Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Združenie podnikateľov reaguje na článok Karola Janasa "Pred horúcou jeseňou..."

Združenie podnikateľov reaguje na článok Karola Janasa "Pred horúcou jeseňou..."

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 08.09.2013 12:50
[2013-06-21] Včera vo večerných hodinách bola poslancom mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici rozoslaná reakcia Združenia podnikateľov Považská Bystrica na rozsiahly článok primátora Karola Janasa, uverejnený v Považskobystrických novinkách. Ťažisko článku spočíva v konfrontácii medzi tvrdeniami Karola Janasa v propagačnej brožúre vydanej na náklady mesta, že mestá Bratislava a Trenčín nekosia verejnú zeleň, s vyjadreniami predstaviteľov týchto miest. V závere tajomník združenia Marcel Belás naznačuje, že uverejnením Janasovho článku v Považskobystrických novinkách sa Janas dopustil taktickej chyby, nakoľko to Združeniu podnikateľov PB umožní reagovať, pravdepodobne cez inštitút tlačovej opravy.
Text reakcie nájdete aj na stránke ZPPB:
Opätovné klamstvá primátora mesta Považská Bystrica v článku Pred horúcou jeseňou...
Karol Janas vo svojich emotívnych vyjadreniach spôsobených skutočnosťou, že naše združenie vo svojich  činnostiach zameraných na dôrazný tlak ohľadne transparentného vynakladania verejných zdrojov z daní občanov mesta Považská  Bystrica, sa opäť dopúšťa demagógie a klamstiev nielen na adresu Združenia podnikateľov Považská Bystrica, ale aj primátorov dotknutých miest. Najmä tlak Združenia podnikateľov na transparentné a efektívne vynakladanie zdrojov v Mestskej dopravnej spoločnosti vyrušuje  jeho kmotrov, ktorí dovolili za extrémne nevýhodných podmienok pokračovanie v netransparentnom používaní prostriedkov, ktoré uvedená súkromná firma dostáva z našich daní.  K. Janas o Združení podnikateľov Považská Bystrica tvrdí, že Memorandum o spolupráci medzi Združením podnikateľov Považská Bystrica a okresnou organizáciou strany, v ktorej je  okresným predsedom nemá pre neho relevantný základ. V tomto prípade ide o evidentnú dezinformáciu, pretože daná osoba od podpísania predmetného memoranda sa stretávala s predstaviteľmi nášho združenia, ktoré permanentne kritizuje, pred komunálnymi voľbami v roku 2010 a  po samotných komunálnych voľbách,  a iba na základe snahy  nášho združenia o transparentné a efektívne  využívanie verejných zdrojov  pochádzajúcich z daní občanov mesta, sa spolupráca prerušila z jeho strany po ukončení činnosti Rady pre hospodársky rozvoj- Stanovisko nájdete na internetovej stránke http://www.zppb.sk/uploads/114312_stanovisko_ZPPB_primatorovi.pdf. Na margo latentných útokov na vrcholných predstaviteľov Združenia podnikateľov Považská Bystrica pomlčím, keďže je pod moju úroveň vysokoškolsky vzdelaného človeka reagovať na frustračné mechanizmy danej osoby.
Veľkú časť svojej demagógie Karol Janas využil na vysvetľovanie svojich tvrdení o niekoľkoročnom nekosení verejnej zelene v meste Bratislava a Trenčín o o zatváraní plavárni a kúpalísk, resp. obmedzení ich prevádzky v dotyčných mestách. Na začiatku sa chcem ako občan, nie ako zástupca Združenia podnikateľov Považská Bystrica, ospravedlniť pánovi primátorovi mesta Bratislava doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc. a pánovi primátorovi mesta Trenčín  Mgr. Richardovi Rybníčkovi za vyjadrenia a osočovanie danej osoby na ich adresu. Ide podľa mňa o prejav straty súdnosti K. Janasa, keď si vymýšľa nepravdy, ktoré sú tak absurdné až komické, že každý kto navštevuje dotyčné miesta si musí všimnúť upravenú verejnú zeleň. Možno primátor K. Janas trpí nedefinovaným ochorením súvisiacim so stratou zmyslu pre realitu? Ako je možné, že v meste známe na celom Slovensku, ktoré smrdí od zvieracích exkrementov, má výtlky na cestách tak hlboko rozbité, že divé kačice sa v nich kúpu, tak táto osoba uráža bežný základný chod iných miest a namiesto ospravedlnenia sa snaží zakamuflovať dané tvrdenia prekrúcaním pravdy. Na jeho výroky opäť zareagoval hovorca mesta Bratislava Stanislav Ščepán, keď citujem:
„Dobrý deň želám, v našej reakcii sme jasne uviedli, že: prevádzku plavární, resp. kúpalísk v tomto roku mesto neobmedzuje. Naopak, pribudla nová plaváreň v komplexe Centrál. K minulosti sme sa nevyjadrovali. Zaniknutie kúpaliska Lido a nefunkčnosť kúpeľov s bazénmi Central a Grossling sa vzťahuje ešte na minulé storočie. Podobne v súvislosti s kosením ste dostali jasné vyjadrenie zo súčasnosti. Na šetrenie v roku 2011 ste sa nepýtali, ale ani to nie je potvrdením tvrdenia, že sa verejná zeleň vôbec nekosí. Viac sa touto konfrontáciou nemienime zaoberať.“
Takže, ako si občania môžu opäť prečítať dotyčná osoba opäť klame, potvrdzuje to nie naše združenie, ale hovorca mesta Bratislava. Aj dokonca keď mi zatelefonoval Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora, potvrdil mi, že Janas zase klame, pretože kúpalisko Lido nezaniklo v  nedávnej minulosti ako to tvrdí dotyčná osoba, ale v roku 1943. Odporúčam danej osobe s troma doktorátmi, že keď raz napíše do prezentačnej publikácie Mesto Považská Bystrica 2012 tvrdenie, že: „ Veď napríklad v Bratislave či v Trenčíne sa už roky nekosí verejná zeleň,“ znamená to pre dotyčnú osobu s troma doktorátmi zo sémantického aspektu,  že minimálne 2 až viac rokov mestá neudržujú verejnú zeleň, jednoducho povedené pre dotyčného pána, že sa vôbec nekosí tráva v mestách.  Ak má pán Janas problémy s chápaním základných gramatických konštrukcii viet môžem mu bezplatne ako jeho bývalý študent (na čo si samozrejme už nepamätá) pomôcť s vysvetleným daných významov. Mimochodom na margo vyjadrení K. Janasa nebudem citovať vyjadrenia pána Andrassyho na osobu nášho primátora. Nie je to spoločensky vhodné.
K prezentačnej publikácií Mesto Považská Bystrica 2012 súvisí aj problematika financovania médií v našom meste. Naše mesto je bohužiaľ finančne na takej úrovni, na akú sa dostalo pod vedením súčasného primátora. Ako som spomenul vo svojom predchádzajúcom vyjadrení Klamstvá primátora Považská Bystrica Karola Janasa –ďalšia epizóda  zadĺženosť na jedného obyvateľa  mesta Považská  Bystrica medzi rokmi 2010 až 2013 vzrástla o  hrozivých 53,4%!!!, narástla temer o 2 milióny € v absolútnych číslach  podľa Analýzy  finančnej stability 50  najväčších miest v SR“, zdroj  INEKO - Bratislava z dňa 15.05.2012. Čo je však totálnym vyjadrením v praxi ako funguje politika K. Janasa je Zmluva o termínovanom úvere pre zakrytie a rekultiváciu skládky TKO Sverepec na sumu temer 2 mil. €. Tento úver začne splácať  až nasledujúce vedenie mesta  dvanásť rokov, a až v poradí štvrté vedenie po K. Janasovi v roku 2027 sa zbaví tohto bremena. Milí občania mesta Považská Bystrica, keď doc. Janasa v roku 2027 stretnete nezabudnite mu poďakovať, ako Vaše deti budú stále splácať dlhy, ktoré narobil tento populista. Takže keď pán Janas tvrdí, že: „Pokračovali sme preto v konsolidačných opatrenia, pričom sme sa snažili riešením týchto problémov čo najmenej zaťažovať obyvateľov,“ zase klame.
Karol Janas mňa osobne spomína aj vo svojom článku Pred horúcou jeseňou..., kde tvrdí, že naše združenie si prisvojuje benefičnú akciu BUDÍK.  Naše združenie si vždy bude vážiť aktivity MUDr. Igora Steinera a taktiež aj podnikateľských subjektov nielen v našom združení, ktorí podporujú takéto ušľachtilé benefičné akcie. Bolo by zaujímavé zistiť akú časť svojej výplaty z niekoľkých pozícií, ktoré zaujíma K. Janas dala táto osoba na akciu BUDÍK.
Keby sa suma 2 315,36 € použitá na prezentačnú publikáciu Mesto Považská Bystrica 2012  použila na pomoc deťom, výsledkom by nebola  hanba pred celým Slovensko, ktoré pozná nášho primátora ako multifunkčného supermana. Otvorene sa ďalej pýtam pán Janas, prečo tieto peniaze nešli do nemocnice v Považskej Bystrici na zdravotnícke účely, pre napr. novorodenecké oddelenie. Je to tým, že novorodenci nemajú aktívne volebné právo? Však za osemnásť rokov bude K. Janas tam kde ostatní jeho predchodcovia, t.j. na smetisku dejín. Vážení občania, keď budete čítať tieto riadky skúste si predstaviť, že Vaše dieťa alebo Váš príbuzný leží v našej dezolátnej nemocnici a chýbajú v nej základné zdravotné pomôcky. Potom sa obráťte na primátora mesta, prečo namiesto pomoci blížnemu si robí za Vaše peniaze predvolebnú kampaň.
Karol Janas už vo svojom demagogickom článku Tvrdé útoky a osočovanie sa budú stupňovať, ktorý vyšiel na konci septembra 2012 vyvoláva v dôsledku iných okolností opäť klamlivé tvrdenie: „Stačí prísť na mestské zastupiteľstvo a pred kamerami sa ma otvorene opýtať. Nemám ani najmenší problém kedykoľvek odpovedať.“  Realita je nasledovná – v priebehu jedného roka bolo občanom mesta, platcom daní, obyvateľom tohto regiónu, ktoré opätovne tvrdím smrdí od hnoja, za to však podľa vyjadrení K. Janasa sa na rozdiel od Bratislavy sa verejná zeleň kosí, bolo týmto občanom odmietnuté v diskusií k jednotlivým bodom vystúpiť a demokratickým spôsobom vyjadriť svoj názor. Pre mňa ako zástupcu združenia a občana mesta je polichotením, keď poslanecké marionety typu bývalého viceprimátora z predchádzajúcich volebných období Jozefa K. mi odmietnu vystúpiť v diskusii. To sú pre mňa ako platcu mestských daní poslanci druhej kategórie. Samozrejme Janas sa v decembri 2012 na mestskom zastupiteľstve opäť vyhováral na svojich poslancov – svoje bábky.
Absolútne infantilné sú vyjadrenia dotyčnej osoby:„Nedovolíme sprivatizovať mestskú dopravnú spoločnosť .“ Tento trojnásobný doktor nevie čo znamená sémanticky význam slova privatizácia. Neviete,  že 66% ovláda majoritný súkromný akcionár V. Podoliak?  Vaše nezmysly, ale pokračujú ďalej: „Možno, keby ste sa opýtali na pošte, dozvedeli by ste sa kto ich dal rozniesť.“ Pán Janas, otvorene sa pýtam, ako ste sa mohli stať docentom na vysokej
škole, keď neviete jednoduchú vec, že poštové tajomstvo je definované podľa ustanovení § 186,187 a § 264 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a najmä § 264 ods.1 znie: Kto vyzvedá   obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Vy vo svojej „profesionalite“ navádzate slušných ľudí na trestnoprávnu činnosť???
Opäť bude potom opozičný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky poukazovať v pléne Národnej rady Slovenskej republiky pri zákone o jednom mandáte pre politikov vo verejnej sfére na dotyčnú osobu, ktorá má enormný počet  funkcií, berie niekoľko platov a pre multifunkčnosť  zvyšuje nezamestnanosť na Slovensku.
Na záver ďakujem Karolovi Janasovi za jeho amaterizmus, keď uverejnil reakciu na náš predchádzajúci článok Klamstvá primátora Považská Bystrica Karola Janasa –ďalšia epizóda. Vďaka nemu cenzurovanie našich stanovísk v Považskobystrických novinkách skončilo.
S pozdravom a lepšie pripravenými stanoviskami Váš bývalý študent
Mgr. Marcel Belás
tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV

Považská Bystrica

Anonym píše:
Pátek 21.06.2013 13:07
Primátor je len odrazom stavu v meste. Aké mesto, taký primátor.
Anonym píše:
Pátek 21.06.2013 20:06
Dovolím si malú opravu.
Akí ľudia, taký primátor, aký primátor - také mesto.
No troška z iného súdka.
Dnes prebehli v Púchove - cca 18 000 mestečku, / Pov. Bystrica 42 000/ promocie tamojšej VŠ.
I keď samotná TÚ TN nemá dobrú povesť pod ktorú táto VŠ v PU patrí, v PU je samostatný dekanát, ktorý je v hodnotení technických univerzít na 7 mieste v SR !!
Pri tejto slavnostnej príležitosti tam boli významí hostia z hospodarského života SR, teda ľudia ktorí majú prehľad a podieľaju sa významnou mierou na budovaní SR.
Žiaden poslanec a ani podobný darmožráč, akých si pozýva Janas a kol!!
Nakoľko nie som z PU, ale z PB, a ani to tam nepoznám, pri tejto príležitosti sme si pozreli aj mesto.
Je zbytočne opisovať niečo nad čím nám všetkým " padla sánka " !
Pripadal som si ako by sme chodili po nejakom bohatom a významnom meste niekde vo Francúzsku!
Proste doporučujem urobiť si výlet do PU a pešo po ňom pochodiť.
Budete žasnúť, či je to v tejto republike vôbec možné - také kvalitatívne rozdiely, samozrejme v neprospech P.B.
Keby som to prirovnal k futbalu PU - l liga, PB - 4 trieda!
A ešte perlička.
Samozrejme tejto akcie sa zúčastnil i primator PU Mgr. Michalec, ako ho predstavil.
Mal ako posledný príhovor, ktorý mal hlavu a pätu, nie blaboly Janansa v kine Mier u dňa matiek.
Každý si z jeho slov musel odniesť pozitívum do života.
Po ukončená sa rozprával s ľudmi - hosťami, pýtal sa odkiaľ prišli, či boli spokojný a pod.
Žasol som nad jeho záujmom.
No a čo ma úplne " dorazilo " ,bolo jeho odporučanie hosťom, aby využili aj skvelé reštauračné služby v meste PU, aby si peknú spomienku na dnešný slávnostný deň účastníci promocií vychutnali úplne.
Ozaj jeden skvelý a krásný deň stravený v meste Púchov!
Škoda, že takéto dni sa nedaju zažiť v Pov. Bystrici!
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 08:34
Pan Belas,pan Smatana,občania tohto mesta Vam pekne dakuju za vašu užitočnu pracu voči terajšiemu okradaniu. Vela zdravia.
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 10:01
Prečo tak podozrivo čuši pan Sevčik,* občiansky aktivista*čo mu asi nasluboval Janas,a jeho družina.
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 10:05
On bol aktivny len voči Adamemu. teraz drži hubu, a venuje sa sokolom
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 10:17
pán Ševčík sa asi venuje sokolom. Ani sa mu nečudujem.
Určite rozumnejšie, ako strácať čas s blcami ako Janas, Kubovič, Martauz a prepitý mogoňský voličský elektoriat.
Držím palce. Jemu, aj sokolom :-)
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 10:45
Vlani viem že prenos zo sokolieho hniezda išiel v priamo prenose na internete. Ide to aj teraz? Vie niekto link?
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 12:50
Vidím že nesledujete ani zastupiteľstvo (kam ing. Ševčík stále chodí a diskutuje), ani túto stránku, kde bol pred pár dňami oznam o vysielaní z hniezda sokolov:
http://povazska-bystrica.ot[…]z-kamery-na-hniezde-sokolov
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 07:12
Vďaka za info! Je to super!!!
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 20:24
To sa preber , to držíš palce Ševčíkovi, ktorí vlastne mal zásadný podiel na privedení k moci ľudí v dnešnom vedení mesta ? To by si musel z pozadie aj niečo vedieť. On Jarko vlastne pomohol zavedeniu politickej kultúry v Mogoňove na tak nízkej úrovni. Bude lepšie ,keď tento pseudomoralista radšej zalezie tam odkial prišiel až tu zabudneme na jeho výčiny.
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 21:25
A ty si obeť sučasných horúčav a zavretého kúpaliska, alebo si obeť osudu a teda dement od narodenia?
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 22:54
O managerských schopnostiach truhlíka supermana a dôverného udavača Ľuboša najviac povie otváranie letnej sezóny na tunajšom kúpalisku.
Čo môžu reálne zvládnuť takýto darmožráči, keď nevedia včas otvoriť ani len letné kúpalisko?
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 21:25
Máš zlé info. Osoby ako Adame, Janco, Kubovič, Janas sa mohli dostať k moci až potom, ako bol po niekoľkých pokusoch odstránený Ševčík.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 06:00
Tak to teda nie. Ševčík svojou chorobnou túžbou po moci v Bysrici a až chorobnou túžbou po mieste primátora vyhnal zo Smeru za pomoci Janca , Briestenského a ost. všetkých zdravo uvažujúcich ľudí. Ševčík predviedol všetky negatívne javy zákerného politického boja . Slušní odišli a zostali mu tam len vyššie menovaní . Nakoniec po zásluhe letel aj Ševčík po svojom nezbudnutelnom vystúpení na krajskej rade Smeru v Trenčíne aj keď si už myslel, že po vyhnaní svojich odporcov mu za pomoci jeho skupiny už nič nestojí v ceste za miestom primátora.
Ináč Jarko Ševčík , už prestaň s pokusmi znova sa pripomenúť v komunálnej politike cez rôzneš aktivity.Dúfam, že v Bystrici je dosť ľudí, ktorí poznajú tvoje pozadie zo spomínaných rokov a môžu si na kadečo spomenúť.
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 20:15
Náš milovaný Ševčík teraz nemá čas. Venuje sa finalizácii doriešenia samovykradnutia svojej - v čase samovykradnutia ešte smeráckej kancelárie. Zaiste si spomína na staré zlaté časy s vernými kámošmi Jancom a Briestenským. Konečne Ševčík ani nemôže veľmi Janása kritizovať, lebo by ďalšie zákazky na výsadbu zelene na dialnici nedostal. Ono u takýchto " moralistov" ochraňovanie morálky a boj za lepšie zajtrajšky má predsa len svoje hranice. Obyčajne sú finančne definované. Nakoniec Ševčík s jeho výstupmi v Bystrici vôbec nechýba a treba nechať túto politickú mŕtvolu pomaličky dohniť.
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 21:27
Akýže má Janas vplyv na zakázky na diaľnicu?
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 21:37
Kto je Janas prosím vás?
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 06:02
Janás nie , ale strana ktorú reprezentuje áno. Keď nevieš tak nepíš.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 09:20
Evidentne ty nevieš. Byť okresným predsedom Smeru, a mať vplyv na zakázky Národnej diaľničnej spoločnosti, je veľký rozdiel.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 10:33
Nepatrný vplyv truhlika Janasa, alias Supermana začína a končí v maríkovskej kotline a pomocnej univerzite pre mentálne postihnutýxh v TN.
Nič viac a nič menej.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 13:26
Keď nevieš tak nevypisuj. Z dobre informovaných kruhov som počula, že Ševčík napriek tomu , že ho vyrazili z rodnej strany a dokonca kandidoval vo voľbách za konkurenciu, dostal zákazku na výsadbu zelene na dialnici.Skutočné väzby v pozadí nechápeš a preto radšej nič nekomentuj.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 17:52
Pravda je taká, že nielen z dobre, ale priam výborne informovaných kruhov mám informácie, že Ševčík o prácu a o zákazky núdzu nemá. Čo viem, má výbornú reputáciu ako odborník a pracuje po celom Slovensku a to bez ohľadu na to, kto je vo vláde, prípadne aký tajtrlík je v PB momentálne primátorom.
Len neschopný a zakomlexovaný idiot sa zbavuje odborníkov a obkolesuje sa neschopákmi, pochlebovačmi a donášačmi tak, ako sa to deje roky v P.Bystrici.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 22:12
Výborne Ševčík , ako krásne si sa zhodnotil. Škoda len , že skutočnosť je presne opačná. To sme sa ale pobavili, že vraj odborník s výbornou reputáciou - hahaha. Zasa ako obyčajne tliachaš.
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 21:35
Anonym píše:
Neděle 23.06.2013 22:07
A my taketo špiny mame vo vedeni mesta. Občania dokedy to budeme trpiet.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 06:04
Tak to nám tu teraz zas začal Ševčík vypisovať svoje bludy. Na to je on naozaj macher.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 14:36
Z dobre informovanych zdrojov , udajne mal toto vytiahnut sam VELKY docent,superman,tymto chce znemožnit kandydaturu Kuboviča do VUC .Pekne to v tej smerackej eseročke pokračuje. Aky predseda taky partaj.
Anonym píše:
Pondělí 24.06.2013 18:54
To tá eštébacká ošípaná cchce kandidovať do VÚC? To má tú drzost? V živote okrem bonzovania a parazitovania nič robiť nevie!
Anonym píše:
Úterý 25.06.2013 08:22
Ako to je možne že takyto LUBOš bol navrhnuty a zvoleny do pracovnych,stranickych štruktur.Teraz je jasne že jeho najblyžši mu to zrataju.Je zname že superman sa časom zbavuje svojich ritolezcov.
Anonym píše:
Úterý 25.06.2013 09:33
Pan Smatana kolko takych Lubošov mame vo vedeni mesta,dajte to vediet,prosime Vas.
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 00:27
Eštebák je tam už len jeden, tento, aj to len dôverník. V minulom volebnom období bol poslancom Švejda (agent) a prednostom Čekan (agent).

Anonym píše:
Středa 26.06.2013 09:03
Ironicke,len *dovernik*.
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 11:43
Od éry Lackoviča, ktorý samotný figuruje v eštébackych zväzkoch, síce ako "len" preverovaná osoba a nestihol sa prepracovať na pozíciu dôvernika, či agenta (http://www.upn.gov.sk/regpr[…];strana=38&zaznam=29738 )bol mestský úrad v PB stále non-stop pod vplyvom eštébakov, a to bez ohľadu na politickú stranu.
Lackovič, Čekan (HZDS), Švejda (SDKU), Kubovič (Smer). Jednoducho, Mogoňovo!
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 14:39
Presne naša poslanecka elita načele s supermanom.
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 15:18
Tam by si náš superman krochkal.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Středa 26.06.2013 16:21
Tieto populistické správy sú určené presne pre takých ľudí, ako ste vy. S podprahovým vnímaním a uvažovaním a bez elementárnych prvkov slušného správania v spoločnosti, ako to bolo v prípade konkrétneho hulváta s prepitou hlavou, ktorý obťažoval pána poslanca Ransdorfa, pričom názor dotyčného pouličného vagabunda nikoho nezaujímal.
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 20:13
Ej Zviedelik Zviedelik.
Anonym píše:
Úterý 25.06.2013 21:02
Ale veď ste si Mogoni zvolili za viceprimátora a za poslanca dokonca dva razy. Tak vám treba !!!!
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Úterý 25.06.2013 23:11
Táto obohraná platňa už nikoho nezaujíma.
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 11:48
To by sa tí hajzlíci potešili keby si mal pravdu, Zvedelík pomotaný. Tebe nemôže človek ani škaredo povedať, lebo ty ani nemôžeš za to, čo vypotíš.
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 12:46
Jednoducho a zrozumitelne,eštebakov čim čim skor tym lepšie vyhnat z uradov .Aže kandidovat,iba tak k lopate.
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Středa 26.06.2013 16:16
Nie je dôležité, či niekto niekedy v minulosti spolupracoval s ŠtB, ktorá si plnila úlohy v súvislosti s ochranou štátu, ale to, či taký človek, ak sa v súčasnosti angažuje v tzv. veciach verejných, robí politiku, ktorou prospieva verejnému záujmu.
Anonym píše:
Sobota 29.06.2013 08:08
Ty chruňo, takéto kydy môžeš vykladať len krave čo ťa spolu s lajnom vyprdla na paši !!!
Anonym píše:
Neděle 30.06.2013 06:45
Ber to s pochopením, náš socialista Zvedelík nemôže za to, čo vypotí. Osud je niekedy krutý!
Výbor verejného blaha
Výbor verejného blaha píše:
Sobota 22.06.2013 12:00
Niekto by rád niečo robil, ale nemôže, pretože na úrovni vedenia mesta nemá na poste primátora svoju figúrku, s ktorou by mohol manipulovať v záujme naplnenia svojich mocensko-politických a finančno-ekonomických cieľov. A to, že sa niekto skrýva za akúsi transparentnosť, ešte neznamená, že sám sa tak správa, resp. má ten úmysel. Primátor mesta je zodpovedný jedine občanom mesta a nie rôznym záujímovým skupinám, snažiacich sa na úrovni mesta presadiť svoju vlastnú vôľu. Mesto majú viesť demokraticky zvolení zástupcovia mešťanov a nie nikým nevolené korporácie.
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 12:58
suhlasim, tiez som presvedceny ze sa to vrati ako bumerang, ked sa dostanu k moci pani z pozadia tohto zdruzenia , haha
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 21:42
To niekoho pustili z klietky z nejakej liečebne?
Tu nejde vôbec o to, či primator je niekym manipulovaný, ale o jeho pracovné výsledky v prospech mesta za čo berie dosť nemalý plat tvorený z dani občanov Pov. Bystrice.
A jeho pracovné výsledky a rozvoj mesta je NULOVÝ!!
V publikacií, ktorou so robí reklamu seba - a teda by si ju mal zaplatiž zo svojních 8 mesačných platov, a nie z rozpočtu mesta sa dočítame smiešné kuriozity"!
Napr. Zabijačka v Milochové - keby to nezorganizoval miestž poslanec, nič sa nedej!
Dlažba okolo Piora.
V dnešnej dobe lepšie zarabaci kúrenar, resp. inštalatér a pod. si podobnú rozlohu bežne robá pri svojoém, rodinnom dome va nevyskakuje a ani o tom nedáva vedieť cez média pre ostatných.
Takato akcia, / údržba chodníka/ - dávať ako investiciu mesta je trapnosť!
Keby že postaví bytovku pre socialne slabších, prípadne porieší priestor pre IBV, alebo investora ktorý by zamestnal občanov mesta - to by bolo ončo!
No tieto drísty, čO sú tam poPísané, su akcie čo si v dnešnej dobe robia rodiny - nie MESTO so 42 000 obyvateľmi!!!!!!!!!
Známy mi hovoril, že v Podvaží spisovali petíciu za nejake preliezačky, a teraz je to in iciatíva mesta , fuj - HNOJ!!!
No a podobných pracovných " výsledkov" je tam kopa.
Kde je kanalizácia Pov. Teplej, vodovod do Podvažia,nové bytovky pre slabšie socialne skupiny obyvateľov PB, kde sú prietory pre nových investorov? - NIKDE !! - Pretože je to obyčajna NULA a na takéto projekty NEMÁ !!
Drístať ako Jakeš, to ano, ale z toho sa hmotný výsledok neporieší!!
Ak chce niekto vidieť, ako sa má primátor starať o mesto a tým si zaslúžiť svoj plat, stači sa isť pozrieť blízko do Púchova, Bytče, Ilavy, Jasenice a pod.
Všade sa niečo buduje, len v P.B. NIČ - je to normálne??
Mimochodom v Púchove má primátor asi 7 x menší mesačný príjem ako primas P.B., no mesto PU a PB je ako Mercedes/Púchov/ a babeta -P:b:_
Fuj idem grcať, je to nad moje zdravotné žaludočné možnosti - vedenie mesta P.B!!
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 22:28
...že tak nejdeš kandidovat ty,ale asi vieš iba kecat.už ti chýba iba pivo......
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 23:23
Vážení občania, keď budete čítať tieto riadky skúste si predstaviť, že Vaše dieťa alebo Váš príbuzný leží v našej dezolátnej nemocnici a chýbajú v nej základné zdravotné pomôcky. Potom sa obráťte na primátora mesta, prečo namiesto pomoci blížnemu si robí za Vaše peniaze predvolebnú kampaň,napísal-Mgr. Marcel Belás
tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV
Považská Bystrica
Ano,vážený pán tajomník,hoci ta chvalabohu nepoznám,ale dovolím si tu na tomto fore protestovat proti tomuto nepravdivemu výroku,ano ja som pred tromi týždnami bohužial po 35-tich rokoch skončil v našej nemocnici na urgentnom príjme u pána doktora Grbala so svojím kolektívom,ale okrem velkej vdaky a uznania celemu kolektívu nemožem vyčítat absolutne nič.Prístup a povinnosti voči mne ako pacientovi doslova a do písmena prekračovali rámec svojich pracovných povinností,za čo im všetkých skutočne uprimne dakujem.Nemám sa prečo obracat na primatora mesta,neviem ako si to myslel,v čom by som sa ako občan mal na neho obrátit a ak myslíš na tie verejne priestory a wc,ktoré som si po pár dnoch prešiel a krutil hlavou nad ukradnutými veciami,ktoré samozrejme v nemocnici chýbaju,ale kladiem ti,važený pán tajomník velkého združenia,otázku,či si taký presvedčený,že to všetko rozkradol primátor?Nebolo by rozumnejšie adresovat takéto vyjadrenia občanom,ktorí tuto nemocnicu používaju a tieto veci,ktoré chýbaju všetkým nám pri ich použivaní rozkrádaju?A čo sa týka základných zdravotných pomocok,ako píšeš že chýbaju,tiež ti budem oponovat-neni to pravda,počas mojej hospitalizácie na tomto prijme boli privezení ešte další pacienti,ale bohužial také niečo ako chýbajuce základné pomocky sme nepostrádali,práve naopak,sme boli prekvapení,čo všetko nám bolo poskytnuté.Pri odchode z našej nemocnice ja i moja manželka sme iba skonštatovali-tak takéto niečo sme naozaj nečakali a títo ludia za takuto prácu by si naozaj zaslužili vačšie odmeny.A budova že je v takom stave v akom momentálne je,za to je potrebné podakovat všetkým tým 150-tim poslancom v NR,ktorí su tam pre to,aby pomáhali občanom,ale bohužial je takáto pravda iba pred volbami.A že je takáto realita i v Považskej Bystrici,za to možete i vy a celý váš spolok,lebo pre to aby sa občania v našom meste mali lepšie a dostali sa na nejaku normálnu uroven nenažraných západniarov ste nepohli ani prstom.
Anonym píše:
Středa 26.06.2013 22:09
Anonym píše:
Čtvrtek 27.06.2013 18:53
nas primator je kral a to vsetkych zere..
Anonym píše:
Čtvrtek 27.06.2013 19:06
tak tak
Anonym píše:
Čtvrtek 27.06.2013 20:05
Presne tak, nikto na nášho primátora nestíha, ani Stacho, ani nikto na zastupiteľstve. Je to proste hlavička. Jednoducho mu to páli.
Anonym píše:
Pátek 28.06.2013 07:37
Ved to je ten problém,že ani stacho a preto tieto intrigi
Anonym píše:
Sobota 29.06.2013 12:41
Janas je kráľ, kráľ zlodejov a klamárov
Anonym píše:
Neděle 30.06.2013 14:34
tvrde utoky sa budu stupnovat
Anonym píše:
Neděle 30.06.2013 14:42
aj Janasova tvrdá propaganda sa bude stupňovať
Anonym píše:
Pátek 05.07.2013 18:57
Multifunkčný doc. darebák je chrapúň najväčšieho rangu a väčšie hovädo v Bystrici ani nestretnete. Chvalabohu za lanoviny.
Anonym píše:
Neděle 07.07.2013 20:39
Vystihol si presne, je to kráľ a požiera všetkých, ktorí sú schopnejší ako on sám. Tento multifunkčný darmožráč nemá ani potuchy, ako úrad funguje. Jeho jedinou prioritou je hrabať špinavými paprčami provízie zo všetkých zákazok. Je to obert podvodník, darebák, ktorý zasadol do primátorského kresla.
Anonym píše:
Úterý 09.07.2013 12:57
kráľ určite nie. Iba ak taká regionálna hyena regionálneho rozsahu.
Anonym píše:
Sobota 29.06.2013 13:28
 Anonymous User Jun 29, 2013 12:44 PM
Čo mu nadávaš, napísal čistú pravdu. Ten manipulátor Janas nespravil nič. Všetko zdražel a predal. V čom je dobrý je ********** dôchodcov.
Anonym píše:
Pondělí 01.07.2013 21:53
Nové Lánoviny, tak to je pochutina pre niekoho
Anonym píše:
Pondělí 01.07.2013 22:54
EÚ už vyšetruje banky aj pre manipuláciu s medzibankovou úrokovou sadzbou LIBOR. A v apríli 2011 začala komisia preverovať, či banky spoločne poskytli trhové informácie agentúre Markit, ktorú majú pod kontrolou najväčšie banky na Wall Street.

Komisia podozrieva z kartelovej dohody okrem už spomínaných Goldman Sachs a JPMorgan Chase aj investičné banky Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas a UBS. Ďalšia banka Bear Stearns je dnes súčasťou JP Morgan.
Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 09:57
A nebodaj Janas ovlyvňuje tieto banky, tak to je iná silná káva, treba to dať hned na TA3, JOJ aj Markízu že Janas ovlyvňuje celú galaxiu.
Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 10:49
On neovplyvnuje,on je ovplyvneny chamtivostov,klamstvom,nepravdamy,ktorym veri iba tak štb Kubovič.
Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 20:24
Lánoviny, to sú noviny zaujaté voči niekomu, niečomu. Považské novinky zas chváloospevný plátok niektorých miestnych celebrít, Obzor vcelku v pohode, taký štandard.
Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 22:16
Lánoviny sú zaujaté a jenosmerné, pluralita tam nie je
Anonym píše:
Čtvrtek 04.07.2013 17:48
Voči čomu sú Lanoviny zaujaté a jednosmerné?
To mohol napísať iba inteligent s IQ húpacieho koníka!

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359