Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Ing. Vlastimil Sekeráš / Voľby do VÚC: Ing. Vlastimil Sekeráš

Voľby do VÚC: Ing. Vlastimil Sekeráš

Autor: Ing. Vlastimil Sekeráš Poslední změna: Pátek 06.11.2009 10:46
Rozvoj regiónu závisí od odbornosti poslancov. Vlastimil Sekeráš je kandidátom na poslanca do Trenčianskeho samosprávneho kraja za Ligu občiansko-liberálnu stranu v koalícii so Slobodným fórom a Stranou zelených.

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave odbor ekonomiky priemyslu a neskôr si doplnil svoju odbornosť v oblasti investičnej výstavby a hospodársko-

právnych vzťahov. Je držiteľom rôznych Certifikátov z oblasti štrukturálnych fondov a finančného riadenia. Skúsenosti a prax v oblasti investícií,rozpočtu a verejných financií nadobudol v rôznych oblastiach hospodárstva v Považských strojárňach, neskôr ako vedúci odboru financií na žilinskom okresnom úrade i úrade práce a sociálnych vecí. Už od roku 2001 sa individuálne pripravoval v oblasti štrukturálnych fondov a dvojročným štúdiom zakončeným diplomovou prácou, získal certifikát odbornosti Európskej únie v danej problematike. S Vlastimilom Sekerášom hovoríme o jeho zámeroch a konkrétnych krokoch.
 
Rozvoj regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja závisí do istej miery od poslancov na úrovni tohto vyššieho územného celku ( VÚC). Súhlasíte s týmto tvrdením?
- Samozrejme. Úspech sa odvíja predovšetkým od odborných skúseností a schopností poslancov, ich reálneho pohľadu spravovať veci verejné. Pridal by som, že od ich výsledkov závisí, ako bude napredovať ich región, ich mesto a najbližšie okolie. Závisia od nich nové pracovné miesta, investície, projekty, výstavba
ciest a mnoho ďalších vecí. Hlavne investičné zámery a vytváranie priestoru pre priemyselné a technologické parky sú prioritou. Vo všeobecnosti na samosprávne kraje sú delegované veľké právomoci, týkajúce sa hlavne školstva, zdravotníctva, sociálnej sféry, dopravnej a environmentálnej infraštruktúry, cezhraničnej spolupráce, a pod. Je len na ich šikovnosti v spojení s odbornosťou v danej problematike, ako sú schopní pomôcť svojmu mestu a okoliu.
Žiaľ, naše mesto a okolie pozitívne výsledky z účinkovania súčasných poslancov vo VÚC moc nepociťuje. Boli veľké očakávania, ale sme niekde na chvoste záujmov Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo je smutné konštatovanie. Patríme medzi okresy s najväčšou nezamestnanosťou a keďže som rodák a obyvateľ Považskej Bystrice, trápi ma to o to viac.
 
Narážate na problém neodbornosti?
- VÚC, obce, mestá sú rozpočtovými organizáciami s cieľom zabezpečovať verejné služby pre občanov nášho regiónu. Ide hlavne o kombináciu profesijno- odborných, rozpočtových, finančných, majetkových vzťahov, s ekonomickým pohľadom na riešenie regionálneho rozvoja pri zabezpečovaní potrieb občanov a kontrolou verejných financií z pohľadu alokácie verejných
zdrojov. K tomu treba ovládať mnoho zákonov a v praxi s nimi pracovať, a nie sa ich učiť počas poslaneckého mandátu. Pracoval som v štátnej správe a ovládam tento zložitý mechanizmus aj v samospráve, keďže takmer všetky kompetencie zo štátnej správy prešli na samosprávu – VÚC, obce, mestá. Myslím si, že nelichotivé postavenie nášho mesta a okolia nevyplýva z nezáujmu súčasných poslancov chcieť pomáhať, ale z niečoho iného. Ináč si neviem vysvetliť slová občanov Považskej Bystrice, že tu „skapal pes“.
 
Štrukturálnym fondom sa venujete od roku 2001. Zložili ste štátnicovú skúšku a svoju odbornosť neustále rozširujete. Bol to pre vás odrazový mostík v rozhodnutí kandidovať?
- Myslím si, že dozrel čas odovzdať regiónu skúsenosti, ktoré som nadobudol v hospodárskej sfére, v štátnej správe v oblasti verejných financií a v oblasti štrukturálnych fondov. Rozhodnutie zreje v človeku dlhší čas, a pokiaľ je už definitívne rozhodnutý, mal by byť odborne zdatný. Oblasť fondov je otvorená a dáva priestor pre realizáciu mnohým projektom. Treba len zvoliť ten správny postup.
 
Aké projekty sa vám v poslednom čase podarilo zrealizovať?
- Naše občianske združenie, ktoré je zamerané výslovne na pomoc čerpania štrukturálnych fondov EÚ pracuje v rámci Trenčianskeho, Žilinského kraja a zasahuje až do Prešovského kraja.
Posledné projekty, ktoré budú realizované sa týkali vzdelávania a premeny tradičnej školy na modernú. Išlo o zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu v rámci základných a stredných škôl z operačného programu Vzdelávanie, kde sme mali 60-percentnú úspešnosť. Ďalšie projekty sa týkali infraštruktúry vzdelávania s 50-percentnou úspešnosťou a 80-percentnú úspešnosť sme mali pri spracovávaní projektov „Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva“.
 
Fondy by mohli vo väčšej miere napomôcť aj v oblasti samospráv. Kde vidíte najväčší priestor?
- Fondy sú výnimočné v tom, že sa dajú poprepájať cez rôzne operačné programy. Je ale potrebné rýchlo reagovať na „Výzvy“ spracovania projektov a dobre sa orientovať v 11-tich operačných programoch. Je na poslancoch, aké si zvolia priority. Myslím si, že najdôležitejšie je zastrešiť oblasť zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, dopravy a environmentálnej politiky na úrovni VÚC. To sú základné kompetencie samosprávy na úrovni VÚC. Otázka znie, akým spôsobom sa budú zaujímať o získanie finančných zdrojov prostredníctvom fondov v jednotlivých zariadeniach riadiaci pracovníci týchto inštitúcii a ako im v danej oblasti pomôžu poslanci svojimi odbornými radami a skúsenosťami. Čakať a hovoriť, že nie sú peniaze, je chyba. Potláčanou komunitou v našom meste a okolí sú napríklad vozičkári. Aj napriek tomu, že sú to slušní ľudia, nemajú vytvorené podmienky pre život. Byť odkázaný na druhých je pre nich deprimujúce a bezvýchodiskové. Uvítal by som napr. Sociálne podniky pre hendikepovaných, ktorí nemôžu v hospodárskej konkurencii obstáť oproti zdravým občanom. Sociálna politika by sa mala zamerať rovnako na seniorov aj juniorov. Prísť za občanmi s volebnou urnou, keď treba dať hlas nejakému politikovi, alebo raz za rok poblahoželať k narodeninám na jeho sté výročie, a ďalej si ho nevšímať, nerieši problém ich dôstojného života.
 
Neochota voliť plynie sčasti aj z neinformovanosti občanov, čo všetko zastrešuje samospráva a aké má kompetencie. Ako by ste zlepšili informovanosť?
- Každopádne by som inicioval zahrnúť do rozpočtu prostriedky spojené s informovanosťou občanov o činnosti prostredníctvom rôznych médií, pretože nie každý má internet, či možnosť sledovať lokálne televízie. Občan by mal možnosť sledovať a kontrolovať činnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja a vynakladanie verejných prostriedkov.

 
Volebná účasť je alarmujúco nízka, čo je na škodu všetkých. Niekoľko minút obetovaných na označenie kandidátov na listinách ovplyvní budúcnosť. Ako vnímate neochotu občana voliť?
- V Považskej Bystrici to ani neviem pomenovať. Všetkých, čo poznám, nadávajú, kritizujú a majú pravdu. Skutočne nič prospešné sa tu za posledné roky neudialo. Meradlom rozvoja pre mňa je Púchov, kde sa investuje, buduje, a kde sa skutočne žije. Jedným slovom je to vidieť. Smutné je, že veľa Bystričanov sa tam cíti lepšie než v svojom meste. Chodia sa tam poprechádzať, nakupovať, kultúrne vyžiť.
Osobne si myslím, že tento stav nie je problémom politických strán, ale aj samotných občanov, ktorí sú ticho. Nezaujímajú sa o veci verejné. Práve preto platí, že ak sa ľudia chcú mať lepšie, musia sa zúčastniť regionálnych volieb. A ja som presvedčený, že by si mali vybrať kandidátov. Preto ich touto cestou vyzývam, aby prišli voliť. Aby pomohli prelomiť ľady, pretože zbytočné je potom kritizovať. Nič sa tým nezmení. Veľmi si vážim hlavne občianskych aktivistov a ich angažovanosť vo veciach verejných. Kto poukazuje na problémy vo fungovaní samosprávy, nemal by byť zosmiešňovaný. Verím, že si ľudia nájdu čas na to, aby prišli voliť a vyjadrili podporu aj ostatným kandidátom, ktorí majú prehľad a skúsenosti. Ovplyvnia tým vlastnú budúcnosť. Preto poďme voliť a dajme hlas politike odbornosti.
DANA VALACHOVÁ
Tento rozhovor bol uverejnený ako politická inzercia v týždenníku MY - NOVINY (OBZOR) a pre publikovanie na stránke PB.OTVORENE.SK ho uvoľnil Ing. Vlastimil Sekeráš.

Anonym píše:
Sobota 07.11.2009 20:48
Existuje ešte nejaká strana na Slovensku za ktorú by počas svojho života ing. Sekeráš nekandidoval??Snáď iba MIG 21 všepolitika Šimka !!Ale o tejto strane asi nikto na Slovensku ani nevie !!
Anonym píše:
Sobota 07.11.2009 21:35
Vlastimil kandiduje zásadne za strany, kde je aspoň nejaká šanca dostať sa k fleku na prežitie na ďalšie 4 roky.
Anonym píše:
Pondělí 09.11.2009 12:45
Veľmi som sa pobavil.Pokiaľ viem, som už 20 rokov vo verejnej politike a nedostal som žiaden " flek". Asi by som podľa Vášho úsudku vôbec neprežil. Nemýlite si ma s niekým na tých veľkých bilboardoch? Som presvedčený o idei liberalizmu = demokracia. Myslím,že tých , ktorý kandidujú zásadne zásadne za strany , kde je aspoň nejaká šanca dostať sa k fleku na 4- roky sa viac hodí na kandidátov parlamentných strán. Niektorí z nich sa po čase stávajú dokonca aj nezávislí.

                         Vlasto
Anonym píše:
Neděle 08.11.2009 11:34
Kandidoval som vždy len za tzv. stredové, alebo ak chcete ideovo( hodnotovo) len jednej a to liberálne orientovanej strany. Boli to tri. Únia živnostníkov podnikateľov a roľníkov ( ÚZPR), stranu STRED a SF. Nemôžem za to, že tieto strany zanikajú z dôvodu finančného alebo aj s dopomocou väčších politických strán - liberalizmus na Slovensku je niekde na začiatku a prechádzajú vývojom.Môžem povedať, že udržujem oheň liberalizmu v okrese, lebo pravú demokraciu je treba hľadať práve v ideách liberalizmu. Nikdy som nebol kandidát za vládnu stranu, ktorí prechádzajú z ľavého spektra na úplne pravicové spektrum politiky. Príkladov je dosť aj na veľkých bilboardoch vo voľbách do VÚC v Považskej Bystrici, aj v zamestnaní a podob. Niektorí sú dokonca nezávislí! Hm.

   Vlasto
Anonym píše:
Pondělí 09.11.2009 21:08
S velkou chutou som sa zasmial a pobavil ked som uvidel ze kandiduje tento vsadebol a vsetkovedel ing.Vlasto Sekeras. Poznam ho dlhe roky,dokonca ked studoval a skoda ze uz "neni stary" rezim,to by uz bol davno vo funkcii niekde na UV strany.A pojedal by tie klobasky za ktore vystudoval.Nech nas Boh ochranuje pred takymito ludmi vo funkciach,to by bola naozaj tragedia,ale na druhej strane by sa neuveritelne hodil k dnesnym papalasom v nasom meste,to by boli ako od jednej matere,korupcia,kamaratstvo,ksefty a hlavne ako hrabat k sebe.Dufam ze ludia maju este tolko sudnosti a neumoznia takymto farizejom dostat sa na funkcie.
redakcia
redakcia píše:
Pondělí 09.11.2009 21:20
Už sa dá vypozorovať schéma týchto osobných útokov.

1. Žiadne konkrétne výhrady, najlepšie sú nálepky typu "všadebol" alebo "mudrlant" - to sa dá nalepiť na každého, kto má na niečo názor a netají ho. Prípadne popisovanie toho, čo by ten človek narobil, keby... (bol vo funkcii, bol komunizmus...)
2. Silné vzbudzovanie pocitu "aj títo noví sú rovnakí darebáci ako tí čo sú práve pri moci".

Cieľ je zrejmý. Znechutiť ľudí, ktorí by dostali chuť voliť alternatívu.

K dokonalosti chýba už len výrok typu "neodháňajte tie muchy... tie staré sú už aspoň nažraté."
Anonym píše:
Pondělí 09.11.2009 22:26
Tí čo so mnou študovali, by Vám povedali, že to čo píšete je nezmysel. Okrem iného,ja som študoval len so slušnými ľuďmi. Ozaj prečo sa bojíte podpísať.To predsa tí slušní robia. Vy ním nie ste? Dávam Vám ešte šancu skúste ju využiť. Potom zvážim, či zareagujem. Práci česť, slušným ľuďom ako ste Vy a ďakujem za názor.
                            Vlasto
Anonym píše:
Pondělí 09.11.2009 23:22
Tak toto môže napísať len nevzdelaný človek, ktorý nikdy nič nedokázal a ani sa nerozumie danej problematike...a ked komunikujete takymto štylom...tym sa prejavila vasa inteligencia.....ked už na niekoho útočíte tak sa aspon podpíšte za to za čím si stojíte......

aa opisali ste ho uplne opacne aky je...aa vzdy ako povedal bol v stredovych stranach v ktorych sa clovek nikdy nenabali a ani mu nic nezarucia ale tu ide o presvedcenie a o nazor aky prezentuje...ale tomu "inteligent":D ako vy nepochopi.

Denisa SEKERAŠOVÁ
Anonym píše:
Pondělí 09.11.2009 23:23
Tak toto môže napísať len nevzdelaný človek, ktorý nikdy nič nedokázal a ani sa nerozumie danej problematike...a ked komunikujete takymto štylom...tym sa prejavila vasa inteligencia.....ked už na niekoho útočíte tak sa aspon podpíšte za to za čím si stojíte......

aa opisali ste ho uplne opacne aky je...aa vzdy ako povedal bol v stredovych stranach v ktorych sa clovek nikdy nenabali a ani mu nic nezarucia ale tu ide o presvedcenie a o nazor aky prezentuje...ale tomu "inteligent":D ako vy nepochopi.

Denisa SEKERAŠOVÁ
Anonym píše:
Úterý 10.11.2009 20:55
No neviem pani Sekerášová, ono to s tým Vlastíkom nie je až také ružové. Okrem výrazne neúspešného podnikania keď Vlastík prepil , čo sa dalo bol jeho jediný úspech práca v štátnej správe . Bohužial len z nasledovných dôvodov :
1. štátna kasa sa nedá prepiť
2. štátna kasa v rámci okresu nemôže skrachovať ani pri spravovaní Vašim Vlastíkom.
3. Vlastík dostal flek na odbore financií v Žiline od Martinákovej za poskakovanie okolo jej anorektickej prdele a nie za skutočné schopnosti.Tie nokoniec predviedol pri svojom výrazne neúspešnom podnikaní, keď prešafáril , čo sa dalo.Konečne v stave slušne nazvanom "ľahké delírium" ani inak dopadnúť nemohol.
Anonym píše:
Úterý 10.11.2009 21:04
Apropó, zabudol som poznamenať ,že Vášho Vlastíka dobre poznám . Spolu sme študovali a začínali podnikať v rovnakom období, ale s rozdielnym výsledkom.
Ja som bol schopný sa živiť rozumom a nie dristami o liberalizme. Ak máte nejaký schopný argument okrem otrepaných fráz dámo prosím napíšte ho ,aby som si mohol zmeniť všeobecne prevládajúci názor na schopnosti Vášho Vlastíka.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 10.11.2009 23:38
Keďže je predvolebný čas a na tomto webe zdarma uverejňujeme profily každého kandidáta, ktorý o to prejaví záujem, považujem za potrebné predložiť diskutujúcej verejnosti krátky NÁVOD NA ZHOVADENIE KOHOKOĽVEK.

Tento návod umožní politickým oponentom ušetriť mnoho času, ktorý by inak museli venovať prácnemu vymýšľaniu okydov na jednotlivých kandidátov. A čitateľom umožní zabávať sa analyzovaním okydov z toho hľadiska, koľko bodov sa útočníkovi podarilo súčasne použiť.

1. V žiadnom prípade sa neregistrovať. Status anonymného diskutujúceho každému dodá guráž a rozviaže stavidlá výrečnosti.

2. Predstaviť sa ako kolega, bývalý kolega, sused, skrátka osoba blízka, aby okyd získal na dôveryhodnosti.

3. Ešte viac dôveryhodnosť príspevku zvýši uvedenie nejakého drobného detailu, ktorý by úplne neznámy človek nemohol vedieť. (Eštebáci vedeli, prečo zbierali hocijaké bezvýznamné informácie osobnej povahy - dali sa použiť práve na takéto hry!)

4. Okydať. Ak je obeť podnikateľ - určite je neúspešný. Ak je obeť veľký podnikateľ - určite to nakradol, vytuneloval, získal od mafie. Tolerantný učiteľ? Nevie naučiť. Prísny učiteľ? Úchyl ktorý si hojí komplexy. Lekár? Nevie liečiť. Ak mu stoja v čakárni zástupy chorých - berie od nich úplatky. Športovec? Kupoval zápasy, tuneloval oddiel, dopoval. Ženatý? Neverný. Rozvedený? Nemravný. Slobodný? Žiadna ho nechce. Výrečný? Táraj. Mlčanlivý? Tĺk ktorý nepovie ani vetu. So všeobecným rozhľadom? Vševedko. Úzko špecializovaný? Fachidiot, nech robí svoju robotu.
Radikálny? Ohrieva si politickú polievočku a vytĺka politický kapitál. Kompromisný? Úlisný had.

5. Ak je kandidát učinený anjel, alebo o ňom nie sú známe skoro žiadne informácie, len pochvalné vyjadrenia viacerých ľudí, je to zlé, ale dá sa napísať "aj tak mu neverím, nikto nie je takým, akým sa v skutočnosti zdá."

6. Ak okydaný zareaguje, vyhrali ste. Sám po sebe rozmazáva špinu ktorú ste naňho vrhli. Keď takúto debatu dokážete udržať dostatočne dlho, pár čitateľov si určite povie "niečo na tom asi bude, trafená hus zagágala, bez vetra sa ani lístok nepohne".

7. Ak vás okydaný ignoruje, párkrát okyd zopakujte, prípadne sa zahrajte na viacero identít a sám sebe dajte za pravdu. Okyd si všimne viac čitateľov a pár z nich si určite povie "kto mlčí, ten svedčí".

8. Keď máte veľmi málo času a informácií, vymyslite si niečo úplne brutálne. Alkoholik, pedofil, rozkradol firmu... obeti to buď úplne vyrazí dych, čím opäť nastane bod 7 "kto mlčí ten svedčí", alebo sa začne obhajovať, a nastane bod 6 "trafená hus". Čím je obvinenie neuveriteľnejšie, tým viac ľudí si povie "niečo takéto by si niekto nedovolil len tak vymyslieť".

9. Keď práve nemáte na koho útočiť a okydávať, píšte aspoň príspevky o hroznej úrovni diskusie. Každý odradený čitateľ tejto necenzurovanej stránky je úspech.

Miro Chrien
Miro Chrien píše:
Středa 11.11.2009 01:00
Dobreee..dobreee.., jednotka s hviezdickou.. :)))
Anonym píše:
Středa 11.11.2009 12:19
Gratulujem !!!
Myslím že je to najlepší príspevok v tomto fore a mal by byť v záhlaví stránky.
Len aby ho Tí "najinteligentnejší" pochopili :-)
Anonym píše:
Pátek 13.11.2009 12:11
Oh Smatana ty múdra hlava je mi z Teba do plaču. Peter Kudlák.
Anonym píše:
Středa 11.11.2009 00:27
Podľa toho čo píšete, lekár by Vám vedel určiť diagnózu.Ja som ale študoval aj so študentami, ktorí boli v "anonymite" ako vy = ŠTB.
 Aj ja už spoznávam môjho "míma" anonyma.

                                Vlasto
Anonym píše:
Čtvrtek 12.11.2009 15:24
Určite som v anonymite nebol, len ma žerie, keď človek, ktorého dobre poznám ako neschopného tlčhubu ,sa snaží ohúriť neinformovanú verejnosť. Prečo nenapíšeš o svojich podnikatelských úspechoch- veď boli. Samozrejme záporné. Ono kto Ťa pozná z rokov 1990 až 1998 tak vie čo si zač. Potom si sa cez Martinákovú dostal k fleku na odbore financií v Žiline. Tvoji kolegovia podnikatelia to komentovali : " Vlastovi by som nezveril ani 5 Sk a Tí blbci mu dali okresný odbor financií". Čo sa týka komentára Smatanu neviem , čo sa vyjadruje k veciam , ktorým nerozumie, dobre ich nepozná alebo úmyselne zavádza .
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 12.11.2009 18:39
Len pre zaujímavosť - zoberme jedno tvrdenie anonyma a overme jeho pravdivosť, informáciami dostupnými na internete.
Že miesto na odbore financií v Žiline vybavila Sekerášovi Martináková.

Sekeráš tvrdí, že na tom mieste pracoval od roku 1999.
Slobodné fórum vzniklo až v roku 2004, naviac ako mimoparlamentná strana.
V roku 1999 bola Martináková novinárka v slovenskej redakcii BBC, do parlamentu sa dostala až voľbami v roku 2002, za SDKÚ.
Takže ako, páni?
Ak nemá byť anonym vyhlásený za klamára, tak musí dokázať, že Sekeráš bol prijatý na odbor financií až po roku 2002.

Anonym píše:
Čtvrtek 12.11.2009 20:58
Vážený pán Smatana doteraz som nemal dôvod pochybovať o Vašich tvrdeniach ,ale teraz asi zmením názor. Nikde som netvrdil ,že Vlasto Sekereš pracoval ako vedúci odboru financií v okrese Žiline po roku 2004. Tvrdím , že tam nastúpil po roku 1998 kedy "úspešne" dopodnikal .Martináková bola členkou vládnej strany po roku 1998 - bola členkou vedenia SDKÚ. Teda jediná vec, ktorej ste sa chabo chytil je bluf. Myslel som si , že ako bývalý stredoškoský pedagóg ste schopný aj logickejšie myslieť. Alebo bola Vaša logika zatienená osobným záujmom ? Potom ale nie ste až tak oprávnený hrať sa na tribúna ľudu.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 12.11.2009 22:02
Nemám v tejto veci žiadny osobný záujem. A nečakajte odo mňa neomylnosť v takýchto veciach, nikdy som sa zvlášť nezaujímal o kariéru pána Sekeráša ani pani Martinákovej. Len sa hrám s overovaním tvrdení ktoré tu padajú, skúmam, čo píše V. Sekeráš a čo píšete vy. Niektoré veci sú tvrdenie proti tvrdeniu - napríklad úspešnosť podnikania. Čo je pre niekoho úspech, druhý považuje pomaly za krach.

Preto sa zameriavam na tej možný Martinákovej vplyv na dosadzovanie flekov v Žiline, čo ma zaujíma aj z hladiska dejepisného. Naozaj bola už v 1998 taká vplyvná?
Upozorňujem, že varím len z webu:
Z tohoto rozhovoru Mareka Vagoviča s Martinákovou vyplýva, že v 1998, kedy praskla kauza kupovania novinárov, bola Martináková ešte mimo SDKÚ, pracovala v redakcii BBC:
http://volby.sme.sk/[…]/zuzana-martinakova-nikdy-sa-nezapredam.html

Do vedenia SDKÚ sa dostala až v roku 2000, podľa oficiálneho životopisu:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=777

Samozrejme, je možné, že mala úzke vzťahy s SDKÚ už v 1998, lenže v 1998 SDKÚ len vznikala, z materskej koalície SDK. Nevyzerá veľmi pravdepodobne, že by novinárka, ktorá je formálne nezávislá, mala možnosť (a záujem) dosadzovať do funkcie nejakého Sekeráša, keď o projekte samostatnej strany SF ešte netušil ani samotný Šimko.

Takže kým sem nedodáte nejaké dôveryhodné informácie o prepojení Sekeráš - Martináková a Martináková - SDKÚ v roku 1998, naozaj nemám dôvod veriť vašim tvrdeniam.

V 1998 SDK/Ú odstraňovalo mečiarovské štruktúry, je pokojne možné, že sa ľudia dostali na takéto fleky aj konkurzom.
Anonym píše:
Pátek 13.11.2009 12:14
Sekeráš Ty klobáskový inžinier!!! Prezliekač kabátov a ožran !!! Emil Tacák.
Anonym píše:
Sobota 14.11.2009 00:05
Nebol som v strane. Vy určite musíte trpieť strašnými komplexami. Budem hádať. Vyšiel ste z deviatej triedy . Však?

            Vlasto
Anonym píše:
Středa 11.11.2009 00:14
Pane (alebo pani) toto bude asi moja posledná reakcia na Vás. Zjavne triafate vedľa:
 1.V Žiline som pracoval od roku 1999
 2.Pani Martináková, založila SF oveľa neskôr. Členom v SF som od roku 2005.
 3.Voľby do parlamentu v roku 2006 nedopadli pre SF dobre a preto nemala aké "fleky" rozdeľovať.

Nepoplietli ste si veľkú "stranu " s " malou" ,či civilizáciu s kanalizáciou, alebo Dalmáciu s decimálkou ? No, už by ste sa môhli spamätať, ty môj úbohý a zrejme pripitučký anonym. Skúste sa zaľúbiť do niekoho iného.Či?
                                                                               
                Tvoj Vlastík.
  Anonym píše:
Čtvrtek 12.11.2009 15:31
Klídek Vlasto , klídek - je pravdou, že Tvoje podnikanie v objekte bývalého OPP skončilo neslávne hlavne Tvojou zásluhou a vďaka neúmernej konzumácii CH3CH2OH teda alkoholu. A Ty nás chceš zastupovať v župnom parlamente . Veď keby si nebol dostal po roku 1998 flek na odbore financií v Žiline tak si nezamestnaný. Do Žiliny Ťa dali preto, lebo tu v Pov. Bystrici by sa všetci, čo Ťa poznali,boli potrhali od smiechu.
Anonym píše:
Sobota 14.11.2009 00:24
 Tvoja snaha vystupovať dôveryhodne v anonymite ma fascinuje. Snaha spájať nespojiteľné, tiež. Ešte keby si mohol poklidne spojiť svoju rozdvojenú osobnosť, všetci by sme Ti uverili.

             Vlasto
Anonym píše:
Pátek 13.11.2009 12:08
Presné vyjadrenie o koho sa vlastne jedná,je to ožran to sa všeobecne vie.
Anonym píše:
Sobota 14.11.2009 00:08
A v ktorej krčme ste teraz? Možno by sme si potvrdili spoločne Vašu domienku.

               Vlasto
     
Anonym píše:
Neděle 15.11.2009 11:57
Na tej fotke je nejaký súdruh z 50-tich rokov, alebo spomýnaný kandidát. Ak kandidát,tak si mal dať lepšiu fotku - táto mu vešku službu neurobila !!

« leden 2019 »
leden
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359