Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / singular / Na Rozkvet nevedie žiaden chodník. Všetko sú cesty.

Na Rozkvet nevedie žiaden chodník. Všetko sú cesty.

Autor: singular plural Poslední změna: Neděle 31.10.2010 15:22
[2010-10-12] V predošlom príspevku sa píše o odpredaji štrbiny z ulice Slovenských partizánov na ulicu Nábrežnú. Cestičku využívajú hlavne Rozkveťáci, ktorí jej oplotením prídu o výhodnú skratku do nemocnice. Problematika má však širšie kontúry a paradoxne by som nehľadal problém len u poslancov VMČ Lány, ale maslo na hlave vidím hlavne poslancom Rozkvetu. A nielen v súvislosti s týmto konkrétnym chodníčkom.
Na Rozkvet nevedie žiaden chodník. Všetko sú cesty.

Pešo na Rozkvet? Tak to je zložité. (Grafika: M. C. Escher)

Ale poďme poporiadku.

Celý deväťtisícový Rozkvet má dve oficiálne a neúrekom neoficiálnych trás, ktorými sa dá dostať do mesta. Od roku asi 1990 sa nič nezmenilo. Teda zmenilo sa veľa, ale ani jedno vedenie nevyužilo šance a nedotiahlo veci.

Prvá trasa vedie od konca domu 2012 ponad školu a archív na CESTU ku kruhovému objazdu. Každé školské ráno tu dochádza ku tlačenici chodcov, žiakov a rodičov na autách.  Problém je znásobený pri každom daždi, pri každom snehu a ľade. Riešenie sa nenašlo 20 rokov.

Druhá trasa vedie krajom Hliníkov k pošte. Opäť po ceste, bez zábradlia. Každý, kto chodí ráno pred šiestou od jesene do jari vie, aké sú tam kĺzačky.  A tým sme trasami skončili. Obľúbená cesta popri školskom plote k priemyslovke čaká 30 rokov, pokiaľ tam niekto niečo urobí. Bez šance.

Cesta z Rozkvetu k nemocnici neexistuje. Spojnica popod nadchod pri starej zastávke je opäť po ceste plnej áut. Z Jelšového cez Hliníky na Rozkvet opäť bez spojnice.

Cestičke z vrchu vleku k Agipu tiež chýba 10metrov, ktoré by z nej urobili chodník pre peších, aj keď opäť po ceste.

Najnovším smečom pre Rozkvet bola spojnica k TESCU, kde poslanci nežiadali chodník, ktorý by tam bolo možné urobiť. Opäť sa na to vykašlali. Odpredaj štrbiny z Nábrežnej ulice preto vnímam ako absolútny nezáujem a nekompetentnosť poslancov.
 

Perličkou na záver je redukcia MHD na Rozkvet, obchádzanie Háčiek... Prosto jasný zmätočný signál:

„Chodievajte autom, lebo autobus nejde. Ale žiaľ nemáte kde zaparkovať. Alebo choďte peši, ale nie je to bezpečné. Alebo radšej seďte doma, ale žiaľ sa nekúri. Alebo viete čo? Napchajte sa do Tescobusu a choďte nakupovať. No ja viem, nemáte prácu a nie je za čo... Alebo sa radšej odsťahujte.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 12.10.2010 22:29
z oficiálnej zápisnice:

O slovo požiadala občianka Mgr. Čičková. Na základe výsledkov hlasovania jej bolo udelené slovo. Mgr. Čičková vo svojom príspevku zdôraznila, že na tomto pozemku sa nachádza problematický chodník, ktorý musia obyvatelia okolitých domov udržiavať na svoje náklady, pričom na tomto mieste sa tiež zdržiavajú asociáli, ktorí poškodzujú majetok týchto obyvateľov. Uviedla, že ju zarazili stanoviská príslušnej komisie pri MZ a mestskej rady k tejto požiadavke.
Poslanec JURČÍK chcel vedieť, čo viedlo mestskú radu k zamietavému stanovisku k tejto požiadavke. Dodal, že on osobne nevidí dôvod, prečo by sa tento odpredaj nemohol schváliť.
Poslanec PEKÁR podotkol, že tento chodník je často využívaný obyvateľmi sídliska Rozkvet pri ceste do práce alebo do nemocnice.
Poslanec ŠTÁBEL odporučil odpredaj predmetného pozemku.

Hlasovanie: ZA:10, PROTI:2, ZDRŽAL SA:2

4.
MZ schvaľuje priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predaj časti pozemku KNC parc. č. 2582/3, zastavané plochy a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica o výmere 154 m², v cene 14,24 €/m², Mgr. Ľudmile Čičkovej, bytom Nábrežná 1009/23, 017 01 Považská Bystrica a Ing. Daniele Hučkovej, bytom Partizánska 1117/37, 017 01 Považská Bystrica.
Anonym píše:
Úterý 12.10.2010 22:45
má skoro 20 tis ľudí!
Je najväčšie sídlisko v PB, takže neviem, kde autor zobral 9 tis.? Asi myslel 19 tis?!
Anonym píše:
Úterý 12.10.2010 22:45
oprava:
kde zobral 10 tisíc!?
Anonym píše:
Úterý 12.10.2010 22:52
idealne na jedneho poslanca pripada 1800 ludi (podla material ktore boli na pretrase prednedávnom ked sa menili obvody). My mame 6 poslancov, 6x1800 ludi=10800 ludi plus minus
singular plural
singular plural píše:
Středa 13.10.2010 07:57
V nejakom kreslenom dokumente (generel alebo územný plán) bolo niečo medzi 9-11 tisíc. Ale je to nepodstatné pre túto diskusiu.
Anonym píše:
Sobota 16.10.2010 12:16
10 tis oprávnenych voličov, ale čo deti? tých je ďalších min. 10 tis. čo nemajú vôbec auto, čo chodia tadial peši!

ale tu sa na deti nepozerá, posledné 4 roky sa zadlžovali všetky generácie, deti, starí aj mladí.
dokonca smerácke 4 roky budú splácať ešte nenarodené deti!

takže zas sa ukázalo, že smerákov občania a už vôbec nie deti nezaujímajú!
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 06:47
Pesa chodza velmi blahodarne vplyva na kardiovaskularny system cloveka nezavisle od veku,preto na Rozkvete je vela ludi zdravich a nas....ch.
Anna Jančová
Anna Jančová píše:
Úterý 12.10.2010 23:28
Výborný článok, dakujem, presne pomenúva problémy "rozkveťáckych" chodcov. A je úplne irelevantné, koľko tisíc ich je ;-)
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 05:06
Zápisniva z výboru VMČ Lány chýba samozrejme zase to nikto nedal na mesto aby to zavesilo na stranku mesta. To isté platí aj pre Stred zase su tam neni zapisnice.
Filip A. M. Zvědělík
Filip A. M. Zvědělík píše:
Středa 13.10.2010 19:47
Podľa môjho názoru by určite bolo lepšie, ak by bol vybudovaný na trase Rozkvet - Centrum / Centrum - Rozkvet promenádny chodník lemovaný zeleňou a lavičkami, aby si mohli občania aj oddýchnuť a cítili sa príjemne v peknom zelenom prostredí.

A taktiež pevne verím, že nové vedenie mesta sa odhodlá k uskutočneniu dlhodobého projektu "Revitalizácia Domanižanky".

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 13.10.2010 20:11
Pán Zvědelík, vy ste chodiaca zbierka propagandistických trikov.
Po prvom upozornení na CHYBU poslancov strany ktorú propagujete, ste skúsili trik "kritizujte konštruktívne, navrhnite riešenie".
To vám neprešlo, a tak skúšate trik "modré z neba". Prekryť malér vykreslením nejakej nádhery.

Takže: áno výborne chodník lemovaný zeleňou a lavičkami. S cyklotrasou a vodotryskom, výborne.
Keď ho postavia, tak potom nech pokojne zrušia chodník na Nábrežnej.

Lenže oni ten váš nový utopický chodník nepostavili, a starý zrušili! Bodka.

Dnes som si to bol pozrieť a pomerať. Neuveriteľné diletantstvo, zrušiť fungujúci chodník, za ktorý nie je alternatíva.
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 20:26
Pán Smatana, veď materialy visia na mestskom webe 7 dní pred zastupiteľstvom, nechápem, prečo ste si ich nepozreli, tam sú aj odpredaje. Kandidujete za poslanca, nie? A aj noví kandidáti na poslancov na Rozkvete. Každý len mudruje, ale aby sa ozval včas a zamedzil rôznym typom odpredajov...vždy len po funuse, že jo?
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 20:35
Tu nejde o to, či si to Smatana všimol alebo nie... Tu ide o tých cvokov, čo to schválili...
A bacha - neviem, ako to bolo teraz, ale tieto "zvláštne" odpredaje sú často pod bodom "rôzne"...
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 13.10.2010 20:45
Milý anonym, to, že visia materiály na webe 7 dní pred zastupiteľstvom, je aj kvôli tomu, že to požadovalo naše občianske združenie - oveľa skôr, ako to navrhli poslanci.

Na zastupiteľstve sedí 23 ľudí, platených za to, aby čítali materiály. Ak tam budem sedieť ja, tak ich čítať budem. Inak, boli neúplné.

Okrem toho: ako člen mestskej stavebnej komisie očakávam, že do zastupiteľstva nebudú predkladané zásahy do dopravnej infraštruktúry mesta bez vyjadrenia našej komisie. Táto zásada bola porušená.
Po voľbách budem požadovať, aby bol v tomto zmysle novelizovaný rokovací poriadok zastupiteľstva.

Mimochodom, po funuse nie je. Z dvoch dôvodov:
1. Práve teraz je najlepší čas zaujímať sa o kvalitu poslaneckej práce, a podľa toho voliť nových poslancov.
2. Chodník ešte nie je úplne stratený. Ale bude si to vyžadovať dosť veľa práce. Opravovať po niekom sfušovanú robotu je vždy plytvaním energie.
Pridáte sa? Pomôžete?
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 13.10.2010 20:47
Mimochodom, kedy som sa venoval nejakej veci "po funuse"? Investujem svoj čas len do vecí, kde to ešte má význam.
Aj chodník sa ešte dá zachrániť, ale bude to chcieť presne tú prácu, ktorej sa väčšina poslancov vyhýba ako čert svätenej vode. Robiť nepríjemné veci.
Anonym píše:
Sobota 16.10.2010 12:23
nemám vás rád a ste mi nesympatický, ale máte môj hlas.

lebo ľudí čo som mal rád, poznal som ich osobne/súkromne a boli sympatický ma sklamali!
Anonym píše:
Sobota 16.10.2010 12:23
*sympatickí
Anonym píše:
Sobota 16.10.2010 12:21
na to sú tam súčasný poslanci za čast ROZKVET!
sú to smeráci!

čo to predali!
Anonym píše:
Sobota 16.10.2010 12:21
*súčasní
Filip A. M. Zvědělík
Filip A. M. Zvědělík píše:
Středa 13.10.2010 21:00
Pán Smatana, rozhodne sa nejedná o akési propagandistické triky. Ponúkam občanom mesta konkrétne riešenia k zlepšeniu ich života v meste. Naviac, som presvedčený, že mesto by malo vybudovať Mestský park so sieťou umelo vybudovaných a vzájomne prepojených jazier a jaskynných komplexov, ďalej podľa návrhu Martina Smatanu vybudovať Treťohorný park a v neposlednom rade taktiež mestskú pláž na brehu rieky Váh. Ak chceme, aby sa občania cítili v meste Považská Bystrica veľmi dobre a radi bývali v meste Považská Bystrica, musíme z mesta vybudovať komfortné sociálno - ekologické prostredie. Odmietam stav, kedy ľudia bývajú v ošarpaných panelových domoch, v ktorých okolí je prašno a po zeleni nie je ani chýru, ani slychu. A v tomto smere ma napadá ďalšia vec, a to zazeleniť okolie obytných domov. A vybudovať škôlku, aby mesto nemuselo porasty kupovať za drahší peniaz v iných lokalitách, kde škôlky existujú.
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 21:41
Mestský park so sieťou umelo vybudovaných a vzájomne prepojených jazier a jaskynných komplexov, ďalej podľa návrhu Martina Smatanu vybudovať Treťohorný park a v neposlednom rade taktiež mestskú pláž na brehu rieky Váh...
Ty si fakt cvok... Ideš budovať jaskynné komplexy? Treťohorný park? A nie je to málo? Nie radšej štvrtohorný?
A pláž už máme - len blbci zatvorili na leto plaváreň... Dalo by sa tam totiž kúpať... Pláž pri Váhu je fajn, ale chcem Ťa vidieť čľapkať sa v tej vode...
Mesto je v riziku nútenej správy a debil Zvědelík ide budovať jaskynné komplexy... To je sen... Idem zháňať gumových netopierov...
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 21:48
Zvědělík bude tárať aj o nafukovacích veľrybách, aby odpútal pozornosť od toho, že jeho kandidáti zničili chodník.
Filip A. M. Zvědělík
Filip A. M. Zvědělík píše:
Středa 13.10.2010 22:48
Prostredníctvom Európskych štrukturálnych fondov by bolo možné realizovať tieto veľkolepé projekty, ktoré by prispeli k zatraktívneniu Považskej Bystrice medzi slovenskou i zahraničnou verejnosťou a osobne som presvedčený, že by sa Považská Bystrica stala centrom pozornosti turistov, ktorí by prinášali do regiónu finančné prostriedky, ktoré by mesto mohlo následne využiť na svoj ďalší rozvoj. Napríklad na obnovu hradu do pôvodného stavu.
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 23:09
sprostučký,aký to je ten pôvodný stav hradu? Si ty obyčajný chrunko čo ešte nikde určite nebol,lebo tam majú iné hrady,moderné stavby,prírodné...len takého úbožiačika čo sa naučil pozliepať pár viet podobných ako počul od Mečiara či Fica ako si ty,tam asi nemajú.
Anonym píše:
Čtvrtek 14.10.2010 00:33
To by bolo urcite skvele, ale chcel by som vydiet vaseho odbornika na podavanie projektov, ktory to uspesne dotiahne do konca. Za cele obdobie, kedy je Slovensko v Europskej unii sa v Povazskej z fondov postavila iba dialnica nad hlavami obyvatelov.

Mashin
Filip A. M. Zvědělík
Filip A. M. Zvědělík píše:
Čtvrtek 14.10.2010 01:11
Nebyť protidiaľničných aktivít pána J. S., diaľnica nemusela viesť ponad mesto.
Anonym píše:
Čtvrtek 14.10.2010 18:25
Tak toto bude treba ozrejmit. Ako protidialnicne aktivity vyustili v dialnicu veducu ponad mesto, ked ministerstvo dopravy podporovalo jedine tento variant?

Mashin
Filip A. M. Zvědělík
Filip A. M. Zvědělík píše:
Čtvrtek 14.10.2010 22:43
Protidiaľničné aktivity, na čele ktorých stál J. S. a viedol proti diaľnici skutočne zúrivú protikampaň, vyústili do toho scenára, že výstavba diaľnice cez kataster mesta Považská Bystrica sa predĺžila o niekoľko rokov. Pôvodný variant nebol vedený ponad mesto, ale mimo mesta. J. S. však žiadal, aby bola diaľnica vedená cez tunely, čo bola nezmyselná a predovšetkým finančne nereálna požiadavka. Netvrdím, že diaľničný variant vedený ponad mesto je najlepší možný, ale výstavba diaľnice bola nevyhnutná. Som rád, že už aj Považská Bystrica má diaľnicu, ktorá Považskú Bystricu naviac veľmi výrazným spôsobom v pozitívnom svetle zviditeľnila.
Anonym píše:
Čtvrtek 14.10.2010 23:53
Povodnych variantov bolo niekolko, a vzdy bol zvoleny mestsky variant. To je absolutne protichodne tvrdenie, ked ma niekto protidialnicne aktivity a zaroven pozaduje tunelovy variant.

No ale spat k teme (ako tu niekto podomnou pripomenul). Mate niekoho vyvoleneho (teda okrem toho jedineho osvietenho, ktoreho tu uz vsetci poznaju), ktory bude schopny podat a dokoncit projekt z fondov EU?

Mashin
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 16.10.2010 15:09
Je mi jasné, že narážka na diaľnicu je len Zvědělíkov pokus odpútať pozornosť od chodníka, ktorý sa ešte zachrániť dá, k starej zložitej téme.

Ale aj tak musím reagovať na tie lživé tvrdenia, pretože ľudia nemajú až takú dobrú pamäť.

- Čo je pôvodný variant? Ak myslel diaľnicu cez Rajec, tak tú zablokovalo Ministerstvo životného prostredia. Pretože by šiel cez územie európskeho významu Natura 2000 a cez vodoochranné pásmo prameňov. Takže by to znamenalo žiadne peniaze z eurofondov, a vysoké pokuty. V Poľsku sa pokúsili postaviť takýto variant, zle dopadli.

- Naše združenie začalo žiadať diaľnicu cez tunely až vtedy, keď tento variant vyšiel ako víťazný z procesu EIA, v ktorom sa vyjadrovali desiatky inštitúcií a odborníkov.
To, že tunel poza fabriku je reálny, potvrdzuje aj fakt, že v súčasnosti sa tadiaľ projektuje železničný tunel.

- Nenájdete jediné vyjadrenie alebo aktivitu nášho združenia, ktoré by spochybňovalo potrebu dobudovania diaľnice. Naopak, dokonca sme v roku 2000 robili petíciu, aby nad stavbou prevzala dohľad vláda, lebo sme mali podozrenie, že proces je umelo naťahovaný s cieľom dovydierať považskobystričanov k mestskému variantu.

Súdny čitateľ si urobí názor na výroky F. Zvědělíka veľmi ľahko. Sú plné neprávd, poloprávd a vnútorných rozporov, a sú vedené jediným cieľom - propagovať jednu politickú stranu.
Diaľnica už dnes stojí a je to nemenný fakt. Prečo sa však žiadna politická strana neujme ľudí, ktorí sa ocitli pod diaľnicou, a ich majetok a životné prostredie boli zdevastované?
Anonym píše:
Čtvrtek 14.10.2010 19:21
zvedelik je cerveny Gebbels. Povie taku loz, az to dych vyrazi, a bude ju opakovat. Par ludi sa urcite chyti. Ale hlavne, presmeruje debatu od chodnika k dialnici.
Anonym píše:
Sobota 16.10.2010 12:25
ano smatana má niečo na triku, ale max. 1%!

ale typické pre smerákov, bavíme sa dnes o veciach čo sa stali nedávno, ktoré nás priamo zasahujú, ktoré sa dajú ešte zmeniť.

ale smeráci by vedeli aj ten most presťahovať!

takže držme sa témy a nekecajme o minulosti, lebo smerácka minulosť nás stojí uťahovanie opaskov a 20 mld. €!!!
Anonym píše:
Středa 13.10.2010 23:44
Skor, ako konkretne riesenia, ponukate vizie. V zasade suhlasim, ze mesto vyzera aj na slovenske podmienky hrozne a bude treba este vela urobit, aby sa tu ludia citili lepsie, ale je potrebne byt aj trochu realista. Uz len projekt revitalizacie Domanizanky je financne velmi narocny a na to, co tu prezentujete ako viziu mesto v sucasnej rozpoctovej situacii nema. Riesenim by bolo, keby ste uviedli zdroj financii na realizaciu.

Zamer vybudovat mestsku skolku pre tych par stromov, ktore sa tu vysadia, je podla mna absolutne nerentabilny. Keby slo mesto zalesnovat cele Strazovske vrchy tak OK. Lacnejsie je urcite vysutazit nakup stomov v nejakej verejnej aukcii.

Mashin
Anonym píše:
Čtvrtek 14.10.2010 21:40
Čo tu furt riešite nejaký chodník? Pol mesta ani netuší kde to je, šak sa spatajte. To je presne ako v tom zastupiteľstve, krákajú tam o hovadinách, predvádzajú sa akí sú najmudrejší ale dôležité veci-veĺke veci, do tých sa nepustia..srdce mesta nám chýba-pešia zóna-oddychová zóna-námestíčko-viď. Púchov, normály zimák+plaváreň....investori do mesta..Pardón, zabudol som na mariááánskeéé´námestíčko, ktoré sa dokončí v roku pána..... A chodníky-nech mesto spraví pre Rozkveťákov nejaký normálny chodník a aj pre bicyklistov smerom do mesta, ale takáto dedinská ulička a venujete sa tu tomu ako ukradnutému Povbytu za 200melonov, alebo pozemkom v Orlovom, alebo nehorázne špinavému mestu - za Chudovského to bol fakt lepšie-to sú témy ktoré by sa mali rozlusknuť a potom by boli prašule aj na chodníky
Filip A. M. Zvědělík
Filip A. M. Zvědělík píše:
Čtvrtek 14.10.2010 22:46
S prispievateľom sa musím stotožniť v tom, že daný chodník využívala iba hŕstka ľudí a drvivá väčšina obyvateľov mesta (a medzi nimi aj ja) vôbec netuší, kde sa daný chodník vôbec vyskytuje. Súhlasím s tým, že by mal byť vybudovaný nový promenádny chodník, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria moderných európskych chodníkov.
Anonym píše:
Čtvrtek 14.10.2010 23:14
ako zástupca moderných európskych chodníkov, splňajúcich najprísnejšie kritéria sa dôrazne ohrádzam voči tomu, aby si o naše chodníky otieral hubu nejaký zvedelík, ktorý tu obhajuje ľudí neschopných vybudovať porovnateľné chodníky v meste!!!
Maximilián Alexej Chodník Dokonalý
Anonym píše:
Pátek 15.10.2010 00:19
Na problematiku chodníkov by som si dovolil navrhnúť aby sa oslovili najväčší chodníkový experti z jasnozrivého presedníctva klubu strany smer, pod súružským vedením TN diplpmata docenta dr. pudr, hr. Janasa, Drvr. vŕŕrr, za účasti odborníkov Jozefa Všadestava Domanižanského, Hastanda I., VicepaséKubolína II. a s. PrimátoHrocha Uja Adamovie.
Nech je blahoslavené ich súdružské riešenie tejto náročnej odbornej problematiky.
So súdružským pozdravom "Smerom k mäsám"
Maximilián Alexander Sociálno-Chodníkový.
Anonym píše:
Úterý 26.10.2010 15:38
Juraj, neviem preco ta tvoja reakcia

"Pán Zvědelík, vy ste chodiaca zbierka propagandistických trikov.
Po prvom upozornení na CHYBU poslancov strany ktorú propagujete, ste skúsili trik "kritizujte konštruktívne, navrhnite riešenie."

Sice som cital len niektore Zvedelikove posty k tomuto clanku (neviem ci ma prispevky aj inde), ale pripada mi to ako cista recesia, bez akehokolvek ineho umyslu ako zistit, co este diskuteri na PB.O zhltnu a budu na to vazne reagovat, a co uz budu povazovat za srandu.

Lepsia takato recesia ako vulgarnost.

Anonym píše:
Sobota 16.10.2010 12:19
a to spraví kto?
tí istí smeráci, čo tento chodník predali?

čo zadlžili a okradli občanov?

sa zobuď!

ľudia ti prdia na kvety, to už nezaujíma ani dôchodcov, ľudí zaujíma, aby sa dostali z BODU A do BODU B čo najrýchlejšie, najkratšie s čo najmenšími problémami!

a PRAVE SMERACI tieto problémy spôsobujú!

kde boli celé 4 roky smeráci čo tu vládli? prečo nič nespravili!

plná huba kecov pred voľbami a po voľbách zas nič!

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359