Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Združenie podnikateľov žiada mesto o informácie o predaji podielu v spoločnosti POVBYT

Združenie podnikateľov žiada mesto o informácie o predaji podielu v spoločnosti POVBYT

Autor: redakcia Poslední změna: Sobota 23.02.2013 16:37
Na webovej stránke Združenia podnikateľov Považská Bystrica bola uverejnená infožiadosť, v ktorej združenie požaduje podrobnejšie informácie o predaji 20% podielu v spoločnosti POVBYT firme GGE, a. s. O odpovedi Mesta Považská Bystrica vás budeme informovať. Ťažko sa však ubrániť ďalšej otázke: prečo tieto informácie neboli súčasťou dôvodovej správy k návrhu predaja podielu, ktorý bol predložený poslancom mestského zastupiteľstva?
Žiadosť o sprístupnenie informácií ohľadne podielu v POV BYT s.r.o.

 

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií
Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,  Tatranská 295,  Bystrica,  IČO: 42026491, ako žiadateľ v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v platnom znení, týmto žiada  o sprístupnenie nasledovných informácií :
Na základe vyjadrení Ing. Antona Martausa, vedúceho útvaru financií mesta Považská Bystrica, bola hodnota obchodného podielu mesta Považská Bystrica v spoločnosti POV BYT s.r.o., vzhľadom na súvahu firmy k 31. 12. 2010 a dvadsaťpercentný podiel  mesta Považská Bystrica v spoločnosti POV BYT s.r.o. vo výške 586-tisíc eur a na základe  znaleckého posudku vo výške 577-tisíc eur.
Podľa vyjadrení bývalého primátora mesta Považská Bystrica MUDr. Miroslava Adameho dvadsať percent z vtedy určenej hodnoty bolo asi 832 tisíc eur.
1.Na základe danej skutočnosti žiadame o zaslanie odbornej analýzy alebo odborného posudku, ktorý slúžil ako podklad na určenie ceny 650 tisíc eur, ktorú má nadobúdateľ GGE a.s. previesť na účet prevádzajúceho Mesto Považská Bystrica a to na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej dňa 29.12.2011 v Považskej Bystrici medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou GGE a.s. .
Mesto Považská Bystrica ako prevádzajúci na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou GGE a.s. malo do 30. apríla 2012 získať sumu 120 000 € ako druhú splátku za prevod obchodného podielu predajom 20-% podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o.
2.Na základe žiadame o informáciu, či došlo k úhrade dohodnutej sumy podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu, t.j. či boli splnené všetky ustanovenia predmetnej zmluvy o prevode obchodného podielu, ďalej  žiadame predložiť termíny úhrady dohodnutej ceny za prevod obchodného podielu v plnom rozsahu (uvedenie dátumu, kedy boli finančné prostriedky z titulu kúpnej ceny poukázané zo spoločnosti GGE a.s. v prospech bankového účtu mesta Považská Bystrica.)
3.V prípade, ak nebola zo strany nadobúdateľa dohodnutá cena za prevod obchodného podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o. uhradená predávajúcemu Mestu Považská Bystrica  v zmluvne dohodnutých termínoch splatnosti, žiadame o poskytnutie informácie, či došlo zo strany Mesta Považská Bystrica k uplatneniu zmluvne dohodnutých prípadne zákonných sankcií.
Požadované informácie Vás žiadame zaslať v písomnej forme na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica.
S pozdravom
Mgr. Marcel Belás
tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV

Považská Bystrica

 


Zdroj: http://www.zppb.sk/index.php?subaction=showfull&id=1361347594&ucat=20

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359