vypukla kauza v médiách, zrazu Mesto dalo stanovisko, že to podmieňuje súhlasom VMČ. Ale nakoniec aj sám Haviar na VMČ hlasoval za premenu pozemku na park.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 16:46

Aj Pekár už takto?... Veď tak krásne vie rozprávať...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 18:30

Občania by mali byť poučený z minulosti a historie. Tí čo veľa apekne vedia rozprávať, Tí nakomniec občana naviac oseru !!! / viď nedávna minulosť - mítingy na Pasienkoch a chudobný predseda strany na " Korzičke "/

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 21:21

Je typický regionálny postkomunistický slizký aparátčik. Ten už kandidoval minimálne za štyri politické strany a stále dokáže oblbnúť ľudí

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 09.04.2008 21:40
Máloktorý poslanec je taký aktívny vo svojom volebnom obvode. (Možno žiadny.) Prináša vlastné návrhy (napríklad riešenie parkovania na Rozkvete), vydal noviny Rozkvet, ktorých bol editorom. Všetko čo sa týka jeho obvodu si chodí osobne overovať. Ak ide o vážnejšie veci, aj mimo svojho volebného obvodu. Mávame odlišné názory na viacero vecí, ale vyššieuvedené mu nikto nemôže uprieť. Je najvplyvnejším členom stavebnej komisie, pretože ako predseda formuluje uznesenia.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 23:49

tak vidiet, ze ho vobec nepoznas. Ten chlap je tak pod "dohladom" svojej maminy, ze potom buble kadial chodi take same nezmysly ako na marike o pamiatkach a vzdusnych dvoroch na pribinovej a o hodinu potom drukuje haviarovi aky su ludia neuvedomeli, ze nedovolili postavit tu obludu na tom istom dvore. Ale ohurovat prvomajovymi prejavmi o pamiatkach vie, to mas teda skutocne pravdu. Len by mu asi trebalo kupit knizku o pamiatkach, aby sa naucil co je pamiatka a co stara barabizna na zburanie.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 10.04.2008 06:38

Som rada, že to, čo ste napísali, vobec nepopiera vyššie napísané, že je typický regionálny postkomunistický slizký aparátčik, ktorý kandidoval minimálne za štyri politické strany a stále dokáže oblbnúť ľudí.

A na margo toho čo ste spomenuli vo vašom príspevku, komunisti s obľubou hovorievali, "že iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ"

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 17.04.2008 18:23

charakter investorov sa ukazal velmi skoro pri parkovacich "pozdravoch" viem si predstavit ako ustretovo by sa spravali pri samotnej realizacii a ako by brali na zretel poziadavky a pripomienky obcanov nezda sa mi zeby to poslanci Haviar s Pekarom nevedeli akych junakov podporuju???

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 23.04.2008 05:58

nedoceneny rozumator vyprodukovany zaverecnou fazou dozivania socializmu neskor aktivny clen SDL spolu s este viac aktivnejsim a nedocenenejsim rozumatorom Stankom Haviarom

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 19:20

ani by som sa nečudoval,ak by za kúpou kongesovej haly tiež nebol Haviar.Alebo sa majiteľ ITC sa stal obchodník s nehňutelnosťami?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 09.04.2008 19:22

Na VMČ niečo splietal o nejakej buste či čo.Asi si chce postaviť svoju.Nuž čo,aspoň bude kde psov venčiť.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 10.04.2008 00:33

čo sa tomu čuduješ a z toho rihaš? Stanislav bol za socíku politický korektor v obzore. Dokázal z politicky nekorektného článku spraviť politicky korektný. A toto je obdobné. Z hlasovania za bytovku už na VMČ hlasuje proti bytovke. Aké šikovné a ľahké. Stando, len ľudia už nie sú tak naivní a oblbnutí ako boli pred 89. Čo ešte za lopatu na nás chystáš?

pavol briestensky
pavol briestensky píše:
Středa 16.04.2008 16:16

Suhlasim s prispevkami o tychto patolizacoch a karieristoch,ktori nemaju v sebe ani trochu cti a hanby.Keby sa zajtra zmenil rezim,tak by zo skrini povytahovali svoje stranicke knizky a z naramnych demokratov by sa stali do rana oddani komunisticki funkcionari! HANBA!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 16.04.2008 18:01

Nič nové pod bystrickým slnkom, veď aj dlhodobo uvolnený dôverník Ľuboš (http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?kniha=38&strana;=25&zaznam;=34613) sa teraz tvári ako dlhodobo zanedbávané neviniatko.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 16.04.2008 18:38

a čuduj sa svete,mladý Kubovič má kaviareň v kine Mier.Ale to je len asi náhoda.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 17.04.2008 07:26

ževraj je tam aj spoluvlastník aj Jágrik ml?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 16.04.2008 18:44

Presvietený Ľubko Kubovič vždy vedel čo robí. Vedel to už za socíku a mal sa dobre a vie to aj teraz. Len sa na chudáčika hrá.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 20.04.2008 19:33

Nie sú v tej reštauracií pri kine Mier náhodou aj hracie automaty! Vopred sa ospravedlňujem - nikdy som tam nebol, ale keď idem okolo Q - dosť podozrivo to tam bliká. To by asi nebolo dobré, keď to bolo prezentované po otvorení aj pre matky s detmi !! Kto tam niekedy bol, nech to prosím uvedie na pravú mieru !!

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359