Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / scarlett / Ako pán učiteľ primátor deťom rekonštrukciu sľuboval

Ako pán učiteľ primátor deťom rekonštrukciu sľuboval

Autor: scarlett Poslední změna: Středa 22.10.2014 19:25
Situácia v školstve je veľmi nelichotivá a určite aj veľmi finančne podhodnotená. Ale niečo sa určite spraviť dá. A niečo sa určite aj spraviť musí. Tento príbeh je skutočný a týka sa Považskej Bystrice. Ak máte dieťa na 4.ZŠ na sídlisku Stred, týka sa ja Vás.

Možno sa ja Vám stalo, že ste dostali zo školy oznámenie, že deti sa síce učia, ale vyučovanie je obmedzené, máte si deti vybaviť teplým oblečením, teplou podložkou na sedenie a máte si pre ne prísť hneď po skončení vyučovania, lebo nemôžu zostať v družine, je tam chladno....  Že ste v práci a komplikuje Vám to život? No áno, ale deti sú deti..... Chápete, že škola je v havarijnom stave.

Ak takáto situácia trvá dlho, začínate sa zaujímať o jej riešenie. A presne to isté spravia aj ďalší rodičia. A tak vznikol výbor rodičov, ktorí sa začínajú pýtať.... Pred viac ako rokom sa stretli s primátorom Janasom, ako hlavným zriaďovateľom školy.  Podľa jeho slov je všetko pripravené, je len otázka veľmi krátkeho času, kedy bude škola kompletne rekonštruovaná. Nielen plátaná strecha, cez ktorú zateká a vznikajú plesne.

Nakoľko sa dlho nič nedialo, tak sa pýtali znovu.... A odpovede rovnakého typu – už je verejné obstarávanie, už, už, už.....

Po rokuod vyslovenia sľubov,  pred odchodom na prázdniny, deti slávnostne odťahovali lavice od stien, lebo sa idú vymieňať okná a opravovať škola. Výborne! Spraví sa to cez prázdniny, kedy je v škole prázdno a nenaruší to vyučovací proces!

No prišiel september, deti nastúpili do školy a pekne si pritiahli lavice k stenám, lebo sa ani prstom nepohlo.

Ak si pozorne prečítate vestník verejných obstarávaní v časti zrušené verejné obstarávania, tak pochopíte, že zasa raz pán primátor viac rozprával, ako konal: http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/269746;jsessionid=90732C42E8D61D2F17BC7A278A769011

Dnes, nakoľko je tesne pred voľbami, tak sa vymieňa časť okien. Vyčlenila sa čiastka, začala sa výmena. Že je školský rok? Veď buďme radi, že sa robí! A že len časť? Hlavne, že sa tam spraví pár kontrolných dní a ukáže sa pán primátor. Podá ruku všetkým naokolo. A nezabudne pripomenúť , že je to len a len jeho zásluha.... Lenže súdny človek si záver spraví.

 

Scarlett

Anonym píše:
Středa 22.10.2014 19:23
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky
VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Neprišlo k overeniu dokumentácie na riadiacom orgáne pre Regionálny operačný program Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia
14.10.2014
štrajk
štrajk píše:
Středa 03.02.2016 18:32
Anonym píše:
Středa 22.10.2014 20:23
Primátor je jeden klamár, nie je oblasti, v ktorej niekoho neoklamal. Preč už s ním z úradu.
Anonym píše:
Čtvrtek 23.10.2014 13:28
Politika primátorov nemá veľké starosti o zodpovednosť.
Anonym píše:
Čtvrtek 23.10.2014 14:53
Bohužial, verejnosť a dokonca ani pedagogická nevie ako je to s financovaním škôl a tak len počúva ako chýbajú peniaze, atď. atď. Pedagogická verejnosť by sa mala zaujímať, koľko peňazí štát posiela mestu na tú - ktorú školu a kde tie peniaze sú. Veľmi rýchlo by hnali primátora vidlami, pretože peňazí príde dosť, len ako sa hovorí:"Nie sú v správnych rukách."
Anonymous
Anonymous píše:
Čtvrtek 23.10.2014 16:46
O terajšom primátorovi nikto nikdy nepovedal: pamätám si ho, ten učil dobre, mali sme ho radi.... A nikto si ani nepamätá, že osobne organizoval nejaké aktivity či akcie. Vždy sa len niekde pridal, potom miešal karty a liezol hore. Vždy ho zaujímalo len jedno - on sám. Rád rozpráva, sľubuje. A potom vysvetľuje, že ako sa nedalo.
Anonym píše:
Čtvrtek 23.10.2014 17:07
Jedno je na ňom dosť zaujímavé. Ako sa hanbí napísať, čo študoval. Všade uvádza, kde si robil tituly. ( Lebo on neštudoval a le robil tituly.)
Anonym píše:
Čtvrtek 23.10.2014 22:58
Ludia pochopte to uz konecne, Janas je obycajny klamar a zlodej, ktory hladi len a len na seba!
Anonym píše:
Sobota 25.10.2014 19:49
Janas teraz obieha všetkých starších občanov - pod legendou - úcty k starším a chrlí na nich propagandu jak kedysi Gebels Nemcom!
Anonym píše:
Čtvrtek 04.02.2016 08:41
dementom to stačí
maros
maros píše:
Čtvrtek 04.02.2016 19:26
Korene európskeho pseudohumanizmu


   Ak ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť.

   V čom sa skrýva príčina tohto stavu? Kde hľadať korene pseudohumanizmu, ktorý z dlhodobého hľadiska ohrozuje identitu európskych národov?

   K pochopeniu príčin sa musíme pozrieť do minulosti. Dnes je už Európa ateistická a materialistická. Dnes už podľahla konzumnému spôsobu života. Ale pomerne v nedávnej dobe tomu tak nebolo. Vtedy bola Európa kresťanská. Verila v Boha a duchovné snaženie ľudí bolo prirodzenou súčasťou ich spôsobu života.

   Avšak práve v spomínanom duchovnom snažení došlo svojho času v zásadnej chybe. K veľkému omylu, ktorý v súčasnosti, aj napriek dnešnému ateizmu a materializmu, podprahovým spôsobom prerastá do už spomínaného, pseudohumanistického prístupu politikov a európskych inštitúcií k imigrantom. Ide o neblahé dedičstvo zmäkčilého kresťanstva, ktoré sa v súčasnej ateistickej dobe pretransformovalo do falošného princípu prehnanej tolerancie a samovražednej dobrosrdečnosti.

   Skôr, ako začneme so samotným objasňovaním treba ale zvlášť zdôrazniť, že kresťanstvo ako také patrí k vrcholom duchovných snáh na našej planéte. Všetko, čo Európa dosiahla a čo tu dnes máme bolo vybudované práve na jeho základe a prostredníctvom hodnôt, s ním úzko spojených.

   Kresťanstvo vo svojej zdravej a pravej podobe bude totiž vždy predstavovať učenie, ktoré ak je reálne aplikované do života, musí mať ten najblahodárnejší vplyv na celkový osobnostný rozvoj každého jednotlivca i celej spoločnosti.

   Treba však podotknúť, že kresťanstvo musí nevyhnutne zostať zdravé a pravé. Ak sa totiž jeho učenie zakalí a dostanú sa do neho rôzne omyly a chyby, musí potom takto znehodnotené učenie priviesť ľudí i celú spoločnosť do nešťastia. A tomu žiaľ v súčasnosti dochádza práve v podobe seba deštruktívneho humanizmu.

   Takže poďme k podstate celého problému. Dokonale ho ilustruje nápis nad vstupnou bránou istého chrámu, kde bolo napísané: Boh je Láska.

   V tejto jedinej krátkej vete, ktorú nikoho ani len nenapadne považovať za mylnú sa skrýva celá tragédia kresťanského sveta, ako i tragédia súčasnej Európy. Táto veta totiž nie je pravdivá! Lebo Boh vždy bol, vždy je a navždy zostane Láskou a Spravodlivosťou! Neoddeliteľnou jednotou Lásky a Spravodlivosti!

   Veď predsa už samotné zostavenie Biblie tomu jasne nasvedčuje. Biblia sa skladá zo Starého a Nového Zákona. Starý Zákon predstavuje Zákon Spravodlivosti. Spravodlivosti prísnej, až drsnej.

   Nový Zákon je Zákon Lásky. Lásky tolerantnej a odpúšťajúcej. No a to pravé a správne môže vzísť jedine zo vzájomného spolupôsobenia oboch princípov. Jedine tak môže vzniknúť harmónia.

   Dokonca i Ježiš, ako časť Božej Lásky zvlášť zdôraznil, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť. Alebo doplniť! Neprišiel teda spravodlivosť Starého Zákona negovať, ale zavŕšiť poznaním princípu lásky k blížnemu, aby ľudstvo v harmonickom spolupôsobení oboch princípov mohlo dospieť k harmónii.

   Žiaľ, dnešné kresťanstvo spomínané Ježišove slová akoby nebralo na vedome. Len choďte do akéhokoľvek z kresťanských chrámov a pozorne počúvajte. Budete počuť hlavne a predovšetkým o láske. Princíp spravodlivosti bol odsunutý kamsi bokom, akoby ho Ježiš svojim učením skutočne zrušil. Akoby ho svojim učením potrel. Kresťania teda žiaľ skĺzli presne k tomu, pred čím ich Kristus vystríhal: uviazli v láske a odsunuli spravodlivosť.

   Avšak ak spravodlivosť bez lásky musí byť nevyhnutne tvrdá a prísna, naopak láska bez spravodlivosti sa musí nevyhnutne stať slabošskou a zmäkčilou.

   Správne pôsobenie týchto princípov nájdeme trebárs v ideálnom pôsobení muža a ženy. Muž by mal reprezentovať princíp spravodlivosti a spravodlivej prísnosti. Žena naopak princíp lásky a láskavej tolerantnosti. No a z takéhoto ideálneho vzájomného pôsobenia muža a ženy má vzísť pravý a zdravý harmonický vzťah, ktorý je najvhodnejšou pôdou pre správnu výchovu budúcej generácie.

   Žiaľ, jednostranné zameranie sa kresťanstva iba na princíp lásky z neho učinilo náboženstvo zmäkčilosti a slabosti. No a práve tento nezdravý postoj sa v novodobej, ateisticko materialistickej súčasnosti transformuje do slabosti a zmäkčilosti európskej politiky voči imigrantom.

   Vsádzaním iba na lásku a toleranciu a odmietaním spravodlivej prísnosti sa stáva Európa slabošskou a neživotaschopnou. A duchovní pastieri kresťanských cirkví už ani nie sú schopní vnímať smrteľné nebezpečenstvo zániku vlastnej viery, ktorá vo svojej zmäkčilosti nebude schopná odolať rozpínavosti islamu. Islamu, ako náboženstva so silným akcentom spravodlivosti, ktorému žiaľ naopak chýba práve láska.

   Ako sa teda, na základe všetkých uvedených skutočností postaviť k praktickému riešeniu problému imigrácie. Ako sa k nemu postaviť z hľadiska hodnôt skutočného a pravého kresťanstva?

   Ak dnes predstavitelia cirkví a politici hovoria o láske k blížnemu, ktorému je treba pomáhať v jeho nešťastí je to v poriadku. Je to správne, kresťanské, ľudské a humánne. Ale je to iba jedna strana mince! Ak totiž berieme do úvahy lásku, je nevyhnutne zobrať do úvahy i spravodlivosť. Dokonalú Spravodlivosť Božiu, prostredníctvom ktorej je každému jednotlivému človeku na tejto zemi určené jeho pozemským zrodením presne to miesto na zemi, ten národ a tie pomery, ktoré mu prináležia. Dokonalá Spravodlivosť Najvyššieho totiž každému z nás určí, kde sa narodí a teda kde má žiť a kde sa má hmotne, osobnostne i duchovne rozvíjať.

   Toto treba jednoznačne rešpektovať, pretože takto to predsa určuje autorita Najvyššia! Lebo nech sú už pomery, do ktorých sme sa zrodili akokoľvek ťažké, práve v konfrontácii s nimi môže naša osobnosť správnym spôsobom rásť a po všetkých stránkach sa vyvíjať.

   Ak to ale človek nerešpektuje a z najrozličnejších dôvodov odchádza niekam inam, protiví sa určeniu Vyššej Spravodlivosti a duchovne tým stráca, pretože v nových pomeroch nie je jeho osobnosť vonkajšími podmienkami tak ideálne stimulovaná, akoby to bolo pre jeho osobný a duchovný rast potrebné.

   Veď nakoniec, čo je človeku osožné, ak by sa i mal pozemsky lepšie, ak tým uškodí svojej duši? Ak síce žije v blahobyte, ale duchovne pri tom stráca? Lebo hoci sa aj svojou emigráciu nateraz vyhne pomerom, ktoré mu určila Vyššia Spravodlivosť jeho zrodením na zemi, nabudúce sa bude musieť ocitnúť v pomeroch ešte oveľa ťažších. Alebo si človek vari myslí, že je schopný prekabátiť dokonalú Spravodlivosť Božiu?

   Celkom prakticky to znamená, že na základe zohľadnenia princípu spravodlivosti je neprípustná akákoľvek imigrácia za účelom zlepšenia svojich životných pomerov. Takíto imigranti by mali byť okamžite posielaní domov.

   Dočasná pomoc v duchu kresťanskej lásky, v duchu ľudskosti a humanizmu má byť poskytnutá iba imigrantom, ktorí utekajú v strachu o holý život. Má im byť poskytnutý dočasný azyl a to dovtedy, kým sa pomery v ich krajine neupravia natoľko, aby sa mohli vrátiť naspäť. Zo strany svetovej verejnosti má byť preto vyvíjané úsilie, aby sa životné pomery v takýchto krajinách čo najskôr upravili.

   Takýmto spôsobom bude potom učinené zadosť i láske, ktorá pomáha iným v ich núdzi, ale i spravodlivosti, ktorá dbá o to, aby každý prežíval svoj život na mieste, kde sa narodil.

   V dodržiavaní princípov pravého kresťanstva, ktoré berie na zreteľ ako Lásku, tak i Spravodlivosť spočíva teda správne riešenie problematiky imigrácie.

   Ak však budeme problém riešiť inak, rozumovo, pseudohumanisticky, zmäkčilo a slabošsky, v príkrom rozpore s harmóniou, spočívajúcou v jednote princípov Lásky a Spravodlivosti, prinesie nám to iba problémy, spoločenské pnutia, konflikty, či dokonca kultúrnu i hmotnú deštrukciu celej Európy.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359