Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Blog Jaroslava Semančíka / Komisie po normalizácii – mladých preč

Komisie po normalizácii – mladých preč

Autor: Jaroslav Semančík Poslední změna: Sobota 16.02.2013 16:51
Na minulom mestskom zastupiteľstve v decembri bola ako posledný bod programu zaradená kompletná zmena personálneho zloženia odborných komisií mestského zastupiteľstva. Všetci členovia boli odvolaní a následne tajnou voľbou zvolené nové zloženie komisií. K čomu vlastne došlo pod názvom „rekonštrukcia“ komisií? K vylúčeniu mladých, niekedy práve najaktívnejších členov a posilneniu hlasu politikov.

Snaha vylúčiť z rozhodovania všetkých okrem poslancov sa objavila už na konci roka 2011 a to návrhom, aby hlasovacie právo mali len tí členovia komisie, ktorí sú poslancami mestského zastupiteľstva. Udávaným dôvodom bola opakovaná neuznášaniaschopnosť niektorých komisií kvôli veľkej neúčasti ich členov. Pritom častými absentérmi boli práve poslanci a vylúčenie ostatných z hlasovania by uznášaniaschopnosť komisie mohlo ešte zhoršiť. Svoj návrh nakoniec primátor z rokovania zastupiteľstva stiahol.

O rok neskôr prišli komisie na mušku znova. Vraj na opakované žiadosti predsedov komisií, ktorí sa opäť sťažovali na neuznášaniaschopnosť. Pritom každý predseda mal podľa Zásad činnosti komisií právomoc navrhnúť odvolanie tých členov, ktorí sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastnili zasadnutia komisie. Ani jeden z nich to neurobil. V tejto situácii by bolo namieste uvažovať skôr o výmene predsedov, ktorí mohli uznášaniaschopnosť komisií zlepšiť, ale za celý rok nekonali.

Mestský úrad spolu s mestskou radou (v ktorej mimochodom sedia traja predsedovia komisií) však prišli s lepším riešením, ktoré následne zastupiteľstvo schválilo a vykonalo. Tzv. rekonštrukcia komisií – odvolanie všetkých členov a následne voľba nového zloženia. Volilo sa tajnou voľbou spomedzi poslancov a tých bývalých členov, ktorí prejavili záujem naďalej v komisii pracovať. Poslanci nedostali k voľbe žiadne podklady, len hlasovací lístok s menami kandidátov. Nedozvedeli sa kto sa komisií zúčastňoval a kto nie, kto sa skutočne snažil niečo riešiť a kto si to len prišiel odsedieť. To im ale nebránilo, aby väčšina voľby schválila a následne volili, hoc aj naslepo.

Výsledky tajnej voľby

Z výsledkov však vidieť, že až tak naslepo to nebolo. U väčšiny komisií je jasný zlom medzi tými, ktorí dostali pohodlný dostatok hlasov a ostatnými, ktorí získali výrazne menej. Deliaca čiara medzi jednoznačne žiadanými a jednoznačne nežiadúcimi. Pritom všetkých týchto kandidátov pred necelými dvoma rokmi zvolili tí istí poslanci (vtedy ešte verejnou voľbou).

Pramalá súvislosť medzi získanými hlasmi vo voľbách a doterajšou účasťou kandidáta na komisiách sa dá doložiť aj matematicky. Len u sociálnej komisie je pravda, že hlasy dostali hlavne tí, čo sa zasadnutí zúčastňovali často. U všetkých ostatných komisií je korelačný koeficient blízky nule, u dopravnej dokonca záporný – viac hlasov získali paradoxne tí, čo tam chodili zriedkavejšie.

KFaSPM_hlasy.pngKFaSPM_ucast.png

KUPaV_hlasy.png

KDZPaOH_hlasy.pngKDZPaOH_ucast.png

KKVaS_hlasy.pngKKVaS_ucast.png

KSVaSoO_hlasy.pngKSVaSoO_ucast.png

KMaS_hlasy.pngKMaS_ucast.png

 

Bieli žrebci a čierne ovce

Poslanci sa navzájom majú radi – každý, kto mal záujem o stoličku v komisii, dostal od kolegov (a od seba) 20 a viac hlasov z 23 platne hlasujúcich. Do očí bijúcou ukážkou kolegiality v zastupiteľstve sú poslanci Péli a Panák. Marcel Péli sa počas dvoch rokov objavil na dopravnej komisii dvakrát (z 9 zasadnutí) a nikdy sa tam neozval. Napriek tomu mu 21 kolegov vyjadrilo svoju dôveru, aby v komisi „pracoval aj naďalej“. Ján Panák, ďalší člen bývalej dopravnej komisie sa neobťažoval prísť ani raz. Poslanci ho teraz s jediným hlasom chýbajúcim do jednomyseľnosti poverili „pôsobiť“ v novovytvorenej komisii pre mládež a šport. Takto sa zlepšuje uznášaniaschopnosť komisií.

Čierne ovce sa našli inde. Zhodou okolností vypadli všetci členovia komisií, ktorých navrhlo občianske združenie Lokálpatriotov.

Predsedovia komisií boli zvolení samostatne, tí istí ako predtým. Aj napriek tomu, že práve oni mohli neuznášaniaschopnosť predchádzajúcich komisií obmedziť a neurobili nič.

Mladých tam nechceme

Ako prvá zasadala v tomto roku, už v novom zložení, sociálna komisia. Už pred jej „rekonštrukciou“ bol vekový priemer jej členov 54 rokov. Teraz je v nej priemerný vek skoro šestdesiat, najmladší člen má 46. Podobný obrázok nájdeme aj v ostatných komisiách. Vo všetkých je vekový priemer nad päťdesiat rokov.

Päťdesiatnici osídlili aj v novozriadenú Komisiu pre mládež a šport. Vedia predsa, čo je pre mládež najlepšie. Jediným jej členom pod štyridsať je poslanec Jozef Sovík.

Mladí, ktorých bolo už predtým v komisiách veľmi málo, nedostali od poslancov dôveru. Vekové skupiny dvadsiatnikov či tridsiatnikov prakticky stratili v odborných komisiách zastúpenie. Spomedzi takmer šesťdesiatich členov komisií len traja majú pod 35 rokov.

Jednotnejšia doprava

Najbližšie poznám, ako bývalý člen dopravnej komisie, práve jej činnosť. Okrem účasti na zasadnutiach je zaujímavé pozrieť sa aj na aktivitu členov, ako sa zapájali do diskusie či vznášali podnety za necelé dva roky činnosti komisie. Ani na vysokej škole sa nedáva zápočet za účasť, ale za aktívnu účasť.

Aspoň hrubá predstava sa dá získať vďaka, v prípade dopravnej komisie, kvalitným zápisniciam, ktoré stručne zachytávajú aj diskusiu a návrhy jednotlivých členov. U predsedu komisie Ľ. Kuboviča treba pripočítať celkové vedenie zasadnutí a ďalších povinností predsedu, ktoré v prehľade zohľadnené nie sú. Celkovo teda pochopiteľne odvádzal viac práce, než ostatní členovia.

KDaZP_aktivita.png

Stanoviská dopravnej komisie vychádzali obvykle z konsenzu – takmer všetky hlasovania boli jednomyseľné alebo takmer jednomyseľné. Najmenej sa členovia zhodli v názore na predĺženie zmluvy s Mestskou dopravnou spoločnosťou, súvisiace hlasovania dopadli najtesnejšie. To znamená – traja až štyria z 13 hlasujúcich hlasovali inak než väčšina. Jeden z nich, hlasujúci za väčšie zverejňovanie informácií o mestskej hromadnej doprave zo strany MDS a za zistenie ponúk aj iných dopravných firiem pred predĺžením súčasnej zmluvy už členom komisie nie je. Pri rekonštrukcii komisií bol nahradený zástupcom MDS a poslancom. Nabudúce už bude komisia v tejto téme jednotnejšia a hlasovanie bližšie k jednomyseľnosti.

Decembrová rekonštrukcia odborných komisií teda v skratke priniesla: obmedzenie hlasu občanov pri rozhodovaní a posilnenie hlasu politikov vo svojich vlastných poradných orgánoch, mladí úplne stratili zastúpenie. Väčšina poslancov ukázala neochvejnú dôveru v doterajších predsedov komisií i to, že na voľbu svojich poradcov nepotrebujú vedieť ako pracujú. Výsledok volieb nesúvisiaci s doterajšiu účasťou členov komisií vypovedá, že o tú absenciu nakoniec až tak nešlo.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 16.02.2013 17:09
Ja len doplním, že rovnako odborne, nápadito, dôkladne a objektívne, ako je spracovaný tento článok, boli spracované aj materiály, ktoré p. Semančík predkladal na dopravnej komisii.
Súčasnú primátorskú väčšinu neohrozoval politicky: body do volebného programu v oblasti cyklistickej dopravy napríklad ponúkol všetkým politickým stranám:
http://povazska-bystrica.otvorene.sk/[…]/volebny-program-2010

Dovolil si však luxus nezávislosti, a to bolo pre súčasnú mocenskú väčšinu neprijateľné: v tajných voľbách dostal len 6 hlasov.

Je nad slnko jasnejšie, že primátorská väčšina mala dopredu pripravené "noty" - mená členov komisií, za ktorých nebudú hlasovať.
elo
elo píše:
Pátek 16.01.2015 19:43
Primátor navrhol do komisie 2015r. Igora Strempeka ktorý loboval za výstavbu na Dedovci neprešiel to vďaka odporu občanov. Primátor ma asi dobrý vzťah s Strempekom čím to bude?
Anonym píše:
Pátek 16.01.2015 19:56
Mesto Považská Bystrica na návrh Primátora Karola Janasa navrhlo opeťovne 2 čelenou ktorý na komisie nechodili a spôsobili neuznášanie komisí:

Konkretne :

Ing. V. Podoliak
RNDr. Mária Vydrová
Anonym píše:
Sobota 16.02.2013 17:47
Prehľad mená Predsedov a komisi ktorý mali možnost konať a proti členom a poslancom komisi ktorý sa viac ako 3x nezučastnili
Ani jeden predseda komisie nekonal a nedal žiadosť o vylúčenie člena z komisie za dochádzku, aj keď mali možnosť podla zásad komisi.

Zásada spravovania komisi:

1. Členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie. Pokiaľ sa člen komisie nemôže zúčastniť na jej zasadnutí, je povinný sa vopred ospravedlniť predsedovi komisie.
Ak sa člen komisie bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 3-krát po sebe zasadnutia komisie, alebo sa z jej zasadnutia bez ospravedlnenia vzdiali, môže predseda komisie navrhnúť mestskému zastupiteľstvu jeho odvolanie z funkcie člena komisie.

Mená predsedou a členou komisi ktorý mali možnost zakročit voči neúčasťi členou ale nekonali a tým sôsobili neuznášanie komisi:
3x a viac sa nezučastnili:
Absencia Komisia pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica - Predseda Ing. Juraj Pekár

Ing. Juraj Pekár, predseda
Bc. Milada Belásová 7
Ján Panák 4
Jozef Sovík 3
Ing. Emil Lukáč 3
Jozef Kido 7


Absencia Komisia pre financovanie a hospodárenie – Predseda Ing. K. Drevenáková
Ing. J. Ďurkovský 9
B. Fortuníková 5
Mgr. P. Hladký 13
MUDr. R. Karas 4
MUDr. V. Karásek 10
Ing. A. Kašjak 6
Ing. J. Keruľ 3
Ing. F. Martaus, PhD 4
Ing. V. Podoliak 7
Ing. M. Stacho 9
L. Ščotka 5

Absencia Komisia pre dopravu a životné prostredie – Predseda Ing. Ľubomír Kubovič
Mgr. Marcel Péli 7
p. Ján Panák 6
Stanislav Kardoš 3
Jozef Uherek 4
Ing. Ján Harant 4
Juraj Teska 3

Absencia Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport - Predseda Ing. František Martaus, PhD.
Ing. Pavol Jurčík, PhD 5
MUDr. Marta Kavecká 5
Jozef Sovík 3
Ing. Eduard Koval 7
Ing. Dominik Krivý 4
RNDr. Mária Vydrová 3
Mgr. Ivana Posluchová 6
Mgr. Tibor Macháč 4
Jarmila Tomanová 5
Ing. Dalibor Kučík 7
Mgr. Teodor Kohút 6
Peter Zvak 3

Absencia Komisia sociálna - Predseda MUDr. Vladimír Karásek
MUDr. Igor Steiner 3
Mgr. Anna Jurdíková 9
Bc. Anna Bujnová 6
Miroslav Zigo 9
Mgr. Peter Lengyel 4

Číslo za menom znamená kolko krát sa člen nezúčastnil a neospravedlnil zo zasadania komsi.

redsedom komisi prečo nekonali keď vedeli že majú v komisiach absentérov.


Ing. Juraj Pekár - juraj.pekar@pslas.com
Ing. K. Drevenáková - drevenakovak@gmail.com
Ing. Ľubomír Kubovič - lubomir.kubovic@gmail.com
Ing. František Martaus, PhD - fmartaus@atlas.sk
MUDr. Vladimír Karásek - karasek@post.sk
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 08:06
Nechcem si si sypat popol na hlavu, iba chcem poukazat na uvedene cisla. 1. Podla dochadzky mam 6 neospravedlnenych absencii. Nie je to pravda. Vsetky absencie mam ospravedlnene telefonatom alebo e-mailom (6 mesiacov som bola v zahranici). 2. Cisla nie su kompletne. Ak by sa mali tieto cisla naozaj overit, museli by sme prejst cez vsetky zapisnice vsetkych zasadnuti. Napr. pocet ludi v hlasovaniach versus pocet ludi na prezencke, atd. Je dokazom pritomnosti na komisii podpis na prezencke alebo vystupenie v diskusii pocas komisie?
iva posluchova
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 09:03
Jana Veličová vysvetlenie: Bola som členkou sociálnej komisie. Bohužiaľ z vážnych zdravotných dovodov som sa 4 mesiace nemohla zúčastniť komisie, za čo som sa vopred ospravedlnila. Moja účasť na komisiách do obdobia dlhodobej PN bola takmer 100%. Komisie sa konali v čase od 13 či 14 hod. a vtedy som obetovala pol dňa dovolenky, aby som sa komisii mohla zúčastniť. Preto som požiadala o zmenu času konania komisie aspoň na 15 hod.. Často som na sociálnej komisii kládla otázky a to bol asi problém. Držím palce odborníkom, ktorí sa dostali do sociálnej komise a to sú podľa mňä: pani Lukáčová, pani Varhaníková a pani Lengyelová a podpredsedkyňa komisie p. Beranová.
Anonym píše:
Sobota 16.02.2013 18:12
Celé je to na smiech. Aj samotné komisie, aj plač že ste boli odtiaľ vyhodení.
Aj celé toto kocúrkovské Mogoňovo je na smiech.
Ak chcete niečo zmysluplné povedať, tak to prídte povedať na ms. zastupiteľstvo a nevyplakávajte tu na internete.
Janas, Martalúz a ďalších dvadsať zbojníov vám tu vykráda mesto a vy tu fňukáte, že vás vyrazili z nejakých zasratých komisií, kde ste aj tak nič nepresadili.
Smiešne a slaboduché.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 16.02.2013 19:08
Dovolím si nesúhlasiť.
Práveže účasť v komisiách má častokrát väčší význam ako rečnenie na zastupiteľstve. To už má aký význam, ísť sa vyplakať do diskusie, keď už boli všetky body schválené? Akurát že si to spoluobčania pozrú v telke.
V komisiách sa dajú sporné zámery odchytiť ešte vo fáze, kedy sa dajú ovplyvniť, teda pred mestskou radou a zastupiteľstvom.

Písanie o tom, čo poslanci vyviedli s komisiami, nepovažujem za "plač a fňukanie". Vyhodení členovia vedia svoju energiu využiť aj inak, než chodením na komisie.
Tento prípad však veľmi presne vypovedá o tom, ako si primátorská väčšina predstavuje vládnutie v Považskej Bystrici. Zadupať všetko, čo nie je s nimi.
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 19:37
ja som bol tiež poslaný z jednej komisie preč. Napriek mojej neospravedlnenej neúčasti, som bol vždy aktívnym členom... Ale nečo sa pchať niekomu do riti, keď 1. aj tak si spravia poslanci posvojom a 2.keď máme primátora Vševeda...
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 20:35
Na to aby si išiel kandidovat za poslanca MZ a zmenil to a komisia bola iba predohra poslanca.
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 22:24
alebo aby poslanec vytahoval mudrosti z komisie pred TV a mal tak viac hlasov :-DD
--ujo Mrkva--
Anonym píše:
Úterý 19.02.2013 04:40
TV nedáva priestor členom komisie iba predsedovi :-) vždy a zásadne politika mesta.
Anonym píše:
Úterý 19.02.2013 08:59
Rada poslancovi Smatanovi, a zadarmo: čo tak predložiť na zastupiteľstve návrh na zrušenie financovania súkromných regionálnych TV z peňazí daňových poplatníkov!!! Sa čudujem, že ho to ešte nenapadlo.
Anonym píše:
Úterý 19.02.2013 09:23
Návrh nerealny maju zmluvu zažalovali by mesto.
Treba sa vyznat aj v zakonoch a systemoch obecných zastupiťelstiev pochopiť príncím odseldovat aj na to su ludia v komisiach aby zistili ako to beží na meste.
Anonym píše:
Sobota 16.02.2013 19:44
Trapny a slaboduchy je tvoj silacky komentar. Co si presadil ty? Nemam potrebu niekomu robit advokata, ale tych ktorych tu akoze zhadzujes na zastupitelstve zmysluplne vystupovali. Na rozdiel od teba. A to, ze ich tato habadura titulov vyfakirovala z nejakych zasranych komisii, svedci iba o tom, aka zumpa to cele je. Helikobakter na ms zastupitelstve nie je na smiech, ale skazou pre mesto. Preco chodis usilie inych o kusok zdraveho rozumu zosmiesnovat na internet? Si niekto s titulom zo zastupitelstva?
Anonym píše:
Sobota 16.02.2013 20:19
Tu žumpu ako píšeš volil ludia. Tak nech aj ty ludia vedia čo sa na meste robí a na to su aj komisie.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 11:49
Asi nevieš, čo píšeš:
..."ale tych ktorych tu akoze zhadzujes na zastupitelstve zmysluplne vystupovali"...
Kto z tých, ktorých had Janas vylial z komisií niekedy zmysluplne vystúpil na zastupiteľstve? Nože daj meno a dátum!
Tí, čo zmysluplne občas vystúpia na zastupiteľstve je akurát poslanec Smatana, len je to nesystematické a málo úderné (a ten v komisií funguje nadalej) a mimo poslancov ešte možno Ševčík, ktorý však nie je poslancom a je naviac veľmi znevýhodnený možnosťou niečo povedať za 5 min. Naviac ani nebol členom žiadnej komisie, takže ho ani nemohli odtiaľ ani vyliať. Z ostatných vystupujúcich ešte občas zmysluplne dokázali niečo povedať snáď poslankyňa Beranová, prípadne Karas. Ale už tiež sú tam len do počtu.
Voľakedy ešte možno Chupek a Cenklová, ale Chupek je dlhodobejšie asi chorý a Cenklová obrátila kabát. A to je vsjo.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 12:24
Kto prišiel do kontaktu s pani Cenklovov,každy da zapravdu že je jedna falošna pani,ktorej ide len o jej momentalni prospech a zatimto cielom dokaže hocičo,čo znamena liezt do analu aj terajšiemu meskemu titulovanemu panovy.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 12:28
Co sa čudujete ved je smeračka z Mogonova.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 13:55
všetci ste sa išli pred voľbami posrať z Janasa, aké mal múdre reči,ako predstavoval svoju transparentnosť,ako vám nasľuboval že vás bude počúvať....ale hovno,tak vám treba a on sa iba teraz smeje ako vás všetkých o...l.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 14:07
A čo nevidiet začne slubovat a oblbovat znova , ved sa bližia Važeny volbi do VUC.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 15:34
neviem co vam slubil,alebo co ste cakali,ale mne nic nesluboval -tak sa ani nehnevam nanho...,mesto funguje,sporty tiezzimak,plavaren a ostatne a co mam cakat?? pecene holuby,mozno pridu,ale ani Janas,ani druhy ti ich neda,zarob si a kup si,trubka!
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 17:04
Je nam Vas luto lebo neviete čo pišete,narozdiel od ludi ktory s nim prišli do kontaktu a vedia čo hovoria.
Anonym píše:
Neděle 17.02.2013 18:42
Toto je strasna arogancia, a to vazne neexistuje nic co by tito prospechari spravili pre mesto ? jedina vec ? to je az take cierne? to jediny komu sa zodpovedaju je obcas Smatanovi na zastupitelstve ? to je v prdeli a to ked sa tu so vsetkym skonci a nikto tu neostane tak aj oni sa presunu "zabezpecni" byvat so svojimi rodinami prec ?
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 20:06
A čo tak prestať vyplakávať na internete a prísť vo štvrtok 28.2. na msz spýtať sa Supermana osobne?
Alebo na to už nemáš gule?
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 21:24
nie :( ... a kedy som ukazal ze nejake gule mam ? haha
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 22:22
**ukazala
Anonym píše:
Pondělí 18.02.2013 23:55
Niečo by sa azda našlo :-))

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359