Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Blog Jaroslava Semančíka / Mesto plánuje vziať ďalší úver

Mesto plánuje vziať ďalší úver

Autor: Jaroslav Semančík Poslední změna: Pondělí 16.06.2014 17:00
Mestský úrad dnes zverejnil návrh na zobratie ďalšieho úveru vo výške 240 tisíc eur, ktorý poslanci schvália na mimoriadnom zastupiteľstve 29. mája. Dlh mesta sa tak aj tento rok zvýši a dosiahne 6,4 milióna eur. Tretí rok po sebe pokračuje hospodárenie založené na míňaní peňazí z nasledujúcich rokov. Dlh mesta vzrastie v tomto volebnom období o 73 %.
Mesto plánuje vziať ďalší úver

Vývoj dlhu mesta, návrh úveru 2014

Úver vo výške 240 tisíc eur má slúžiť na nahradenie škvarového povrchu ihriska vedľa futbalového štadióna umelou trávou a doplnenie sektorov pre striedanie hráčov. Formálne ide namiesto nového úveru o zvýšenie čerpania už existujúceho úveru z roku 2010, podstata je ale rovnaká – požičiame si ďalších 240 tisíc. A budeme ich musieť vrátiť, zvýšené o úroky.

Vývoj mestského dlhu bude po tejto zmene stabilne rastúci:


Vývoj dlhu mesta, návrh úveru 2014

 

Ukazuje sa, že ani rekordný predaj mestského majetku v tomto roku vo výške 2,8 milióna eur nestačí pokryť investičné ambície vedenia mesta pre tento, volebný rok. Veľmi nevďačná úloha pripadne nasledujúcim primátorom, ktorí budú musieť obyvateľom vysvetliť, že tiež by radi rekonštruovali ihriská, ale peniaze z ich volebného obdobia im minuli ich predchodcovia. Takéto hospodárenie rozhodne nemožno označiť od súčasného primátora najčastejšie skloňovaným slovom – korektné.

Materiál do zastupiteľstva s návrhom úveru a jeho zdôvodnením

 

Post scriptum

Rozumným riešením by bolo rekonštruovať ihrisko s využitím eurofondov. Mesto by tak zaplatilo len 5 % z nákladov, namiesto cca. 110 % (úver + úroky) ak poslanci tento úver schvália. Má to však dva háčiky. Jedným je úspešnosť mesta pri získavaní eurofondov – v minulom roku bol získaný len jeden z desiatich zamýšľaných projektov. Tým druhým je, že by sa to nestihlo v tomto roku.

Post post scriptum

Iróniou je, že ako projekt na eurofondy mestský úrad rieši vytvorenie niekoľkých desiatok metrov cyklotrasy na rozšírenom chodníku na sídlisku SNP s nákladmi 2 tisíc eur. Z mestskej kasy takto treba len stovku (5-percentné spolufinancovanie). Rekonštrukciu ihriska v cene 120 takýchto projektov si však urobíme sami, na úver.

Příbuzné položky
Dlh mesta stále narastá
Anonym píše:
Neděle 25.05.2014 10:36
Vzorovým príkladom ako mesto pristupuje k riadeniu procesov súvisiacich s možnosťou výhodne čerpať prostriedky z fondov EU je projekt „Revitalizácia Domanižanky“. Pri tomto mesto vyčerpalo úspešne prostriedky, ale iba z kase mesta a to vo výške cca 67 000 €. Zdá sa, že aj s prispením primátorov, prednostov, poslancov MZ, špecializovaných výborov, atď projekt vyhnije. Zatiaľ sa nikto z nich neopýtal, či to boli účelne použité prostriedky mesta a čo sa s tým bude robiť.
 Prečo je tak nízka úspešnosť v čerpaní EF ? P. Janas mal možnosť to zistiť počas pracovnej zahraničnej cesty. Neviem, či analýzu príčin neúspešnosti niesol do Bruselu, aby sa mu tam na to pozreli. Že by to bolo v ľuďoch, ktorí to riadia na čele s ním? To ho asi napadlo, no čo už? Ostáva len veriť, že pri obetavej práci pre občanov si spomenie spolu s poslancami MZ aj na tento problémik
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Neděle 25.05.2014 18:07
Nuž, na "problémik" s nízkou úspešnosťou čerpania eurofondov som upozornil napríklad na minulom zasadnutí zastupiteľstva. Nasledovalo to, že pán primátor vytiahol na stôl pripravené materiály a 41 minút čítal a komentoval dosiahnuté úspechy. Mám na to upozorniť znova? Nechce sa mi to počúvať tretí krát.
Anonym píše:
Pondělí 26.05.2014 22:27
Ak v prípade „Domanižanka“ opäť uviedol, že príčinou neúspechu bolo to, že nebola vypísaná výzva, tak opäť zavádza. Úspešne už takto oblafol aj hovorcu podnikateľov, keď sa ho na to pýtal. Jednoducho projekt mesto spackalo, poplietlo si jablka s hruškami, vytrvalo čakalo na hrušky, no tie sa nedali zobrať, lebo jednoducho neboli k dispozícii. Aj hlúpy Jano v rozprávke uvažuje ďaleko racionálnejšie, lebo ten si nekúpi projekty na dom, nezafinancuje svadobnú hostinu ... ,ale ide chytiť zajaca. Ten mu síce ujde, no on finančne neinvestuje do vzdušného zámku.
Pamätám si hmlisto na horlivé obhajoby poslancov MZ, keď sa jednalo o zaplatenie nejakej smiešnej sumy ako príspevok na cezhraničnú spoluprácu, alebo také niečo, primátor to horlivo zdôvodňoval a poslanci boli bdelí, vynikal p. Matušík , Kerul,... myslím. Je čudné, že teraz ani jediného poslanca nazaujima ako sa využije 67 000 €, ktoré úž boli do projektu vložené. Že by s rastúcou sumou mestom utratených € klesal záujem poslancov o tom načo boli použité?
Kopecký
Kopecký píše:
Neděle 25.05.2014 19:48
To se nám to hoduje, když nám lidi pújčujou peníze!

http://www.youtube.com/watch?v=SH5FCbgAyNg
Futbal
Futbal píše:
Neděle 25.05.2014 20:39
Najskôr zlikviduje futbal a teraz ide stavať ihrisko. Pre koho? Karolko je hrobárom všetkého, nie len futbalu. Čím skôr ho treba z úradu zahnať
Anonym píše:
Neděle 25.05.2014 23:06
A nedalo by sa tú umelú trávu nahradiť tou,čo je na Rozkvete? Dnes som ju meral,už má 103 cm.
js
js píše:
Úterý 10.06.2014 14:12
:) výborné
obcan
obcan píše:
Neděle 25.05.2014 23:40
janas sa zlakol prehry so smatanom v krajskych volbach v meste a hlada kde by este mohol strihat pasku pred jesennymi volbami na primatora.jasne ako facka.
Anonym píše:
Pondělí 26.05.2014 22:00
súhlasím
Anonym píše:
Pondělí 26.05.2014 22:00
súhlasím
Anonym píše:
Pondělí 26.05.2014 22:00
súhlasím
Michal
Michal píše:
Pondělí 26.05.2014 13:55
V dnešnej dobe, keď futbal prakticky v PB neexistuje, zadlžovať mesto zase úverom pre výstavbu umelej trávnatej plochy, je ďalšia nezmyselnosť nášho primátora. Je zarážajúce, čo tento človek dokáže. Je ho treba už zahnať z tej stoličky.
Anonym píše:
Pondělí 26.05.2014 15:17
Teraz sa ukáže, u ktorých poslancov zvíťazí zdravý rozum a ktorých slepá lojalita k primátorovi. Treba pozerať kto bude ako hlasovať.
Peter
Peter píše:
Úterý 27.05.2014 16:04
Ozaj teraz sa ukáže, ktorí poslanci sú Karolkovi pekne zaviazaní. Veď aj podľa materiálov idú schvaľovať pôžičku a nikto im ani nepredložil na čo konkrétne to bude.
Úprava škvarového ihriska - veľmi smiešny názov projektu, za ktorým je schovaná výstavba umelej trávnatej plochy. Páni poslanci, zaujíma vás aj skutočnosť, že idete hlasovať o úplne neznámej - nikto vám nepredložil výberové konania na dodávateľa umelej trávnatej plochy, jej štruktúry, životnosti a veľa ďalších podmienok, ktorými sa kvalitná umelá tráva dá porovnať.
Tak hlasujte, uvidíme kto a ako.
Míňajte peniažky všetkých nás, len neviem pre koho bude slúžiť táto plocha, keď už futbal pod mestom pomaličky zakape tak ako hádzaná, vlastne už skapal, o čo sa postaral Karolko, ktorému bije tak srdce pre šport.
Anonym píše:
Středa 28.05.2014 07:31
Janas - skorumpovaný oblastný politik,je mi z teba na grcanie. Úplatkár.
Anonym píše:
Středa 28.05.2014 18:58
Toto su sproste nic nehovoriace pluvance, ktore nic neriesia. Treba bud menovat konkretne cisla, kauzy, projekty.....atd., alebo drzat hubu.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 28.05.2014 19:15
Finančná komisia úver neodporučila, viď citát zo zápisnice:

K bodu 2
Predsedkyňa komisie následne požiadala Ing. A. Martausa o oboznámenie prítomných s Návrhom na doplnenie uznesenia MZ Mesta Považská Bystrica číslo 30/2010 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 24/2014. Ing. Martaus informoval prítomných, že v snahe zlepšovať podmienky pre športovú činnosť, hlavne mládeže, chce mesto zrekonštruovať plochu škvarového ihriska pri futbalovom štadióne. Škvarový povrch už nezodpovedá súčasným podmienkam kladeným na športovú činnosť (hlavne futbal), kde je nebezpečenstvo závažných odrenín s dlhodobými následkami. Rekonštrukčné práce by predstavovali hlavne nahradenie škvarového povrchu umelou trávou a činnosti s tým spojené (položenie drenážnych rúrok, spevnenie povrchu pod umelú trávu, doplnenie sektorov pre striedanie hráčov, zlepšenie podmienok pre aktívne športovanie a pod.). Na to, aby bolo možné uvedenú akciu realizovať je potrebné doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu dočerpaním prvého municipálneho úveru do už schválenej sumy 3 961 070 €. Pre dočerpanie už spomínaného prvého municipálneho úver je potrebné doplniť uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 30/2010 v časti C, bod 5 tak, aby tento úver mohol byť čerpaný aj na kapitálové výdavky uvedené v rozpočte mesta na rok 2014. Uvedený bod 5 citovaného uznesenia bude po navrhovanom doplnení znieť nasledovne:
5. navýšenie PMÚ č. 15/024/06 so súčasnej schválenej sumy 3 385 780 € (102 000 000 Sk) na 3 961 070 € (119 331 190 Sk), t.j. o sumu 575 290 € (17 331 186 Sk) na financovanie menovite určených investičných akcii v rozpočte mesta na rok 2010 v objeme 1 780 621 (51 775 180 Sk) ako aj investičných akcií uvedených v rozpočte mesta na rok 2014 s pôvodným ručením za predmetný úver, t.j. zmenkou mesta.
Viacerí členovia komisie v následnej diskusii vyjadrili presvedčenie, že suma 240 644 € by v súčasnej situácii mohla byť vynaložená na iné verejnoprospešné účely (napr. budovanie parkovacích miest), z ktorých by plynul úžitok väčšiemu počtu obyvateľov mesta. Rekonštrukciu hracej plochy futbalového štadióna nepovažujú za nevyhnutnú. Nastolili tiež otázku, či je navrhovaná rekonštrukcia v súlade s dlhodobými zámermi mesta v oblasti športu a vyjadrili nespokojnosť s tým, že návrh je predkladaný v časovej tiesni a členovia komisie tak nemali dostatok času na oboznámenie sa s ním. Komisia následne hlasovala o predkladanom návrhu uznesenia.

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 31/2014:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6
Hlasovanie: za 2
    proti 0
    zdržal sa 4
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 02.06.2014 14:32
ODHLASOVANÉ.
Napriek tomu, že zámer nebol odporučený finančnou komisiou a v komisii do komisie pre mládež a šport sa ani nedostal, nakoniec bol v zastupiteľstve odhlasovaný.
V úvode rokovania som dal návrh, aby bol materiál stiahnutý a dopracovaný, nakoľko má vážne nedostatky (chýba rozpočet, aspoň odhad návratnosti, plánované využitie, spolufinancovanie z iných zdrojov atď.). Za tento návrh sa postavili len traja poslanci (Smatana, Jaroš, a myslím Beranová).
Diskusia k materiálu bola pomerne obsiahla, asi dvojhodinová, hlasovanie však dopadlo jednoznačne: všetci ZA, Juraj Smatana sa zdržal.

Ako som viackrát zdôraznil v diskusii, mojím cieľom nie je zabrániť realizácii ihriska, práve naopak: chcem dosiahnuť, aby sa ihrisko naozaj zrealizovalo, a športoviská v meste boli prevádzkované nielen teraz pred voľbami, ale aj o pár rokov, keď na mesto dopadnú splátky úverov, odložených do ďalších volebných období.
Anonym píše:
Pondělí 02.06.2014 19:52
Janas je futbalista, tak si doprial hracku za peniaze obyvatelov
pamäť ľudstva
pamäť ľudstva píše:
Pátek 13.06.2014 19:03
„Stranícke tričko pre nás nebolo dôležité. Naši kandidáti dostali ponuku s tým, že sa budú správať ako samostatné osobnosti, ktoré nebudú viazané žiadnymi straníckymi pokynmi. Ak sa stotožnia s naším programom, tak ho podporia a v prípade, ak sa im bude zdať, že sme skĺzli, otvorene to povedia."

Karol 10:2010
na tlačovej konferencii pred voľbami
Anonym píše:
Pondělí 16.06.2014 16:58
Každý môže Karola otvorene kritizovať a nechať sa potom pripraviť o prácu.
Anonym píše:
Středa 18.06.2014 12:40
Mne stačí jediné, kto y poslancov si ho dovoli skritiyovať yato, že berie xz platov a v čase kedz bz mal riadiť mesto rzžuje na iných flekoch? A na donášanie mu dobre slúži súdružka ropucha cenkelovie.
Anonym píše:
Čtvrtek 29.05.2014 08:34
... zvyknit(m)e si, sme pred voľbami !!!
Anonym píše:
Pondělí 02.06.2014 22:52
Ja si myslim ,ze to je dobra investicia,ved kolko klubov plati draho za umelu travu??!!nech platia v PB! kvitujem ze to poslanci schvalili..
Anonym píše:
Pátek 06.06.2014 13:42
Zaujímavá otázka. Koľko klubov bude ochotných platiť za umelú trávu? Koľko € zaplatia a ako často? Kedy sa nám vráti investícia? Pretože na zastupiteľstve tiež zaznelo, že o návratnosti takéhoto športoviska sa dá len snívať. Všetky sú stratové.
Anonym píše:
Sobota 07.06.2014 04:19
Je to výborna vec,umely travnik,dubnica ho ma,trenc,teplice,strazov a co bystrica je nieco menej?
Anonym píše:
Sobota 07.06.2014 12:35
A Dubnica alebo Trenčianskej Teplice kúpili ten umelý trávnik na dlh ktorý sa začne splácať až v 2020?
Anonym píše:
Neděle 08.06.2014 21:55
aky je puchov pekny a zaroven pekne zadlzeny..a kto to rieší??
Anonym píše:
Úterý 10.06.2014 15:45
A to si myslíte, že dlhy vymaže svetová vojna alebo čo? Mesto ich bude musieť zaplatiť. Takže teraz sa budeme vytešovať ako Janas pred voľbami prestrihne pásku, ale keď sa začne splácanie dlhu - v roku 2020 - tak prídeme o mestské lesy, alebo iný majetok. Teraz je mesto schopné dávať ročne na mestské športové kluby 500 000 eur priameho príspevku. Keď príde čas tvrdého splácania úverov, tak čo sa asi stane?
Filip Zvědělík, občan mesta
Filip Zvědělík, občan mesta píše:
Středa 11.06.2014 16:11
Mesto o nič nepríde. Dlhy musia byť vyhlásené za neplatné, pretože tieto pôžičky neslúžia k prospechu občanov.
aleale
aleale píše:
Pondělí 16.06.2014 16:57
Pán pochádza z nejakej africkej republiky, kde práve absolvoval školenie od inštruktora marxizmu?
Anonym píše:
Úterý 10.06.2014 15:46
Janas či Marataus to nevedomky povedali na zastupiteľstve. Že za nimi boli z banky, či to naozaj nechcú dočerpať. Prečo asi? Banka nie je charita. Banka zarába na tom, že požičia 1 euro a dostane 2.
Anonym píše:
Středa 11.06.2014 14:40
A aký má vobec zmysel robiť nové ihrisko s ďalším vybavením tesne vedľa kompletného futbalového štadióna? S kvalitnou trávou,tribúnami pre divákov, šatňami pre hráčov. Ale oni postavia vedľa neho ďaľšie. Na dlh.
Jeff Michael
Jeff Michael píše:
Úterý 27.09.2016 08:17
Dobrý deň

Upevniť váš dlh? Kúpte si úveru na bývanie? Žiadny úver Check? Áno, môžeš...

Ste finančne zošliapnuť a potrebujú konsolidácie pôžičiek, láskavo
hovoriť, bude ti pomáhať. Nemusíte zomrieť v chudobe
a ticho, sme tu konsolidovať všetky svoje dlhy a usadiť sa váš
Finančná situácia pri 2% nízke úrokové sadzby.

Budeme vám pomôžu s konsolidáciu pôžičiek,

* Osobné pôžičky
* Obchodné úvery
* Home Loans
* Konsolidácia pôžičiek
* Auto Financie
* Naliehavé dostupné finančné prostriedky až do výšky € 2.000 € 100,000.000

Láskavo kontaktujte spoločnosť email: jsemkffloaninvestment@gmail.com pre nás
pomôžeme, a bude vám láskavo podporovať s úverom .. jeho rovnaký plat deň
out a ten istý deň schválenia .. len 1 až 2 hodiny.

Sme vo vašich službách
Jeff Michael

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359