Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Jaroslav Ševčík / Fotoreportáž: Miroslav A. pred Krajským súdom Trenčín

Fotoreportáž: Miroslav A. pred Krajským súdom Trenčín

Autor: Jaroslav Ševčík Poslední změna: Pondělí 20.09.2010 23:46 FOTO: Jaroslav Ševčík. Fotografie na voľné použitie s uvedením autorstva.
20. september 2010. Bez komentára.

miroslav-a-na-krajskom-sude_01.jpg

 

miroslav-a-na-krajskom-sude_02.jpg 

 

miroslav-a-na-krajskom-sude_03.jpg

miroslav-a-na-krajskom-sude_04.jpg

 

miroslav-a-na-krajskom-sude_05.jpg

Příbuzné položky
Kauza: falšovanie uznesenia
Anonym píše:
Pondělí 20.09.2010 23:33
Takto si asi Miroslav A. svoju politickú kariéru nepredstavoval. Ako to hovorieva? "Zlatý špitál!"
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 01:04
Uz nech konecne zmizne tento darebak,ktory zadlzil a zhumploval toto mesto na nepoznanie.Tie jeho prejavy ala-SCAT-MAN mi sice pre pobavenie budu chybat,ale vacsieho blbca POvazska nemala a ani nebude mat.
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 05:00
...ani náhodou.
Hm, čo by asi rozprával, keby ten súd prebehol?
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 09:53
V súčasnosti nie je podstatné akým spôsobom rozhodne Krajský súd v Trenčíne, čo je však jednoznačné že rozhodujúce slovo v tejto kauze bude mať Najvyšší súd SR a iba ťažko sa dá predpokladať, že by ktorýkoľvek senát NS SR klasifikoval zápisnicu z mestského zastupiteľstva ako verejnú listinu.
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 12:47
Ak nie je zápisnica verejná listina, potom nepotrebujeme zastupiteľstvo, hlasovania si možno vymýšľať.
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 19:04
Odpoviem na obidve časti vety .... Ak nie je zápisnica verejná listina ....

Zápisnicu z rokovania mestského zastupiteľstva nemožno označiť za verejnú listinu :
a) zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je spisovaná, nie vydaná. Nie je spisovaná na základe zákona. Aj keď ju spisuje orgán obce v žiadnom právnom predpise upravujúcom postavenie a kompetencie obcí nie je za verejnú listinu označená,
b) zápisnica zachytáva skutočnosti, ktoré nastali v rámci rokovania mestského zastupiteľstva, na jej základe však žiadne práva a povinnosti nevznikajú – dokonca sa tak nestane ani uznesením mestského zastupiteľstva – primátor má sistačné právo, ktorým môže dosiahnuť opätovné rokovanie.
c) Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva má iba informačný, štatistický a archívny význam, na jej základe nemôže mesto vstupovať do žiadnych právnych vzťahov a nemá právnu záväznosť iba usmerňovací charakter pre Mesto ako subjekt práva.

,, Podľa Ústavy SR práva a povinnosti možno ukladať zákonom, na základe zákona, medzinárodnou zmluvou a v jednom prípade nariadením vlády (tzv. Aproximačné nariadenie vlády). Ak by teda zákonodarca predpokladal, že na základe zápisnice z rokovania zastupiteľstva budú vznikať práva a povinnosti jej normu by upravil zákonom.“ (prof. JUDr. Marian Vrabko, CSc., dekan PF UK)

....hlasovania si možno vymýšľať....

Pokiaľ by sme ,,len hypoteticky“ pripustili, že zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva a uznesenie, ktoré bolo na jej podklade spísané sú verejnou listinou, tak v zmysle vyššie uvedeného by museli v skutočnosti najprv reálne existovať, aby sa mohli falšovať, prípadne ich obsah pozmeniť. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva, ako aj uznesenie podľa dôkazov predložených v rámci celého trestného konania sa len vytvárali, nevyhotovovala sa nepravá listina, nakoľko pravá neexistovala. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva, ako aj uznesenie boli len v jednom vyhotovení v origináli a práve tento originál bol predmetom celého trestného konania.
Zo svedeckej výpovede zapisovateľky pani Žilinčíkovej vyplynula skutočnosť, že zápisnicu, ktorú pripravovala a spisovala bola len akýmsi ,,šmirákom“, na základe ktorého mala byť spísaná originálna zápisnica.
Žilinčíková priamo vo svojej výpovedi uviedla, že v priebehu predmetného mestského zastupiteľstva došlo k odhlasovaniu zástupcu primátora a dočasne uvoľneného poslanca (čo je samozrejme nesporný fakt vyplývajúci z obrazovo-zvukového záznamu). Pri následnom spisovaní písomností viažucich sa na rokovanie mestského zastupiteľstva práve túto skutočnosť nevedela poznačiť (viď. záznam z hlavného pojednávania, čas záznamu 3:53 až 3:55, taktiež 4:44 až 4:45). Taktiež uviedla, že v podkladoch, ktoré mala, najmä teda návrh na uznesenie od predsedu návrhovej komisie bol predmetný bod preškrtnutý (viď. záznam z hlavného pojednávania, čas záznamu 4:45 až 4:46).
Týmto de facto priznala, že vyššie uvedené skutočnosti, hoci na zastupiteľstve prebehli, nezapísala do svojho „šmiráku“. Inak povedané jej „šmirák“, ktorý mal slúžiť ako „etalón“ k vypracovaniu originálnej zápisnice, nezodpovedal skutočnosti.
O pozmeňovaní verejnej listiny by sme taktiež mohli hovoriť až v tom prípade, ak by verejná listina vyjadrujúca skutočnosť existovala a jej obsah – podstata by sa následne zmenila. Podotýkam, že by muselo ísť o podstatnú zmenu, ktorý má neblahé účinky a môže priniesť niekomu prospech, úspech, prípadne spôsobiť niekomu škodu. Nie každá zmena totiž môže spôsobiť takéto následky.
Anonym píše:
Úterý 21.09.2010 20:59
to je síce pekné čo si povedal...ale ak niekto niečo niekam doplní po hlasovaní...a potom dá dodatočne hlasovať o oprave...tak načo je nejaké zastupitelstvo??? len aby hlasovali ako panáci?. Je mi jasné že Admeho sa potrebovali zbaviť,aj ked mi nie je jasné prečo sa ho tak niekto bál,ved je to pajác...sám sa diskvalifikoval na tuto pozíciu.
Je mi jasné že si právnik a ohánaš sa tu šmírakmi a podobne...ale ide tu aj o podstatu...zmenili niečo oproti porcedure ktorá funguje? asi ano...ako sa vraví 2 právnici pokope 3 rôzne názory...
Anonym píše:
Středa 22.09.2010 09:19
netreba ani slová!
Čo tak urobiť nejakú výstavku :)
Anonym píše:
Čtvrtek 23.09.2010 20:17
Ozaj vystižný komentár - " Bez komentára"! Viac niet čo dodať, je v tom vystihnuté všetko !!!
jana vzorova
jana vzorova píše:
Úterý 28.09.2010 15:53
Treba mu poriadne naložiť
Anonym píše:
Úterý 28.09.2010 21:41
svojej ale hlavne haviaroviechamtivosti...
Anonym píše:
Středa 29.09.2010 19:26
Nedá mi nereagovať na predchádzajúcu hlúpu poznámku. Občan nemusí mať rád ani Adameho ani Haviara, aby si uvedomil, že príprava mestského zastupiteľstva, príprava VZN ako aj dodržiavanie zákonov súvisiacich s riadením samosprávy spadá do kompetencie právneho zástupcu Mesta PB - mimochodom JUDr. Marcel Péli v určitom období vykonával pozíciu prokurátor.... správnosť zápisnice potvrdili podpisom poslanci mestského zastupiteľstva Dr. Janás a prednosta MsÚ Ing. M. Janco ... Skúste naštudovať "kauzu" ..., aby ste nezostala terčom posmechu ostatných diskutérov ....
Anonym píše:
Pátek 08.10.2010 06:16
Ten ich dostal tam kam potreboval pre sud do Trencina,hadanka kdo je za tym.M....l ...i
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 08:10
Vyhodeny zo strany SMER!!!
Vyhodeny zo strany SMER!!!
Vyhodeny zo strany SMER!!!

Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 09:53
Ako vieš ?, kde je to čierne na bielom, ale ak je to pravda tak Karol Janas začal s očistou strany, síce neskoršie, ale predsa, to že dostal odvahu vyhodiť člena okresnej rady pred volbami, tak za to mu fandím...
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 10:45
Karol klobuk dolu.Mas u mna pve plus
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 12:28
Klobúk naspäť Karol. Žiadna romantika. To len Jozef si ulial bokom viac, ako dal Karolovi na kampaň :-)
Takže suma summárum: ďalšie mínus
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 11:00
Ak bol Sádecký vyhodený zo strany, nemusí to znamenať hneď očistu. Pred pár dňami prebehla informácia o odvolaní predsedníčky krajskej organizácie strany Smer v Trenčíne, s ktorou mal pán Janas, viac menej totožné záujmy. Odhliadnuc od faktu, že rekonštrukcia Mariánskeho námestia bola viac menej dohodou dvoch členov okresnej rady Smer, čiže dohodou medzi Janasom a Sádeckým, tento jeho postup znamená iba to, že sa riadi pokynnmi nového vedenia krajskej organizácie. V kuloároch sa čoraz častejšie hovorí o jeho výmene na poste predsedu.
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 12:57
Nech Janasa vymenia,je tam veľa schopných členov napr. Haviar,Adame,Janco,Sádecký,Kubovič,Smatana...
redakcia
redakcia píše:
Pondělí 08.11.2010 10:45
Na webovej stránke žiadne zmeny:
http://www.smerpb.sk/or.htm

Okresná rada

Predseda
Doc. PhDr. PaedDr. Karol JANAS PhD.

Podpredseda
Ing. Jozef SMATANA

Členovia
Ing. Katarína Jankacká PhD.
Ing. Ľubomír KUBOVIČ
Ing. Josef MIKŠOVSKÝ
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 12:46
Čo si slepý na vebovej stránke Sádecký zmizol v nenávratno, po jeho mene v okresnej rade ani stopy.
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 12:54
Vraj súdruh Janas chcel použiť chruňa Sádeckého na nejkaké špinavosti proti Adamemu. Všadestav to odmietol a súdruh Kárči ho vylial zo strany. Sociálna demokracia,ako v bývalej vláde tak aj teraz. Kájo,práci česť.A tvojím kolkom za čias rozhodovania a delegovania tiež:-)
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 13:42
Neverííím fakt neveríííím uslintany Sadecky a take plany v Smere.
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 18:37
Dúfam, že ďalší na rade po Sádeckom je Adam, ktorý robí neskutočné špinavosti a zákulisné ťahy, tak ako aj cestu, ktorú si dal spraviť za mestské peniaze k vlastnému pozemku, takto sa nabaluje človek, ktorý má obhajovať záujmy tohto mesta a občanov, ale ako vidíme obhajuje len svoje záujmy a veci, z ktorých má prospech.

Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 15:28
A čo ďalšia podchvostná pijavica ciciajúca mestský rozpočet Miroslav Nemčík Archa? Okrem cintorínov aj kosí, opravuje školy, prenajíma verejné záchody.....viď faktúry na mestskej stránke.
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 16:09
špinavosti voči Adamemu? som sa zasmiala, čo sa dá ešte viac našpiniť na zbabelú dvojku Adame Haviar. Však oni už v Považskej pošpinili čo sa dalo na dlhé roky fúúúj.
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 23:33
Ad 1 je pravda, že dvojka Adame - Haviar narobili tých špinavostí neúrekom
Ad 2 narobili ich s plným vedomím Janasa
Ad 3 Janas tieto špinavosti nikdy nepranieroval
Ad 4 Prečo zrazu teraz toľká iniciatíva?
Anonym píše:
Úterý 09.11.2010 00:01
Ad 1 - Tých, čo tam robili špinavostí neúrekom tam bolo o čosi viac.
Ad 2 - Janas bol tuším do polky minulého roka iba radovým členom Smeru a nebol ani v okresnej rade ani šéfom poslaneckého klubu smeru, takže či to robili s jeho plným vedomím je otázne a najmä je otázne čo by aj tak vtedy mohol urobiť - každopádne by zaňho mali hovoriť hlasovania za jednotlivé uznesenia počas celého obdobia. Adame už viac ako dva roky skôr pripomína utrhnutý vagón a bolo by dobré sa opýtať s kým konzultoval svoje rozhodnutia. Vieme, ale že od istého času ich konzultuje s dosadeným prednostom, ktorého mu tam posadil Raveňák, čo potvrdil aj v tej svojej relácii. Urobil to v čase kedy bol šéfom okresnej rady smeru a názor nejakého Janasa ho asi ani moc nezaujímal.
Ad 3 - Janas tieto špinavosti nepranierova. To neviem. Treba pozrieť ako hlasoval a či kryl chrbát Adameho huncúctvam (aj keď to by sme Adamemu krivdili, keby sme povedali, že to len on - nesmieme zabúdať na Všadestava, svojho času prednostu Janca, jeho nástupcu Milana a príštipkára Adama a iných huncútov). A možno nechcel prať vnútrostranícke veci na verejnosti tak o tom nevyprával ale miesto toho zosadil z tronu Adameho a vysporiadal sa pekne krásne s jedným po druhom - šak za posledný rok opustilo rady smeru - či už dobrovolne alebo nedobrovolne niekoľko pekných huncútov, ktorí žrali z mestského rozpočtu veľkou lyžicou. A to Adame nevedel urobiť - alebo nevedel, alebo nechcel.
Ad 4 - Prečo zrazu teraz toľká iniciatíva? No radšej teraz ako nikdy :-)
Anonym píše:
Úterý 09.11.2010 07:36
Keci, keci, keci!
Janas o zákazkach Všadestava musel vedieť. To vedela polka Bystrice, a zvyšok od vtedy keď sa zverejnili faktúry mesta na internete. Napriek tomu /alebo práve preto), bol aj potom členom vedenia smeru)
Takých fakturantov tam bolo viac (aj vrátane jeho čerstvého koaličného partnera Marcelka Péliho).
A akože to Janas hlasoval pri predaji obecných pozemkov Stachovi???
Janas robi presne to, čo robil predtým Adame. Zavádza, obieha dôchodcov, a hrá len pre seba!!!


Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 15:12
Jozef Smatana a že podpredseda a že Ing. Kua šak tento chruňo bol za oných čias 10 roko spátky v SOPke a robil vodiča autobusu ty kokso neverím vlasným očiam
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 19:04
Smer je banda neschopných developerských zlodejov ako Sádecký,Smatana,Babušík,Štábel
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 19:15
všetky príspevky na Sádeckého vypisuje na tento web Ing. Marcel Janco
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 21:06
Klameš. Prečo by tu janco vypisoval kraviny?
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 21:57
Neviem preco takych darebakov ako je Sadecky J. mohol predseda Smeru Janas K.drzat v strane,pani a damy ,uvedomte si aky to je trestny cin co porobil Sadecky s nasimi peniazmi na namesti pred kostolom!!!!!!prepieral co sa dalo a Karolko len pozera a pozeral,ale neviem preco az teraz,davno sa mal zbavit plevelu Sadeckeho,ak budete p.Janas primatorom,nik mi tam taky schopny nepripada,vyvarujte sa takymto darmozracom!vyslednica,minute páre a namestie ani nesvieti,ale hern Sadecky vysmiaty po dovolenkach za nase peniaze!!
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 23:25
To by mi tak aj presne sedelo na Jancovho kamaráta. Tí sa hladali - Janco, Adam, Adame, Sádecký, Babušík. Tí by sa kvôli vlastnému prospechu stali členmi aj Strany Eskimákov Slovenska, keby mali istotu, že im strana zabezpečí príjem bez väčšej námahy. Veď za to námestie pred kostolom by mali niekoho zavrieť do basy. Kopa peňazí minutá a námestie nedokončené. A ešte sú aj takí sprostí, že ten, čo to celé na meste riadil sa napitý vychvaluje kolko on na tom zarobil a ten čo námestie staval sa napitý všetkým sťažuje, ako ho jeho kumpáni obrali o peniaze a že on na tom nič nezarobil. Najvyšší čas, že sa ho smeráci zbavili. Dávam, to ale do spojitosti s tým, že už nad ním nikto nedržal ochrannú ruku - Adame je vylúčený, Janco nie je na mestskom úrade, a v okresnom smere už asi mali tiež dosť jeho činorodej snahy o zveľadenie vlastného vačku. No a hlavne jedna konkrétna pani, ktorou sa Sadestavko tak rád oháňal už nie je krajská šéfka smeru. Treba vymiesť ten Augiášov chliev na MsÚ v PB kompletne a očistiť sa od takýchto zlodejov.
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 23:38
Viete čo je zaujímavé? Že o Kubovičovi ani chýru, ani slychu.
Anonym píše:
Pondělí 08.11.2010 23:41
Kto umí, ten umí. A kto neumí, ten letí zo smeru.
Anonym píše:
Úterý 09.11.2010 09:15
Pán Janas,som rád,že ste dokazali urobiť takéto rozhodnutie.A zbavujete sa ľudí ktorý Vám robili zlé meno.
Anonym píše:
Úterý 09.11.2010 10:03
Len škoda, že ich najprv nechal podoťahovať všetky kšefty a teraz tu šaškuje. O prúsere s námestím vedel dávno. Zahlasoval za jeho legalizáciu a teraz vylučuje. Slabý rozhodca.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359