Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Ako je to s dohodou medzi Mestom Púchov a reklamnými spoločnosťami o cenzúre obsahu bilbordov?

Ako je to s dohodou medzi Mestom Púchov a reklamnými spoločnosťami o cenzúre obsahu bilbordov?

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 10.10.2014 19:34
[2014-10-10] Znepokojila ma kauza z blízkeho Púchova, kde bilbordové reklamné agentúry stiahli bilbordy kandidáta Crkoňa s odvolaním sa na dohodu s Mestom Púchov, že vylepovanie anonymných bilbordov bude schvaľované na mestskom úrade, oddelení výstavby. Takýto postup totiž považujem za porušenie hneď niekoľkých ústavných článkov. Preto som podal žiadosť o informácie, aby mi zaslali znenie takejto dohody, a kópie stanovísk, ktoré oddelenie výstavby zasielalo bilbordovým spoločnostiam. Odpoveď z Púchova ma prekvapila.
Ako je to s dohodou medzi Mestom Púchov a reklamnými spoločnosťami o cenzúre obsahu bilbordov?

Bilbordy sa nakoniec v Púchove objavili. Dokedy však bude mestský úrad v Púchove "schvaľovať" obsah reklamných plôch?

Text infožiadosti: Dobrý deň,
v médiách bolo publikované nasledovné stanovisko primátora mesta Púchov Mariána Michalca:

"Preto sa na začiatku roku 2014 uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi bilboardových reklamných agentúr, z ktorého vzišla dohoda, že v prípade požiadavky na vylepovanie anonymných bilboardov zašlú tieto spoločnosti vizuál na vyjadrenie stanoviska na oddelenie výstavby."

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Vás žiadam o zaslanie nasledovných informácií:

1. Kópia uvedenej dohody Mesta Púchov s reklamnými spoločnosťami (ak bolo uzavretých viacero takýchto dohôd s jednotlivými agentúrami, žiadam zaslanie všetkých dohôd).

2. Kópie všetkých stanovísk, ktoré od uzatvorenia dohody do dnešného dňa podalo oddelenie výstavby bilboardovým agentúram vo veci anonymných bilboardov.

Informácie žiadam zaslať v elektronickej forme (sken dokumentov) na moju e-mailovú adresu.

S pozdravom,

Juraj Smatana

 

V odpovedi zo dňa 22. 9. 2014, stojí, že "mesto Púchov neeviduje písomnú formu dohody s reklamnými spoločnosťami":

A nasledujú kópie stanovísk, ktoré oddelenie výstavby zasielalo neidentifikovanej reklamnej spoločnosti. 

"Mesto Púchov nesúhlasí s publikáciou anonymného bilboardu s textom "Komu patrí Púchov?".

 

A následne po doplnení informácie od reklamnej spoločnosti, Mestský úrad láskavo vydáva súhlas:

Hoci majú dokumenty charakter rozhodnutia (nesúhlas, žiadosť o doplnenie podkladov, súhlas), tieto listiny nemajú zákonné náležitosti rozhodnutia (výrokovú časť, odôvodnenie, poučenie o možnosti odvolania). Naviac ich Mestský úrad vydáva na základe "dohody o zabránení zverejňovania anonymov", ktorá ani nemá písomnú formu!

 

Komentár:

Takýto postup považujem za ukážkový príklad porušenia článku 2 odseku 2 Ústavy Slovenskej republiky: "(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon."

Inými slovami, žiadny orgán verejnej moci si nemôže uzurpovať právomoc, ktorú nemá danú zákonom. V tomto prípade, vydávať nesúhlasné a súhlasné stanoviská k obsahu bilbordov a žiadať od reklamnej agentúry autorizáciu objednávateľa. Nepoznám žiadny zákon,  ktorý by mestskej samospráve takúto právomoc udeľoval.

Naviac, v dôsledku vydania nesúhlasného stanoviska podľa môjho názoru došlo k obmedzeniu ústavného práva na slobodné disponovanie s vlastným majetkom podľa článku 20 Ústavy a článku 26 Ústavy o slobode prejavu a zákaze cenzúry. Slobodu prejavu je totiž možné obmedziť, len ak ide o opatrenia nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Je zrejmé, že text "Komu patrí Púchov?" nič z uvedených bodov nenarušuje, a keby aj narušoval, Mesto Púchov nie je orgánom, ktorý sa tým má zaoberať - na to predsa máme orgány činné v trestnom konaní! 

Predpokladám, že poškodený JUDr. Crkoň by bez problémov vedel využiť všetky dostupné právne nástroje na obhajobu svojich práv a potrestanie vinníkov, ale tiež si uvedomujem, že v priebehu volebnej kampane je každá hodina drahá. Takže, keď som už tejto kauze venoval svoj čas, zasielam e-mailové upozornenie na uvedené zistenia na Okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici.

Poznámka: Prečo sa zaoberám týmto prípadom, hoci nie som občanom Púchova? Vedie ma k tomu oprávnená obava zo šírenia takéhoto nedemokratického know-how aj do nášho mesta. Zvlášť pred voľbami majú orgány verejnej moci sklony vykonávať nadprácu, aby sa nepohodlné, hoci pravdivé  informácie nedostávali včas k občanom - voličom. Proti takýmto pokusom samospráv by sa na prvom mieste mali brániť samotné reklamné spoločnosti. Tieto sú však rukojemníkmi stavebného úradu, ktorý má právo nevydať im stavebné povolenie na umiestnenie reklamných plôch na území mesta, čo ich môže ekonomicky ohroziť aj zničiť. Takto chápem aj servilné vyjadrenie Róberta Magáta, konateľa reklamnej agentúry Gryf: "Ak má mesto Púchov takú filozofiu, že nechce zvyšovať napätie medzi občanmi a robiť politiku napádania a osočovania, je to v ich kompetencii. Mohlo by to byť aj celoštátne zavedené."

Právo informovať občanov pred voľbami patrí medzi štyri základné práva, na ktorých stojí šanca na zmenu pomerov v Slovenskej republike k lepšiemu pokojnou, nenásilnou formou:

- právo slobodne kandidovať,

- právo informovať občanov,

- právo tajnej voľby a

- právo kontrolovať férovosť volieb.

 

Juraj Smatana

Anonym píše:
Pátek 10.10.2014 20:07
No čo Michalec je bývalý policajný vyšetrovateľ, teda spoločenský nič moc.
Nepatril medzi špičku, skôr patril k tým poslednejším!
No a už je dlho primátor, zvykol si na pánsky život, na moc - akú mu funkcia primatora dáva a tak toto opustiť, ANI ZA CENU MRTVOL !
Michalec, ale aj iní v podobnom postavení urobia hocijakú špinavosť, len aby sa udržali u koryta!
Lebo to koryto je veľmi veľké a veľmi plné!
Teda tá ošípaná - čo mu to koryto patrí sa má jak " prasa v žite"!
name
name píše:
Sobota 11.10.2014 07:51
Policajt v zalohe. Cize ak skonci v puchove hned sa vrati ako policajt a pravdepodobne bude mat narok na vysluhovy.
Vilo
Vilo píše:
Pátek 10.10.2014 20:58
Ten Robert Magát to povedal ozaj "pekne"-nevedel som že je tiež až taký úbohý.Celé je to špinavosť a drzosť.
Vilo
Vilo píše:
Pátek 10.10.2014 20:58
Ten Robert Magát to povedal ozaj "pekne"-nevedel som že je tiež až taký úbohý.Celé je to špinavosť a drzosť.
Anonym píše:
Neděle 12.10.2014 12:17
Juraj, nemrhajte energiou na Púchov, potrebuje vás PB.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 12.10.2014 13:13
Verte že viem, čo robím. Ako sa kedysi hovorilo, že "pri Madride sa bojuje o Prahu", tak v tomto prípade sa v Púchove bojuje aj o Považskú Bystricu. Ak by Púchovu beztrestne prešlo, že úrad môže vykonávať cenzúru, koľko týždňov by asi trvalo, kým by tento model začala uplatňovať Považská Bystrica, s odôvodnením, že "nechce zvyšovať napätie medzi občanmi"?
Je to ten istý model, ako keď polícia v Považskej Bystrici zadržala letáky, informujúce občanov o hromadení funkcií a platov súčasným primátorom, a zablokovala ich roznášanie už o 10 mesiacov!
Právo informovať občanov, hoci aj znepokojujúcim spôsobom, je základnou podmienkou pre zmenu. Jediným kritériom je, že informácie sú pravdivé a týkajú sa vecí verejných.
Preto je potrebné, aby sa cenzúrou bilbordov zaoberala aj Okresná prokuratúra v Považskej Bystrici.
Keď už je článok napísaný, bolo to záležitosťou jedného mailu.
Anonym píše:
Neděle 12.10.2014 14:01
Súhlasím so stanoviskom pána Smatanu, hoci s miestnou politikou nemám aktívne nič spoločne, presvedčili ma o slovách p. Smatanu vysielania miestnych médií - hlavne zasadnutia mestského zastupiteľstva P.B.
Hoci ich sledujem od začiatku, ako to začalo v TV bežať, až Janas zaviedol" módu" útočiť a urážať ľudí - ktorí si dovolili ako súkromné osoby na niečo poukázať, alebo požadovať!
Samozrejme iba vtedy keď tie osoby sami nie sú prítomné na zasadnutí a teda nemajú možnosť vôbec sa vyjadriť, resp. brániť sa !
Čo sú to za spôsoby?
A to sa primátor prezentuje titulmi - viac ako prezident!
No jeho chovanie a zákernosť je ako u ľudí zo " zámočku v Ilave"!
Fuj je to od neho hnus!!
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 12.10.2014 14:52
Asi treba doplniť faktickú poznámku, pretože väčšina obyvateľov mesta nemala dôvod študovať rokovací poriadok. Občan, ktorý sa prihlási o slovo na zastupiteľstve, už potom nemá možnosť reagovať. Takže hoci je na zasadnutí prítomný, primátor alebo hoci niektorý z poslancov mu môže v reakcii na príspevok občana poriadne "naložiť", a občan môže odpovedať až - na najbližšom rokovaní, teda o mesiac alebo o dva.
Takže, vždy keď máte pri sledovaní zastupiteľstva pocit, že primátor to niekomu poriadne vytmavil a druhá strana zostala ticho, spomeňte si na rokovací poriadok.
Zneužívanie pozície predsedajúceho na osobné útoky alebo rozsiahle, časomierou neobmedzené komentáre, je jedným z negatívnych javov, ktorý treba z Považskej Bystrice čo najskôr odstrániť.
Anonym píše:
Neděle 12.10.2014 16:54
Aktuálny RP platí od r.2008, boli nejaké pokusy o jeho inováciu?
Príklad:1) O vystúpení občana nerozhoduje hlasovanie poslancov, rozhoduje iba primátor (predswedajúci) .
2) Primátor vždy umožní občanovi predniesť stanovisko na aktuálnom zastupiteľstve k reakcii, ktorá odznela na jeho príspevok.
3) RP schvaluje 3/4 poslancov
Anonym píše:
Neděle 12.10.2014 14:56
Janas cenzúru v PB zatiaľ nestihol, je pri moci relatívne krátko... ale ak dostane príležitosť na ďalšie štyri roky, bude sa tak diať aj u nás... ale on tú príležitosť nesmie dostať!
milan
milan píše:
Neděle 12.10.2014 16:05
To nie je pravda:
Ing. Lukáš PAVLÍK, náš kandidát na primátora Považskej Bystrice využil verejne ponúkanú službu reklamných plôch v mestskej hromadnej doprave. Po objednávke boli plochy zaplatené a umiestnená reklama bola v 12 autobusoch reklamnou agentúrou. Nevydržala na očiach verejnosti dlho!

Po krátkej dobe boli na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti MDS a.s. odstránené. Ako dôvod uviedla spoločnosť nasledovné stanovisko. „Na základe Vašej objednávky na reklamnú plochu v našich autobusoch zo dňa 29.9.2014 Vám oznamujeme, že 2 typy plagátov , ktoré ste umiestnili prostredníctvom reklamnej agentúry do autobusov budú dnešným dňom, t.j. 7.10.2014 odstránené, nakoľko naša spoločnosť nezverejňuje hanlivé, osočujúce a urážlivé texty na reklamných plochách“.

S týmto stanoviskom sme nesúhlasili, nakoľko sme presvedčení, že sme nikoho konkrétne neosočili – iba ak miestnych oligarchov a príživníkov, o ktorých bola reč (v tomto zmysle nejde o príživníkov medzi ľuďmi, ale na miestnych inštitúciách a v spoločnostiach na nich parazitujúcich). Napriek tomuto stanovisku, sme sa rozhodli využiť ponuku MDS a.s. a navrhli sme alternatívnu prezentáciu nášho kandidáta s textom: „Text bol scenzurovaný 7.10.2014. Tvrdím to ale stále!“

Ani tento text cenzúrou v rámci MDS a.s. neprešiel a do tretice sme navrhli text „Nemôžem to sem napísať“.

Výsledok je nasledovný: „Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky Vaše návrhy poukazujú na Vaše pôvodné reklamy, ktoré boli vylepené bez nášho zasahovania, avšak nakoľko porušili podmienky, ktoré sú zverejnené na našej webstránke, boli na naše náklady odstránené. O tejto skutočnosti sme Vás následne oboznámili. Naša spoločnosť nikdy nezasahovala do slobodného prejavu a ani nebude, avšak nakoľko ponúkame naše súkromné plochy na prenájom reklamy, musíme dodržiavať určité štandardy dobrých mravov. Na základe rozhodnutia spoločnosti Vám oznamujeme, že na 8 pôvodných reklamných plôch, ukončujeme s Vami zmluvný vzťah, uzatvorený na základe objednávky. S pozdravom Radovan Čmelo, Vedúci dopravného úseku, Mestská dopravná spoločnosť a.s. Považská Bystrica.“

redakcia

http://volitnestaci.sk/o-na[…]anili-reklamne-polepy-v-mhd
karol
karol píše:
Neděle 12.10.2014 16:11

BRATISLAVA 9. Októbra - V Považskej Bystrici sa začala kampaň zostra. Kandidát na primátora Ing. Lukáš Pavlík, kandidujúci za VZDOR – stranu práce, využil reklamné plochy v mestskej autobusovej doprave. Prostredníctvom ponuky spoločnosti MDS, a.s. umiestnil svoje kritické slogany na okná autobusov. Reklama ale nezostala na oknách autobusov dlho. Po krátkej dobe boli na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti MDS a.s. odstránené. Ako dôvod uviedla spoločnosť nasledovné stanovisko. „Na základe Vašej objednávky na reklamnú plochu v našich autobusoch zo dňa 29.9.2014 Vám oznamujeme, že 2 typy plagátov , ktoré ste umiestnili prostredníctvom reklamnej agentúry do autobusov budú dnešným dňom, t.j. 7.10.2014 odstránené, nakoľko naša spoločnosť nezverejňuje hanlivé, osočujúce a urážlivé texty na reklamných plochách“.

 

Asi ste zvedaví, čo také môhlo spôsobiť pobúrenie v meste a vyústiť do odstraňovania umiestnenej reklamy? Boli to dve heslá, ktoré pravdepodobne spôsobili poprask na tých najsilnejších miestach.

Aké heslá na oči verejnosti nepatria?

Prvá odstránená varianta: „Verejné tajomstvo, že naše mesto ovláda pár oligarchických rodín. Nevoľte ich šašov! Voľte radikálnu čistku na úrade!“

A druhý odstránený variant s textom : „Nevoľte kandidátov miestnych oligarchov! Vyčistím úrad od príživníkov a hajzlov!“

Celá situácia sa ale týmto neskončila. Zadávateľ reklamy využil ponuku nahradiť odstránené slogany novímy a na výmenu poslal nasledovne zmenenú reklamu s textom: „Text bol scenzurovaný 7.10.2014. Tvrdím to ale stále!“.

Ako dopadol náhradný text?

Pre redakciu zadávateľ reklamy Martin Jágrik zo VZDOR – strana práce povedal: „Zostal som v šoku. Lebo v prvom prípade, i keď nesúhlasím s tým, že text reklamy porušoval mravy, či niekoho konkrétne osočoval iba ak oligarchov a príživníkov o ktorých to bolo, no chápal som jeho odstránenie a aj to prečo vedeniu MDS tieto slogany prekážali. Odmietnutie druhého návrhu – ako alternatívneho textu ma šokovalo. Ako môže niekto odmietnuť svojvoľne takýto text? Je to podľa mňa narušenie deklarovanej slobody slova.“

Zástupca spoločnosti MDS a.s. k tomu píše: „...Nakoľko naša spoločnosť je súkromnou spoločnosťou a uvedené znenie nieje pravdivé a je zavádzajúce, nakoľko pôvodné znenie reklamy nezodpovedalo podmienkam zverejneným na našej stránke. Nesúhlasíme s uvedením znením, nakoľko pôvodné znenie nikto necenzúroval. V prípade nesúhlasu objednávateľa, sme ochotný vrátiť alikvotný podiel za neuverejnené reklamy. S pozdravom Radovan Čmelo, Vedúci dopravného úseku, Mestská dopravná spoločnosť a.s. Považská Bystrica.“

Zadávateľ a kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici Martin Jágrik do tretice navrhol alternatívny text „Nemôžeme to sem napísať". To bol posledný pokus zadávateľa vyriešiť vzniknutý konfliskť s vedením dopravnej spoločnosti.

A odpoveď Radoslava Čmela z MDS a.s.?

„Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky Vaše návrhy poukazujú na Vaše pôvodné reklamy, ktoré boli vylepené bez nášho zasahovania, avšak nakoľko porušili podmienky, ktoré sú zverejnené na našej webstránke, boli na naše náklady odstránené. O tejto skutočnosti sme Vás následne oboznámili. Naša spoločnosť nikdy nezasahovala do slobodného prejavu a ani nebude, avšak nakoľko ponúkame naše súkromné plochy na prenájom reklamy, musíme dodržiavať určité štandardy dobrých mravov. Na základe rozhodnutia spoločnosti Vám oznamujeme, že na 8 pôvodných reklamných plôch, ukončujeme s Vami zmluvný vzťah, uzatvorený na základe objednávky.“

MDS a.s. je akciovou spoločnosťou prevádzkujúcou mestskú hromadnú dopravu v Považskej Bystrici. Podľa dávnejšie medializovaných informácií od Antona Martausa, vedúceho ekonomického odboru Mestského úradu, vyplatí Považská Bystrica zo svojej kasy za mestskú hromadnú dopravu o 128-tisíc eur viac ako v predchádzajúcom roku. Vlani bol doplatok 1 milión 107-tisíc eur, teraz to bude 1 milión 235-tisíc eur.

„Priznávam, bolo to od nás drzé. Ale v tom dobrom zmysle. Niekto tu musí urobiť poriadok. Bolo jasné, že spoločnosť ktorá dostane len tento rok od mesta viac ako 1,2 milióna eur, nebude vystrkovať nami písané obvinenie, že naše mesto ovláda miestna oligarchia. Nikoho pri tom nemenujeme, nech si to obyvatelia mesta zosobnia podľa svojej mienky. Kľudne to môžu obyvatelia odmietnuť ako lož, ale v takom prípade je postup MDS dosť zvláštny“. Dodal pre redakciu Ing. Lukáš Pavlík, kandidát na primátora Považskej Bystrice.

pk

Datum: 09.10.2014

http://www.news.sk/[…]/
Anonym píše:
Neděle 12.10.2014 16:27
choré
Anonym píše:
Pondělí 13.10.2014 10:14
... a už se perou ....

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359