Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Ako zabrániť manipulácii a falšovaniu volieb (verzia manuálu pre komunálne voľby 15. 11. 2014)

Ako zabrániť manipulácii a falšovaniu volieb (verzia manuálu pre komunálne voľby 15. 11. 2014)

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 20.11.2014 08:33
Neoficiálny inštruktážny materiál pre členov okrskových volebných komisií vo voľbách do orgánov obcí a miest – 15. november 2014.
Ako zabrániť manipulácii a falšovaniu volieb (verzia manuálu pre komunálne voľby 15. 11. 2014)

"Nie je dôležité, kto a ako hlasuje, podstatné je, kto a ako zratúva hlasy." J. V. Stalin

Máte pocit, že falšovaním volieb len zbytočne straším? Žiaľ, je to len pocit. Dobré živobytie mnohých ľudí, ba celých rodín a firiem závisí na výsledku volieb, a náš volebný systém má zopár nezaplátaných dier, preto je pokušenie veľké. Napokon, máme tu aj niekoľko súdnych rozhodnutí proti prichyteným falšovateľom volieb.

Aké sú teda základné metódy falšovania volieb, a aké máme šance tomu zabrániť z pozície člena okrskovej volebnej komisie?

 

Poznáme dva základné princípy:

1. magorenie voličov

2. šachovanie s papiermi

 

Najprv preberieme magorenie voličov

Nebudeme sa venovať trápnostiam, ako pero s logom strany, stranícke noviny na stole, alebo ukecávanie voličov, študujúcich nástenku.

A/ Ľahká dezinformácia. Povinnosťou členov komisie je pri vydávaní lístkov a obálok informovať voličov o správnom priebehu volebného aktu. Veľmi časté je inštruovanie voličov takýmito slovami „Jeden krúžok na voľbu primátora,  päť* krúžkov na voľbu poslancov.“ Zdanlivo je to v poriadku, ale len zdanlivo. Volič totiž môže inštrukciu pochopiť tak, že MUSÍ využiť všetky krúžky, ktoré má k dispozícii. V skutočnosti správna inštrukcia znie „Jeden krúžok na voľbu primátora, jeden až päť* krúžkov na voľbu poslancov.“ Prípadne ešte presnejšie: „Na poslancov môžete dať jeden, dva, tri, štyri alebo päť* krúžkov.“

Prečo je to dôležité? Mnohí voliči prichádzajú k voľbám s tým, že naozaj osobne poznajú a chcú podporiť jedného - dvoch kandidátov, na zvolení ktorých im naozaj záleží. Keď podľahnú pocitu, že by bolo „škoda nevyužiť všetky krúžky ktoré mám“, alebo „platný je len lístok s plným počtom krúžkov“, ľahko sa im stane, že ich skutočných favoritov tesne predbehnú kandidáti, ktorí boli dokrúžkovaní len do počtu, len na základe toho, že majú uvedené sympatické povolanie alebo pôsobivé tituly.

Opatrenia:

a/ Idete príkladom a dávate voličom správne sformulovaný pokyn. Najlepšie je, keď tú vetičku automaticky vypovie ten člen komisie, ktorý vydáva voličovi obálku.

b/ S úsmevom doplníte iných členov komisie, vždy keď vydajú nepresný pokyn. O chvíľu ich to prestane baviť a naučia sa správnu formuláciu.

c/ Svojpomocne vyrobíte papier, na ktorom bude jasne napísané, koľko krúžkov treba dávať, a umiestnite ho za plentu. Papier nesmie navádzať na voľbu konkrétneho kandidáta. Text a umiestnenie papiera konzultujte s predsedom a ostatnými členmi komisie. Nemalo by im to vadiť – šetrí im to prácu a znižuje počet neplatných lístkov.

B/ Zneužívanie oslabených. Ak máte vo volebnom obvode nemocnicu, alebo domov dôchodcov, alebo imobilných voličov, rozhodne choďte osobne s prenosnou urnou alebo vyšlite iného člena, ktorému dôverujete. So sebou by ste mali mať len toľko obálok, koľko bolo vopred nahlásených imobilných voličov. (Lístkov možno zobrať viac, kvôli možnosti pokazenia.) Dohliadnite, aby voliči hlasovali samostatne. Zákon umožňuje, aby človeku fyzicky neschopnému označiť lístok pomohla ním poverená osoba, takže citlivo odlišujte takéto prípady od „veľkých sestier", ktoré si zoberú „na povel“ skupinu starčekov a stareniek. Musí však byť jasné, že volič má vlastnú vôľu a vie ju prejaviť. Do prenosnej urny môžu voliť len voliči, ktorých máte na zozname, vytvorenom pred odchodom z volebnej miestnosti – nemožno do urny „dohodiť“ nejakých ďalších voličov.

C/ Kupovanie hlasov. Existuje niekoľko spôsobov kupovania voličských hlasov. Vy ako člen okrskovej komisie môžete urobiť len to, že ak sa o kupovaní hlasov dozviete, zavoláte na číslo vášho koordinátora, alebo priamo na políciu, zapíšete danú skutočnosť do zápisnice a informujete nadriadenú volebnú komisiu. Chráňte anonymitu nahlasujúceho, ak si to praje. Niektoré spôsoby kupovania hlasov sú založené na vopred vyplnenom hlasovacom lístku -  napríklad „reťazová voľba" (tzv. vláčik). Volič si do volebnej miestnosti prináša vopred vyplnené lístky a nepoužité lístky sa snaží vyniesť mimo volebnej miestnosti, človeku, ktorý mu za to zaplatí.

Tu je základným opatrením upozornenie polície na podozrenie trestného činu kupovania hlasov – napríklad na základe podozrenia, že sa pravidelne vyskytujú voliči, ktorí nepoužité lístky vynášajú.

Jednoduchším spôsobom kupovania hlasov je zriadenie výplatného/výčapného miesta + dovoznej služby pre voličov. Samotné dovážanie voličov k voľbám nie je zakázané – trestným činom je kupovanie si hlasov za peniaze alebo hmotné dary. Ak máte podozrenie alebo vás na to upozorní volič, nahláste to nadriadenej komisii a informujte políciu. V deň volieb má polícia posilnené stavy práve kvôli takýmto prípadom.

Teraz si preberieme „šachovanie s papiermi“.

A/ Dosypanie pripravených obálok. V nestrážený okamih jeden z členov komisie vhodí do urny obálky s lístkami za „mŕtve duše“ - ľudí, o ktorých vie, že nechodia voliť. Obrana: dohliadať na urnu, stále mať pod kontrolu aspoň jeden rovnopis zoznamu voličov, nezávisle si spočítavať počet vydaných obálok, po otvorení urny najprv spočítať vhodené obálky a porovnať ich počet s počtom voličov na volebnom zozname.

B/ Zneplatňovanie lístkov.

Po otvorení urny si člen komisie zoberie kôpku lístkov a spočítava hlasy, pričom si perom robí na pomocnom papieri čiarky. Občas, keď zazrie zjavne „nepriateľský“ volebný lístok a práve sa naňho nikto nepozerá, dorobí na lístok o jeden - dva krúžky viac, čím ho zneplatní. Súčasne sa môže venovať aj dokrúžkovaniu hlasov:

C/ Dokrúžkovanie hlasov.

Na hlasovací lístok, kde volič nevyužil všetky možnosti zakrúžkovania, zločinný člen komisie dorobí zostávajúci počet krúžkov pre kandidátov, ktorí garantujú jeho životnú úroveň.

D/ Zlé spočítanie hlasov. Po otvorení urny niekto zavelí: „rozdeľme si to do dvojíc, budeme sa navzájom kontrolovať, pôjdeme rýchlejšie domov". A po starej známosti vytvoria dvojicu, ktorá má charakter leninskej bunky. Spočítajú čo chcú, pričom stavajú na tom, že nikto nebude dosť asertívny, aby to po nich prepočítal. Stačí keď sa „pomýlia" o pár hlasov - komunálne voľby často končia s rozdielom desiatok hlasov. Keby ich niekto prichytil, povedia, že to bol len omyl. Úmysel im nikto nedokáže, riskujú len hanbu.

E/ Sfalšovanie zápisnice. Darebný člen komisie si „pomýli“ rubriky a v záverečnej zápisnici napíše číselko do iného riadka. Áno, aj také už bolo. A keď si to nevšimne samotná komisia, nikto nemá dôvod rozliepať archivované krabice s lístkami - to môže nariadiť až vyšetrovateľ, ale kde niet žalobcu...

Aké sú protiopatrenia? Môžeme ich skombinovať do jedného účinného balíka. V spolupráci s rozumnými členmi komisie sa ešte počas dňa dohodnite na nasledovnom postupe:

  • Svojpomocne vyrobíte papier, na ktorom bude jasne napísané, koľko krúžkov možno dávať, a umiestnite ho za plentu. Papier nesmie navádzať na voľbu konkrétneho kandidáta.
  • Člen komisie, ktorý vydáva lístky a obálky, vždy automaticky povie: „Jeden krúžok na primátora, jeden až päť* krúžkov na poslancov". Týmito dvomi opatreniami výrazne znížite počet neplatných lístkov.
  • Cez deň budete od samej nudy zrátavať počet voličov, a nezávisle od toho počet vydaných obálok. Na konci bude treba napísať tieto čísla do zápisnice, takže to nie je zbytočná práca. Vďaka tomuto opatreniu ešte pred otvorením urny budete vedieť, koľko by malo byť vnútri obálok. V priebehu celého dňa majte pod kontrolou zoznam voličov, aby niekto nemohol naraz zakrúžkovať napríklad 10 známych nevoličov, a v nestráženej chvíli vhodiť do urny vopred pripravené obálky.
  • Keď konečne „zakolete“ urnu a na stôl vysypete kôpku obálok, v prvom kroku len spočítate obálky, vytriedite lístky mimo obálok, a porovnáte počet obálok so zoznamom voličov. Obálok nemôže byť nemôže byť viac! Až potom začnete otvárať obálky a vytriedite neplatné hlasy. Prebieha to tak, že komisia sedí okolo stola ako rytieri kráľa Artuša, všetci na seba vidia, každý má pred sebou nahrabanú kôpku obálok, otvára ich, vyberá lístky a OKAMŽITE hlási: „Neplatný lístok!" (Priveľa krúžkov, žiadny krúžok, prázdna obálka, priveľa lístkov v obálke...). Súčasne triedia platné lístky na dve kopy: primátorské a poslanecké. V tejto fáze nikto nemá dôvod držať v ruke pero! Týmto ste zabránili dodatočnému zneplatňovaniu hlasov.
  • Keď tento krok ukončíte, jeden môže odniesť a pečatiť použité obálky, ostatní idú spočítavať. Vtedy si už nikto nedovolí „dodatočne“ objaviť neplatný lístok, a hrozí už len dokrúžkovanie. Nedopustite, aby sa rozliezli po miestnosti jednotlivci alebo dvojice a spočítavali hlasy bez vášho dohľadu. Pekne lístok po lístku, jeden číta mená, lístok drží tak, aby ostatní videli, a ostatní si robia čiarky do pomocných papierov. Na jeden volebný okrsok pripadá okolo 1000 voličov, volebná účasť sa odhaduje medzi 30 - 50%, takže tých 300-500 lístkov zvládnete veľmi rýchlo. Keď budú ostatní členovia veľmi presadzovať prácu v skupinkách, nesúhlaste! Povedzte im, že v tom prípade si ich kôpky sami prepočítate, takže žiadny čas neušetria, a budete žiadať uviesť skutočnosť, že spočítavali v skupinkách, do zápisnice. Ako prinútite skupinu zohratých dlhoročných okrskárov, aby fungovali podľa vašich návrhov? Buď po dobrom, alebo: hlasovaním členov komisie, samozrejme spojeným so zápisom do zápisnice, čo ste navrhovali a ako kto hlasoval. V prípade, že reálne išlo o situáciu, kedy mohlo ísť o falšovanie volieb, vašou silnou zbraňou je trvanie na zapísaní vašich výhrad do zápisnice, a najvyšším tromfom je NEPODPÍSANIE ZÁPISNICE (napríklad, ak by niekto odmietol zapísať vaše výhrady do zápisnice). Rozhodne nepodpisujte vopred prázdnu zápisnicu, „aby sa ušetril čas“!
  • Po skončení všetkých procedúr a podpísaní zápisnice si odfotografujte zápisnicu a vlastný pomocný papier, a nahrajte si na USB kľúč súbor s výsledkami, ak v komisii použijete softvér štatistického úradu. Máte na to právo.

 

Na záver trochu psychológie: OSTATNÍ ČLENOVIA KOMISIE SÚ PRIATELIA, NIE POTRAVA. Drvivá väčšina členov komisií tam ide v dobrom úmysle, potenciálnych falšovateľov je len zlomok. Konajte preto dôrazne, ale slušne. Pokiaľ hneď od začiatku dáte zreteľne najavo, že ste síce príjemný človek, ale za svoje poslanie považujete prísnu kontrolu, budete mať neskôr menej problémov. Počas dlhých hodín nudy nadhoďte tému falšovania volieb, a aké sú protiopatrenia. Je to jedna z foriem prevencie, prípadní manipulátori si uvedomia, že vás rožkom neopijú.

 

Príjemnú sobotu a férový priebeh volieb praje

Juraj Smatana

0907034666

 

* ( V materiáli si upravte maximálny počet krúžkov na poslancov pre váš volebný obvod. V prípade nejasností sa treba oprieť o text volebného zákona, ktorý je súčasťou výbavy každej volebnej komisie.

Patrik Krátky
Patrik Krátky píše:
Sobota 15.11.2014 00:16
Vážený pán Osrman,
ak chcete zastupovať záujmy občanov mesta Pov. Bystrica láskavo si vyrovnajte dlh, ktorý má vaša spoločnosť v Sociálnej poistovni.
Považskobystričan Jozef
Považskobystričan Jozef píše:
Sobota 15.11.2014 00:37
Máš ty za problémy, 400 eur, to sa stane aj v lepších rodinách. Choď radšej doručiť Ficovi obsielku na súd, lebo ho furt nevedia nájsť.
Patrik Krátky
Patrik Krátky píše:
Sobota 15.11.2014 09:25
Osrman neplatič

AMALTHEIA s.r.o.
Adresa: Olbrachtova 3, Trenčín
Poisťovňa: Sociálna poisťovňa
Dlh na poistnom: 471,02 EUR
Stav platný k: 31.10.2014
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 15.11.2014 19:30
Overoval som u nášho kandidáta, o čo ide.
Jednoduché: jeho partner vo firme sa omeškal s platbou sociálnej poisťovni o 3 dni.
Iste, nemalo by sa to stať.
Ale - kto nikdy nemusel platiť nejaké penále z oneskorenej platby, nech hodí kameňom.

Odporúčam nájsť si teda iný strašný čin.
Napríklad - niekoľkokrát, asi trikrát, sa mi stalo, že som včas nezaplatil za odpad a mesto mi muselo posielať upomienku.
A to som poslanec!

Môžete udierať.
Anonym píše:
Středa 14.01.2015 13:55
Strašný čin je dom kultúry. To je des.
kulturák
kulturák píše:
Čtvrtek 15.01.2015 08:59
Ale očul som - sa šušká že prístavbu po kardošovcoch - koridor odkupuje nájomca kulturáku Amalthea od odborárskeho predcedu Šujaka za cca 100 000 euráčov.
Osrman vypadá že nevie do 5 narátať ale prachy asi má na odkúpenie, len nechápem prečo nespravia to dole odpadnuté obloženie je to tam už niekolko rokov, aký majitelia a nájomca taká vizitka. Mna by zaujalo aké neoficiálne provízie pôjdu medzi kupujúcim a predávajúcim a či tá prístavba nemá väčšiu cenu za akú sa bude predávať. Odborár z KOVO kde asi použije peniaze ? asi ich prežere aj hospodárom.... wau , akýste kovo odborári hlupáci, dvaja sa majú dobre a ostatný utrete hubu...
Anonym píše:
Čtvrtek 15.01.2015 20:23
Plocha približne 30m x 20m - koridor Domu kultúry. Treba sa opýtať pána Šujaka, že za koĺko sa odpredávalo panovi Valáškovi Bajkál. Určite to nebola malá suma,a to je možno len 1/4 celého koridoru. 100 000euro je smiešna suma za toľkú plochu, nech na to dajú výberové konanie.
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova píše:
Sobota 15.11.2014 10:01
Volebnej frašky som sa rozhodol nezúčastniť, pretože odmietam robiť krovie niekomu, kto nedisponuje víziou pre Považskú Bystricu. Všetkých kandidátov považujem akurát tak za gágajov, tárajov a prďúsov, ako by povedal klasik.
heslo_je_nbu123
heslo_je_nbu123 píše:
Sobota 15.11.2014 21:39
Povedal expert, ktorý by to vedel robiť lepšie :-D. Osobne považujem za úbohé a primitívne, keď vidím ľudí na nete frflať, pindať od stole vie totiž každý úboržiak, ale ísť kandidovať alebo aspoň voliť sa im nechce. Fakt to považujem za primitívne. Tým, že si tu napísal, že si nešiel voliť, by si mal dnešným dňom prestať frflať, lebo ak budeš pokrovačovať, bude z tvojej strany iba úbohé.

Aj súhlasím, že často nie je čo voliť, napr. prezidenstké voľby, úplný trapas, jeden de...durhý ch... ale aby som nestratil právo frflania, musil som sa zúčasťniť. To je to isté, ako keby ktosi chcel hodnotiť víno, hoc víno nepije.
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova píše:
Neděle 16.11.2014 12:41
V určitých štruktúrach spoločnosti prevláda názor, že kto nechodí voliť, ten nemá právo vyjadrovať sa vo vzťahu k veciam verejným. Opak je ale pravdou. Kto chodí voliť a robí krovie súčasnému zločineckému režimu, ten nemá právo tento režim a systém ním vytvorivší kritizovať, pretože ho svojou účasťou na voľbách podporuje, tzn. vyslovuje mu dôveru. Ak som sa rozhodol zločineckým režimom aranžovaných volieb nezúčastniť, vyslovil som nedôveru zločincom z vysokej i miestnej politiky a ekonomiky. Nie je v mojom záujme ďalej legitimizovať systém, s ktorým nesúhlasím a považujem ho za zvrátený.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359